Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

 

Kurs: PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO

nauki przedślubne w Domu Parafialnym

 

07 i 08.10.2023

16 i 17.03. 2024

18 i 19.05.2024

zapisy na www.przednamimalzenstwo.pl

 

Dekanalny Dzień Skupienia dla narzeczonych

w kościele MB Bolesnej w Rybniku g. 13:30

03.12.2023

03.03.2024 

02.06.2024

01.09.2024

01.12.2024

 

PRZYGOTOWANIE DO ŚLUBU

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej rok
(a minimum pół roku) przed planowanym terminem ślubu.

W kancelarii powinni otrzymać obowiązującą na terenie naszej archidiecezji
„kartę przygotowania do sakramentu małżeństwa” i rozpocząć spotkania formacyjne.

W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni odbyć:

1. Dzień skupienia dla narzeczonych, (w naszym dekanacie Rybnik
w kościele MB Bolesnej
w pierwsze niedziele marca, czerwca, września i grudnia o g. 13:30)

2. Nauki przedślubne prowadzone jednym z programów zatwierdzonych do realizacji w archidiecezji:

Ślubuję Ci”,   9-tygodniowy metodą dialogową   lub   "Przed nami małżeństwo"(m.in. u nas w parafii),


3. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

 

Istnieje możliwość internetowego ustalenia w swoim lub dowolnym innym dekanacie archidiecezji katowickiej terminu nauk przedślubnych i spotkań w poradni życia rodzinnego na stronie: narzeczenikatowicka.pl 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie rodzina.archidiecezjakatowicka.pl 

 

Polecamy również udostępnione MATERIAŁY Duszpasterstwa Rodzin

 

Przy spisywaniu protokołu przedślubnego należy przedłożyć:

- dowody osobiste

- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez USC (przy ślubie konkordatowym) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC (jeśli został juz zawarty ślub cywilny)  

- świadectwa chrztu świętego "świeżej daty" czyli wydane nie wcześniej jak pół roku przed datą ślubu

- dyplomy ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej lub zawodowej albo świadectwo ukończeniu katechezy uzupełniającej czyli tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego

 

W sprawie zasad ukształtowania liturgii ślubnej
zobacz: DUSZPASTERSTWO > ARCHIWUM > Dokumenty diecezjalne
w Archidiecezji Katowickiej obowiązuje wydane przez Ks. Arcybiskupa
Zarządzenie nt. muzyki w celebracjach sakramentu małżeństwa i chrześcijańskiego pogrzebu

do którego Komisja Muzyki Sakralnej dodała materiał z wykazem propozycji utworów muzycznych:

Materiały pomocnicze w ukształtowaniu muzyki liturgicznej w celebracji sakramentu małżeństwa

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42