Zapraszamy do codziennej MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ on-line

transmitowanej z kaplicy domowej na probostwie o g. 20:30


Zobacz:  Transmisje

 

Obostrzenia sanitarne zostały złagodzone od dnia 04.05.br.
Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych w kościele: noszenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m.
Limit uczestników liturgii w naszym kościele wynosi 56 osób, czyli po jednej osobie w każdej ławce w kościele.
Ilość wolnych miejsc na danej mszy określa liczba kartek ze Słowem Życia, które zabieramy ze stolika w przedsionku kościoła.
Prosimy o umożliwienie uczestnictwa w liturgii w kościele przede wszystkim rodzinie zamawiającej konkretną intencję.
Można skorzystać z nagłośnienia na zewnątrz. 
Komunia będzie udzielana również na zewnątrz.
Z naszego kościoła tradycyjnie transmisja mszy w niedzielę o g. 10:30.

Dla wiernych łączących się duchowo drogą on-line w niedziele 09.05. dodatkowo
będzie w kościele udzielana 
Komunia św. o 8:00 oraz o 15:00 i 16:00.

 

 

 

 Jeśli chcesz złożyć darowiznę na cele kultu religijnego w naszej parafii

możesz to uczynić przelewem na konto 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259 

 

 

  Jeśli chcesz złożyć darowiznę na cele Domu Rekolekcyjnego EMAUS w Koniakowie

możesz to uczynić przelewem na konto 80 1240 4357 1111 0010 2995 1542 z dopiskiem KANAAN


 

Można także zdecydować w deklaracji podatkowej o przekazaniu:

 1%

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty Emmanuel

KRS 0000003534

Na cele domu formacyjnego TERESA w Chwałowicach 


 

Liturgia


2021-05-12, Środa, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa albo wspomnienie św. Pankracego, męczennika
Dz 17, 15. 22 – 18, 1
Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c
J 14, 16
J 16, 12-15
2021-05-13, Czwartek, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
Dz 18, 1-8
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)
Por. J 14, 18
J 16, 16-20
2021-05-14, Piątek, Rok B, I, Święto św. Macieja, apostoła
J 15, 9-17
Dz 1, 15-17. 20-26
Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)
J 15, 16
J 15, 9-17

AKTUALNOŚCI

 

Zmarł Ks. Antoni Jan Bartoszek chwałowicki proboszcz w latach 1976-1988

Z przykrością zawiadamiamy, że 8 maja br., zmarł ks. Antoni Jan Bartoszek,

emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.

Przeżył lat 87, w tym 63 lata w kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 13 maja br., w parafii Świętego Mikołaja w Warszowicach:

 • o godz. 10.30 - różaniec w intencji zmarłego,
 • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

Post scriptum: 

Zważywszy na sytuację epidemiologiczną w kraju, zachęcamy przede wszystkim do modlitwy za zmarłego i odprawienia Mszy Świętej w miejscu swojego przebywania.

 

Ks. Antoni Jan Bartoszek urodził się 10 czerwca 1933 roku w Baranowicach-Szoszowach jako dziewiąte dziecko rolnika Franciszka i Zuzanny z domu Muras. Miał czterech braci i cztery siostry. Ochrzczony został kilka dni po urodzeniu w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Warszowicach, tam też 22 czerwca 1948 roku przyjął sakrament bierzmowania. Rodzina była szczerze religijna, żyła ubogo, nieraz brakowało im chleba.
W latach 1940 – 1948 uczęszczał do szkoły powszechnej w Baranowicach. Potem uczył się w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. Karola Miarki w Żorach. Należał do Sodalicji Młodzieńców. Jako uczeń był sumienny i pracowity. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1952 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego, od 1954 roku wykłady odbywały się w Seminarium Duchownym.
Pierwszej tonsury i święceń niższych udzielił mu w Krakowie bp Franciszek Jop. Święcenia diakonatu otrzymał 10 kwietnia 1957 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ten sam biskup, 23 czerwca tegoż roku w katedrze katowickiej, udzielił mu święceń prezbiteratu.
Po święceniach podjął zastępstwa wakacyjne w rodzinnej parafii Świętego Mikołaja w Warszowicach i w parafii Świętego Michała Archanioła w Krzyżowicach. Następnie był wikariuszem w parafiach: Bożego Ciała w Zabrzu - Kończycach (1957-1961), Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętej Rozalii w Chorzowie - Maciejkowicach (1961-1964), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich - Kamieniu (1964-1967) i św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu (1967-1970), gdzie był również kapelanem Szpitala Miejskiego. Pracę proboszczowską napisał na temat „Chrzcielnice dekanatu piekarskiego i siemianowickiego”.
Dnia 11 maja 1970 roku został mianowany lokalistą w Chwałęcicach (1970-1976), choć formalnie był wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W dniu 25 listopada 1972 otrzymał honorowy tytuł proboszcza. Postarał się o wybudowanie w Chwałęcicach probostwa i prowadził duszpasterstwo do czasu utworzenia parafii.
Z dniem 16 grudnia 1976 roku został skierowany do parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach, najpierw jako wikariusz - ekonom, a od 4 marca 1977 roku jako proboszcz (1976-1988). Od 1988 roku był administratorem, a następnie proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (1988-1998). Był też katechetą w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Łaziskach Górnych oraz pełnił funkcję wicedziekana dekanatu mikołowskiego (1976-1988).
1 sierpnia 1998 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii Świętego Stanisława w Żorach.
Zmarł 8 maja 2021 roku w szpitalu w Rybniku w 88. roku życia i w 64. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 13 maja w Parafii Świętego Mikołaja w Warszowicach.


