OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne 21.06.2020 r.

Od 16.06. do ODWOŁANIA KOŚCIÓŁ W CHWAŁOWICACH BĘDZIE ZAMKNIĘTY !

Z powodu stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u jednego z księży
naszej parafii informujemy że wszyscy księża naszego probostwa będą poddani kwarantannie.

 

KOMUNIKAT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w RYBNIKU 

Osoby uczestniczące w obrzędach religijnych w Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku – Chwałowicach w dniach od 07.06.2020 do 15.06.2020 r.,
proszone są o obserwowanie  stanu zdrowia, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych, zwłaszcza takich jak gorączka, kaszel bądź duszności lub inne należy skonsultować się z lekarzem, podobnie jak w każdym innym wypadku, gdy stan zdrowia budzi wątpliwości.


Na czas zamknięcia kościoła Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. W miarę możliwości zachęca się do uczestniczenia we mszach w sąsiednich kościołach.

Odwołane zostają również wszystkie spotkania grup parafialnych !  

Wszystkie zamówione intencje Mszy będą sprawowane przez naszych księży w kaplicy na probostwie i będą transmitowane na naszej parafialnej stronie facebookowej tak jak w okresie ogólnokrajowej kwarantanny
czyli razem w ramach jednej transmisji Mszy św. wieczornej
od poniedziałku do czwartku o 18:00, w piątek o 17:00, w sobotę o 8:00 i niedzielę o 10:30
jak również tradycyjna codzienna MODLITWA RÓŻAŃCOWA o g. 20:30.

 

W sobotę została przeprowadzona DEZYNFEKCJA KOŚCIOŁA, dlatego ewentualne pogrzeby mogą być już sprawowane w naszym kościele, ale przez księży z innych parafii.
Zaplanowane I Komunie z końcem czerwca i początkiem lipca odbędą się w naszym sanktuarium,

przy czym również będą sprawowane przez kapłanów z ościennych parafii. 

Czwartek – spowiedź dzieci komunijnych i ich rodziców w kościele o g. 16:00

Piątek - o 15:30 i Sobota - o 16:00 uroczystości I Komunijne


Zarządzenie Metropolity Katowickiego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej z dnia 18.06.2020 r.

   

  1. W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej – zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informować.
  2. W związku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19 i orzeczeniem wobec nich kwarantanny, zarządzam co następuje:

     - stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – podjęte przez kompetentne służby sanitarne (Sanepid) – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału Duszpasterstwa;

     - w razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej parafii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św. w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki transmisjom;

     - po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie kościoła należy bezzwłocznie udostępnić świątynię wiernym
i podjąć sprawowanie sakramentów przez duszpasterzy nie objętych kwarantanną (np. księża z dekanatu).

 

Bracia i Siostry!

     W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem epidemicznym, szczególnego znaczenia
w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Wyjątkową formą solidarności jest modlitwa, przede wszystkim udział we Mszy świętej.

     Wyrażając radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Wielkiej Tajemnicy Wiary, która daje życie. Bądźmy wierni niedzielnej Eucharystii i świętowaniu niedzieli jako dnia Boga i człowieka!

     Wszystkich serdecznie zachęcam do wytrwałej modlitwy. Wołajmy nieustannie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami!


Ogłoszenie parafialne 14.06.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży — Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.
Przez grzech łamiemy często Boże Przymierze i odchodzimy od Boga, który chce, byśmy byli ludem świętym. Kościół jednak od Apostołów otrzymał władzę „leczenia chorób' grzechu. Przeprośmy Boga za nasze winy, by się okazać Ludem świętym i skutecznie głosić wśród ludzi nadejście Królestwa Bożego.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: we wtorek o 19:00 Katecheza mężczyzn;
w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:30 Karmelitański Zakon Świeckich; o 19:00 Schola Vocatus i Krąg biblijny;
w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

Niestety szkołę modlitwy „Smak Karmelu” odkładamy jednak na późniejszy termin w kalendarzu.

