OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne 13.10.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Nasze życie, nawet jeśli tego nie zauważamy, jest pełne cudów. T obecność drugiego człowieka, dobroć i miłość doświadczana w codziennym życiu, a także Boże przebaczenie. Dziś usłyszymy, jak ważna jest wdzięczność. Powinniśmy dziękować Bogu za wszystko. Za wszystko – bo wszystko otrzymaliśmy. Nie zapominajmy o wdzięczności. Dziękując Bogu, oddajemy Mu chwałę i wyznajemy wiarę w Jego dobroć.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.

Przed kościołem dziś zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z okazji Dnia Papieskiego


W dzisiejszą niedzielę - o g. 16:00 zapraszamy na nieszpory połączone z nabożeństwem fatimskim

 

W październiku zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe 45 min przed każdą mszą wieczorną. Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek, dla najwytrwalszych przewidziane nagrody.

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kandydaci do bierzmowania, w środę o 15:00 Katecheza

kobiet, o 16:00 Dzieci do Wczesnej Komunii św., o 16:30 Karmelitański Zakon Świeckich, o 19:00 Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn, o 20:00 Krąg biblijny, o 19:00 WJM Young, w piątek o 18:00 Młodzież Oazowa, w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - zgodnie z planem diecezjalnym w naszym kościele będzie miała miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, znajdźmy swój własny czas do ofiarowania go w tym dniu Bogu

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o g. 6:45

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca jest szczególnym dniem kultu Miłosierdzia Bożego - nabożeństwo o 6:45

 

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o godz. 17:00

 

W sobotę i niedzielę - w Domu Parafialnym kurs dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”

 

Przyszła niedziela­ - rozpocznie obchody Tygodnia Misyjnego, odbędzie się także liczenie wiernych

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na misje

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa nr 85-103 oraz Tkoczów nr 35-39; a za tydzień z ul. 1-go Maja numery nieparzyste od 1 do 27.

 

W Gościu Niedzielnym o inspirowanych głęboką wiarą mozaikach jezuity Marko Rupnika, które można spotkać także w Polsce; ponadto o aktualności myśli właśnie kanonizowanego kard. Newmana; oraz na czym polega niemiecka tzw. droga synodalna

 

Zapraszamy w ramach obchodów Dnia Papieskiego na VI Charytatywny Rybnicki Koncert pt. „Wstańcie, chodźmy – Ślązoki swojemu Ojcu” w Chwałowickim Domu Kultury 20.10 o g.16:00.

Cegiełki upoważniające do wejścia na koncert rozprowadzają dziś po mszach wolontariusze Dzieła Trzeciego Tysiąclecia. Ofiarujmy tradycyjnie przynajmniej 5 zł na rzecz organizatorów i stypendystów.

 

Ogłoszenia

- Prezydent Rybnika informuje, że w dniach 21-25 października br. mieszkańcy Rybnika będą mogli oddać swój głos na projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegóły dotyczące złożonych projektów oraz sposobu głosowania dostępne są na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu.

 

Przy tej okazji Dyrekcja i społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku zwraca się z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu „Spotkajmy się w przestrzeni sportu”, którego celem jest budowa wielofunkcyjnego boiska w pobliżu tej szkoły. Głos poparcia może oddać każdy mieszkaniec Rybnika na stronie miasta wybierając z listy projektów ogólnomiejskich projekt nr 2.  Realizacja projektu będzie służyła obecnym i przyszłym uczniom szkoły oraz wszystkim mieszkańcom Rybnika.

Głosowanie elektroniczne rozpocznie się w poniedziałek 21.10. o 8:00, a skończy się w piątek 25.10. o 13.00.


Ogłoszenie parafialne 06.10.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Przeżywając parafialny odpust ku czci Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus witamy w naszej wspólnocie wszystkich gości, a szczególnie ojca neoprezbitera Marcina Fizię duszpasterza powołań krakowskiej prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, który wygłosi do nas Słowo Boże i będzie przewodniczył sumie odpustowej. Podczas Mszy zostaną poświęcone róże, które przynieśliśmy dziś ku czci naszej patronki.


W dzisiejszą niedzielę – wyjątkowo o godz. 16:00 zapraszamy na nieszpory połączone z różańcem

W październiku zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe 45 min przed każdą mszą wieczorną. Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek, dla najwytrwalszych przewidziane nagrody.