Rekrutacja do LO s. Urszulanek UR w Rybniku

 

 


Wyrok na niewinnych - internetowa premiera 18. kwietnia 2021 r.

Film można zobaczyć w kinie internetowym pod adresem www.RafaelKino.pl . Polecamy go szczególnie rodzicom i ich dorastającej młodzieży.

 

W wyniku porozumienia z amerykańskimi producentami, którzy wyrazili zgodę, by w Polsce film był dystrybuowany z pominięciem sal kinowych ustalono cenę wirtualnego biletu na 19,90 zł (dostęp na 48 godzin), ale dla parafii przygotowano specjalne warunki:

 

- UPOMINKOWE ZAPROSZENIA z unikatowym kodem uprawniającym do bezpłatnego dostępu na seans (w zamówieniu 4 zł za sztukę, ważne do 6 maja)

 

- VOUCHERY  uprawniające do 50% zniżki na zakup biletu (czyli 9,95 zł, ważny do 18 czerwca)

 

A przy okazji zapraszamy do korzystania z wypożyczalni KATOFLIX - chrześcijańskiego VOD

 


Jesteśmy wezwani do Miłosierdzia

 


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 


Webinaria dla kapelanów


Aplikacja na zakupy, którą wspierasz ewangelizację

 


25. marca - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Napełnianie modlitwą monstrancji peregrynującej do Medjugorie

                   ^ Aplikacja REGINA PACIS do ściągnięcia na smartphona ^ 

 

Modlitwa o pokój (na podstawie tekstu Jana Pawła II i Benedykta XVI)

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!

Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swojego, Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Klęcząc przed Twym Świętym Eucharystycznym Obliczem,

przez wstawiennictwo Maryji, Królowej Pokoju błagamy Cię Panie:

- o pokój dla całego świata, który im bardziej odchodzi od Ciebie,

tym bardziej pogrąża się w panice i niepewności jutra,

- o poszanowanie przez wszystkich świętości ludzkiego życia

od momentu poczęcia do naturalnej śmierci,

- o pokój, który tak bardzo potrzebny jest naszym rodzinom,

aby trwały  w jedności i miłości;   naszym społeczeństwom i krajom,

aby mogły się rozwijać na fundamencie prawdy i dobra;

Kościołowi świętemu, aby „wilki” nie były w stanie zagrozić  Bożej owczarni.

Niech Twoja miłość rozpala w nas płomień gorliwości

byśmy stali się narzędziami Twojego pokoju w świecie,

wciąż rozdartym przez nienawiść, podziały, egoizm i przez wojny.

Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty w życiu codziennym, a poddaj

przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu w pełnej do Ciebie ufności.

Maryjo, Królowo Pokoju – wspieraj nas w tej gorliwości i módl się za nami. Amen.

 

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,

 

