OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne 25.07.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić chlebem na życie wieczne. Tłum, dla którego rozmnożył chleb chciał obwołać Go królem, On jednak usunął się na górę. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii otwórzmy nasze serca, by nasz Pan faktycznie mógł w nich królować, a na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę we wspomnienie św. Krzysztofa po każdej mszy będziemy na drodze przed kościołem święcili kierowców i ich pojazdy. Zachęcamy do ofiarnego włączenia się w ogólnopolską akcję MIVA Polska:
1 grosz za 1 kilometr – okazując wdzięczność Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry pomóżmy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Pamiątką będzie specjalna karta kierowcy do dokumentów.

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Przyszła niedziela - rozpoczyna tradycyjny miesiąc trzeźwości, deklaracje abstynencji można wpisać do Księgi Trzeźwości wyłożonej na stoliku pod obrazem Matki Bożej

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, natomiast przed kościołem po mszach świętych przeprowadzona zostanie zbiórka pomocy pieniężnej na rzecz poszkodowanych w powodziach i nawałnicach w Niemczech, Belgii, Holandii oraz w Polsce, którą przekażemy potrzebującym za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa numerów parzystych 8-14; a za tydzień z bloku 27B.

 

Ogłoszenie: w czwartek 29 lipca w g. 9:00 – 18:00 w Chwałowickim Domu Kultury pracownicy
Urzędu Miasta Rybnika będą pełnili dyżur i zapraszają wszystkich tych, którzy chcieliby się spisać
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Informacje na plakatach w gablotkach.

 

W Gościu Niedzielnym o świętych Annie i Joachimie – dziadkach Pana Jezusa, którzy stali się patronami ustanowionego przez papieża Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych,
a w wakacyjnym cyklu klasztor klarysek w Starym Sączu, gdzie swój ziemski żywot zakończyła św. Kinga.


„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”

I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 25 LIPCA 2021

 

MODLITWA NA PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

Dziękuję Ci, Panie, za ukojenie w Twojej obecności. Nawet gdy jestem samotny,
jesteś moją nadzieją i moją ufnością, od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!

Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę i pobłogosławiłeś mnie długim życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trosk, za marzenia już spełnione i te, które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo, do którego mnie wzywasz. 

Umocnij, o Panie, moją wiarę, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
naucz mnie przygarniać tych, którzy cierpią bardziej niż ja,
abym nigdy nie przestał marzyć i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach.

Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół,
aby światło Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat, aby ucichła burza pandemii,
ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.

Wspieraj mnie w słabości i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi dajesz,
– w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DŁUGIE ŻYCIE

Boże Miłosierdzia, który obdarzyłeś swoje dzieci darem długiego życia;
udziel im swego błogosławieństwa. Spraw, aby odczuły miłość i moc Twojej obecności.

Niech się radują z Twego miłosierdzia, gdy patrzą w przeszłość.

Gdy patrzą w przyszłość, niech wytrwają w nadziei, która nie gaśnie.

Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.


Ogłoszenia parafialne 18.07.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jezus litował się nad ludźmi, którzy byli jak owce nie mające pasterza. Dzisiaj gromadzi nas w tej wspólnocie wiary, aby nas pouczyć o tym, iż – jak to usłyszymy w Liturgii Słowa to On „jest naszym pokojem”. Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Jego pokoju w nas, a na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za każdy nasz grzech.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Przyszła niedziela - będzie z inicjatywy papieża Franciszka obchodzona jako I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Na naszej stronie internetowej znajduje się specjalne papieskie orędzie na ten dzień.

 

- w tym dniu przypada również wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżnych. Z tej okazji po każdej mszy będziemy na drodze przed kościołem święcili kierowców i ich pojazdy. Zachęcamy do ofiarnego włączenia się w ogólnopolską akcję MIVA Polska: 1 grosz za 1 kilometr – okazując wdzięczność Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry pomóżmy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Pamiątką będzie specjalna karta kierowcy do dokumentów. Na naszej stronie internetowej znajdziemy specjalny biuletyn, w którym znajdziemy m.in. teksty modlitw; fragment dokumentu Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżnych; teologiczne rozważanie nt. „Łamanie przepisów drogowych a grzech”; raporty o zrealizowanych projektach pomocowych, wybrane osobiste podziękowania od misjonarzy za otrzymaną pomoc oraz listę próśb misjonarzy o pomoc w zakupie środków transportu realizowane w bieżącym roku.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie przekazanych przez nas darowizn za pośrednictwem MIVA Polska:

suma ofiar         w naszej parafii           w Archidiecezji Katowickiej       w całej Polsce
w 2019 r.                   4345,91 zł                             112 777,58 zł                       2 798 430,32 zł

w 2020 r.                  6495,00 zł                           168 806,38 zł                       3 521 980,17 zł

