Ruch Equipes Notre Dame

Equipes Notre-Dame ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej.

 

Ruch Equipes Notre-Dame – grupy Naszej Pani powstał we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które z pomocą kapłana, ks. H. Caffarela postanowiły przyjąć zwyczaj przeżywania comiesięcznych spotkań, by na nowo wspólnie odkrywać sens i bogactwo sakramentu małżeństwa.


8 grudnia 1947 roku została proklamowana Karta Equipes Notre-Dame uznana za akt założycielski Ruchu.
Zgodnie ze Statutem, Equipes Notre-Dame, jako „ruchy formacji duchowej i odnowy, pomagają swoim członkom w rozwijaniu w sobie miłości do Boga i bliźniego; wzywają do wzajemnej pomocy braterskiej, aby ich członkowie mogli, osobiście i wraz ze współmałżonkiem, przyjmować realia życia małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego i społecznego, zgodnie z wolą Bożą; rozbudzają w małżeństwach świadomość ich misji ewangelizacyjnej w Kościele i w świecie poprzez dawanie świadectwa miłości małżeńskiej oraz poprzez inne, zależne od ich wyboru, sposoby działania” (Statuty, art. 3).

Ruch narodził się dzięki odkryciu, że podstawą rodziny jest małżeństwo, którego prawdziwym fundamentem może być jedynie miłość. Założyciel ruchu ks. H. Caffarel był głęboko przekonany, że miłość małżeńska jest wielką rzeczywistością duchową i zasadniczym fundamentem małżeństwa. Często mawiał “kiedy ulegamy pokusie utożsamienia pary małżeńskiej z rodziną, nie unikniemy doświadczenia samotności”.

Międzynarodowe stowarzyszenie Equipes Notre-Dame jako ruch duchowości małżeńskiej gromadzi małżonków, którzy odpowiadają na wezwanie Chrystusa  "Pójdź za Mną".
Ruch stanowi 122 500 małżonków i 12 000 kapłanów w 78 krajach. W Polsce małżonkowie tworzą ekipy dopiero od 10 lat. Super Region Polska to ponad 900 małżonków i 174 kapłanów.

Ruch ze swym charyzmatem jest ewangelizacyjny, adresowany do grona małżonków sakramentalnych pragnących żyć łaską sakramentu małżeństwa. Pracując z łaską i w charyzmacie ruchu małżonkowie z większą odwagą dają świadectwo w rodzinie i w „świecie”. Podejmują wtedy posługi na rzecz Kościoła, jak i na rzecz drugiego człowieka: są Szafarzami Najświętszego Sakramentu, uczestniczą w przygotowaniu bliższym do małżeństwa, mają dyżury w Poradniach Życia Rodzinnego, są członkami Rad Parafialnych i angażują się w inne dzieła Kościoła.

Ruch organizuje również rekolekcje otwarte dla małżonków oraz rodzin.
Dla każdego małżeństwa sakramentalnego jest miejsce w Equipes Notre-Dame - zapraszamy.

 

 

 

 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO HENRI CAFFARELA

Boże, nasz Ojcze,
Ty roznieciłeś w głębi serca Twojego sługi, Henri Caffarela,
płomień miłości, który związał go w pełni z Twoim Synem
i rozpalił do głoszenia Go światu.
 
Jako prorok naszych czasów
ukazał godność i piękno każdego powołania,
stosownie do słów, które Jezus kieruje do nas wszystkich: "Pójdź za mną".
 
On zachwycił małżonków doniosłością
Sakramentu Małżeństwa,
który wyraża tajemnicę jedności i płodnej miłości
pomiędzy Chrystusem i Kościołem.
 
On pokazał, że kapłani i pary małżeńskie
są wezwani by wypełniać swym życiem
powołanie do miłości.
Wdowom ukazywał drogę: miłość jest silniejsza niż śmierć.

Poruszony przez Ducha Świętego,
prowadził wielu ludzi wierzących drogą modlitwy.
Ogarnięty płomieniem gorliwości był
Twoim mieszkaniem, Panie.
 
Boże, nasz Ojcze,
przez wstawiennictwo Maryi, Naszej Pani,
prosimy Ciebie, byś przybliżył ten dzień,
w którym Kościół ogłosi jego świętość,
aby wszyscy odnaleźli radość
z naśladowania Twojego Syna,
według własnego powołania w  Duchu Świętym.
 
Boże, nasz Ojcze, wzywamy wstawiennictwa Ojca Caffarela, aby …        
(sprecyzuj swoją intencję - prośbę

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42