 

Środaczłonków i sympatyków Grupy Emmanuel ostatni raz przed wakacjami zapraszamy do kościoła
o 16:00 na spowiedź, a po niej o 16:30 na Eucharystię

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Piątek – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem trzeci piątek miesiąca będący dniem szczególnego kultu Bożego Miłosierdzia, dlatego po mszach zapraszamy na okolicznościowe nabożeństwa, a przy okazji dziękujemy za udział w procesjach teoforycznych wokół kościoła po wieczornych Eucharystiach, zwłaszcza dzieciom sypiącym kwiatki przed Panem Jezusem

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o godz. 17:00

 

Możliwe już są odwiedziny chorych w domach - chętnych prosimy zgłaszać indywidualnie przez telefon

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 20; a za tydzień z ul. Jagiellońskiej i Tkoczów

 

W Gościu Niedzielnym - o Przeistoczeniu i realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie; a także: - o właśnie uznanym cudzie za wstawiennictwem Karola de Foucauld, w 100. rocznicę jego śmierci; - oraz o projektantce mody, która została zakonnicą; natomiast w najnowszym wakacyjnym numerze Małego Gościa dwuczęściowy dodatek z żartami i łamigłówkami, a także polecane artykuły: - #zostań w Polsce – jak spędzić fantastyczne wakacje zwiedzając nasz piękny kraj, - oraz niebieskie pogotowie ratunkowe, czyli święci na wakacje

 

Ogłoszenia

Na razie nadal spowiadamy poza konfesjonałami przed mszami w kaplicy św. Barbary
oraz w bocznych przedsionkach kościoła (które będą zamykane do rozpoczęcia mszy)

Ponieważ rozdanie świadectw w szkołach podstawowych rozłożono w czasie, aby nie gromadzić dzieci razem, dlatego ze względów bezpieczeństwa epidemicznego nie będziemy organizować Mszy na zakończenie roku.
Zachęcamy jednak indywidualnie dzieci i dorosłych do skorzystania z okazji do spowiedzi przed wakacjami.

Jedynie młodzież IV LO zapraszamy w piątek 26.06. o 8:00 do spowiedzi i o 8:30 na Mszę dziękczynną.

 

Nauki przedślubne połączone z dniem skupienia oraz spotkania w poradniach życia rodzinnego od 1.06. wróciły do formy zwyczajnej (stacjonarnej) w parafiach. Dla narzeczonych, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zwyczajnej formie przygotowania do sakramentu małżeństwa proponujemy do końca czerwca formę przygotowania online tylko w wyznaczonych do tej pory parafiach. M.in. taki kurs internetowo poprowadzi w ten weekend 20. i 21.06. nasz chwałowicki ośrodek programu www.przednamimalzenstwo.pl

 

- Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Śląskiego, a więc także naszego Wydziału Teologicznego odbędzie się we wtorek 16.06. w g. 16:00–19:00. Osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów teologicznych będą miały możliwość zadania pytań na czacie Wydziału w jego fanpage'ach. Szczegóły w Internecie na stronie Wydziału Teologicznego.


Ogłoszenie parafialne 07.06.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Bóg jest tajemnicą. Objawił jednak ludziom swoją wielką miłość, aby dać wszystkim udział w życiu wiecznym. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.
Abyśmy mogli mieć łączność z Bogiem Trójjedynym, wyznajmy swe grzechy i prośmy o przebaczenie, uświęcenie i umocnienie w miłości.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego


Ks. Arcybiskup od 6.06. odwołał dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. (poza osobami w podeszłym wieku, z objawami infekcji i czującymi obawę przed zarażeniem – dla których dyspensa nadal obowiązuje).

 

Dzisiejszą niedziela kończy okres spowiedzi i Komunii Wielkanocnej. Przypominamy przykazanie kościelne
o obowiązku przystąpienia do niej przynajmniej raz w roku oraz konieczności przystąpienia do spowiedzi
i wyznania tych grzechów, które objęliśmy aktem żalu doskonałego, gdy (z powodu epidemii) nie mieliśmy możliwości kontaktu ze spowiednikiem - należy to uczynić niezwłocznie przy pierwszej możliwej okazji.
Na razie spowiadamy poza konfesjonałami przed mszami w kaplicy św. Barbary oraz w bocznych przedsionkach kościoła (które będą zamykane do rozpoczęcia mszy); o g. 16:30 zapraszamy na nieszpory;

 

Dziś o 10:30 msze za tegorocznych maturzystów transmitowane w internecie sprawowane przez ks. Arcybiskupa w Katedrze, a w Bazylice św. Antoniego w Rybniku przez Bpa Grzegorza Olszowskiego

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kandydaci do bierzmowania ; we wtorek o 19:00 Katecheza mężczyzn; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 19:00 Schola Vocatus i Krąg biblijny

w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

W przyszłym tygodniu przywracamy „Smak Karmelu” czyli szkołę modlitwy karmelitańskiej z o.Marcinem

 

- o 19:00 w kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania; przypominamy, że Ks. Arcbp Wiktor Skworc udzieli u nas sakramentu Bierzmowania w pierwotnym terminie tj. w czwartek 25.06. g. 18:00

 

