INTENCJE

INFORMACJA O WOLNYCH INTENCJACH MSZALNYCH

Można jeszcze zamówić msze w najbliższych wolnych terminach:

 

 

14.04. g. 7:00 (1) śro

15.04. g. 7:00 (1) czw

16.04. g. 7:00 (1) pt

19.04. g. 7:00 (1) pon

21.04. g. 7:00 (1) śro

22.04. g. 7:00 (1) czw

27.04. g. 7:00 (1) wt

 

05.05. g. 7:00 (1) śro

06.05. g. 7:00 (1) czw

 

07.06. g. 7:00 (1) pon

08.06. g. 7:00 (1) wt

09.06. g. 7:00 (1) śro

10.06. g. 7:00 (1) czw

10.06. g. 18:00 (1) czw

11.06. g. 7:00 (1) pt

13.06. g. 7:00 NDZ

16.06. g. 7:00 (1) śro

17.06. g. 7:00 (1) czw

18.06. g. 7:00 (1) pt

21.06. g. 7:00 (1) pon

22.06. g. 7:00 (1) wt

23.06. g. 7:00 (1) śro

24.06. g. 7:00 (1) czw

25.06. g. 7:00 (1) pt

27.06. g. 7:00 NDZ

27.06. g. 9:00 NDZ

27.06. g. 12:00 NDZ

28.06. g. 7:00 (1) pon

29.06. g. 7:00 (1) wt

30.06. g. 7:00 (1) śro


Intencje mszalne 7.03.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: J 2,19.22

«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
(…) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego,
że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

Intencje mszalne od 07.03. do 14.03.2021 r.


                        3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 07.03.2021 r.

                6. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     W intencji członków 3. Róży Żywego Różańca

 9:00     W intencji Mateusza Zielińskiego z okazji 18 rocznicy urodzin o światło Ducha Świętego w dorosłym życiu

10:30    Za + Marię Ucherek w 4. rocznicę śmierci

12:00    W intencji Oliwiera Markiton z okazji 1. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za + Teresę Kolorz - od uczestników pogrzebu (1!)


                        PONIEDZIAŁEK - 08.03.2021 r. - dzień powszedni

                7. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Jerzego Mazurek w 1. rocznicę śmierci i 74. rocznicę urodzin

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) Za + Stefana Chrzanowskiego - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Mariusza Ulbrych - od Andrzeja Zająca

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


                        WTOREK - 09.03.2021 r. - dzień powszedni

                8. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Bogumiłę Nieszporek - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za + Edeltraudę Tkocz - od uczestników pogrzebu (4)

               2) Za + Teresę Grzenik - od uczestników pogrzebu (3!)


                        ŚRODA - 10.03.2021 r. - dzień powszedni

                9. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Wiolettę Maciejewską

18:00    1) Za + Agnieszkę Michalską - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Łucję Zielińską w rocznicę śmierci


                        CZWARTEK - 11.03.2021 r. - dzień powszedni

                10. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Romana Wilk w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za + Krystiana Pisulskiego - od uczestników pogrzebu (1)

               2) Za + Włodzimierza Małolepszego - od sióstr Małgorzaty i Wiesławy z rodzinami 


                        PIĄTEK - 12.03.2021 r. - dzień powszedni

                11. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Joannę Musiał - od uczestników pogrzebu (1)

 7:45 i  16:15 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) Za ++ Michała Kula, Stefanię i Andrzeja Frączek, Balbinę i Stefana Kula oraz ++ z rodzin Szynal i Frączek 

               2) Za + Bożenę Kukla w 30. dzień po śmierci

               3) Za + Irenę Wypenda w 30. dzień p śmierci (celebransem o. werbista)


                        SOBOTA - 13.03.2021 r. - dzień powszedni

                12. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 8:00     W intencji Krystyny Gołąbek z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

18:00    1) W intencji Tomasza Wałacha z okazji 40. rocznicy urodzin

               2) Za + Grzegorza Brylińskiego w 4. rocznicę śmierci


                        4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 14.03.2021 r. - LAETARE

                13. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Helenę Chutkiewicz - od Ani z mężem i rodziną

 9:00     Za + Alojzego Ogon w 2. rocznicę śmierci

10:30    Za ++ rodziców Augustyna i Martę Groborz

12:00    Za + Józefa Smutniak - od uczestników pogrzebu (2)

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za + Helenę Michalską w rocznicę urodzin


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Barbara Fąderska:   30-dniowa 05.04. g. 7:00;    1) 03.05. g. 7:00

a ponadto intencje ofiarowane od sąsiadów:  10.06. g. 18:00  i  07.09. g. 18:00


Intencje mszalne 28.02.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 9,7

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»

 

Intencje mszalne od 28.02. do 07.03.2021 r.