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa; w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa numerów parzystych 2-6; a za tydzień numerów 8-14

 

W Gościu Niedzielnym Oblaci z Kanady wyjaśniają, jaka jest prawda o odkrytych grobach indiańskich dzieci i jakie są przyczyny podpalania kościołów w tym kraju. A w wakacyjnym cyklu tama we Włocławku – miejsce związane z męczeńską śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Ogłoszenia

- Urząd Statystyczny w Katowicach przypomina o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Prosimy nie odkładać spisu na późniejszy czas, ale spisać się jak najszybciej – najlepiej przez Internet na spis.gov.pl lub przez infolinię spisową - 22 279 99 99Ponadto może do Państwa zadzwonić rachmistrz spisowy z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99Osoby, które nie spiszą się przez Internet lub telefonicznie, rachmistrz może odwiedzić w domu. Prosimy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.

 

- proszono o przekazanie informacji o ośrodku zabaw dla dzieci w pobliskim Radlinie (120 min., 20 zł/os) FlyPark, ul. Rybnicka 125C, Radlin | fly-park.eu/radlin; recepcja: e-mail: radlin@fly-park.eu; tel: +48 881 234 399; więcej informacji: https://drive.google.com/file/d/1m6jjjA88XjOIYIHCTLAMefztOCVC1r9R/view


Ogłoszenia parafialne 11.07.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

W dzisiejszej liturgii usłyszymy, że Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci
i nieskalani przed Jego obliczem. Przeznaczył nas dla siebie jako synów, z miłości. Gromadząc się na tej Eucharystii w imię Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na tę miłość.
I abyśmy z czystym sercem mogli sprawować te święte obrzędy, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

            Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Drodzy Księża i Osoby Życia Konsekrowanego!

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu Archidiecezji Krakowskiej z dnia 9 lipca 2021 r. pragnę Was poinformować, że z pokorą przyjmuję wyniki dochodzenia Stolicy Apostolskiej, o które sam prosiłem,
dotyczącego sytuacji zaistniałych w czasie pełnienia przeze mnie posługi biskupa tarnowskiego.

Sytuacje te dotyczyły wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji.
Jak się okazało, w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem się służyć na miarę możliwości i sił.

            Bracia i Siostry!

Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji w Archidiecezji Katowickiej
jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne
i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących w instytucjach kościelnych.
Działa i jest łatwo dostępny duchowny - przewodniczący zespołu ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy
i wsparcia. W obu diecezjach spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi.

            Bracia i Siostry!

Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach przeżywać najtrudniejsze chwile
w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia. O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji
i osoby życia konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego.
Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę Kościoła,
aby był 
– jak tego chce sam Chrystus – „nie mający skazy czy zmarszczki” (Ef 5, 27).
Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła.

            † Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki   Katowice, 9 lipca 2021 r.


Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Wtorek - o 17:15 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego po mszach rano i wieczorem

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g. 18:00 w Domu Parafialnym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o g. 12:00

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Wjazdowej, Kamiennej i Radziejowskiej;
a za tydzień z ul. Zwycięstwa numerów parzystych 2-6

 

W Gościu Niedzielnym warto zwrócić uwagę na teksty poświęcone relacjom pomiędzy Izraelem a Polską
w kontekście ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Temu tematowi poświęcona jest również rozmowa z izraelskim dziennikarzem i pisarzem Yossim Kleinem Halevim.

 

Ogłoszenie: - Ośrodek EuroVita przy ul. Śląskiej 1 zaprasza do skorzystania bez zapisów
z wolnych szczepionek
przeciwko Covid-19 jednodawkowych Johnson&Johnson w czwartek 15.07.
i środę 21.07 w g. 8:00-12:00
oraz dwudawkowej Pfizer w piątek 16.07. w g. 8:00-13:00


Ogłoszenia parafialne 04.07.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jezus, gdy przyszedł do swego rodzinnego miasta, spotkał się z powątpiewaniem
i niedowiarstwem. „Skąd On to ma?” – pytali ludzie. My, gromadzący się wokół Niego na niedzielnej Eucharystii, nie tylko chcemy Go słuchać, lecz również doświadczać Jego mocy. Otwórzmy teraz nasze serca na Jego działanie,
a na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Boga za każdy nasz grzech.