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico – módl się za nami,

Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,

Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowo Boga,

Maryjo, pod krzyżem trwająca,

Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,

Matko dzieci, którym nie było dane się narodzić,

Matko narodów podzielonych,

Matko narodów ogarniętych wojną,

Matko tych, którzy boją się o swoje życie,

Matko uchodźców bez dachu nad głową,

Matko tych, którym brakuje wody i chleba,

Matko pozbawionych pracy,

Matko owładniętych chciwością,

Matko zagubionych w sieci internetu,

Matko cierpiących i chorych,

Matko samotnych i opuszczonych,

Matko pogardzanych i dyskryminowanych,

Matko zagubionych i rozczarowanych,

Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,

Matko wykorzystywanych i zastraszanych,

Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,

Matko tych, którzy płaczą po cichu,

Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,

Królowo Pokoju, obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,

Królowo Pokoju, wyjednująca nam łaski u Boga,

Królowo Pokoju, niosąca nadzieję,

Królowo Pokoju, ucząca wytrwałej modlitwy,

Królowo Pokoju, pomagająca przebaczać,

Królowo Pokoju, kojąca rany niezabliźnione,

Królowo Pokoju, jednająca rodziny,

Królowo Pokoju, wygaszająca spory,

Królowo Pokoju, rozwiązująca węzły,

Królowo Pokoju, podpowiadająca słowa dobre i kojące,

Królowo Pokoju, pocieszająca zrozpaczonych,

Królowo Pokoju, zsyłająca dobre natchnienia,

Królowo Pokoju, dająca przykład cierpliwości i łagodności,

Królowo Pokoju, wskazująca drogę do domu,

Królowo Pokoju, szukająca dzieci zagubionych,

Królowo Pokoju, biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,

Królowo Pokoju, uśmiechająca się do swoich dzieci,

Królowo Pokoju, pocieszenie dusz czyśćcowych,

Królowo Pokoju, o oczach mądrych i rozumiejących,

Królowo Pokoju, o sercu łagodnym,

Królowo Pokoju, o dłoniach otwartych,

Królowo Pokoju, miłująca bezwarunkowo,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem!

 

K: Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Linia oddzielająca pokój od wojny przechodzi przez ludzkie serce.

Misją Stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace”, założonego w 2008 roku, jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy były liczne wezwania Matki Bożej do troski o pokój, a także pragnienie wypełnienia duchowego testamentu św. Jana Pawła II oraz słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju: „Pragnę (…), aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju”.

Realizacja tej inicjatywy dokonuje się przez dzieło „12 Gwiazd w Kornie Maryi Królowej Pokoju”. Polega ono na utworzeniu dwunastu miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach, jako „Światowych Centrów Modlitwy o Pokój”, aby łańcuchem tej modlitwy objąć całą ziemię. Mają być to zarówno miejsca, które zostały szczególnie dotknięte skutkami nienawiści do Boga i człowieka, jak i takie, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania, poszukują ich prawdziwego źródła, którym jest Chrystus.

Pierwszym miejscem, gdzie zainaugurowane zostało dzieło “12 Gwiazd…” była Jerozolima, gdzie w kaplicy IV Stacji Drogi Krzyżowej umieszczony został ołtarz “Tryptyk Jerozolimski”. Inauguracja modlitwy o pokój przed wystawionym tam Eucharystycznym Jezusem, rozpoczęła się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2009 roku. W 2016 roku, przy współpracy z Kustodią Ziemi Świętej, „Gwiazda” została przeniesiona do Kościoła Groty Mlecznej w Betlejem.

Przez minione lata, powstawały kolejne Światowe Centra Modlitwy o Pokój, w takich miejscach jak:

 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje (Kazachstan);
 • Kościół św. Jakuba w Medjugorie (Bośnia-Hercegowina);
 • Kibeho Sanktuarium Matki Bożej w Rwandzie
 • Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej);
 • Sanktuarium św. Jana w Dagupan (Filipiny);
 • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang (Korea Południowa);
 • Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie (Polska).

Materialnym znakiem tego duchowego dzieła są Ołtarze Adoracji Najświętszego Sakramentu. Powstają one w Polsce w pracowni „Drapikowski Studio” i zawierają charakterystyczną symbolikę ikonograficzną podkreślającą duchowość danego miejsca. Chodzi bowiem o to, aby prace te, przez piękno będące jednym z przymiotów Boga, uwrażliwiały serce człowieka na działanie Bożej Łaski.

- „Kościół potrzebuje sztuki, a sztuka musi sprawiać aby rzeczywistość duchowa niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna i pociągająca” – pisał św. Jan Paweł II w „Liście do artystów”.

Choć Chrystus jest zawsze ten sam czy to w prostej drewnianej monstrancji, czy w pięknym ołtarzu adoracji, jednak samo miejsce wystawienia Najświętszego Sakramentu powinno być godne, wręcz wprowadzać w zachwyt. Piękno pomaga w modlitwie, bo Bóg jest piękny, a wszystko co stworzył jest nie tylko dobre, ale i piękne. Piękno nie jest jakimś subiektywnym wrażeniem, jak by tego chciał świat współczesny. Jest obiektywnym dobrem, przymiotem Boga, ucieleśnieniem Miłości, która niekiedy w subtelny, niemal pozazmysłowy sposób, dotyka strun naszej duszy i otwiera serce na działanie łaski.

Można powiedzieć, że ołtarze adoracji pisane są jak Ikona, gdyż są owocem pracy i modlitwy naszego zespołu. Elementem łączącym je jest monstrancja nawiązująca do wizerunku Najświętszej Maryi Panny.

Św. Jan Paweł II w swojej eucharystycznej encyklice wskazał na szczególny związek Matki Bożej z Najświętszym Sakramentem nazywając Ją „Niewiastą Eucharystii”, pierwszym w historii tabernakulum.

 Powierzając się Maryi Królowej Pokoju wraz z Nią pragniemy pozostać w komunii z Jezusem, ponieważ owocem tego jest pokój.