                        2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 28.02.2021 r.

                28. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Kazimierza Poloczka w 30 dzień po śmierci

 9:00     Za + Natalię Grzyb - od uczestników pogrzebu

10:30    Za + Mariusza Ulbrych - od uczestników pogrzebu (1)

12:00    Za + Eugeniusza Sierant w 1. rocznicę śmierci

               po mszy chrzest: Mikołaj Seweryniak

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za ++ Andrzeja Kaczmarczyka i syna Łukasza - od sąsiadów z ul. Zwycięstwa


                        PONIEDZIAŁEK - 01.03.2021 r. - dzień powszedni

                29. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     1 ) Za +  Janusza Bieniek - od sąsiadów

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               2) Za + Krzysztofa Oleś

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

19:00   W intencji kandydatów przygotowujących się do bierzmowania


                        WTOREK - 02.03.2021 r. - dzień powszedni

                30. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     1. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

18:00    1) Za + Włodzimierza Małolepszego - od rodziców

               2) Za + Bronisława Lazar w 1. rocznicę śmierci

19:00    Msza Wspólnoty Jezusa Miłosiernego


                        ŚRODA - 03.03.2021 r. - dzień powszedni

                2. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Adama Zawiła - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00    1) Za + Ireneusza Kozak w rocznicę urodzin 

               2) Za + Elżbietę Bruździńską w 30. dzień po śmierci


                        CZWARTEK - 04.03.2021 r. - Święto św. Kazimierza Królewicza

                3. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Andrzeja Kaczmarczyka - od uczestników pogrzebu (1)

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii
               oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               2) Za + Tadeusza Kluczyk w rocznicę urodzin

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania


                        PIĄTEK - 05.03.2021 r. - dzień powszedni

                4. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci
               2)
Za ++ Gertrudę Buchalik i męża Maksymiliana

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 7:45  i  16:15 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) W intencji Ks. Krzysztofa Jarczyka z okazji 40 rocznicy urodzin z prośbą o światło Ducha Świętego
               w nowopowierzonym zadaniu rekolekcjonisty w Domu EMAUS w Koniakowie

               2) W intencji Ks. Jacka Stańca dziękując za jego posługę w EMAUS i prosząc o błogosławieństwo Boże
               w posłudze proboszcza w parafii ś. Anny w Katowicach - Janowie

               3) W intencji Danuty Bomek z okazji urodzin

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa


                        SOBOTA - 06.03.2021 r. - dzień powszedni

                5. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 8:00     W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

               po mszy modlitwa ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

18:00    1) Za ++ Henryka i Grzegorza Skorupa

               2) Za ++ Władysławę, Stanisława, Bogdana i Krzysztofa Kuśmirek


                        3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 07.03.2021 r.

                6. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     W intencji członków 3. Róży Żywego Różańca

 9:00     W intencji Mateusza Zielińskiego z okazji 18 rocznicy urodzin o światło Ducha Świętego w dorosłym życiu

10:30    Za + Marię Ucherek w 4. rocznicę śmierci

12:00    W intencji Oliwiera Markiton z okazji 1. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za + Teresę Kolorz - od uczestników pogrzebu (1!)


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Miroslaw Bruździński: 30-dniowa 25.03. g. 7:00; 18.05. g. 7:00 - od siostry Teresy; 20.06. g. 7:00 - od sąsiadów

1) 23.07. g. 17:00;   2) 23.08. g. 7:00;   3)22.09. g. 18:00;   4) 24.10. g. 9:00

 


Intencje mszalne 21.02.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,15

 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» .

 

Intencje mszalne od 21.02. do 28.02.2021 r.


                        1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2021 r.

               21. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Kazimierza Czech - od uczestników pogrzebu (3!)