                Kolekta dzisiejsza jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.


Poniedziałek - nabożeństwo ku czci naszej patronki po mszach rano i wieczorem

 

Wtorekprzypada Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – patronalne święto Apostolstwa Chorych.
W tym dniu odbędzie się 56. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych na Jasnej Górze.
Z uczestnikami można się połączyć duchowo dzięki transmisji Mszy św. z kaplicy Cudownego Obrazu o g. 11:00 w TVP 3, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. duszpasterstwa służby zdrowa.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 27; 
a za tydzień z ul. Wjazdowej, Kamiennej i Radziejowskiej

 

W Gościu Niedzielnym m.in. o Małych Braciach Baranka – przybyłej niedawno do Polski wspólnocie zakonnej o niezwykłym charyzmacie, a w wakacyjnym cyklu reportaż z Miejsca Piastowego, skąd odszedł do nieba założyciel michalitów bł. ks. Bronisław Markiewicz, natomiast tematem numeru jest Europa według Szumana – czy demokracja antychrześcijańska jest, jak twierdził przyszły błogosławiony, karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w anarchii?

 

Ogłoszenia:

- VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji „Miasto – rewitalizacja” odbędzie się w Łodzi w dniach  9–11 września br. Informacje szczegółowe i zapisy na stronie:
https://nowaewangelizacja.org/miasto-rewitalizacja-vi-ogolnopolski-kongres-nowej-ewangelizacji-lodzi/

 

- Warsztaty dla liderów „Kościół świadomy celu” odbędą się w Porszewicach w dn. 8–9 października; oraz 19–20 listopada br. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://nowaewangelizacja.org/ksc/


Ogłoszenia parafialne 27.06.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Bóg stworzył człowieka dla nieśmiertelności, uczynił go obrazem własnej wieczności. To dlatego zawsze wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, aby uzdrawiać nasze serca i ciała. Zaufajmy Bożemu Miłosierdziu ze świadomością, że zawsze możemy się do Niego zwrócić. A na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za każdy nasz grzech.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W ubiegłym tygodniu na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w całym kraju przestała obowiązywać dyspensa od uczestnictwa w Eucharystiach w niedziele i święta nakazane, natomiast państwowy limit uczestników liturgii od tej niedzieli wynosi 75% miejsc. Limity nie dotyczą osób już zaszczepionych.

 

W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory
Z dniem jutrzejszym zawieszamy codzienną transmisję modlitwy różańcowej o 20:30 z kaplicy na probostwie, w tym czasie prowadzone będzie m.in. jej malowanie. Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę
i zachęcamy nadal do osobistego trwania w tej codziennej praktyce w łączności z Apelem Jasnogórskim. 

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach porannej i wieczornej

 

Wtorek - obchodzimy Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, w tym dniu kolekta na Stolicę Apostolską

 

Środa w kościele o 16:30 msza dla członków grupy Emmanuel, a wcześniej okazja do spowiedzi od 16:00.

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca
– okolicznościowe nabożeństwa po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Przyszła niedziela – przypominamy, że w okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu będzie obowiązywał porządek wakacyjny, czyli msze będą sprawowane o 7:00, 9:00, 11:00 i 17:00

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 23 i 25; a za tydzień z ul. Śląskiej 27

 

W Gościu Niedzielnym historia relikwii świętych Piotra i Pawła, a także początek cyklu wakacyjnego
– o miejscach, w których polscy święci i błogosławieni odchodzili do nieba.

 

Ogłoszenia

- Ks. Stefan Wyleżałek proboszcz Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu zaprasza na Uroczystości Odpustowe do pielgrzymowania do tegoż Sanktuarium w dniach 3-4 lipca br. aby wspólnie modlić o ustanie epidemii, o łaski, dary i Boże błogosławieństwo dla swojego miasta, parafii, swoich rodzin i siebie samych.