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 15:00 Katecheza kobiet, o 16:00 Dzieci do Wczesnej Komunii św., o 16:30 grupa Emmanuel, o 19:00 Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn, o 20:00 Krąg biblijny, w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young, w piątek o 18:00 Ministranci i Młodzież Oazowa, w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek we wspomnienie MB Różańcowej o g. 9:00 w kaplicy przy ul. Kupieckiej w rocznicę jej poświęcenia będzie sprawowana tradycyjna msza św. za ++ parafian i budowniczych kościoła

 

- chcemy zainaugurować cykl spotkań szkoły modlitwy nazwanej SMAK KARMELU, który będzie prowadził o. Marcin Fizia – dzisiejszy kaznodzieja. Zapraszamy o 18:00 na Eucharystię z jego kazaniem, a po mszy konferencja i czas modlitwy. Spotkania odbywa się będą w kolejnych dziewięciu miesiącach w terminach: 7.10.; 18.11.; 9.12.; 20.01.; 17.02.; 16.03.; 20.04.; 18.05.; 15.06. – co warto sobie wpisać w kalendarz

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o g. 6:45.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Sobota - od 7:00 rano księża będą odwiedzać chorych parafian z posługa sakramentalną - chętnych prosimy

zgłosić do czwartku w zakrystii lub kancelarii

 

Przyszła niedziela­ - przypada 13.10. zapraszamy o 16:00 na nieszpory połączone z ostatnim w tym roku nabożeństwem fatimskim

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach Dnia Papieskiego. Z tej okazji wolontariusze Dzieła Trzeciego Tysiąclecia będą rozprowadzać cegiełki, które będą zarazem upoważniać do wejścia na VI Charytatywny Rybnicki Koncert Papieski, który odbędzie się w niedzielę 20.10. w Chwałowickim Domu Kultury. Nabywając cegiełkę ofiarujmy tradycyjnie przynajmniej 5 zł na rzecz organizatorów i stypendystów.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa nr 77-79; a za tydzień z ul. Zwycięstwa nr 85-103 oraz Tkoczów nr 35-39

 

W Gościu Niedzielnym o tym, jak św. siostrę Faustynę widział jej kierownik duchowy Ks. Michał Sopoćko; ponadto o niebiańskim pochodzeniu i ogromnej mocy Różańca, a także wspomnienie o śp. Janie Kobuszewskim, który żartami rozbrajał smutki świata.

 

Możemy dziś także zakupić dzieło Ks. Teodora: Terezjański Kalendarz na 2020 r. w cenie 5 zł

 

Zaproszenia

- 10.10. o g. 16:30 Klub Inteligencji Katolickiej przy parafii św. Jadwigi Śl. zaprasza na wykład otwarty pt. „Droga do świętości św. Teresy od Dzieciątka Jezus”, który wygłosi ks. prałat Teodor Suchoń.

 

- 12.10. w sobotę odbędzie się VIII Archidiecezjalna Pielgrzymka „Żywego Różańca”, do katowickiej archikatedry. Z parafii organizujemy wyjazd na który można się zapisać w zakrystii lub kancelarii do wtorku 8.10. z wpłatą 20 zł

 

- Zapraszamy wszystkich przyszłorocznych maturzystów do udziału w rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Katowickiej przy współudziale Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach, które odbędą się w Częstochowie w dwóch terminach: 8–10.11. (poprowadzi wraz z animatorami ks. Waldemar Maciejewski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie) lub 6-8.12.br. (poprowadzi wraz z animatorami ks. Krzysztof Nowrot, duszpasterz akademicki i młodzieży w archidiecezji katowickiej) Uczestników zgłaszają katecheci przez specjalny formularz.

 

Ogłoszenie – 7.10. o g. 17:00 w Domu Kultury w Chwałowicach odbędzie się spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”. Rada Dzielnicy zaprasza mieszkańców domów jednorodzinnych do licznego udziału.


Ogłoszenia parafialne 29.09.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Przychodząc na Mszę wyrażamy pragnienie szczęścia wiecznego. Nie uzależniajmy naszej wiary od cudów i niezwykłych wydarzeń. Dziś usłyszymy w Ewangelii: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”. Otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby dojść do obiecanego nam nieba. Pomagają nam w tym wsłu-chiwanie się w Słowo Boże, uczestnictwo w sakramentach, modlitwa oraz codzienne kierowanie się dobrocią i miłością.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 Dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; a o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 18:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - ks. Teodor Suchoń zaprasza do skorzystania z wyjazdu na Jasną Górę połączonego z obejrzeniem specjalnej multimedialnej wystawy „Śladami Jezusa” – w programie zwiedzanie klasztoru, msza w kaplicy jasnogórskiej, różaniec z adoracją. Wyjazd autokarem z przed kościoła o 12:15, wyjazd powrotny ok. 19:00. Koszt 30 zł. Zapisy dziś po mszach w zakrystii.

 

- Inicjujemy modlitewną akcję „Przygarnij bierzmowańca”. Szukamy chętnych do codziennego odmawiania dziesiątki różańca za konkretnego kandydata aż do dnia bierzmowania (maj/czerwiec). Z tyłu kościoła znajdują się zalaminowane kartki z imieniem i nazwiskiem konkretnej osoby „do modlitewnego przygarnięcia” – zachęcamy

 

- samych kandydatów zapraszamy na spotkania formacyjne w drugie i czwarte poniedziałki każdego miesiąca: o 17:30 okazja do spowiedzi; o 18:00 Eucharystia., a po niej spotkania w grupach w Domu Parafialnym

 

- przypominamy też o spotkaniu rodziców kandydatów do bierzmowania, które odbędzie się w kościele w ten poniedziałek o 19:00

 

Wtorek - liturgiczne wspomnienie naszej patronki, nabożeństwo ku jej czci tradycyjnie o g. 6:45.