 9:00     Za + Franciszka Chartuniewicz

10:30    W intencji Jana Janowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00    1) W intencji Dominika Kocur z okazji 18. rocznicy urodzin - o dary Ducha Świętego
               i błogosławieństwo w dorosłym życiu

               2) W intencji Miłosza Roberta Piotrowskiego, jego rodziców i chrzestnych; 
               po mszy chrzest: Miłosz Robert Piotrowski

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    W intencji rocznego dziecka Hannę Małgorzatę Wojtyczka oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: 
               Filipa Sławomira Nowaka, Jerzego Piotra Sławika i Gustawa Ludwika Gańczorza, ich rodziców i chrzestnych


                        PONIEDZIAŁEK - 22.02.2021 r. - Święto Katedry św. Piotra Apostoła

                22. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Mariusza Ulbrych - od szwagra Roberta

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Lidię Malejka w 1. rocznicę śmierci

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


                        WTOREK - 23.02.2021 r. - Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

                23. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     W intencji Ks. emeryta Kazimierza Fyrli z okazji urodzin

18:00    Za +Bogumiłę Nieszporek w 30. dzień po śmierci


                        ŚRODA - 24.02.2021 r. - dzień powszedni

                24. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Helmuta Latka - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za + Joannę Musiał - od pracowników Poczty Polskiej 

               2) Za + Włodzimierza Małolepszego w 30.dzień po śmierci


                        CZWARTEK - 25.02.2021 r. - dzień powszedni

                25. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Marię Słupik w 15. rocznicę śmierci

18:00    1) Za + Agnieszkę Michalską - od pracowników JMW3

               2) Za + Klarę Zimoń w 30. dzień po śmierci


                        PIĄTEK - 26.02.2021 r. - dzień powszedni

                26. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Ottona Stencel w rocznicę urodzin

 7:45 i  16:15 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) Za + Justynę Bembenista - od uczestników pogrzebu (4)

               2) Za ++ Teodora Holona, żonę Martę w 29. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron


                        SOBOTA - 27.02.2021 r. - dzień powszedni

                27. msza gregoriańska za + Stanisława

 8:00     Za ++ Irenę Hnatuśko, rodziców Annę i Andrzeja Hnatuśko,
                teściów Emilię i Eryka Gatner oraz Emilię i Karola Koszowskich

18:00    1) Za + Igora Machnik w 8. rocznicę śmierci

               2) Za + Waldemara Motyka - od uczestników pogrzebu (3)


                        2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 28.02.2021 r.

                28. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Kazimierza Poloczka w 30 dzień po śmierci

 9:00     Za + Natalię Grzyb - od uczestników pogrzebu (1!)

10:30    Za + Mariusza Ulbrych - od uczestników pogrzebu (1)

12:00    Za + Eugeniusza Sierant w 1. rocznicę śmierci

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za ++ Andrzeja Kaczmarczyka i syna Łukasza - od sąsiadów z ul. Zwycięstwa


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Irena Wypenda:   30-dniowa 12.03. g. 17:00;    1) 31.03. g. 7:00;     2) 11.05. g. 7:00;   
                                                                                                        3) 20.06. g. 9:00;   4) 12.07. g. 18:00


Intencje mszalne 14.02.2021 r.

 

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,40b-42

… trędowaty upadając na kolana, prosił Go:
«Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
«Chcę, bądź oczyszczony!». 
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.

 

Intencje mszalne od 14.02. do 21.02.2021 r.


                        6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.02.2021 r.

               14. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Anastazję Wienciers w 1. rocznicę śmierci

 9:00     Za + Michała Szulika w rocznicę urodzin

10:30    Za ++ Gertrudę Piecowską w 30. rocznicę śmierci oraz siostrę Stefanię w 1. rocznicę śmierci - od Joli z rodziną

12:00    Za + Bogumiłę Byrską - od uczestników pogrzebu (1!)

