OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne 29.03.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. 'Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli'. Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić.

Umiłowani wielkie Bóg zapłać za współodpowiedzialność i troskę, jaką okazujecie na rzecz naszego kościoła dokonując darowizn na konto naszej parafii (74 1240 4357 1111 0000 5313 2259) lub przekazując je osobiście.

Bądźmy wrażliwi na bliźnich, bo potrzebujących wokół nas będzie przybywało. Pomagajmy sobie wzajemnie!


Diametralnie zmieniło się nasze życie, ale dla dobra wszystkich bądźmy posłuszni i ZOSTAŃMY W DOMACH

W całkowicie nowych okolicznościach na łączach internetu chcemy jako duszpasterze być z Wami i dla Was.

W razie zaistnienia szczególnych problemów jako duszpasterze jesteśmy do dyspozycji parafian telefonicznie pod nr parafialnym 32/4329710; Ks.Grzegorz 605301709; Ks.Adrian 664740775; Ks.Krzysztof 668781764

Jeśli ktoś bardzo pragnie bliskości Jezusa, to kościół pozostaje codziennie otwarty od 8:00 do 17:30

 

Na podstawie zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego od 25.03.2020 r. do odwołania Liturgia Eucharystyczna będzie sprawowana bez udziału wiernych. Z tego powodu zdecydowaliśmy przesunąć terminy wszystkich mszy w tygodniu i w niedzielę na jedną porę jako transmitowaną koncelebrę wszystkich intencji danego dnia.

 

TRANSMISJE na które można wejść przez naszą stronę parafialną mają miejsce w następujących terminach:

- MSZE z Sanktuarium od pon do czw o 18:00; w piątek o 17:00, w sobotę o 8:00, w NIEDZIELĘ o 10:30

oraz MODLITWA RÓŻAŃCOWA z domowej kaplicy każdego dnia o g. 20:30 (dzwony o 20:15), a ponadto:

Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o 16:30DROGA KRZYŻOWA za zmarłych w piątek o 18:00

GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 16:00; archiwum transmisji znajdziemy w GALERII

W tym tygodniu po mszach odprawimy tradycyjne nabożeństwa w poniedziałek ku czci naszej patronki; w czwartek o powołania, w piątek do Najśw. Serca Pana Jezusa i w sobotę do Niepokalanego Serca Maryi

 

Przyszła niedziela­ to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, w tym dniu przypada Światowy Dzień Młodzieży. Z tej okazji Ks. Arcybiskup będzie sprawował liturgię w katowickiej katedrze o g. 14:00, a młodych zachęcamy do udziału w transmisji internetowej oraz w Radiu eM 107,6

 

Czasowo został wstrzymany parafialny kolportaż Gościa Niedzielnego. Bieżące wydanie tygodnika w wersji drukowanej można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Polecana jest także prenumerata pocztowa www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod tel.

32 608 80 83 oraz wersja internetowa na e.gosc.pl

 

Zachęcamy do uważnej lektury dokumentów Kościoła na stronach Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski, eKAI, Archidiecezji Katowickiej i naszej strony parafialnej. A niniejszym informujemy:

 

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

w wyjaśnieniu Ks. dr hab. Jacka Kempy WTUŚ

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”. Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.  Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 4). Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.  Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy). Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.


Ogłoszenia parafialne 22.03.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg widzi w ciemności, bo sam jest Światłem. W końcu Bóg przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla Światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać za złożone dary.


Realizując zarządzenia ogłoszonego w Polsce stanu epidemii stosujemy się do dyspensy Ks. Arcybiskupa, która zwalnia wszystkich wiernych naszej Archidiecezji z niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w świątyni, sugerując skorzystanie z licznych transmisji niedzielnej liturgii w radiu i telewizji. Stworzyliśmy także taką możliwość internetowego łączenia się z naszym Sanktuarium na żywo z naszej strony parafialnej. Możemy doświadczyć duchowej jedności w ramach CODZIENNEJ EUCHARYSTII w naszym kościele parafialnym od poniedziałku do czwartku o g. 18:00; w piątek o g. 17:00; w sobotę o g. 8:00 i w niedzielę o g. 10:30

oraz MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ codziennie o g. 20:30 w naszej domowej kaplicy, a ponadto

Drogi Krzyżowej dla dzieci w czwartki o g. 16:30; DROGI KRZYŻOWEJ dla dorosłych w piątki o g. 18:00

GORZKICH ŻALI z kazaniem pasyjnym w niedziele o 16:00

 

Przypominamy, że w celebracji Mszy w kościele uczestniczą zasadniczo „zamawiający” intencję w zgromadzeniu nie przekraczającym 50 osób, a obligatoryjnie Komunię św. przyjmujemy do rąk.