 

- o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

- Rozpoczynamy październik, a więc także codzienne nabożeństwa różańcowe 45 min przed każdą mszą wieczorną Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek, oczywiście dla najwytrwalszych przewidziane nagrody.

 

- W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca – okolicznościowe nabożeństwa kwadrans przed poranną Mszą świętą

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

- w pierwszy czwartek miesiąca od 17:00 zapraszamy do spowiedzi dzieci szkolne.

 

Piątek - pierwszy w miesiącu zapraszamy dzieci na mszę o 17:00

 

W szczególny sposób dzieci z rodzicami zapraszamy na niedzielne msze o 10:30, przed mszą specjalne wprowadzenie w liturgię dla dzieci, a po mszy śpiewy, konkursy i nagrody – na przyszłą niedzielę odpustową dzieci przygotowują Róże św. Tereski (wykonane dowolną techniką) i będą je układać w koszyku przed ołtarzem przed mszą o 10:00 !!! (wyjątkowo z powodu odpustu) – najpiękniejsze docenimy szczególnie

 

Przyszła niedziela­ - będzie dniem naszego parafialnego odpustu, kaznodzieją odpustowym będzie o. Marcin Fizia z Czernej – duszpasterz powołań krakowskiej prowincji karmelitów bosych. Przybędzie do nas także ze specjalną propozycją szkoły modlitwy karmelitańskiej – dziewięciu comiesięcznych spotkań w naszym sanktuarium. Szczegóły na plakacie i w internecie.

 

- W tym dniu zmieniamy porządek mszy, które będą sprawowane o 7:00, 8:30; 10:00, 11:30 suma i o 17:00.

 

- Przy kościele przed mszami Dzieci Maryi będą tradycyjnie rozprowadzać róże, które dla uczczenia św. Tereski od Dzieciątka Jezus będziemy święcić na mszach odpustowych.

 

- W poniedziałek 7.10. we wspomnienie MB Różańcowej o g.9:00 w kaplicy przy ul. Kupieckiej w rocznicę jej poświęcenia będzie sprawowana tradycyjna msza św. za zmarłych parafian i budowniczych kościoła

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa nr 57-75; a za tydzień z nr 77-79.

 

- dziękujemy za udział w III ogólnopolskiej zbiórce używanych okularów dla Afryki, którą kończymy w pon. o 8:30

 

W Gościu Niedzielnym dziś propozycja „margaretki” czyli modlitwy za kapłanów; natomiast w Małym Gościu historia obrazu Królowej Różańca Świętego w Pompejach oraz poradnik różańcowy, a także wiele ciekawostek np. jak powstają huragany i czym różnią się od tornad, albo historia Konrada – ministranta karateki, który kruszy kamienie gołymi rękami.

 

Zaproszenia

- u ministrantów do nabycia w cenie 5 zł nowe terezjańskie kalendarze na rok 2020 (w redakcji ks. Teodora)

 

- 12.10. odbędzie się VIII Archidiecezjalna Pielgrzymka „Żywego Różańca”, wspólnot maryjnych i różańcowych do katowickiej archikatedry, program i szczegółowe informacje na plakacie i naszej stronie internetowej. Chcemy z tej okazji zorganizować autokar, dlatego chętni mogą się zapisywać w zakrystii lub kancelarii do wtorku 8.10. z wpłatą 20 zł

 

- 29.09. o 16:00 Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach zaprasza w ramach Bajkowej Niedzieli na spektakl pt. 'I kto tu rządzi?” Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie Domu Kultury oraz na portalu biletyna.pl


Ogłoszenie parafialne 22.09.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jest jeden Bóg. On jest naszym wybawieniem. Wyznając wiarę w jednego Boga, nie pozwólmy, aby nasze serce było podzielone albo zniewolone. Zwróćmy się całym sercem do Tego, który pragnie naszego szczęścia. Niech udział we Mszy św. umocni nas w decyzji wyboru Bożej drogi.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 Dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00

Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; a o 20:00 Krąg biblijny;

w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 18:00 Młodzież Oazowa i Ministranci; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - 23.09. o g.18:00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania na Msze Świętą, a po niej na spotkanie formacyjne; natomiast za tydzień 30.09. o g. 19:00 zapraszamy do kościoła na spotkanie informacyjne rodziców młodzieży klas ósmych przygotowujących się do bierzmowania.

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o g. 6:45.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- w tym dniu imieniny obchodzi Ks. Arcybiskup Senior Damian Zimoń, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z domów prywatnych przy ul. Zwycięstwa 27-49; a za tydzień z ul. Zwycięstwa 57-75.

