POMAGANIE

Pomoc polskim misjonarzom


Pomoc dla Kamila i Emilki

W niedzielę 21. marca przed kościołem po każdej mszy dziecięcy wolontariusze będą zbierać ofiary wsparcia dla Kamila i Emilki

Potrzeba 60 tyś. zł na zakup elektrycznego wózka, gorsetów i ortez ortopedycznych.

Można też dokonywać wpłat przez http://zrzutka.pl/7jf8uh   lub   http://www.siepomaga.pl/emilka-i-kamil

 

  

Jestem Kamil mam 9 lat. Choruje na SMA typu 1. Urodziłem się zdrowy, gdy miałem 13 miesiecy trafiłem do szpitala w Katowicach na diagnostykę. Tam po wielu badaniach wykryto u mnie tę chorobę. Moje życie zamieniło się w walkę. Choroba bardzo dała mi o sobie znać. Wielokrotnie trafiałem na intensywną terapię.  Z niewielkiej infekcji robiła się niewydolność oddechowa. Ta choroba zabiera mi wszystko - dzieciństwo, zdrowie, nie mam kolegów, nie chodzę do szkoły, mam tylko nauczanie domowe. Nie mogę bawić się na placu zabaw czy iść na sanki. Moje mięśnie bardzo zanikły. Teraz oddycham z respiratorem. Mam bardzo dużą skoliozę kręgosłupa, zdeformowaną klatkę piersiową. Poruszam się na wózku elektrycznym. Ważę tylko 12kg. Liczę, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy zechcą wpłacić jakieś złotówki na moje sub konto, które pomogą mi w opłaceniu rehabilitacji, specjalnego sprzętu czy zakupie leków.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Słoneczko' ul Stawnica 33A 77-400 Złotow 
89894400030000208820000010  KRS 0000186434 Cel 192/T Kamil Telonzka 

  

 

 

Emilka jest siostrą Kamila, ma dwa latka i również choruje - ma rdzeniowy zanik mięśni typu 2 (SMA 2)

Tak bardzo ich kochamy, przychylilibyśmy im nieba, oddalibyśmy za nich życie, jednak tego co najważniejsze dać im nie możemy. Nie możemy dać im zdrowia.

Emilka i Kamil - nasze oczka w głowie. Są mądrzy, pogodni i bardzo chorzy. Nasze dzieci zmagają się z SMA. Rdzeniowy zanik mięśni każdego dnia zabiera im siły i samodzielność. Coraz więcej rozumieją, są coraz bardziej świadomi swoich ograniczeń, coraz bardziej cierpią...

Robimy wszystko, by sprzeciwić się temu okrutnemu wyrokowi. By Emilka i Kamil jak najdłużej zachowali sprawność, jednak problemy się piętrzą. Intensywna rehabilitacja to jedynie kropla w morzu potrzeb. Dzieci wyrosły już ze swoich wózków, konieczny jest też zakup gorsetów i ortez, na co brakuje nam pieniędzy. Dlatego prosimy - pomóż nam!

Rodzice


XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W tym roku w naszej parafii zebraliśmy 7665 zł. Bóg zapłać!

 

 


Fundacja edukacji zdrowotnej i psychoterapii

 


Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych

Od 1 maja do 30 listopada Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS realizuje projekt „Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia” współfinansowany przez Miasto Rybnik. Jego celem jest udzielanie wsparcia informacyjnego i edukacyjnego osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom Rybnika potrzebującym doradztwa w obszarze niepełnosprawności. Poza doradztwem odbędą się także inne działania:

  • warsztaty edukacyjne w rybnickich szkołach oswajające z niepełnosprawnością,
    •warsztaty dla osób chorujących psychicznie i profesjonalistów przygotowujące do prowadzenia w szkołach prelekcji destygmatyzacyjnych i spotkań informacyjnych na temat niepełnosprawności psychicznej,
    •spotkanie sieciujące dla rybnickich organizacji pozarządowych, służb i instytucji w celu podzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kontakt: Hanna Pasterny, tel. 503 074 783
hanna.pasterny@cris.org.pl

Informacje o projekcie można znaleźć pod linkiem

https://cris.org.pl/2020/05/11/punkt-informacyjno-doradczy-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-otoczenia/


Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów zamieszkujących teren Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA - wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA - na naszej infolinii można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Działanie w ramach projektu „Śląskie pomaga” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla każdego obywatela.

 

W Polsce nadal duża grupa obywateli nie ma dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Aby umożliwić skorzystanie z porady prawnej szerszemu gronu obywateli przeprowadzona została, z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Nowe regulacje pozwalają jeszcze skuteczniej walczyć z tzw. wykluczeniem prawnym – zjawiskiem godzącym w fundamentalne zasady konstytucji, takiej jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa.

 

            Beneficjantami takiej pomocy mogą być obecnie nie tylko osoby o najniższej kondycji materialnej, szczególnie ciężko potraktowane przez los, ale również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.

 

            Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty. Więcej informacji o miejscach można uzyskać w urzędzie gminy i starostwie.

 

Z wyrazami szacunku             

Andrzej Duda                     

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej


Cicha i wierna obecność


Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym


Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42