 

Ponadto informujemy, że przez cały dzień kościół pozostaje OTWARTY i trwa ADORACJA Najświętszego Sakramentu, a kapłani służą Sakramentem POJEDNANIA i POKUTY. Chorym zanosimy Eucharystię jako wiatyk tylko w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci (stanu agonii).

 

W razie zaistnienia szczególnych problemów jako duszpasterze jesteśmy do dyspozycji parafian telefonicznie pod nr parafialnym 32/4329710; Ks. Grzegorz 605301709; Ks. Adrian 664740775; Ks. Krzysztof 668781764

 

Zwracamy uwagę, aby informacje o prawnych rozporządzeniach dotyczących praktyk religijnych czerpać jedynie z oficjalnych źródeł kościelnych, którymi są portale Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz Archidiecezji Katowickiej, do których linki znajdziemy na naszej stronie parafialnej.

 

Rada Parafialna zasugerowała możliwość wsparcia utrzymania kościoła drogą elektronicznych przelewów na konto parafii: 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259 z tytułem darowizna na cele kultu (możliwość odpisu od podatku). Bóg zapłać za troskę i życzliwość. Jak co roku można także zdecydować w deklaracji podatkowej o przekazaniu 1% swojego podatku na rzecz naszej parafii za pośrednictwem Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel KRS 0000003534 ze wskazaniem na dom formacyjny TERESA w Chwałowicach

 

Apostolstwo Chorych w obecnej trudnej sytuacji włączyło się w towarzyszenie osobom starszym i chorym poprzez rozmowy telefoniczne udostępniając obecny (służbowy) numer telefonu: 600 767 873.

 

Caritas jak co roku rozprowadza świąteczne paschaliki w cenie 6 zł – dostępne na stojaku z prasą.

 

Redakcja „Gościa Niedzielnego” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) zostaje czasowo wstrzymany kolportaż parafialny tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Jednocześnie przypomina o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83. Pragnie również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” - z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF - do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.

 

Kuria Metropolitalna w Katowicach informuje, że działalność duszpasterska Wojciecha Grzesiaka, deklarującego się jako duchowny Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, nie jest wykonywana w imieniu archidiecezji katowickiej i nie ma z nią żadnego związku. Posługi o charakterze religijnym proponowane przez Wojciecha Grzesiaka nie są głoszeniem Słowa Bożego i sprawowaniem sakramentów w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Katolicki Kościół Narodowy został wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych w Polsce prowadzonego przez MSWiA 27 czerwca 2014 r. Katolicki Kościół Narodowy nie przynależy do Polskiej Rady Ekumenicznej.


Ogłoszenia parafialne 15.03.2020 r.

 

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w naszej archidiecezji

 

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

 

a. osobom w podeszłym wieku,   b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego do zarządzenia Rady Stałej KEP z 12.03.2020 r. 

 

1. W dn. 13–29.03 br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.

 

2. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

 

3. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.
Przypominam o
możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:

 

• transmisje telewizyjne: o g. 7:00 w TVP 1, o g. 9:30 w Telewizji Trwam, o g. 13:00 w TV Polonia;
• transmisje radiowe: o g. 9:00 w Programie Pierwszym PR, o g. 10:30 w Radiu Katowice, o g. 12:00 w Radiu eM;
• można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

 

4. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:

 

• od poniedziałku do soboty o g. 18:00 – transmisja Mszy św. z katedry;
• w piątki o g. 17:15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o g. 17:15 transmisja Gorzkich Żali;
• codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach:
10:50, 18:45, 22:50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

• przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o g. 15:00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o g. 5:30. Nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5:50, 6:50, 12:10, 23:10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6:20, 23:20.

 

5. Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.

 

6. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

 

7. Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.

 

8. Duszpasterze zobowiązani są do:

 

• rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;
• przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą;
• wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny i unikania kontaktu z innymi;
• podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez „zanurzenie”;
• powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;
• regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;

 

Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Z pasterskim błogosławieństwem. Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc   Arcybiskup Metropolita Katowicki   Katowice, 12.03.2020 r.

 

W uzupełnieniu należy dodać fragment zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12.03.2020 r.:

 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

3. […] zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

 

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny –szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce Stanu Epidemicznego

 

1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

 

2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

 

Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 

3. Należy ponadto:

 

a) ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;

 

b) w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;

 

c) pamiętać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;

 

d) zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);

 

e) zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności i solidarności;

 

f) ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;

 

g) podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia. 