Czwartek - obchodzimy Boże Ciało czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tym roku nie będzie procesji teoforycznej ulicami Chwałowic, a tylko wokół kościoła po wszystkich Mszach sprawowanych wg porządku niedzielnego oraz w Oktawie Bożego Ciała po mszach wieczornych. Zachęcamy w tym szczególnym dniu Eucharystycznym do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele w g. 13:00 - 17:00

 

- Z powodu spotkania dekanalnego księży nie będzie transmisji różańca w Boże Ciało (odmówmy go sami)

 

Możliwe już są odwiedziny chorych w domach - chętnych prosimy zgłaszać indywidualnie przez telefon

 

W naszym kościele kolejne uroczystości komunijne w czwartek 11.06. o 10:30 oraz w sobotę 13.06. o 10:00

 

Sobota - przypada kolejny Dzień Fatimski – msza w intencji czcicieli o 18:00, a po niej nabożeństwo, dlatego wyjątkowo transmisja różańca będzie nie o 20:30, a o 19:00 z kościoła w ramach nabożeństwa fatimskiego

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, Bóg zapłać za wszystkie formy troski okazywanej w minionym czasie, kiedy nie mogliście być fizycznie obecni w naszym sanktuarium

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 19; a za tydzień z ul. Górniczej 20

 

W Gościu Niedzielnym - duchowa procesja Bożego Ciała; a także: rozmowa z przewodniczącym Episkopatu Polski abp Stanisławem Gądeckim na temat perspektyw pogłębienia wiary w dobie pandemii oraz błędach w reagowaniu na pedofilię oraz refleksja nad modelem prezydentury w Polsce 

 

Zaproszenie XI edycja koncertu ewangelizacyjnego „Bądź jak Jezus” odbędzie się w formie online
w Uroczystość Bożego Ciała w czwartek 11 czerwca br., w godz. 15:00–22:00. Szczegóły na plakacie

 

Ogłoszenie - Instytut Gość Media i Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłaszają Konkurs promujący osobę Sługi Bożego ks. Jana Machy, adresowany do Parafialnych Zespołów Caritas i grup charytatywnych działających przy parafiach. Termin nadsyłania prac do 31.07.br., szczegóły i regulamin na str. janmacha.gosc.pl > konkursy

 

- Pojawił się dodruk książki Jana Krajczoka „Opowieści chwałowickie”. Można ją dzisiaj nabyć u autora po każdej mszy na klatce schodowej wejścia na chór.


Ogłoszenia parafialne 31.05.2020 r.

 

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego — święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. I my zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia
i dziękujemy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni miłości i prawdy.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – konkretnie odnowienie Kurii i Katedry


Od soboty 30.05.władze cywilne zniosły limity wiernych uczestniczących w liturgii. Natomiast Ks. Arcybiskup od 6.06. odwołuje dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. (poza osobami w podeszłym wieku,
z objawami infekcji i czującymi obawę przed zarażeniem – dla których dyspensa nadal obowiązuje)

 

W dzisiejszą niedzielę - o 16:30 zapraszamy na nieszpory; a o 13:00 na transmisje Mszy z Bazyliki w Piekarach Śl.

 

Ks. Arcbp Wiktor Skworc udzieli u nas sakramentu Bierzmowania w pierwotnym terminie tj. w czwartek 25.06. g.18:00

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kandydaci do bierzmowania; we wtorek o 19:00 Katecheza mężczyzn; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 19:00 Schola Vocatus i Krąg biblijny; w czwartek WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

Tego dnia obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła, jest to również Misyjny Dzień Chorych. Z tej okazji Apostolstwo Chorych organizuje w dn. 1-4.06. rekolekcje on-line dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem. Będą one transmitowane  na kanale You Tube i na profilu Facebook. Program rekolekcji oraz informacje znajdują się na stronie: www.apostolstwo.chorych.pl. Rozpoczęcie o g. 9:00.  

 

Wtorek - o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca – okolicznościowe nabożeństwa po mszach

 

Czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
- adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Możliwe już są odwiedziny chorych w domach - chętnych prosimy zgłaszać indywidualnie przez telefon 32/ 432 97 10

 

W Boże Ciało 11.06. nie będzie procesji ulicami Chwałowic, a tylko wokół kościoła po każdej Mszy wg porządku niedzielnego.