 

W Gościu Niedzielnym o tym, jak Rosja rozmywa odpowiedzialność Związku Sowieckiego za agresję na Polskę we wrześniu 1939r. oraz za zbrodnię katyńską; ponadto rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą; oraz ranking wartościowych animowanych bajek dla najmłodszych dzieci.

 

Zaproszenie - w tym tygodniu w naszym Domu Parafialnym od 17:30 w piątek do 15:00 w niedzielę odbędzie się Kurs NOWE ŻYCIE na który serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby ożywić swoją wiarę – zapisy w zakrystii, kancelarii lub na stronie https://jezusmilosierny.pl/events/event/nowe-zycie-wrzesien-2019/

 

Ogłoszenia

- Zachęcamy do zgłaszania młodzieży do programów stypendialnych. Po wakacjach przyjmowane będą zgłoszenia nowych kandydatów do stypendium Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przyjmujemy uczniów po pierwszym semestrze klas VII szkoły podstawowej. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1575 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+). Wniosek wstępny do odbioru w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach lub wysyłamy drogą mailową. Więcej informacji na stronie www.dzieło.pl

 

- Wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2019/2020 należy składać po pierwszym semestrze nowego roku szkolnego – do końca lutego 2020 r. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać najwcześniej uczniowie VII klasy zreformowanej szkoły, a najpóźniej maturzyści). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1062 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+). Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.wk.archidiecezjakatowicka.pl

 

- w ramach świętowania 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zaplanowano: 18 maja 2020 r. – „event” na Rynku w Katowicach; a 23 maja 2020 r. – Grę Miejską „Święty Jan Paweł II naszym Przewodnikiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz parafialnych grup duszpasterskich.


Ogłoszenie parafialne 15.09.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jesteśmy grzesznikami, ale to nas nie przekreśla w oczach Boga. Przyznajmy przed Stwórcą, że jesteśmy słabi, że zawiedliśmy. Odrzućmy grzech i przyjmijmy przebaczenie kochającego Ojca w niebie. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o radości, która jest konsekwencją nawrócenia. Niech ona będzie również naszym udziałem.

 

     Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

- dziś w katedrze o g.14:00 Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi

 

Spotkania grup formacyjnych: Katecheza kobiet środa 15:00; Schola Vocatus środa 19:00; Katecheza mężczyzn środa 19:00; Krąg biblijny środa 20:00; WJM Young czwartek 19:00; Młodzież Oazowa piątek 17:00; Ministranci piątek 16:00; Dzieci Maryi sobota 9:00

 

Poniedziałek - o 19:00 w Domu Parafialnym spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o g. 6:45.

 

Środa - o 19:00 w kościele spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca jest szczególnym dniem kultu Miłosierdzia Bożego - nabożeństwo o 6:45

 

Sobota - wyjątkowo dopiero w trzecią we wrześniu od 7:00 rano księża będą odwiedzać chorych parafian z posługa sakramentalną - chętnych prosimy zgłosić do czwartku w zakrystii lub kancelarii

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa numerów nieparzystych 1-25; a za tydzień z domów prywatnych z ul. Zwycięstwa 27-49.

 

W Gościu Niedzielnym tematem numeru jest krzyż – dlaczego znak męki Chrystusa i naszej wiary jest tak bardzo atakowany oraz o tym, jak doszło do odnalezienia relikwii Krzyża Świętego, a ponadto o tym jak reagować, kiedy dzieci dokonują złych życiowych wyborów.

 

Zaproszenie

- 19.09. w czwartek projekcja filmu „Tajemnica ojca Pio” o g. 19:00 w Multikinie w Fokus Park, zapisy na bilety w cenie 13 zł w zakrystii. Liturgiczne wspomnienie o. Pio przypada w poniedziałek 23.09.

 

Ogłoszenia - szczegóły na plakatach

- 21.09. w g. 10:30-15:00 w katedrze odbędzie się „Święto Bierzmowanych” – pielgrzymka osób bierzmowanych w minionym roku szkolnym. Istnieje możliwość autokarowego wyjazdu grupy w ramach naszego dekanatu.

 

- 21-22.09 Pielgrzymka małżeństwa i rodzin na Jasną Górę.

 

- 30.09.-3.10. Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas odbędą się w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach, a są skierowane do wszystkich wiernych pełniących dzieła miłosierdzia. Koszt 190 zł. Zapisy pod numerem tel. 32 456 14 97, tel. 519 546 237.

 

- 4-6.10. w domu rekolekcyjnym w Bystrej III edycja rekolekcji dla samorządowców zatytułowana „Eucharystia daje życie”

 

- 5.10. w g.10:40-15:00 odbędzie się XVI archidiecezjalna pielgrzymka nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników oświaty do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

 

- 20.10. o g.15:00 z okazji święta patronalnego św. Łukasza Pielgrzymka pracowników służby zdrowia do krypty katowickiej katedry.


Ogłoszenie parafialne 08.09.2019 r.