 

4. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

 

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

 

† Wiktor Skworc   Arcybiskup Metropolita Katowicki   Katowice, 14 marca 2020 r.

 


Ogłoszenia parafialne 08.03.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb - znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem. Przeprośmy Boga wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego za słabość naszej wiary i wszystkie winy, aby uzyskać przebaczenie, jakiego udziela nam Bóg przez posługę Kościoła i aby umocniła się nasza wiara.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Natomiast przed kościołem ogólnopolska zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes, którą przeprowadzą nasi szkolni wolontariusze.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 16:30 spotkanie Grupy Emmanuel; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i o 19:00 Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Wtorek - o 19:00 w Domu Parafialnym spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o godz. 12:00

 

Sobota - od 7:00 rano księża będą odwiedzać chorych parafian z posługą sakramentalną - chętnych prosimy zgłosić do czwartku w zakrystii lub kancelarii

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 16; a za tydzień z ul. Górniczej 17

 

W Gościu Niedzielnym rozmowa z uwolnioną po dziesięciu latach Asią Bibi, ponadto o sile matczynej modlitwy oraz o niezwykłym muzeum, w którym można „dotknąć” Jana Pawła II

 

Zaproszenia

- 22.03. o g. 17:00 w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach odbędzie się spektakl teatralny pt. „Jo był ukradziony” opowiadający o dramacie Ślązaków po drugiej wojnie światowej określanym mianem Tragedii Górnośląskiej. Jeśli widzieliście film musicie koniecznie zobaczyć spektakl. Jeśli nie widzieliście żadnego tym bardziej zapraszamy, aby to zmienić. Bilety w cenie 15 zł

 

Ogłoszenia

- 14.03 w g.10:00 – 13:00 dzień skupienia dla członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium odbędzie się w następujących parafiach: św. Katarzyny w Jastrzębiu, św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, św. Józefa w Rudzie Śl. i św. Krzysztofa w Tychach. W programie spotkanie z klerykami, konferencja; adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św., Msza Św.; Agapa. Zgłoszenia pod nr tel. 519 546 150

 

- 21.03 o g. 9:00 spotkanie wspólnot i inicjatyw męskich Archidiecezji Katowickiej odbędzie się w krypcie katedry, a następnie w auli Wydziału Teologicznego

 

- 21.03 o g:10:00 dzień skupienia dla Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Katowickiej odbędzie się w parafii Bożego Miłosierdzia w Tychach z Mszą św. pod przewodnictwem bp Grzegorza Olszowskiego. Zapraszamy animatorów misyjnych, parafialne koła misyjne oraz zainteresowanych tematyką misyjną.

 

- 4.04. w g.10:00 - 14:00 w Bazylice św. Antoniego w Rybniku tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą Palmową dzień skupienia dla samorządowców. Poprowadzi ks. Damian Suszka, ekonom Archidiecezji Katowickiej. W programie m.in.: konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., Msza św., spotkanie przy stole. Rybnik ul. Mikołowska 4; tel. 32/432 90 20, 607 162 073 marek.bernacki@katowicka.pl

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach prosił o udostępnienie swojego biuletynu „Dlatego”, który można pobrać na stronie http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/biuletyny-kik-dlatego


Ogłoszenia parafialne 01.03.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest raczej flirtem czy próbą uwodzenia. Bywa jednak, że flirt staje się niebezpieczny, a my całkowicie podatni na propagandę złego. Dlatego tak ważne jest, by zobaczyć Jezusa w Jego walce z pokusami. W tej walce 'pokonuje' grzech pierwszych ludzi. Nowy Adam broni się słowem Bożym, które jest jego orężem w spotkaniu z kusicielem. Zwycięstwo jest w posłuszeństwie Słowu.

 

Kolekta dzisiejsza ma charakter jałmużny postnej czyli zadośćuczynienia za grzechy niewstrzemięźliwości,

a dzisiejsza Niedziela Trzeźwości kończy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (Ks. A. Chojnicki)

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; o 18:00 Ministranci; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

- o 19:00 spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 

Wtorek - o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca - okolicznościowe nabożeństwa po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o 16:30 Droga Krzyżowa dla dzieci a potem okazja do spowiedzi dla dzieci szkolnych

 

- o 18:00 zapraszamy na mszę w intencji Ks. Krzysztof Jarczyka z okazji jego urodzin, tą Eucharystią rozpoczniemy czas WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH pod hasłem Cud Boskiej Miłości, które potrwają do niedzieli, a poprowadzi je ks. dr Wiesław Hudek. (Jego biogram znajdziemy w gablotce.)