 

Przyszła niedziela­ to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończąca okres spowiedzi i Komunii Wielkanocnej
Przypominamy przykazanie kościelne o obowiązku przystąpienia do niej przynajmniej raz w roku oraz konieczności przystąpienia do spowiedzi i wyznania tych grzechów, które objęliśmy aktem żalu doskonałego, gdy (z powodu epidemii) nie mieliśmy możliwości kontaktu ze spowiednikiem - należy to uczynić niezwłocznie przy pierwszej możliwej okazji. Na razie spowiadamy poza konfesjonałami przed mszami w kaplicy św. Barbary oraz w bocznych przedsionkach kościoła (które będą zamkykane do rozpoczęcia mszy)

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 18; a za tydzień z ul. Górniczej 19.

 

W Gościu Niedzielnym - o tym, że młody wiek nie jest przeszkodą do świętości a zwykła rodzina może być dla dzieci drogą do nieba; a także:  jak wygląda proces beatyfikacyjny dzieci i czy różni się czymś od tego, w jaki sposób Kościół bada świętość dorosłych; i o owocach Ducha Świętego, które nie spływają nagle z nieba przy dźwiękach Bacha, lecz wymagają wiele czasu i pielęgnacji. Na stronie parafii znajdziemy linki do bezpłatnych numerów specjalnych poświęconych sylwetkom św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego 

 

Zaproszenia

- Archidiecezjalny dzień modlitw za maturzystów odbędzie się w niedzielę 7 czerwca. Msze św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa i Biskupów pomocniczych zostaną odprawione w czterech kościołach archidiecezji (m.in. w Bazylice św. Antoniego w Rybniku). Wybrane Eucharystie będą transmitowane drogą internetową i radiową. Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce i na parafialnej stronie internetowej

 

- Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Śląskiego, a więc także naszego Wydziału Teologicznego odbędzie się w czwartek 4.06. w g. 9:00–15:00 oraz we wtorek 16.06. w g. 16:00–19:00. Osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów teologicznych będą miały możliwość zadania pytań na czacie Wydziału w jego fanpage'ach. Szczegóły w Internecie na stronie parafii i Wydziału Teologicznego.

 

Ogłoszenia

Organizowany jest konkurs literacki „Rodzina przestrzenią spotkania”, odbywający się w ramach XIII Metropolitalnego Święta Rodziny. Konkurs zakłada przygotowanie krótkiego tekstu prozatorskiego opisującego historie rodzinne związane z naszymi małymi ojczyznami. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w specjalnej książce, która zostanie wydana w przyszłym roku, w ramach kolejnej edycji MŚR.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden tekst o objętości nie większej niż 10 stron maszynopisu (w edytorze)

Termin nadsyłania prac: 31 sierpnia 2020. Należy je dostarczyć do Biblioteki Śląskiej w Katowicach lub zabrzańskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronach internetowych obu bibliotek.


Ogłoszenia parafialne 24.05.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami.

Dziś także dzień modlitw za Kościół w Chinach, pamiętajmy o ciągle prześladowanych katolikach w tym kraju.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


Od 17.05. obowiązują nowe regulacje liczby wiernych przebywających w kościele do 1 os./10m2
u nas to
83 osoby we wskazanych kartkami miejscach uczestnictwa w liturgii lub katechezie.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to w niedzielę można odprawiać dodatkowe Msze w g. popołudniowych

W dzisiejszą i następną niedzielędodatkowa Eucharystia o g. 15:30

 

Za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry zapraszamy do udziału w Mszy Świętej sprawowanej przez Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji małżeńskich jubilatów dziś o g. 12:00

 

Spotkania grup formacyjnych: we wtorek o 19:00 Katecheza mężczyzn;
w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 19:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna

 

Poniedziałek - modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

- Smak Karmelu – kolejną konferencję szkoły modlitwy karmelitańskiej o pokorze polecamy w internecie

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi przy zachowaniu aktualnych zasad sanitarnych (zakrystia ministrantów, kaplica św. Barbary, stare probostwo)

 

Trwamy w nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

W sobotę – w Wigilię Zesłania Ducha Świętego o g. 18:00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. emeryta Jana Joszko z okazji jego 71. Rocznicy urodzin oraz w intencji naszych przyjaciół z partnerskiej wspólnoty parafii w Dorsten w Niemczech, którzy nie mogąc w tym roku nas odwiedzić chcą się z nami łączyć medialnie.

Proponujemy transmisje internetowe o 19:00 wieczoru uwielbienia a o 21:00 czuwania modlitewnego WJM

 

Przyszła niedziela­ - jest Uroczystością Pięćdziesiątnicy czyli Zesłania Ducha Świętego.

Z tej okazji swoje słowo kieruje do nas Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc:

„Drodzy Diecezjanie, w związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć w tradycyjnej formie i czasie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zapraszam jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów w uroczystość Zesłania Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.

Modlitwa rozpocznie się od złożeniu hołdu Matce Bożej, po którym wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bożej Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl. jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski zdrowia i pomyślności.

Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne, świat męski będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach i modlitewną łączność za pośrednictwem mediów. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM i Polskie Radio Katowice.

W ramach bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości zapraszam, razem z duszpasterzami piekarskiego sanktuarium, do przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem łącza internetowego; od czwartku 28 maja, codziennie o g. 18:00 W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie internetowej sanktuarium. W sobotni wieczór – po zakończonym modlitewnym triduum – będzie miała miejsce tzw. godzina ewangelizacyjna, połączona z inscenizacją o biblijnej historii Józefa egipskiego oraz świadectwami wiary.”

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej archidiecezji, a konkretnie na sfinansowanie prac związanych z odnowieniem kurii i katedry – pomnika historii

 

W Gościu Niedzielnym - specjalny dodatek o Polakach ratujących żydów w czasie II Wojny Światowej

a także o tym: - czy górnośląski przemysł wydobywczy przetrwa kryzys spowodowany falą zachorowań wśród górników? oraz - jakie znaki poprzedzą paruzję?


Ogłoszenia parafialne 17.05.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życic i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


Od tej niedzieli obowiązują nowe regulacje liczby wiernych przebywających w kościele do 1 os./10m2
u nas to
83 osoby we wskazanych kartkami miejscach uczestnictwa w liturgii lub katechezie.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to w niedzielę można odprawiać dodatkowe Msze w godzinach popołudniowych

W dzisiejszą niedzielę – dodatkowa Eucharystia o g. 15:00 jako dziękczynienie za świętego Jana Pawła II

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:30 Karmelitański Zakon Świeckich; o 19:00 Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny

 

Poniedziałek - modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

- o 18:00 w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II msza w intencji jego czcicieli, natomiast o tej samej porze Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia wyemitują widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów.

 

Od poniedziałku do środy przypadają Dni Krzyżowe, ale ponieważ jeszcze nie można organizować procesji dlatego zachęcamy do modlitwy o urodzaje i prywatnego uczczenia krzyża.

 

Wtorek - przypada rocznica urodzin Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, a w czwartek imieniny. Pamiętajmy w modlitwie o pasterzu naszej Archidiecezji i Metropolii.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 oraz okazja do spowiedzi przy zachowaniu aktualnych zasad sanitarnych (zakrystia ministrantów, kaplica św. Barbary, stare probostwo)

 

Piątek - rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 

Przyszła niedziela­ - przeżywana jest w Polsce jako Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, to także dzień modlitw za Kościół w Chinach, pamiętajmy o ciągle prześladowanych katolikach w tym kraju.

 

Wszystkie kolekty mszalne zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa do 24. maja przeznaczone są na utrzymanie parafii. Dziękujemy za dotychczasową troskę i wszelkie ofiary składane zarówno do skarbony na filarze, przynoszone na probostwo czy darowizny na cele kultu dokonywane przelewem bankowym na konto naszej parafii: 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259

 

W Gościu Niedzielnym o heroicznej decyzji Wojtyłów odnośnie urodzenia przyszłego papieża - niewiele brakowało, a Jan Paweł II by się nie urodził. A także: - jaką rolę odegrało miasto Wadowice w ukształtowaniu Jana Pawła II? - oraz reportaż z Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. W najnowszym „Małym Gościu” znajdziemy komiks prezentujący postać prymasa Stefana Wyszyńskiego. Historia wybitnego Polaka, który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie i Kościołowi, przedstawiona w atrakcyjnej dla młodego czytelnika formie. Ponadto informujemy, że od 18 maja, na stronach gosc.pl, wiara.pl oraz radioem.pl dostępne będzie specjalne e-wydanie „Gościa” poświęcone św. Janowi Pawłowi II do pobrania za darmo.

 

Zaproszenia Od kilku lat kształtowała się piękna tradycja wspólnego świętowania Jubileuszy Małżeńskich w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W tym roku Msza Święta w intencji jubilatów będzie sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca w Katedrze 24 maja 2020 r., o g. 12:00, jednak bez udziału małżonków. Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry. Na wspólne świętowanie w Katedrze zapraszamy w przyszłym roku 23 maja 2021 r..

 

Ogłoszenia - Jutro rozpocznie się ósma edycja budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Na przedsięwzięcia zgłaszane do budżetu obywatelskiego zaplanowano ponad pięć milionów złotych. Prezydent miasta zachęca wszystkich rybniczan do zgłaszania swoich pomysłów. Nabór wniosków będzie trwał od 18.05 do 5.06. Szczegółowe informacje dostępne są na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu.