Istotnym elementem naszego działania są peregrynacje poszczególnych ołtarzy po parafiach i ośrodkach duszpasterskich w Polsce i w Europie, aby pragnienie adoracji zaszczepić w jak najliczniejszej grupie wiernych. Chodzi o to, aby do miejsc przeznaczenia dotarł nie przedmiot, lecz symboliczne naczynie wypełnione modlitwą.

Każdy z Ołtarzy na początku drogi peregrynacyjnej był pobłogosławiony w Watykanie przez Ojca  Świętego (Benedykta XVI i papieża Franciszka ). Za każdym razem Papież udzielał specjalnego błogosławieństwa dla działalności, które podjęło i realizuje Stowarzyszenie „Comunità Regina della Pace”.

 

Równolegle z misją “12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, prowadzone jest dzieło: „Gwiazdy na Płaszczu Matki Bożej”. Ma ono ten sam cel, aby czerpać pokój z samego źródła którym jest Eucharystyczny Chrystus. W tym wypadku liczba powoływanych miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu, w modlitewnej łączności ze „Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój”, jest nieograniczona. W ramach tego projektu powstało już kilkadziesiąt takich „Gwiazd”. Aktywność ta pozwoliła na powołanie ruchu społecznego Apostołów Pokoju, liczącego już kilkaset osób.

Najważniejszym celem działania stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace”, jak i naszej twórczości, jest zbliżenie człowieka do Boga, aby Go na nowo odkrył w Najświętszym Sakramencie, na nowo uwierzył i prawdziwie uwielbił.

 

Zapraszamy zatem do osobistego przyłączenia się poprzez modlitwę przed Chrystusem Eucharystycznym, przed żywym Bogiem, z wiarą i zaangażowaniem, gdyż taka modlitwa jest zdolna przenosić góry i zmieniać bieg wydarzeń. Rzeczą niezmiernie istotną jest, aby ten fakt przypominać ludziom na całym świecie.

W odpowiedzi na wezwania Matki Bożej, tytułowanej w Kibeho „Matką Słowa”, a zarazem wypełniając duchowe dziedzictwo nauczania św. Jana Pawła II, ogarnijmy świat naszą modlitwą.

Prawdziwy pokój jest wartością zdobywaną nie przez siłę militarną, polityczną czy ekonomiczną, ale na kolanach.

 

  


Program obchodów 100 lecia urodzin Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego

PROGRAM OBCHODÓW 100 LECIA URODZIN SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO:

 

24.03.2021

 1. 17:00 – Modlitwa w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku
 2. 18:00 – EUCHARYSTIA w Bazylice św. Antoniego w Rybniku (udział delegacji i transmisja na kanale YouTube Bazyliki św. Antoniego)

24.04.2021

9:30 – 14:30 – Pielgrzymka Unii Kapłanów Chrystusa Sługi w Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach

 

05.09.2021

 1. 14:00 – Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
 2. 15:30 – Festiwal piosenki oazowej i koncert ewangelizacyjny

15.10.2021

 1. 19:00 – Teatr Ziemi Rybnickiej – Przedstawienie o ks. Franciszku Blachnickim

27.02.2022

 1. 18:00 – Eucharystia w 35 rocznicę śmierci Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego

W ramach obchodów 100-lecia urodzin Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego w naszej Archidiecezji będzie pokazywana w każdym dekanacie wystawa o ks. Franciszku. W ramach tego chcemy w każdym rejonie Ruchu Światło-Życie zorganizować uroczyste otwarcie wystawy i wspólną Eucharystię o beatyfikację Sługi Bożego. W ramach obchodów podczas wakacyjnych rekolekcji Ruchu Światło-Życie będziemy pokazywać film o ks. Franciszku Blachnickim i chcemy bardziej przybliżać postać naszego założyciela.

Wiele planów jest uzależnionych od sytuacji pandemicznej i obostrzeń, które w danym momencie będą obowiązywać w naszym kraju.

 

Ks. Waldemar Maciejewski

 

 

Wykładowcy, studenci i absolwenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na dziękczynienie Bogu za dar życia i posługi Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, duszpasterza młodzieży i rodzin, profesora, wykładowcy, które odbędzie się w krypcie katedry w czwartek 25 marca br. W programie: godz. 18 okazja do spowiedzi, 18.30 – Eucharystia, 19.30 – Godzina Świadectw. Zapis homilii i świadectw zostanie opublikowany po spotkaniu w formie audio (pliki mp3). Jednocześnie informujemy, że wiele owoców jego pracy zrodziło się w miejscu, w którym stoi dziś gmach Wydziału Teologicznego. Symbolicznie upamiętnia to zarys fundamentów tamtych zabudowań zrealizowany w patio Wydziału.


Linki

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42