 

Rozpoczniemy w czwartek o 18:00 homilią wprowadzającą: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”

W piątek na mszach rano i wieczorem nauka ogólna „Miłość Boga Ojca”

W sobotę na mszach rano i wieczorem nauka ogólna „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa”

W niedzielę na wszystkich mszach nauka ogólna „ Dar jedności w Duchu Świętym”

 

Ponadto rekolekcjonista proponuje nauki stanowe dla małżonków: w piątek o 18:00 dla małżeństw po srebrnym jubileuszu małżeństwa, a w sobotę o 19:00 dla małżeństw do srebrnego jubileuszu włącznie.

 

Ponieważ Ks. Wiesław jest m.in. poetą, dlatego dodatkową propozycją dla wszystkich zainteresowanych parafian będzie jego autorski wieczór poetycki w Domu Parafialnym w piątek o g. 19:00.

 

Piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej z modlitwą za zmarłych zalecanych o 8:15 i 16:15

 

Przyszła niedziela­ - 8.03. jest dniem w którym ze szczególnym szacunkiem pochylamy się przed godnością każdej kobiety, polecając je wszystkie opiece Najświętszej Maryi Panny – najcudowniejszej kobiety świata.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, natomiast przed kościołem przeprowadzona zostanie ogólnopolska zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 12 i 14; a za tydzień z ul. Górniczej 16

 

W Gościu Niedzielnym początek rekolekcji wielkopostnych z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz magnes z jego myślami na każdy tydzień Wielkiego Postu oraz o metodach pokonywania pokus

 

Zaproszenia

- 6-8.03. w naszym Domu Parafialnym odbędzie się Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie

 

- 6-8.03. Spotkanie weekendowe w ramach inicjatywy duszpasterskiej „Seminarium#nofilter” Program oraz formularz zgłoszeniowy: https://seminarium.katowice.pl oraz na https://www.facebook.com/jeremiaszwssd/.

 

- 16.03. w g. 10:00-13:00 Dzień otwartych drzwi Wydziału Teologicznego w Katowicach

 

- Zachęcamy w Wielkim Poście do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Informacje na www.edk.org.pl

 

Ogłoszenie

Mając na uwadze wskazania Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP, ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we Włoszech oraz dobro wiernych z przykrością informujemy, że Archidiecezja Katowicka odwołuje zorganizowany wyjazd wiernych do Rzymu w ramach Narodowej Pielgrzymki z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który zaplanowano w dn. 15–17 maja br.


Ogłoszenia parafialne 23.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą. przyszliśmy składać, daje nam tę niepojętą dla świata moc: miłowanie nieprzyjaciół. Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem. Przeprośmy Go za brak miłości, za zaniedbania w realizacji podstawowego przykazania chrześcijan.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory; szczególną modlitwą otaczamy dzisiejszego jubilata Ks. Kazimierza Fyrlę z okazji 70. rocznicy jego urodzin i 45-lecia święceń kapłańskich

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kandydaci do bierzmowania; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Środa - POPIELEC - Msze o 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00 (w tym dniu tak jak w Wielki Piątek obowiązuje zarówno wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia) jak i post polegający na ograniczeniu ilości jedzenia do jednego posiłku do syta (dotyczy wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia)

 

Młodzież będzie po mszach rozprowadzała Słowo Boże na każdy dzień Wielkiego Postu – wesprzyjmy dobrowolną ofiarą ich wysiłek, aby mogli w ten sposób zebrać środki na dofinansowanie swoich letnich rekolekcji oazowych.

 

- w środę rozpoczynamy także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w które włączymy tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo jako duchową ekspiację za grzechy okresu karnawału. Zapraszamy zatem na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek 8:00-16:00 oraz w sobotę od 9:00-18:00; korzystając z propozycji ramowego planu:

 

            CZWARTEK

  8:00   1 Maja bloki i familoki

  9:00   1 Maja domy prywatne

10:00   Anny Stefek

11:00   Działkowców

12:00   Górnicza

13:00   Jagiellońska i Kołłątaja

14:00   Kożdoniów

15:00   Kupiecka

16:00   dzieci szkolne

16:30   Droga Krzyżowa dla dzieci

 

            PIĄTEK

  7:45   Droga Krzyżowa za ++

  9:00   Krupińskiego

10:00   Malchera

11:00   Obywatelska

12:00   Ogrodowa

13:00   Prusa

14:00   Pukowca parzyste 15:00 Pukowca nieparzyste 16:00 nabożeństwo ekspiacyjne

16:15   Droga Krzyżowa za ++

 