 

- OHP w Rybniku prowadzi nabór do klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, która przyjmuje młodzież od 14 roku życia. Zaprasza młodych ludzi, którzy mają kłopot z nauką lub chcą już uczyć się zawodu. Zaprasza na Kampus w Rybniku ul. Rudzka 13a, także tę młodzież, która będzie uczyć się w szkołach branżowych pomagających znaleźć praktykę u pracodawcy. Wszelkie informacje na stronie www.ohprybnik.pl


Ogłoszenia parafialne 10.05.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa — gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię. Przeprośmy za nasze grzechy, aby dostąpić przebaczenia i przez sakramentalne znaki dostrzec Boga, który w Chrystusie zbliża się do grzesznych ludzi.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o g. 18:00 w kościele spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych (pojedynczo)

 

Codziennie po wieczornej mszy odmawiamy w kościele Litanię do Matki Bożej i Suplikacje, natomiast w zamian nabożeństw majowych zachęcamy do odmawiania rodzinnie w domach różańca o 20:30, przez internet można się codzienne łączyć z kapłanami naszej parafii modlącymi się w kaplicy na probostwie

 

Spotkania grup formacyjnych: wg zarządzenia Arcybiskupa z 4.05.br. możliwe są katechezy dla dorosłych, dlatego na początek przywracamy w środę o 19:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonię muzyczną;

 

Poniedziałek - modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Środa – rozpoczyna się okres kultu fatimskiego w trzynaste dni miesiąca, dlatego o g. 18:00 Msza święta w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej, natomiast na różaniec zapraszamy internetowo o g. 20:30

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi przy zachowaniu aktualnych zasad sanitarnych (zakrystia ministrantów, kaplica św. Barbary, stare probostwo)

Aktualne pozostaje ograniczenie liczby wiernych przebywających w kościele do 55 osób – po jednej osobie na każdą ławkę we wskazanych kartkami miejscach uczestnictwa w liturgii lub katechezie.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to w niedzielę możemy odprawiać dodatkowe Msze w godz. popołudniowych

 

Sobota - w katowickiej katedrze odbędą się święcenia kapłańskie trzech diakonów, którzy aktualnie rozpoczynają swoje zamknięte rekolekcje – kandydatów polecamy szczególnej modlitwie wiernych

 

Przyszła niedziela­ - będzie okazją do świętowania setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (18.05.1920), z tej okazji zostanie odprawiona dodatkowa msza niedzielna o g. 15:00 jako dziękczynienie za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. W miniony piątek zostały rozpoczęte procesy beatyfikacyjne jego rodziców Emilii i Karola Wojtyłów. Módlmy się o łaskę wyniesienia na ołtarze kolejnej pary małżeńskiej.

 

Wszystkie kolekty mszalne zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa do 24. maja przeznaczone są na utrzymanie parafii. Dziękujemy za dotychczasową troskę i wszelkie ofiary składane zarówno do skarbony na filarze, przynoszone na probostwo czy darowizny na cele kultu dokonywane przelewem bankowym na konto naszej parafii: 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259

 

W Gościu Niedzielnym - tron i ołtarz – czy to tylko władza świecka i duchowna? A ponadto: reportaż z sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa, a o zagrożeniu niedoborami żywności z powodu suszy, wpływie koronawirusa na produkcję rolną oraz o braku wody mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi. Natomiast już za tydzień w „Małym Gościu” pierwszy w Polsce komiks poświęcony prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

 

Zaproszenia

Od kilku lat kształtowała się piękna tradycja wspólnego świętowania Jubileuszy Małżeńskich w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W tym roku Msza Święta w intencji jubilatów będzie sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca w Katedrze 24 maja 2020 r., o g. 12:00, jednak bez udziału małżonków. Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry. Na wspólne świętowanie w Katedrze zapraszamy w przyszłym roku 23 maja 2021 r..

 

Ogłoszenia

- Opublikowaną powieść historyczną Jana Krajczoka „Opowieści Chwałowickie” można będzie nabyć po dodruku za około trzy tygodnie. Serdecznie polecamy tą lekturę o naszych korzeniach i dziejach.

- Za tydzień rozpocznie się ósma edycja budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Na przedsięwzięcia zgłaszane do budżetu obywatelskiego zaplanowano ponad pięć milionów złotych. Prezydent miasta zachęca wszystkich rybniczan do zgłaszania swoich pomysłów. Nabór wniosków będzie trwał od 18.05 do 5.06. Szczegółowe informacje dostępne będą na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu.


Ogłoszenia parafialne 03.05.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Jest On dlatego naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.
Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy ślą do Chrystusa, Pasterza i Stróża naszych dusz.


Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

W tym tygodniu przypadają także kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

 

Wtorek o g. 19:00 msza w intencji członków Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

  

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – okolicznościowe nabożeństwo po rannej mszy św.

  

Codziennie po wieczornej mszy odmawiamy w kościele Litanię do Matki Bożej i Suplikacje, natomiast
w zamian nabożeństw majowych zachęcamy codziennie do odmawiania rodzinnie w domach różańca o 20:30, przez internet można się codziennie łączyć z kapłanami naszej parafii modlącymi się w kaplicy na probostwie

 

Przyszła niedziela - diakoni WŚSD rozpoczną rekolekcje przed święceniami prezbiteratu, które mają przyjąć w sobotę 16.05. br. w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

  

Planowana I Komunia Święta dzieci naszej parafii wstępnie została przeniesiona na 20.09. br. na g.10:00

  

Wszystkie kolekty mszalne zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa do odwołania przeznaczone są na utrzymanie parafii. Dziękujemy za dotychczasową troskę i wszelkie ofiary składane zarówno do skarbony na filarze, przynoszone na probostwo czy darowizny na cele kultu dokonywane przelewem bankowym na konto naszej parafii: 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259

  

W Gościu Niedzielnym - zdrowy i niezdrowy kult Maryi - czym jest i jak go odróżnić? A ponadto o ofiarnym wolontariacie zakonnic, zakonników oraz księży w Domach Pomocy Społecznej dotkniętych koronawirusem; oraz reportaż o amerykańskiej Częstochowie – najpopularniejszym polonijnym sanktuarium oraz największym polskim cmentarzu w Stanach

  

Ogłoszenia  

Opowieści Chwałowickie – Jana Krajczoka – pierwsza powieść historyczna o naszej rybnickiej ojcowiźnie ukazała się drukiem i jest do nabycia w kancelarii na probostwie, a dzisiaj sam autor umożliwi jej nabycie po mszach niedzielnych w kaplicy św. Barbary naszego Sanktuarium (cena 29 zł) – z ewentualną dedykacją.


MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ - LEKARKI

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych.

Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem.

Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii.

Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc

i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia.

Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia,

tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę,

gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych.

Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.  

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić.

Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce

i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.


Ogłoszenia parafialne 26.04.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa.
Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.


W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna obchody XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w ramach którego zapraszamy przez internet o g. 19:30 na konferencję w ramach tzw. Kręgu Biblijnego

Wtorek przez internet o g. 19:00 konferencja Franciszka Kucharczaka oraz modlitwa uwielbienia prowadzona przez Wspólnotę Jezusa Miłosiernego

Środa obchodzona jest jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Czwartek przez internet o g. 19:00 modlitwa o uzdrowienie prowadzona przez diakonię muzyczną

W tym tygodniu przypadają pierwsze piątek i sobota miesiąca – okolicznościowe nabożeństwa po mszach

Piątek rozpoczynamy miesiąc maj, po mszach wieczornych będziemy codziennie odmawiać litanię do Matki Bożej i śpiewać Suplikacje o deszcz i o ustanie epidemii, zamiast tradycyjnych nabożeństw majowych gorąco zapraszamy przez internet do wspólnej rodzinnej modlitwy różańcowej w domach o 20:30  

W piątek - przez internet zapraszamy na wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła - Via Lucis o g. 18:00

Sobota przez internet o g. 19:15 na wieczór uwielbienia prowadzony z naszej kaplicy na probostwie

Sobota – jest w tym roku obchodzona w polskim kalendarzu liturgicznym jako Uroczystość Najświętsze Maryi Panny Królowej Polski głównej patronki Polski – z tej okazji tradycyjna Msza w intencji Ojczyzny w naszym Sanktuarium będzie sprawowana wyjątkowo w sobotę 2.05. o g. 10:00

Przyszła niedziela­ Dobrego Pasterza obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Wszystkie kolekty mszalne zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa do odwołania przeznaczone są na utrzymanie parafii. Dziękujemy za dotychczasową troskę i wszelkie ofiary składane zarówno do skarbony na filarze, przynoszone na probostwo czy darowizny na cele kultu dokonywane przelewem bankowym na konto naszej parafii: 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259

W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł Jakuba Jałowiczora pt. „Niewinny” którego bohaterem jest australijski kardynał Georg Pell, - który spędził ponad 13 miesięcy w ciężkim więzieniu zanim sąd oczyścił go z zarzutu pedofilii. Ponadto artykuły o Katarzynie ze Sieny, patronce Europy, świętej która doradzała papieżom; oraz o tym dlaczego w rozpoczynającym się tygodniu biblijnym warto wrócić do lektury Pisma Świętego

Ogłoszenia

Opowieści Chwałowickie – Jana Krajczoka – pierwsza powieść historyczna o naszej rybnickiej ojcowiźnie ukazała się drukiem i jest do nabycia w kancelarii na probostwie, a za tydzień sam autor umożliwi jej nabycie po mszach niedzielnych w kaplicy św. Barbary naszego Sanktuarium (cena 29 zł)


Zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa dla Wiernych Archidiecezji Katowickiej z 17.04.br.

przypomina się, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana
i obowiązuje aż do odwołania
.