17:00    Za + Kamila Szymańskiego w 10. rocznicę śmierci


                        PONIEDZIAŁEK - 15.02.2021 r. - dzień powszedni

               15. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     1) Za + Jana Sułek w 11. rocznicę śmierci

               2) Za + Zofię, Marcina Watras oraz rodziców z obu stron

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) Za + Jana Pisulskiego - od mieszkańców z ul. Pukowca 4

               2) Za + Wandę Pisulską w 3. rocznicę śmierci

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


                        WTOREK - 16.02.2021 r. - dzień powszedni

               16. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Jana Pisulskiego - od uczestników pogrzebu (1)

 8:15     Pogrzeb śp. Ireny Wypenda

18:00    1) Za ++ Wiktorię i Romana Skorupa, rodziców, syna Henryka, wnuka Grzegorza

               2) Za ++ Marię i Wiktora Skorupa oraz rodziców


                        ŚRODA POPIELCOWA - 17.02.2021 r.

               17. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Józefa Smutniak - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00     Za + Janusza Bienek - od uczestników pogrzebu (2)

16:00    Za ++ Bożenę i Czesława Czuryło - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00    Za + Marię Król - od uczestników pogrzebu (5!)


                        CZWARTEK - 18.02.2021 r. - dzień powszedni

               18. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Helenę Chutkiewicz - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

               2) Za ++ Krystiana Gajda w 1. rocznicę śmierci oraz żonę Barbarę w 11.rocznicę śmierci 


                        PIĄTEK - 19.02.2021 r. - dzień powszedni

               19. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za ++ Bronisława Hyła w 18. rocznicę śmierci oraz żonę Elfrydę

 7:45 i  16:15 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) Za + Łukasza Kaczmarczyka - od uczestników pogrzebu (!)

               2) Za + Halinę Hellwig - od uczestników pogrzebu (1)


                        SOBOTA - 20.02.2021 r. - dzień powszedni

               20. msza gregoriańska za + Stanisława

 8:00     1) Za + Renatę Czech

               2) Za ++ rodziców Agnieszkę i Walentego Radecki

18:00    1) Za ++ Helenę i Adama Babicz

               2) Za + Mariana Adamiec w 30. dzień po śmierci


                        1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2021 r.

               21. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Kazimierza Czech - od uczestników pogrzebu (3!)

 9:00     Za + Franciszka Chartuniewicz

10:30    W intencji Jana Janowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00    1) W intencji Dominika Kocur z okazji 18. rocznicy urodzin - o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo w dorosłym życiu

               2) W intencji Miłosza Roberta Piotrowskiego, jego ri chrzestnych; po mszy chrzest: Miłosz Robert Piotrowski

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    W intencji rocznego dziecka Hannę Małgorzatę Wojtyczka oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: 
               Filipa Sławomira Nowaka i Jerzego Piotra Sławika, ich rodziców i chrzestnych


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Renata Kuczera:   30-dniowa 21.03. g. 10:30;    1) 07.04. g. 7:00;   2) 4.05. g. 7:00;   
                                                                    3) 9.06. g. 18:00;   4) 10.07. g. 8:00;   5) 9.08. g. 18:00


Intencje mszalne 7.02.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,35-37

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł
i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami,
a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».

 

Intencje mszalne od 07.02. do 14.02.2021 r.


                        5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 07.02.2021 r.

               7. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     W intencji członków 2. Róży Żywego Różańca

 9:00     Za + Halinę Hellwig - od 10. Róży Żywego Różańca

10:30    Za + Jana Jakimczuk w 10. rocznicę śmierci

12:00    Za ++ Eryka Rugor w 1. rocznicę śmierci oraz pamiątkę 90. rocznicy urodzin oraz żonę Teresę w 14. rocznicę śmierci 

17:00    W intencji małżonków Krystyny i Stanisława Sieja oraz dzieci z rodzinami - o Boże błogosławieństwo

18:30    W intencji parafian


                        PONIEDZIAŁEK - 08.02.2021 r. - dzień powszedni

               8. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Stefana Chrzanowskiego - od uczestników pogrzebu (2)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) Za + Waltera Marcol - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za ++ Ewę Matuszczyk, męża Mirosława, ojca Maksymiliana Szczyra, wnuka Rafała

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


                        WTOREK - 09.02.2021 r. - dzień powszedni

               9. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Edeltraude Tkocz - od uczestników pogrzebu (3)

 8:15      Pogrzeb śp. Renaty Kuczera

18:00    1) Za + Martę Prządak w 16. rocznicę śmierci

               2) Za + Andrzeja Kaczmarczyka w 30. dzień po śmierci


                        ŚRODA - 10.02.2021 r. - Wspomnienie św. Scholastyki, dz.