            SOBOTA

  9:00   Szulika i Radziejowska

10:00   Śląska bloki nieparzyste

11:00   Śląska bloki parzyste 12:00 Śląska domy prywatne      i Okulickiego,

13:00   Wjazdowa i Tkoczów; 14:00 Ks. Śliwki i Nowa

15:00   Zwycięstwa bloki i familoki

16:00   Zwycięstwa domy prywatne

17:00   adoracja wspólna


Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki o 16:30; Parafialna Droga Krzyżowa w piątki ok. 7:45 i 16:15 ofiarowana za zmarłych zalecanych oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele wielkopostne o 16:15. (tegoroczne kazania wygłosi Ks. Adrian Chojnicki)

 

W przyszły czwartek 5.03.zaczniemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi Ks. Wiesław Hudek z Żor

 

Przyszła niedziela­ - obchodzona jako Niedziela Trzeźwości kończy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, swój dar abstynencji od napojów alkoholowych ofiarowanej Bogu za ludzi pogrążonych w nałogach możemy zadeklarować w parafialnej księdze abstynencji wyłożonej pod obrazem Matki Bożej.

 

Kolekta przyszłej niedzieli będzie jałmużną postną czyli wynagrodzeniem za grzechy niewstrzemięźliwości

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 10; a za tydzień z ul. Górniczej 12 i 14

 

W Gościu Niedzielnym o sensie wielkopostnych umartwień a także o tym, co papież Franciszek napisał w swojej nowej adhortacji oraz jak się bronić przed nadmiarem informacji a w Małym Gościu minilupa „Zobacz więcej”; „Wielka tajemnica wiary” – czyli co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Na półce z prasą jest do nabycia tzw. Zdrapka Wielkopostna w cenie 3 zł w tym roku nastawiona „ekologicznie”.

 

Zaproszenia

- Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. prof. Jerzy Szymik. Będą się one odbywały od 28.02-1.03.2020 r. w kościółku akademickim. Program na plakatach i stronie internetowej: http://www.dar.rybnik.pl/wydarzenia/bogu-samemu-sluzyc-bedziesz 

 

- 28.02. wydawnictwo Rafael wprowadza na ekrany kin film pt. „Najświętsze Serce” w stulecie objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque i stulecie zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na Jasnej Górze 27.07.1920 r.

 

Ogłoszenie

Urząd Marszałkowski poprosił o poinformowanie o prowadzonej na terenie województwa inwentaryzacji źródeł ogrzewania o mocy poniżej 1 Megawata. Pełną treść informacji znajdziemy w gablotce i na stronie internetowej.


Ogłoszenia parafialne 16.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jeśli chcesz  zachowasz przykazania – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w tej Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, a zwłaszcza przyjęcie Ciała Pańskiego, naszego pokarmu na życie wieczne, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze mogli Bogu się podobać.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii – konkretnie na pokrycie kosztów usunięcia awarii ogrzewania Kościoła i Domu Parafialnego 


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 Karmelitański Zakon Świeckich i dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

- o 19:00 Smak Karmelu – kolejne spotkanie szkoły modlitwy karmelitańskiej

 

Wtoreko 19:00 Wspólnota Jezusa Miłosiernego zaprasza na spotkanie modlitewne z konferencją Karola Sobczyka – lidera wspólnoty „Głos na Pustyni”, w Archidiecezji Krakowskiej przedstawiciela Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji oraz członka Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego po mszach rano i wieczorem

 

Nasza młodzież wyjeżdża na tzw. Weekend Alfy do Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Polecamy ich modlitwie.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

- Przy dokonywaniu rocznych rozliczeń finansowych możemy tradycyjnie przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego; możemy w ten sposób wesprzeć także naszą parafię za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel (40-545 Katowice ul. Warzywna 31) podając w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000003534 z tytułem przelewu „Na cele domu formacyjnego TERESA”. Przy okazji Bóg zapłać za wszystkie przekazane kwoty z roku poprzedniego.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 7 i 8; a za tydzień z ul. Górniczej 10

 

W Gościu Niedzielnym o najnowszej książce, w której papież Franciszek opowiada o swoich spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, a także opowieść s. Bogdany ze zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny o błogosławionym ks. Michale Sopoćce, oraz o seniorach, którzy są bogactwem Kościoła

 

Zaproszenia

- 23.02. o g. 17:00 w Chwałowickim Domu Kultury odbędzie się projekcja filmu w reżyserii naszego parafianina Adama Grzegorzka pt. „Jo był ukradziony – Tragedia Górnośląska”. Dokument opowiada tragiczną historię deportowanych w 1945 r. Ślązaków. Wstęp wolny, ale za wejściówkami, które są do odbioru w kasie Domu Kultury.