Jednocześnie przywraca się w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;
{ w naszym sanktuarium jest to konkretnie 55 osób – po jednej osobie na każdą ławkę }

W związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła.

Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. Podczas tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski.


Ogłoszenia parafialne 19.04.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów! Szczęśliwi ci, którzy Go doświadczyli.
Nie widzieli, a uwierzyli i doznali miłosierdzia. Szczęśliwi ci, którzy zmagając się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym wątpliwościom. Szczęśliwi ci, którzy nie zadowolili się opowiadaniem innych i zapragnęli spotkać Go osobiście. Panie, spraw, by słowo Twojego miłosierdzia było mocniejsze niż nasze ciemności, niż nasza obojętność.


Dziś w uroczystość odpustową Wspólnoty Jezusa Miłosiernego zapraszamy na internetową transmisję mszy sprawowanej w intencji jej członków o g. 14:00, a po niej na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Dzisiejszą niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego, którym rozpoczynamy obchód Tygodnia Miłosierdzia.

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc będzie przewodniczył Mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o g. 12:00. W liturgii można uczestniczyć dzięki transmisji Radia eM oraz internetowej na kanale Youtubowym parafii katedralnej.

W tygodniu miłosierdzia uruchomiona zostaje platforma internetowa www.dobrodaj.pl, której zadaniem będzie łączenie wolontariuszy z potrzebującymi. Chcemy poprzez tę aplikację wesprzeć naszych seniorów dostarczając do ich domów kilka tysięcy maseczek we współpracy ze Śląską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego. Wystarczy zalogować się na platformie lub wysłać sms o treści „pomoc” na numer 533 144 898. Patronem medialnym są: Gość Niedzielny i Radio eM. Dobroci Waszych serc polecamy wsparcie działań Caritas Archidiecezji Katowickiej przekazując ofiarę na jej konto nr 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062 z dopiskiem „Pomagam Caritas

Przy okazji dziękujemy za ofiary składane do skarbony na filarze, przynoszone na probostwo czy przelewy bankowe jako darowizny na cele kultu na konto naszej parafii: 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259

Możemy też zatroszczyć się o potrzeby Ks. Jacka w naszym Domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie, który z powodu niemożności prowadzenia rekolekcji pozostaje bez środków swojego utrzymania. Pomocy można udzielić na konto 80 1240 4357 1111 0010 2995 1542 podając w tytule darowizny dopisek KANAAN

Od poniedziałku obowiązują w Polsce nowe zasady sanitarne, w kontekście których Ks. Arcybiskup wydał nowe zarządzenie dla wiernych naszej Archidiecezji, które przytaczamy poniże wraz z uzupełnieniami:

   1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego w Zarządzeniu z 25.03. br.
– z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.:

   a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;
{ w naszym sanktuarium jest to konkretnie 55 osób – po jednej osobie na każdą ławkę }

   b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

   2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20:30. Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

   3. Msze święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i pogrzebowe winny być od 20.04.br. sprawowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno-higieniczne: zasłanianie ust i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).

   4. W zależności od warunków miejscowych pogrzeb można urządzić w jednej z dwóch form:

   a. obrzęd pogrzebu na cmentarzu i potem (względnie w ustalonej godzinie)Msza św. żałobna w kościele z udziałem odpowiedniej liczby wiernych;

   b. Msza św. pogrzebowa w kościele z trumną z udziałem odpowiedniej liczby wiernych i potem przemieszczenie się (nie kondukt!) na cmentarz i obrzęd pogrzebania.

   5. Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. Podczas tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski.

W Piątek - zapraszamy na transmisję wielkanocnego nabożeństwa Drogi Światła - Via Lucis o g. 18:00

Sobota - to święto św. Marka Ewangelisty, kiedy szczególnie modlimy się o urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy; prośmy szczególnie dla rolników o ochronę przed panującą w tym roku suszą i jej skutkami

Przyszła niedziela­ - rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny – zachęcamy do intensywniejszej lektury Biblii.


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42