WPROWADZENIE W LITURGIĘ

„Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” – słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii przypominają nam, że wiara w Boga wymaga pełnego zaangażowania. Bóg obdarza nas prawdziwym życiem, prawdziwą wolnością, kocha nas prawdziwie największą miłością. Niech nasza odpowiedź nie będzie połowiczna – zaprośmy Boga do naszej codzienności, oddajmy Mu radości i troski.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

 

Spotkania grup formacyjnych: Katecheza kobiet środa 15:00; Grupa Emmanuel środa 16:30; Schola Vocatus środa 19:00; Katecheza mężczyzn środa 19:00; Krąg biblijny środa 20:00; Diakonia muzyczna czwartek 19:00; WJM Young czwartek 19:00; Młodzież Oazowa piątek 18:00; Ministranci piątek 16:00; Dzieci Maryi sobota 9:00

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o g. 6:45.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w Domu Parafialnym o g.18:00,

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o g. 12:00

 

Sobotawyjątkowo odwiedziny chorych w tym miesiącu odbędą się w trzecia sobotę 21.09.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Teologicznego UŚ

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa bl.31d; a za tydzień z nr nieparzystych 1-25

 

W Gościu Niedzielnym – czy katolik może uczestniczyć w wojnie? Czy istnieje wojna sprawiedliwa i czy konflikt zbrojny może prowadzić do dobrego celu? Ponadto: jaka jest prawda o płonących lasach Amazonii i dlaczego te pożary powinny nas obchodzić; oraz jak uchronić dziecko przed zagrożeniami, które może spotkać w internecie.

 

Zaproszenia

Zapraszamy do Multikina na film „Tajemnica ojca Pio”. Seans odbędzie się w czwartek 19.09. o g. 19:00; mamy do dyspozycji 20 biletów w cenie 13 zł.

 

Ogłoszenia

- X edycja koncertu ewangelizacyjnego „Mariacka Bless Night” odbędzie się w sobotę 14 września br. na ulicy Mariackiej w Katowicach. Początek o g. 19:30

 

- Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi odbędzie się w katedrze w niedzielę 15 września br., o g. 14:00

 

- „Święto Bierzmowanych” – pielgrzymka osób bierzmowanych w roku szkolnym 2018/2019 do katedry odbędzie się w sobotę 21 września br. Początek o g. 10.30, zakończenie ok. 15:30

 

- 21-22.09 odbędzie się XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

 

- Ruszyła zbiórka Fundacji „Okuliści dla Afryki” pt. „Cała Polska zbiera okulary dla Afryki”. Zapraszamy do włączenia się w akcję. Zebrane okulary można przekazać parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach oraz w biurze misyjnym Kurii Metropolitalnej, po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym. Szczegóły na stronie www.okuliscidlaafryki.pl. Akcja trwa do 30 września br.

 

- Msze św. w języku hiszpańskim będą odprawiane w każdą trzecią niedzielę miesiąca w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Orzeszu-Gardawicach o g. 17:00

 

- 16.09. od g.10:00 przychodnia EURO-VITA zaprasza na bezpłatne badanie słuchu. Szczegóły na plakatach.


Ogłoszenie parafialne 01.09.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Naszym powołaniem jest miłość. Nie zaszczyty i pierwsze miejsca, ale cicha i pokorna realizacja przykazania miłości. Wymaga to zaparcia się siebie i nieszukania uznania za dobre czyny. Jezus nie tylko dał nam przykład takiego życia, lecz także umacnia nas na tej drodze prowadzącej do wewnętrznego szczęścia i radości.

W czwartek pożegnaliśmy Ks. Dawida Klimerę, który rozpoczął posługę w parafii Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, a w naszej wspólnocie serdecznie witamy Ks. Adriana Chojnickiego, który przybył do nas z Katowic, a pochodzi z Knurowa.

            Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji oraz utrzymanie kościoła akademickiego (krypta katedry).


W dzisiejszą niedzielę - o g. 16:30 zapraszamy na nieszpory,

 

- o 14:00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

 

- Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych organizuje w naszej parafii w dzisiejszą niedzielę w g. 8:00-13:30 kiermasz przygotowany przez wolontariuszy, pracowników i mieszkańców schroniska, na którym będzie można kupić: ikony, świeczki, wyroby artystyczne, wykonane przez mieszkańców schroniska. Będzie również serwowane ciasto, przygotowane przez wolontariuszy i Koło Gospodyń Wiejskich z Przegędzy. Dochód będzie przeznaczony na remont schroniska w Przegędzy.

 

Spotkania grup formacyjnych: Schola Vocatus środa 19:00; Katecheza mężczyzn środa 19:00; Krąg biblijny środa 20:00; WJM Young czwartek 19:00; Młodzież Oazowa piątek 18:00; Ministranci piątek 18:00; Dzieci Maryi sobota 9:00

 

Poniedziałek - Msze na rozpoczęcie roku szkolnego o 8:00 dla SP 13 i 35; a o 9:00 dla IV LO

 

- Tornistry i przybory pierwszoklasistów poświęcimy na mszy w pierwszy piątek miesiąca 6. września o g. 17:00.