 

- Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. prof. Jerzy Szymik. Będą się one odbywały od 28.02-1.03.2020 r. w kościółku akademickim. Program na plakatach i stronie internetowej. http://www.dar.rybnik.pl/wydarzenia/bogu-samemu-sluzyc-bedziesz

 

Ogłoszenia

- Zachęcamy rodziny do przeżycia rekolekcji pt. „Wakacje z Bogiem”. Szczegółowe informacje na plakacie.

 

- Archidiecezja Katowicka włącza się w organizację Narodowej Pielgrzymki do Rzymu w dn. 15–17 maja br.

 

- Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w niedzielę 7.06.br. o g. 12:00 na Placu Piłsudzkiego w Warszawie. Organizatorzy przygotowują karty wstępu na tą uroczystość i potrzebne jest wstępne rozeznanie o ilości chętnych do wzięcia w niej udziału – prosimy o przekazanie w kancelarii lub zakrystii swojej deklaracji ze wskazaniem wybranego środka transportu. Jednocześnie informujemy, że w dniu beatyfikacji z Katowic do Warszawy wyruszy specjalny pociąg Kolei Śląskich (biletowany, liczba miejsc: 200 osób).

 

- Metropolitalne Święto Rodziny zaplanowano w dniach od 24 maja do 7 czerwca br. W archidiecezji zainauguruje je Msza św. jubileuszy małżeńskich, która będzie sprawowana przez Ks. Arcybiskupa w katedrze w niedzielę 24 maja br. o godz. 12:00. Zapraszamy jubilatów obchodzących 5, 10, 15, 20 itd., a szczególnie 25, 50, 55, 60, 65 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

- Rozpoczęły się zapisy na studium duszpasterstwa rodzin w ramach edycji 2020/2021. Studium przeznaczone jest dla kandydatów na doradców życia rodzinnego, liderów grup i wspólnot prorodzinnych (nowość), kapłanów i małżonków chcących pogłębić tematykę rodzinną. Szczegóły na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/67-archidiecezjalne-studium-duszpasterstwa-rodzin


Ogłoszenia parafialne 09.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Bogu nie chodzi o gzymsy i fasady. Czysto zewnętrzne oddawanie Mu czci nie jest mu potrzebne. Raczej o to, byśmy oddawali mu cześć wiernie trzymając się Jego przykazań – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Tak żyjąc najlepiej oddajemy Mu cześć i przyczyniamy się do tego, że i świat staje się lepszy. Niech ta Eucharystia, w której Bóg daje nam samego siebie sprawi, że kiedy usłyszmy na koniec słowo „idźcie”, pójdziemy zdecydowani żyć Ewangelią na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 16:30 spotkanie Grupy Emmanuel; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Wtorek - we wspomnienie NMP z Lourdes przypada 28. Światowy Dzień Chorego, z tej okazji chorych i osłabionych wiekiem parafian oraz członków ich rodzin zapraszamy o g. 9:00 na Eucharystię połączoną z obrzędem udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, a po mszy zapraszamy na poczęstunek w Domu Parafialnym. Prosimy o pomoc w dowiezieniu do kościoła osób potrzebujących, a gdyby zaistniała potrzeba, to można poprosić o skorzystanie z naszego samochodu parafialnego. (zgłoszenia w zakrystii)

W tym tygodniu we wtorek i czwartek nie będzie pani kancelistki, ewentualny dyżur pełnić będą księża.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o g. 17:00

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii – konkretnie na pokrycie kosztów usunięcia awarii ogrzewania Kościoła i Domu Parafialnego.

Na ukończeniu jest też remont zakrystii ministrantów i nowe meble na stroje liturgiczne.

 

- Przy dokonywaniu rocznych rozliczeń finansowych możemy tradycyjnie przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego; możemy w ten sposób wesprzeć także naszą parafię za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel (40-545 Katowice ul. Warzywna 31) podając w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000003534 z tytułem przelewu „Na cele domu formacyjnego TERESA”. Przy okazji Bóg zapłać za wszystkie przekazane kwoty z roku poprzedniego.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 6; a za tydzień z ul. Górniczej 7 i 8

Dziękujemy parafianom, którzy poświęcili czas i siły na pomoc w uprzątnięciu choinek i stajenki.