               10. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Agnieszkę Michalską - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za ++ Ryszarda Wieczorek, żonę Annę, rodziców z obu stron, córkę Różę i syna Piotra

               2) Za + Bogumiłę Nieszporek - od sąsiadów z Pukowca 11


                        CZWARTEK - 11.02.2021 r. - dzień powszedni

               11. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Krystiana Pisulskiego w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za + Andrzeja Miksa - od uczestników pogrzebu (1!)

               2) Za + Joannę Musiał w 30. dzień po śmierci


                        PIĄTEK - 12.02.2021 r. - dzień powszedni

               12. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Teresę Kolorz w 30. dzień po śmierci

17:00    1) Za + Agnieszkę Michalską - od babci Hildegardy Pitsz

               2) Za + Helenę Chutkiewicz - od Joli z mężem i rodziną


                        SOBOTA - 13.02.2021 r. - dzień powszedni

               13. msza gregoriańska za + Stanisława

 8:00     W intencji Stanisława Małkuch z okazji 55. rocznicy urodzin

18:00    Za ++ Piotra Macionczyka, rodziców i teściów oraz szwagra Jana Marek


                        6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.02.2021 r.

               14. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Anastazję Wienciers w 1. rocznicę śmierci

 9:00     Za + Michała Szulika w rocznicę urodzin

10:30    Za ++ Gertrudę Piecowską w 30. rocznicę śmierci oraz siostrę Stefanię w 1. rocznicę śmierci - od Joli z rodziną

12:00    Za + Bogumiłę Byrską - od uczestników pogrzebu (1!)

17:00    Za + Kamila Szymańskiego w 10. rocznicę śmierci


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Elżbieta Bruździńska:   30-dniowa 03.03. g. 18:00;    1) 14.04. g. 18:00;     2) 16.05. g. 10:30;     3) 14.06. g.18:00;
a ponadto ofiarowane od: brata Jerzego z rodziną  15.03. g. 7:00;      od sąsiadów:   28.03. g. 12:00;   25.04. g. 9:00

+ śp. Bożena Kukla:   30-dniowa 12.03. g. 17:00

+ śp. Jerzy Guzy:   30-dniowa 21.03. g. 7:00;   1) 11.04. g. 7:00;   2) 04.05. g. 18:00


Intencje mszalne 31.01.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,27

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:
«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».

 

Intencje mszalne od 31.01. do 07.02.2021 r.


                        4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 31.01.2021 r.

 7:00     Za + Jadwigę Gizińską w 3. rocznicę śmierci

 9:00     Za ++ Helenę i Mariana Niesporek

10:30    W intencji Zbigniewa Teodorczyka z okazji 55. rocznicy urodzin i 5. rocznicy urodzin wnuka Igora - od córek

12:00    Za + Waldemara Motyka - od uczestników pogrzebu (2)

17:00    Za + Mariusza Ulbrych - od pracowników Poczty Polskiej

18:30    W intencji Kingi Rutkiewicz z okazji 50. rocznicy urodzin [TD]


                        PONIEDZIAŁEK - 01.02.2021 r. - dzień powszedni

               1. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Teresę Grzenik - od uczestników pogrzebu (2)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 8:30    Pogrzeb śp. Elżbiety Bruździńskiej

17:00    W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy ŚLĄSKIEJ numerów nieparzystych 3-17 


                        WTOREK - 02.02.2021 r. - Święto Ofiarowania Pańskiego

               2. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     W intencji Marii Kowalskiej w podziękowaniu za odzyskane zdrowie

16:30    W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. - skrutynium poświęcenia świec

18:00    Za + Elżbietę Piaskowską - od uczestników pogrzebu (2!)

19:00    Msza Wspólnoty Jezusa Miłosiernego


                        ŚRODA - 03.02.2021 r. - Wspomnienie św. Błażeja

               3. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     Za + Halinę Helwig - od Stefanii i Bronisława Wojnów z Szalowej

18:00    1) Za ++ Jana Wita i A. Goik

               2) Za + Mariusza Ulbrych - od teściowej Marii, szwagierki Grażyny i Patryka


                        CZWARTEK - 04.02.2021 r. - dzień powszedni

               4. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     W intencji kapłanów i doradców duchowych Sektora Śląskiego Equipes Notre-Dame
               oraz małżeństw formujących się w Ruchu

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii
               oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               2) Za ++ Romana Holona w 1. rocznicę śmierci oraz żonę Teresę - od uczestników pogrzebu (6)

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania


                        PIĄTEK - 05.02.2021 r. - Wspomnienie św. Agaty dz. i męcz.