 

- Przypominamy rodzicom, że podręczniki do religii nie podlegają refundacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dlatego należy je zakupić osobiście. Nasi katecheci Szkół Podstawowych zdecydowali się na wersję wydawnictwa „Jedność” (kl.1 i 2 podręcznik zintegrowany z ćwiczeniami; kl.3 oddzielnie podręcznik i ćwiczenia; kl. 4-8 tylko podręcznik)

W SP 13 w klasach 1-3 podręczniki sprowadzą do zakupienia katechetki.

 

- Rodziców zainteresowanych posłaniem dzieci do Wczesnej Komunii Świętej prosimy o zgłoszenie tego faktu w zakrystii lub kancelarii podając swoje dane adresowe

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45.

 

- o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

- W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca – okolicznościowe nabożeństwa kwadrans przed poranną mszą świętą

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

- w pierwszy czwartek miesiąca od 17:00 zapraszamy do spowiedzi dzieci szkolne.

 

Piątek - pierwszy w miesiącu zapraszamy dzieci na mszę o 17:00 (z poświęceniem przyborów pierwszoklasistów)

natomiast młodzież – szczególnie ósmoklasistów, którzy rozpoczynają przygotowanie do sakramentu bierzmowania – zapraszamy na mszę o 18:30 z okazją do spowiedzi od 18:00

 

- Prosimy, aby na mszę w piątek o 17:00 dzieci przyniosły do sprawdzenia podpisane swoje książeczki z obrazkami zbieranymi w minionym roku szkolnym (chcemy nagrodzić najbardziej sumiennych i wytrwałych). Od dzisiaj można zbierać obrazki do nowej książeczki, którą dzieci otrzymają z końcem września – jeśli zbiorą pierwsze trzy obrazki.

 

- od piątku do niedzieli w Domu Parafialnym odbędą się rekolekcje dla Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego

 

Przyszła niedziela­ - to dzień pielgrzymki do sanktuarium NMP w Pszowie (o g. 11:00 suma pontyfikalna)

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa z bloku 31c; a za tydzień z bloku 31d

 

W Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego egzorcyzm powinna poprzedzać wizyta u lekarza psychiatry?, ponadto o 95-letniej Włoszce, która samotnie pieszo pielgrzymowała na Jasną Górę, gdzie dotarła na uroczystość MB Częstochowskiej oraz o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Ogłoszenia

- Parafia MB Częstochowskiej w Rybniku - Nowinach wraz z duszpasterzami zaprasza dziś wszystkich na Wieczór Uwielbienia, który jest dziękczynieniem za 74. Pieszą Rybnicką Pielgrzymką na Jasną Górę. Początek modlitewnego spotkania w kościele MB Częstochowskiej 1.09. o g. 19:00. Wcześniej - od g. 18:00 zapraszają na słodki poczęstunek przy kawie z okazji parafialnego odpustu.

 

- w sobotę 7.09. o 16:00 w Bazylice św. Antoniego w Rybniku spotkanie z dr Wandą Półtawską adresowane do narzeczonych i młodych małżeństw. Serdecznie zapraszamy do skorzystania.


Ogłoszenie parafialne 25.08.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Naszym dążeniem jest niebo – życie wieczne z Bogiem. Przyjście na Mszę św. jest wyrazem naszej wiary i pragnienia szczęścia pochodzącego od Boga. Jezus dziś mówi, abyśmy wchodzili przez ciasne drzwi. Nie to, co wygodne, często krzykliwe, proponowane przez świat, jest źródłem prawdziwej radości, ale Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za składane dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

- o 18:00 msza w intencji Ks. Dawida Klimery w podziękowaniu za 4 lata posługi w naszej parafii i z prośbą o błogosławieństwo Boże na nowej placówce duszpasterskiej w Jastrzębiu Zdroju

 

Piątek - od 9:00 do 15:00 pielgrzymka ministrantów do katedry (Eucharystia o g. 12:00)

 

Sobota - o g. 9:00 w naszym sanktuarium msza na podsumowanie letnich rekolekcji rodzin Domowego Kościoła w naszej archidiecezji

 

- na g. 10:00 można przynosić plony roli i ogrodów na dekorację ołtarza na mszę dożynkową w niedzielę o 9:00

 

Przyszła niedziela­ - będzie dniem przywrócenia normalnego układu niedzielnych mszy świętych, zamiast jednej mszy o 11:00, wracają dwie msze o 10:30 i 12:00

 

- o 14:00 w katowickiej katedrze Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji oraz utrzymanie kościoła akademickiego (krypta katedry)

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa z bloku 31b; a za tydzień z bloku 31c

 

W Gościu Niedzielnym o naciskach prawodawców na sumienia kapłanów i uderzeniu w istotę sakramentu spowiedzi. „Raczej pójdę do więzienia, niż złamię tajemnicę spowiedzi” – deklaruje jeden z australijskich arcybiskupów; ponadto o łaskach wymodlonych przed jasnogórską ikoną; oraz o sanktuarium maryjnym w Kevelaer, gdzie modli się najwięcej Niemców.