W programie: w sobotę 3 lipca - w godzinach popołudniowych przywitanie pielgrzymów z poszczególnych miast lub parafii, - o g. 16:00 okazja do sakramentu pokuty i pojednania, - o g. 17:00 Msza św. w intencji wszystkich zmarłych pielgrzy­mów;
w niedzielę 4 lipca - o g. 7:30 Msza św. w intencji Pielgrzymów z Żor i Jastrzębia Bzia; - o g. 9:30 Msza św.
w intencji Pielgrzymów z Rybnika i Połomii; - o g. 12:15 Suma Odpustowa; - o g. 16:00 Nieszpory odpustowe. Ze względu na trwający stan epidemii w tym roku gospodarze nie przewidują Festynu parafialnego.

 

- 'Zapisy na tegoroczną 76 Pielgrzymkę Rybnicką odbywają się od 1 lipca wyłącznie przez stronę pielgrzymka.rybnik.pl. Na tej stronie również wszelkie informacje na temat tegorocznej pielgrzymki'.

 

- 25.07. w niedzielę będzie obchodzony Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pod hasłem „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20)

 

- W okresie wakacji nasi kapłani mogą przyjąć do odprawienia intencje mszalne, które będą sprawować poza parafią w miejscu prowadzonych rekolekcji lub spędzanego urlopu. Jeśli ktoś chce ofiarować taką intencję bez wyznaczania konkretnego terminu jej odprawienia można ją przekazać w zakrystii lub kancelarii. Pozostawiając numer telefonu będzie można otrzymać informację kiedy konkretna msza była sprawowana.

 

Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku urlopowego, zwłaszcza dzieciom i młodzieży udanych wakacji.
Bądźcie bezpieczni, „odpocznijcie nieco” (Mk 6,31) i napełnijcie się radością. Po zniesieniu dyspensy pamiętajmy o obowiązku coniedzielnego uczestnictwa we mszy świętej i świętowania Dnia Pańskiego.


Ogłoszenia parafialne 20.06.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego – to dlatego dokonywał cudów, które zadziwiały serca ludzi. Uspokojenie burzy na jeziorze z pewnością wywołało zdziwienie uczniów. Miejmy świadomość, że i w naszym życiu są takie burze, które jedynie Jezus potrafi uspokoić. A na początku tej Eucharystii przedstawmy Mu nasze serca i ich grzeszność. Żałujmy za każdy grzech, prosząc, aby uzdrowił nas z ran nieprawości.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


Z dniem dzisiejszym na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w całym kraju przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa w Eucharystiach w niedziele i święta nakazane, natomiast państwowy limit uczestników liturgii dziś jeszcze wynosi 50% miejsc, natomiast od przyszłej niedzieli będzie wynosił
75% miejsc. Do tego limitu nie zalicza się osób już zaszczepionych.

 

Dekretem Ks. Arcybiskupa do naszej parafii na wakat po Ks. Krzysztofie Jarczyku został skierowany

Ks. Dawid Gawenda pochodzący z Rudy Śląskiej z Sanktuarium św. Józefa. Ma trzy lata kapłaństwa
i przychodzi do nas ze swojej pierwszej placówki – parafii św. Stanisława Bpa i Męczennika w Żorach
Wszystkim parafianom serdecznie dziękujemy za modlitwę w tej intencji.

 

17 czerwca 2021 roku, w wieku 89 lat zmarł śp. Henryk WODARCZYK, ojciec bpa Adama WODARCZYKA. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 21 czerwca o g. 11:00 w kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach (ul. Różana 2):

 

W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 19:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna;
o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus mszy porannej

W tym dniu będziemy gościć w parafii Biskupa Marka Szkudło, który udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży: na mszy o g. 16:00 z SP 35, a o g. 18:00 z SP 13

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - zakończenie roku szkolnego, zapraszamy i zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w mszach dziękczynnych: o 8:00 dla IV LO; o 15:00 dla SP 13 i o 16:00 dla SP 35

 

Przyszła niedzielabędzie jeszcze normalny porządek mszy św., natomiast cały lipiec i sierpień będzie obowiązywał porządek wakacyjny, czyli msze będą sprawowane o 7:00, 9:00, 11:00 i 17:00

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 19 i 21; a za tydzień z ul. Śląskiej 23 i 25

 

W Gościu Niedzielnym polecamy dodatek: tekst Litanii do św. Józefa z nowymi wezwaniami, natomiast w Małym Gościu naklejka na auto lub rower a także: - co to znaczy być w RAM-ie - mówi ks. Krzysztof Żyła oraz - o wyjątkowym rezerwacie przyrody w Kenii

 

Ogłoszenia

- Komenda Główna Policji informuje, że w ramach prowadzonej modernizacji systemu łączności telefonicznej uruchomiony został wyróżnik strefy numeracyjnej '47 ' dla abonentów sieci resortowej MSWiA, który jest obecnie jedynym dopuszczonym wyróżnikiem do kontaktów z jednostkami Policji. W związku z powyższym zmianie uległy również numery kontaktowe z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Rybnik.