 

W Gościu Niedzielnym przeczytamy skąd wzięła się praktyka Mszy św. gregoriańskich i dlaczego powinno ich być trzydzieści; a także o towarzyszeniu w cierpieniu osobom nieuleczalnie chorym; oraz opowieść o mieście Wuhan, w którym pojawił się koronawirus

 

Zaproszenia

- Znamy już film „Jerzy Malcher – Między Londynem a Rybnikiem” w reżyserii Adama Grzegorzka. Nasz parafianin udostępnia do obejrzenia swoje kolejne dzieło pt. „Jo był ukradziony – Tragedia Górnośląska”.

Dokument opowiada tragiczną historię deportowanych w 1945 r. Ślązaków. Można go będzie zobaczyć 23.02. o g. 17:00 w Chwałowickim Domu Kultury, wstęp wolny, ale za wejściówkami, które są do odbioru w kasie.

 

Ogłoszenia

- Pasjonat Maciej Kowalski z Poznania tworzy stronę poświęconą poległym w czasie II wojny światowej żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Jednymi z tych żołnierzy byli pochodzący z Rybnika i urodzeni w Chwałowicach: Walenty Feliks (*09.02.1923, +05.11.1945), Gerard Gryt (*06.01.1923, +08.01.1945), Karol Szczotka (*03.11.1908, +05.11.1944). Jeśli jest możliwy jakikolwiek kontakt z ich rodzinami prosimy o poinformowanie o tym przez kancelarię parafialną lub mailowo.


Ogłoszenia parafialne 02.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Obchodzimy dziś święto Ofiarowania Pańskiego. Symeon i Anna rozpoznali w małym Jezusie Zbawiciela. Czasem trudno zobaczyć Boga i Jego działanie w tym, co niepozorne i mogłoby się wydawać – zwyczajne. Tymczasem On przychodzi do nas w czasie Mszy św., jest przy nas w naszej codzienności. Wychwalajmy Boga i bądźmy dobrzy dla ludzi. Pozwólmy Chrystusowi, aby był światłem naszego życia.

W dniu dzisiejszym obchodzimy również w całym Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego i z tej okazji kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Bóg zapłać za składane ofiary.


W dzisiejszą niedzielę - zamiast nieszporów zapraszamy o g. 16:00 na koncert kolędowy w wykonaniu Scholi Vocatus i Parafialnej Diakonii Muzycznej, aby tak uroczyście zakończyć okres śpiewania kolęd.

 

W poniedziałek o 8:00 prosimy chętnych panów i panie do pomocy przy demontażu stajenki i choinek.

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 kurs Alfa dla dorosłych; Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 16:00 Ministranci; o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem, a po nim błogosławieństwo św. Błażeja

 

- o 19:00 w kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 

Wtorek - o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

Środa - z okazji wspomnienia św. Agaty błogosławić będziemy chleb i wodę

 

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek i piątek miesiąca – okolicznościowe nabożeństwa po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- w pierwsze czwartki m-ca od 17:00 zapraszamy dzieci szkolne na wspólną adorację oraz do spowiedzi

 

Piątek - pierwszy w miesiącu zapraszamy dzieci na mszę o 17:00

Od piątku g.17:30 do niedzieli w Domu Parafialnym odbywać się będzie kurs Eureka dla młodzieży

 

Sobota(druga w miesiącu) od 7:00 rano księża będą odwiedzać chorych parafian z posługą sakramentalną - chętnych prosimy zgłosić do czwartku w zakrystii lub kancelarii

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 3 i 4 ; a za tydzień z ul. Górniczej 6

 

W Gościu Niedzielnym przeczytamy o Chiarze Lubich, twórczyni ruchu Focolari, kandydatce na ołtarze,

o debacie na temat praworządności w Polsce w rozmowie między wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem a posłem Borysem Budką oraz przedstawienie kandydatów w wyborach na Prezydenta RP

 

Zaproszenia

Wraz z życzeniami Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi z parafii św. Mikołaja w Dorsten otrzymaliśmy informację, że przewodniczący Zrzeszeń Parafii Św. Agaty Ksiądz Proboszcz Ulrich Franke zakończył swoją posługę kapłańską w Dorsten i 24. listopada 2019 został on uroczyście pożegnany. Nowy przewodniczący proboszcz obejmie obowiązki duszpasterskie dopiero 1. marca. Te zmiany personalne nie mają jednak wpływu na nasze partnerstwo i już teraz myślimy o Świętach Zesłania Ducha Świętego, kiedy będziemy gościć tym razem u nas przedstawicieli partnerskiej parafii z Niemiec. Osoby chętne do przyjęcia gości w swoich domach prosimy o kontakt z parafią. Szczegółowy program ustalimy wspólnie.