 

Zaproszenia

- Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych zorganizuje w naszej parafii w niedzielę 1.09.br. w g. 8:00-13:30 kiermasz przygotowany przez wolontariuszy pracowników i mieszkańców schroniska, na którym będzie można kupić: ikony, świeczki, wyroby artystyczne, wykonane przez mieszkańców schroniska. Będzie również serwowane ciasto, przygotowane przez naszych wolontariuszy i Koło Gospodyń Wiejskich z Przegędzy. Dochód będzie przeznaczony na remont schroniska w Przegędzy.

 

- Msze na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w poniedziałek przyszłego tygodnia 2. września o g. 8:00 dla SP 13 i 35; a o g. 9:30 dla IV LO

 

- Zachęcamy wiernych, a zwłaszcza małżeństwa, do przeżycia rekolekcji w naszych diecezjalnych domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach i Kokoszycach oraz naszym parafialnym EMAUS w Koniakowie. Z ich oferty można skorzystać niemal w każdy weekend całego roku.

 

Ogłoszenia

- Władze województwa Śląskiego zapraszają na wielkie widowisko Multimedialne „Rapsodia Śląska”, 31 sierpnia o godzinie 21.00 na Stadionie Śląskim. Wydarzenie jest organizowane z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego. Na tę okazję laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek przygotowuje specjalną kompozycję a na scenie pojawią się tacy artyści jak Monika Brodka, Marcin Wyrostek, Miuosh (Miłosz), Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie obowiązują wejściówki. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu

 

- Parafia MB Częstochowskiej w Rybniku - Nowinach wraz z duszpasterzami zaprasza Wszystkich na Wieczór Uwielbienia, który jest dziękczynieniem za 74. Pieszą Rybnicką Pielgrzymką na Jasną Górę. Początek modlitewnego spotkania w kościele MB Częstochowskiej 1.09. o g. 19:00. Wcześniej - od g. 18:00 zapraszamy na słodki poczęstunek przy kawie.

 

- w sobotę 7.09. o 16:00 w Bazylice św. Antoniego w Rybniku spotkanie z dr Wandą Półtawską adresowane do narzeczonych i młodych małżeństw. Serdecznie zapraszamy do skorzystania.


Ogłoszenie parafialne 18.08.2019 r.

PROWADZENIE W LITURGIĘ

Święty Paweł zmagania na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości nazywa zawodami. A zatem nie będzie lekko! Jezus potwierdza to z całą mocą. Mówi: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Cóż to oznacza? Stary porządek, zbudowany na naszych złych przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka nas wewnętrzna walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii wartości, abyśmy osiągnęli obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.


Chrystus przyszedł rzucić ogień na ziemię. Jego miłość jest prawdziwa i pewna. Kiedy przychodzimy na Mszę Świętą poddajemy nasze serca Bożemu działaniu, aby i w nas zapłonął ogień miłości. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się na ołtarzu. Jezus jest realnie obecny wśród nas.

Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej; łączmy się w modlitwie z pątniczkami w piekarskim sanktuarium i na kalwaryjskim wzgórzu. Relacje m.in. w Radiu eM 107,6

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za składane dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

 

- o 8:30 z przed kościoła wyjazd grupy Emmanuel do Tuszy Śląskiej, oraz Kokoszyc i Pszowa.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Przyszła niedziela­ - będzie ostatnią w tym roku z wakacyjnym porządkiem Mszy Świętych

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa z bloku 31a; a za tydzień z bloku 31b

 

W Gościu Niedzielnym bezpłatny dodatek historyczny poświęcony pierwszemu powstaniu Śląskiemu w związku z 100. Rocznicą jego wybuchu; ponadto zainspirowana uroczystością Wniebowzięcia NMP refleksja o ostatecznym celu naszej ziemskiej wędrówki, czyli o niebie; oraz wspomnienie o niedawno zmarłym księdzu aktorze Kazimierzu Orzechowskim; jest też relacja z pielgrzymki rybnickiej ze zdjęciem naszej chwałowickiej „czwórki” na jej czele

 

Ogłoszenia

- Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych zorganizuje w naszej parafii w niedzielę 1.09.br. w g. 8:00-13:30 kiermasz przygotowany przez wolontariuszy pracowników i mieszkańców schroniska, na którym będzie można kupić: ikony, świeczki, wyroby artystyczne, wykonane przez mieszkańców schroniska. Będzie również serwowane ciasto, przygotowane przez naszych wolontariuszy i Koło Gospodyń Wiejskich z Przegędzy. Dochód będzie przeznaczony na remont schroniska w Przegędzy.