Od chwili obecnej proszę kontaktować się z tut. jednostką wyłącznie za pomocą poniższych numerów:

KMP Rybnik - 47 8557 200; Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego -    47 8557 290

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, podkom. Ryszard Czepczor  -    47 8557 291

Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, asp. sztab. Dariusz Zając -    47 8557 292

Projekty Organizacji Ruchu, Profilaktyka, mł. asp. Daniel Żurawski -    47 8557 293

 

- 'Zapisy na tegoroczną 76 Pielgrzymkę Rybnicką odbywają się od 1 lipca wyłącznie przez stronę pielgrzymka.rybnik.pl. Na tej stronie również wszelkie informacje na temat tegorocznej pielgrzymki'.

 

Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku urlopowego, zwłaszcza dzieciom i młodzieży udanych wakacji.
Bądźcie bezpieczni, „odpocznijcie nieco” (Mk 6,31) i napełnijcie się radością.


Ogłoszenia parafialne 13.06.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy – najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, które wyrasta na drzewo potężniejsze od innych. Z naszą wiarą, często tak słabą, małą i niepozorną, jest podobnie. Dzięki łasce Boga, który troszczy się o każdego z nas, możemy wzrastać i nieustannie budować wspólnotę wiary. Zgromadzeni w tej wspólnocie na sprawowaniu świętej liturgii otwórzmy nasze serca na działanie tej

łaski, a na początku przeprośmy za każdy nasz grzech.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.

Przed kościołem dziś „Słodka niedziela” – młodzież oferuje nam coś smacznego do dzisiejszej kawy, zbierając jednocześnie fundusze na swoje letnie rekolekcje – połączmy kolejny raz przyjemne z pożytecznym


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:15 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 16:00 spotkanie Grupy Emmanuel; o 19:00 Schola Vocatus;
o 20:00 Krąg biblijny;           w czwartek o 19:00 WJM Young;     w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa;
w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

W poniedziałek 21.06. bp Marek Szkudło udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży
o g. 16:00 z SP 35, a o g. 18:00 z SP 13. W ramach bezpośrednich przygotowań odbędą się spotkania:
14.06. w poniedziałek o g. 19:00 w kościele próba dla kandydatów połączona z wieczorem modlitewnym
16.06 w środę próba dla kandydatów ze świadkami o 18:45 dla SP 13, a o g. 19:30 dla SP 35
18.06. w piątek od 16:00 do niedzieli 20.06. do 16:00 wyjazd na Górę Św. Anny na WEEKEND MOC(N)Y

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Środa - o 16:00 spotkanie Wspólnoty Karmelitańskiej z ojcem Włodzimierzem Tochmańskim

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego po mszach rano i wieczorem

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g. 18:00 w Domu Parafialnym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o g. 17:00

 

W sobotę i niedzielę - w Domu Parafialnym odbędzie się kurs dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie również na potrzeby naszej parafii

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 15 i 17; a za tydzień z ul. Śląskiej 19 i 21

 

W Gościu Niedzielnym polecamy opowieść o kobiecie, której numer obozowy z Auschwitz ucałował papież Franciszek, a także reportaż o krakowskiej bazylice jezuitów, gdzie przed stu laty dokonano aktu ofiarowania Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

Ogłoszenia

- Dziękując mężczyznom, którzy w liczbie 11 tysięcy uczestniczyli w pielgrzymce do Piekarskiej Pani, już teraz informujemy, że pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. odbędzie się w niedzielę 22.08. od g. 8:30. Homilię wygłosi bp toruński Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny

- Podajemy również do wiadomości, IV kolejową pielgrzymkę osób chorych, seniorów i ich rodzin do Lourdes zaplanowano w dn. 8–16.09.2022 r. Szczegóły organizacyjne zostaną podane po letnich wakacjach.

