Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Podczas Mszy św. w trzecią niedzielę każdego miesiąca 

 

16.01.2022 g. 12:00

20.02.2022 g. 17:00 

20.03.2022 g. 12:00
18.04.2022 g. 12:00
15.05.2022 g. 12:00
19.06.2022 g. 12:00
17.07.2022 g. 11:00
21.08.2022 g. 11:00
18.09.2022 g. 12:00
16.10.2022 g. 12:00
20.11.2022 g. 12:00
18.12.2022 g. 12:00

 

Poprzedzony jest katechezą chrzcielną

zasadniczo w piątek przed wyznaczoną datą

o godz. 18:00 w Domu Parafialnym. 

Uczestniczą w niej rodzice i chrzestni. 

 

Dzieci prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
zasadniczo  wtorek 16:00 - 18:00  oraz  czwartek 16:00 - 18:00.

  

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

  • Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
  • Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
  • Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie go w wierze.
  • Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
  • Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania,
    i nie ma przeszkód prawnych do powierzenia mu tej funkcji, co powinien potwierdzić zaświadczeniem ze swojej parafii aktualnego zamieszkania.
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42