 

- Miejski Dom Kultury 'Bogucice-Zawodzie' zapraszamy do udziału w konkursie teatralnym p.n.: „XIV Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów – „w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”, który pragnie utrwalać pamięć o Świętych i wybitnych postaciach godnych miana Patronów, poświęcających swe życie służbie innym. Organizatorzy chcą poprzez zrealizowane spektakle, stawiać ich jako wzór do naśladowania i drogowskaz pięknego życia!


Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych: - szkół podstawowych, - szkół ponadpodstawowych oraz - dorosłej i wielopokoleniowej. Chcąc uczcić Rok Powstań Śląskich, osobna nagroda zostanie przyznana dla spektaklu poświęconego bohaterom Powstań Śląskich i walce o polskość.
MIEJSCE: Miejski Dom Kultury 'Bogucice-Zawodzie', Dział 'Zawodzie', Katowice, ul Marcinkowskiego 13a.

TERMIN: 18-19 listopada 2019 r. - eliminacje konkursowe;  - 20 listopada – pokaz finałowy wybranych spektakli

Zgłoszenia do 31 października. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie: www.mdkbogucice-zawodzie.pl  http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/konkursy-i-przeglady-zawodzie/


Ogłoszenie parafialne 11.08.2019 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Nie wiemy, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Nie znamy też daty naszej śmierci. Mamy jedynie pewność, że to nastąpi. Jezus dzisiaj zachęca nas, abyśmy byli na to gotowi. Wśród problemów i radości codziennego życia nie zapominajmy o naszym dążeniu do szczęścia wiecznego w niebie. Każdy dzień może być ostatnim dla nas na ziemi. Ważne, abyśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Bogiem.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za składane dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Poniedziałek - o 10:00 pogrzeb śp. Martynki Kaczmarek

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o g. 6:45

 

- w 13. dzień miesiąca tradycyjnie zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o g. 17:15

 

- w przyszły wtorek 20.08. grupa Emmanuel zaprasza na wyjazd pielgrzymkowy do Tuszy Śląskiej, a także Kokoszyc i Pszowa. Koszt 10 zł, wyjazd o 8:30 z przed kościoła, jest kilkanaście wolnych miejsc, zapisy w zakrystii do środy 14.08.

 

Środa - o 19:00 w Domu Parafialnym spotkanie organizacyjne dla uczestników pielgrzymki do Medjugorie w dniach 3-9. września br.

 

- do środy rano prosimy o przynoszenie polnych kwiatów dla przystrojenia ołtarza

 

Czwartek - 15.08. obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej, w które będziemy błogosławić przyniesione do kościoła zioła i kwiaty; msze święte będą sprawowane wg porządku niedzielnego (a także dodatkowo ślubna o g. 13:00)

- nie będzie w tym dniu adoracji Najświętszego Sakramentu, natomiast zapraszamy do udziału w nieszporach Maryjnych o g. 16:30

 

Trzeci piątek miesiąca - to szczególny dzień kultu Miłosierdzia Bożego - nabożeństwo o 6:45

 

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o g. 11:00

 

Sobota - Ks. Tomasz Albrecht – chwałowiczanin pracujący w USA podjął decyzję o powrocie do Polski i wstąpieniu do zgromadzenia oo. Dominikanów. W uroczystość św. Jacka 17.08. w klasztorze w Warszawie przyjmie habit zakonny. Polecamy go modlitwie na nowym etapie jego duchowej drogi.

 

Przyszła niedziela­ - odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Boskiej Piekarskiej

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa z bloku 29c; a za tydzień z bloku 31a

 

W Gościu Niedzielnym tematem numeru jest pielgrzymowanie jako wierne odbicie drogi chrześcijanina do nieba, a także rozmowa z o. Zdzisławem Kijasem, autorem książki o św. Maksymilianie Kolbe, a ponadto zapowiedziany bezpłatny dodatek – płyta CD z najpiękniejszymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu Wojska Polskiego

 

Ogłoszenia

- Wydawnictwo Rafael od 15.08. wprowadza na ekrany polskich kin film biograficzny pt. “Tajemnica Ojca Pio”

 

- Przegląd Garażowych Wynalazków OFF SCIENCE - to inicjatywa prezentująca dokonania osób, które amatorsko zajmują się nauką. Wynalazcy-amatorzy oraz konstruktorzy, którzy tworzą urządzenia i opracowują ciekawe rozwiązania techniczne w zaciszu prywatnych garażów, piwnic i warsztatów, będą je mogli zaprezentować już po raz trzeci podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (26-27 stycznia 2020 r.). Do udziału w konkursie zapraszamy też uczniów i nauczycieli szkół technicznych. Zgłoszenia na przegląd można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl do 30 września br. Komisja konkursowa wybierze najlepsze propozycje, które zaprosimy do udziału w 4. ŚFN KATOWICE. Na wszystkie pytania dotyczące Off Science odpowie Biuro Festiwalowe.


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42