- Z dniem 1 czerwca 2021 roku rozpoczęły obowiązywać nowe przepisy w ruchu drogowym.
Zmiany te dotyczą zarówno kierujących, jak i pieszych. Najważniejsze zasady zawarte w nowych przepisach:

­– pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych,

– zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych lub jezdnię,

– na drogach ekspresowych i autostradach kierujący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką się porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co najmniej 60 m),

– w obszarze zabudowanym przez całą dobę obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.

Materiały kampanii informacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dostępne są na stronie internetowej slaska.policja.gov.pl , w zakładce Ruch Drogowy - Spoty, filmy do wykorzystania dla wszystkich.


Ogłoszenia parafialne 06.06.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ, natomiast przed kościołem zbiórka na powstającą przy Bazylice św. Antoniego w Rybniku poradnię psychologiczną z inicjatywy fundacji „Rodzina jest najważniejsza”, o której opowie nam nasz były wikary ks. Dawid Lubowiecki, który wygłosi dzisiaj również Słowo Boże.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory, a do czwartku codziennie po wieczornej Eucharystii procesja teoforyczna wokół kościoła w ramach oktawy Bożego Ciała. Dzieci w strojach komunijnych zapraszamy do sypania kwiatków.

 

Codziennie do 25.06. po wieczornej mszy zapraszamy do chwałowickiego sanktuarium jako Domu Chwały,
w którym przed Najświętszym Sakramentem będzie prowadzone czerwcowe uwielbienie w mocy Ducha.

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00spotkania w grupach kandydatów do bierzmowania;
w środę o 19:00 Schola Vocatus;   w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young;
w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa;   w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

W tym tygodniu będą się odbywać indywidualne rozmowy z księdzem kandydatów do bierzmowania:

w poniedziałek           klasa 8A z SP 35          o 15:00 chłopcy            i o 16:00 dziewczyny

we wtorek                     klasa 8B z SP 35          o 15:00 chłopcy            i o 16:00 dziewczyny

w czwartek                   klasa 8A z SP 13          o 15:00 chłopcy            i o 16:00 dziewczyny

w piątek                         klasa 8B z SP 13          o 14:00 chłopcy            i o 15:00 dziewczyny

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi, do której szczególnie zapraszamy dzieci szkolne

 

Piątek - po zakończeniu oktawy Bożego Ciała przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

O g. 15:00 dodatkowa Eucharystia dla dzieci, które w epidemicznym czasie roku 2020 r. przystępowały w różnych terminach do wczesnej i pierwszej Komunii Świętej – dzieci otrzymają swoje pamiątki komunijne.

 

Sobota – o 9:00 piesza pielgrzymka klas IV SP do sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach i tam Eucharystia o 10:00, a potem spotkanie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek.

 

Przyszła niedzielaw trzynasty dzień miesiąca zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o 16:15

 

to będzie również słodka niedziela! Młodzież oazowa przygotowała niebiańskie smaki dla naszego podniebienia. Ciasto do niedzielnej kawy będzie na Ciebie czekać. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie udziału młodzieży w rekolekcjach. Dziękujemy.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

 

Wspólnota Wykładowców i Studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego serdecznie dziękuje za ofiary materialne złożone dziś na działanie Wydziału. 1 czerwca rozpoczęto zapisy na studia z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie, dzienne i zaoczne na rok akademicki 2021/2022. Obecnie na Wydziale kształci się ponad 300 studentów w wieku od 19 do ponad 60 lat. Zapraszamy do studiowania i poznania wielu ciekawych ludzi. Szczegóły można znaleźć na stronie Wydziału i facebookowym koncie.

 

Wydział Teologiczny UŚ planuje otwarcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych (SPTK) oraz Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej (SPKP). Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci czterosemestralnych SPTK uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych) zaś absolwenci dwusemestralnych SPKP do nauczania religii w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od października 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ: https://us.edu.pl/wydzial/wtl/studia-podyplomowe

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 11 i 13; a za tydzień z ul. Śląskiej 15 i 17

 

W Gościu Niedzielnym: Młodzi są tam, gdzie jest życie; o konieczności przestrzeni dialogu Kościoła z młodzieżą wywiad z Biskupem Grzegorzem Suchodolskim, który w latach 1996-2016 był Dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży; a także o owocach prawie ćwierć wieku spotkań Lednickich pod Rybą;
ponadto medytacje do fragmentów Ewangelii, które w Boże Ciało ogłaszane są na cztery strony świata
oraz o naszym najbliższym sąsiedztwie - „Dąb jak tabernakulum” czyli o sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach.


