Ruch Domowy Kościół

 

Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie

 

„Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament
małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa” (
KDK 48)

Tę soborową wizję małżeństwa chce przedstawić i pomóc wprowadzić w życie poszczególnych rodzin „Domowy Kościół” Ruchu Światło-Życie.
Założyciel, ks. Franciszek Blachnicki, widząc ogromną potrzebę duchowego ożywienia polskich rodzin, w 1973 r. stworzył w ramach Ruchu Światło-Życie Ruch Wspólnot Rodzinnych.
Nazwę tej gałęzi zmodyfikował w 1976 r., nadając jej nazwę Domowy Kościół.
Jest to Ruch małżeńsko-rodzinny. W swych celach, duchowości, programie i metodach łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów:
 
 • polskiego Ruchu posoborowej odnowy - Ruchu Światło - Życie, oraz
 • międzynarodowego Ruchu małżeńskiego Equipes Notre - Dame 
  (Wspólnoty Matki Najświętszej).

 

            Od Ruchu Światło-Życie Założyciel przejął:

 • Cel: pomóc dojść do dojrzałości chrześcijańskiej objawiającej się w zgodności między światłem, którym jest Ewangelia, a życiem;
 • Metody: rekolekcje 15. dniowe I, II i III stopnia, rekolekcje 4. dniowe pogłębiające pracę formacyjną w małych grupach;
 • Specyficznie „oazową” atmosferę wszelkich spotkań – rozmodlenie, śpiew, duch radości i wspólnoty;
 • Formację liturgiczną.

  „Domowy Kościół” skorzystał z Equipes Notre Dame z kilku względów:

 • Ruch ten już 20 lat przed Soborem odkrył ujęcie małżeństwa jako drogi do prawdziwej świętości, dowartościował miłość małżeńską, dał nowe spojrzenie, które potwierdził Sobór;
 • Poprzez dobrze przemyślane metody (z jednej strony oparte o sakramentalną łaskę małżeństwa,  a z drugiej strony oparte na wiedzy psychologicznej) pomaga swym członkom w dojściu do dojrzałego chrześcijaństwa, do zrealizowania soborowej wizji małżeństwa;
 • Ruch Equipes Notre Dame doprowadził już szczęśliwie tysiące małżeństw z wszystkich kontynentów do utworzenia ognisk domowych prawdziwie Bożych kochających się i szczęśliwych. Nie tylko uchronił od rozejścia się, ale i od życia „obok siebie”, które także przekreśla szczęście.
Aby dojść do prawdziwej duchowej spójni małżeńskiej, każde z małżeństw stopniowo stara się wprowadzić w swoje życie konkretne elementy wewnętrznej pracy duchowej, czyli tak zwane zobowiązania. Są nimi:
 
 •  spotkanie ze Słowem Bożym i modlitwa osobista;
 •  modlitwa małżeńska i rodzinna;
 •  dialog małżeński;
 •  reguła życia;
 •  pogłębienie wiedzy religijnej;
 •  przeżycie rekolekcji;
 • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach w kręgu (małej grupie), które odbywa się raz w miesiącu.
Małżeństwa pragnące pogłębienia swojego życia chrześcijańskiego po przeżyciu 15. dniowych rekolekcji (uczestniczą w nich rodzice i dzieci), wchodzą do kręgów, aby tam we wspólnocie kontynuować pracę wewnętrzną, która ma kształtować ich relację z Bogiem i pomiędzy nimi tak, aby tworzyli w swoich rodzinach prawdziwe „domowe kościoły”. W skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw, z których jedno jest parą animatorską oraz z kapłan doradca duchowy.
 
 
 
 
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.

Amen.

 

 

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. , o którą najpokorniej proszę.

Amen.

 

 

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, prosimy kierować pod adresem:
Kuria Metropolitalna ul. Jordana 39 40-043 Katowice

 

 
 
 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42