 

Ogłoszenia

- 11.02. we wtorek od g. 11:30 w przychodni lekarskiej „Euro-Vita” przy ul. Śląskiej 1 odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne - koszt jednego 55 zł. Bliższe informacje w przychodni


Ogłoszenia parafialne 26.01.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Należymy do Boga i podczas Mszy św. oraz modlitwy osobistej prosimy o Jego opiekę nad nami i naszymi bliskimi. Wyznajemy wiarę w Boga, który w swojej wszechmocy nie zapomina o konkretnym człowieku – swoim umiłowanym dziecku. Dziś usłyszymy słowa Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Wypełnianie tego wezwania pozwoli nam być bliżej Boga Ojca, któremu powierzyliśmy nasze życie.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory, - a po mszy wieczornej na jasełka dzieci Domowego Kościoła i wspólne rodzinne kolędowanie

 

- W tym tygodniu rozpoczynamy dwie edycje Kursu Alfa dla osób, które się wcześniej zapisały:

w poniedziałek 27.01. o g. 19:00 dla młodzieży w Domu Parafialnym oraz

w środę 29.01. o g. 19:00 dla dorosłych w restauracji „Monika” na ul. Radziejowskiej

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – okolicznościowe nabożeństwo po mszy porannej

 

Przyszła niedziela­ - to Święto Ofiarowania Pańskiego a także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne

 

- zamiast nieszporów zapraszamy o g. 16:00 na ostatnie w tym roku kolędowanie, które poprowadzą razem Schola Vocatus i Parafialna Diakonia Muzyczna

 

- 2.02. dzieci przygotowujące się do Komunii zapraszamy wraz z rodzicami na mszę o 17:00, podczas której dokonamy poświęcenia świecy dzieci, pozostałych uczestników zachęcamy również do przyniesienia świec, które w tym dniu święcimy z okazji „Matki Boskiej Gromnicznej”

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 2; a za tydzień z ul. Górniczej 3 i 4

 

W Gościu Niedzielnym więcej o inicjatywie papieża Franciszka ustanowienia Niedzieli Słowa Bożego, a także: przypomnienie słów papieży, wygłoszone na terenie obozu Auschwitz, odpowiadające na pytanie, jak mogło dojść do takiego ludobójstwa oraz o tym, jak można nie być w stanie podnieść się z łóżka i żyć pełnymi garściami opowiada Basia Turek

 

- Zgodnie z przesłaniem papieża Franciszka w liście Aperuit illis, III niedzielę zwykłą obchodzimy w całym Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego. Już dzisiaj informujemy o dwóch innych inicjatywach biblijnych zapoczątkowanych przez Dzieło Biblijne w Polsce: XII Tydzień Biblijny, który będziemy przeżywać w dniach od 26.04. do 2.05.br. oraz IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które przypadnie na niedzielę 26.04.br. 

 

Ogłoszenia

- 20-25.04. - zapraszamy na do udziału w pielgrzymce po Suwalszczyźnie i do Wilna - w programie Jabłeczna, Kodeń, Grabarka, Różanystok, Sejny, Wilno, Wigry, Augustów, Studzieniczna, Święta Lipka i Gietrzwałd. Szczegóły w gablotce.

 

- Archidiecezja będzie organizowała pielgrzymkę samolotową do Rzymu w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. będzie odprawiona przez papieża Franciszka w niedzielę 17 maja br. na Placu św. Piotra. Program pielgrzymki podamy w najbliższym czasie.

 

- Inauguracją przygotowań do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2022 roku będzie tegoroczne spotkanie młodych w Niedzielę Palmową w katowickiej archikatedrze.

 

- W związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym wobec prof. Ewy Budzyńskiej, której część studentów Uniwersytetu Śląskiego zarzuciła homofobię i narzucanie poglądów radykalno-katolickich przy prezentowaniu katolickiego modelu rodziny, Rada Społeczna przy Arcybiskupie Katowickim i sam Arcybiskup udzielili wsparcia i przesłali pani profesor wyrazy solidarności. Wyrażono zaniepokojenie, podkreślając, że „pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za głoszone przez niego poglądy jest oczywistą formą cenzury i próbą narzucenia środowisku akademickiemu jednego światopoglądu.” Informujemy, że istnieje możliwość osobistego poparcia pani prof. Budzyńskiej poprzez elektroniczne podpisanie apelu do władz Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły na stronie bronmyprofesor.pl W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego polecamy wywiad z panią prof. Ewą Budzyńską.


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42