Ogłoszenia parafialne 30.05.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

„Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: »Abba, Ojcze!«” – usłyszymy dzisiaj w liturgii słowa. Jako wspólnota ochrzczonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego gromadzimy się na tej Eucharystii, aby na nowo odkrywać swoje Boże dziecięctwo. W duchu ufności rozpocznijmy zatem sprawowanie tej Najświętszej

Ofiary, a za każdy nasz grzech najpierw przeprośmy miłosiernego Boga.

                 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.
Dziś pamiętamy o pątnikach, którzy udali się na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do Piekarskiej Pani.


W dzisiejszą niedzielę - o g. 16:30, a w poniedziałek o 17:30 zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 19:00 Schola Vocatus i Krąg biblijny;
w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Wtorek - o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca
– okolicznościowe nabożeństwa po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tym dniu msze święte według porządku niedzielnego, nie będzie procesji Bożego Ciała ulicami Chwałowic, ale procesje odbędą się dla uczestników każdej mszy z liturgią kolejnych ołtarzy.
Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do udziału w swoich komunijnych strojach i sypania kwiatków podczas procesji – po mszy o 7:00 kl. 3A z SP139:00 kl. 3B z SP1310:30 z 3A z SP35  i  12:00 z 3B z SP35.
Dzień wcześniej w środę po wieczornej mszy zapraszamy wszystkich chętnych parafian do strojenia trasy procesji Bożego Ciała wokół kościoła, można wtedy przynieść także płatki kwiatów dla dzieci na procesje.
W poniedziałek, wtorek i środę od rana można również pomóc w porządkowaniu terenu wokół kościoła.

 

Piątek - pierwszy w miesiącu zapraszamy rodziny DK i END oraz dzieci na mszę o g. 17:00

 

Przyszła niedziela - kazania wygłosi ks. Dawid Lubowiecki i w imieniu fundacji „Rodzina jest najważniejsza” poprosi nas o zbiórkę przed kościołem na rzecz nowo otwartej poradni psychologicznej w Rybniku.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 7 i 9; a za tydzień z ul. Śląskiej 11 i 13

 

W Gościu Niedzielnym broszura zawierająca medytacje i modlitwy oparte na wszystkich wezwaniach z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które można wykorzystać podczas osobistej modlitwy oraz podczas nabożeństw czerwcowych. A w numerze przeczytamy m.in. o historii tej litanii i nabożeństw czerwcowych

oraz o obietnicach Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Serca.

 

Zaproszenia

- Ekumeniczny koncert rodzinny „Bądź jak Jezus” odbędzie się w formie online 3.06.br. od g. 16:00 Szczegóły na stronie: https://badzjakjezus.pl/.

 

- IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się w dniach 4–5 czerwca br. pod hasłem „Z Maryją, Matką nadziei”. Program wydarzenia jest następujący:

4.06.br.: g. 21:00 Apel Jasnogórski, modlitewne czuwanie; g. 23:00 Msza Św.

5.06.br.: g. 9:30 Program słowno-muzyczny; g. 10:00 Słowo moderatora krajowego Żywego Różańca;
10:15 Konferencja; g. 10:40 Spotkanie z redakcją „Różańca” i Papieskimi Dziełami Misyjnymi;
11:00 Różaniec – tajemnice światła; g. 11:30 Świadectwa o Żywym Różańcu; g. 12:00 Msza św.

Podczas tegorocznego spotkania obowiązują przepisy sanitarne (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości). Program pielgrzymki będzie transmitowany przez stronę jasnagora.pl, kanał Youtube Jasnej Góry, a także za pośrednictwem telebimu na szczycie.

 

- Dzień otwarty w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbędzie się w sobotę 5.06.br. w formie online: W programie: g.8:30 słowo wstępne (ks. dr Marek Panek, rektor WŚSD); g.10:00 film: „Dzień z życia kleryka”; g. 12:00 konferencja powołaniowa (ks. Marcin Wierzbicki, prefekt WŚSD); g.14:00 – film: „Rok propedeutyczny”; g.16:00 Q&A (filmik z serii pytań, na które odpowiedzą alumni); g.18:00 – transmisja live uroczystych nieszporów niedzielnych (na kanale seminaryjnym YouTube oraz na Facebooku).


Ogłoszenia parafialne 23.05.2021 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

„Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” – powiedział Jezus do uczniów, zapowiadając zesłanie Ducha Świętego. Zgromadzeni na Eucharystii zawsze dostępujemy tego szczególnego działania Ducha, którego owocami są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Radujmy się w tymże Duchu, a doprowadzeni przez Niego do prawdy o samych sobie, przeprośmy najpierw za wszystkie nasze grzechy. Pod zwykłymi warunkami możemy dziś zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu „Przybądź, Duchu Stworzycielu”.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii oraz Domu Rekolekcyjnego EMAUS.


Dla wiernych łączących się duchowo drogą on-line dziś dodatkowo Komunia św. o 11:30 oraz o 15:00.

 

Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa majowe codziennie pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

- w tym dniu obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz Misyjny Dzień Chorych
- rozpoczyna się druga część Okresu Zwykłego w roku liturgicznym, która potrwa aż do Adwentu

 

Spotkania grup formacyjnych: - w środę o 19:00 Schola VOCATUS i Krąg Biblijny; - w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young;            - w piątek o 18:00 OAZA;      - w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi
- tego dnia przypada Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy się o powołania

 

Sobota - w naszym kościele w g. 9:00-12:30 Warsztaty Ewangelizacyjne, a o g. 19:00 na rynku rybnickim Ewangelizacja „Idźcie i głoście”

 

Przyszła niedziela - to Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy okres spowiedzi i komunii Wielkanocnej

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Sprzątanie kościoła i kwiaty - dzięki za ofiary składane na ten cel do skarbony pod figurą św. Józefa;
w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Śląskiej 3 i 5; a za tydzień z ul. Śląskiej 7 i 9

 

W Gościu Niedzielnym: Europa powoli otwiera się po pandemicznym zamknięciu. Co to oznacza dla pielgrzymów i turystów? a także: O najstarszym hymnie do Ducha Św., który powstał w zachodnim Kościele.

 

Zaproszenia

- 22.05-6.06. pod hasłem: „Rodzinny dom, bezpieczna przystań” trwa Metropolitalne Święto Rodziny, program świętowania dostępny na: http://www.swieto-rodziny.pl/program.html.

 

- 25.05. we wtorek od g. 8:00 w przychodni „EURO-VITA” w Chwałowicach przy ul. Śląskiej 1 odbędą się odpłatne badania USG Doppler (cena jednego badania 55 zł) Bliższe informacje w przychodni.

 

- 28-30.05. Dom EMAUS w Koniakowie zaprasza panie na Weekend dla kobiet z cyklu „Kobieta w Biblii”

 

- 30.05. w niedzielę na piekarskim wzgórzu pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców z uwzględnieniem limitu wiernych na wyznaczonym przez organizatorów terenie. Można się jeszcze dziś zapisać w zakrystii po mszy. Transmisja pielgrzymki od g. 10:00 przez Telewizję POLONIA oraz Radio eM i PR Katowice.

 

- 3.06. w czwartek od g. 16:00 w formie on-line Ewangelizacyjny koncert „Bądź jak Jezus”

 

- 5.06. w sobotę w g. 8:30-18:30 w formie on-line na platformie YouTube i na Facebooku seminarium odbędzie się Dzień otwarty w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach

 

- 12.06. w sobotę XV Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Kalwarii Zebrzydowskiej, istnieje również możliwość uczestnictwa w formie on-line.

 

- 13.06. w niedzielę w g. 13:00-18:00 na Placu Ks. E. Szramka w Katowicach - twórcy Teatru Franciszka oraz parafia Mariacka w Katowicach zapraszają na projekt multimedialny pt. „Śródmiejskie kapliczki”.

 

- IX edycja gry miejskiej ,,Święty Jan Paweł II naszym Przewodnikiem” z powodu pandemii będzie miała formę konkursu w ramach następujących wydarzeń: - Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Obrazy z życia Jana Pawła II” dla klas I – III szkół podstawowych; oraz - b) Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II dla klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (on-line).
Szczegóły na stronie Wydziału Katechetycznego www.wk.archidiecezjakatowicka.pl


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42