               5. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa / ku czci Miłosierdzia Bożego

17:00    1) Za ++ Jana i Leokadię Clemens

               2) Za + Adama Zawiła w 30. dzień po śmierci

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa / ku czci Miłosierdzia Bożego


                        SOBOTA - 06.02.2021 r. - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

               6. msza gregoriańska za + Stanisława

 8:00     W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

               po mszy modlitwa ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

18:00    1) Za + Dorotę Cichocką

               2) Za + Helenę Wieczorek w 2. rocznicę śmierci oraz ojca Waldemara Szymurę


                        5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 07.02.2021 r.

               7. msza gregoriańska za + Stanisława

 7:00     W intencji członków 2. Róży Żywego Różańca

 9:00     Za + Halinę Hellwig - od 10. Róży Żywego Różańca

10:30    Za + Jana Jakimczuk w 10. rocznicę śmierci

12:00    Za ++ Eryka Rugor w 1. rocznicę śmierci oraz pamiątkę 90. rocznicy urodzin oraz żonę Teresę w 14. rocznicę śmierci 

17:00    W intencji małżonków Krystyny i Stanisława Sieja oraz dzieci z rodzinami - o Boże błogosławieństwo

18:30    W intencji parafian


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Marian Adamiec:   30-dniowa 20.02. g. 18:00;    1) 22.03. g. 7:00;      2) 27.04. g. 18:00;     3) 27.05. g. 7:00

+ śp. Roman Wilk:            30-dniowa 11.03. g. 7:00


Intencje mszalne 24.01.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,25

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

 

Intencje mszalne od 24.01. do 31.01.2021 r.


                        3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.01.2021 r.

 7:00     Za + Mariusza Ulbrych w 30. dzień po śmierci

 9:00     W intencji Karola Kuczmik z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

10:30 !  W intencji rodziców w podziękowaniu za łaskę życia, przekazaną miłość i trud wychowania od nowożeńców Natalii i Kamila Grinspek

12:00    W intencji Zofii Szumiło z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

17:00    Za + Natalię Grzyb w 30. dzień po śmierci

18:30    W intencji Jedności Chrześcijan


                        PONIEDZIAŁEK - 25.01.2021 r. - Święto Nawrócenia św. Pawła

 7:00     Za + Bogumiłę Byrską - od chrześnicy Wiesławy Kraus z rodziną z Ponikwi

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

17:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Helmuta Latka w 30. dzień po śmierci

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy PUKOWCA 1, 2, 3 i 4 

               2) Za + Jana Pisulskiego - od sąsiadów z ul. Pukowca 4


                        WTOREK - 26.01.2021 r. - Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

 7:00     Za + Justynę Bembenista - od uczestników pogrzebu (3)

17:00    1) Za ++ Krzysztofa Michalskiego, żonę Małgorzatę

               2) Za + Łukasz Kaczmarczyka - od przyjaciół

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy PUKOWCA 5, 6, 7 i 8 


                        ŚRODA - 27.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za ++  Annę Urbanek i syna Jerzego

17:00    1) Za + Alfreda Nowaka w rocznicę śmierci

               2) Za + Agnieszkę Michalską - od grupy Emmanuel

               3) Za + Halinę Hellwig w 30. dzień po śmierci

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy PUKOWCA 9, 10, 11, 12 i 14 


                        CZWARTEK - 28.01.2021 r. - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

 7:00     Za + Henryka Dambiec w 7. rocznicę śmierci

17:00    1) Za ++ Zygmunta Koczora, rodziców Joannę i Józefa Koczora

               2) Za ++ Martę i Oskara Ferenc, syna Jerzego, córki Renatę i Elżbietę, wnukówAndrzeja i Sławomira

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy ŚLĄSKIEJ numerów parzystych 2-54  


                        PIĄTEK - 29.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za ++ męża Bolesława, synów Józefa i Bogdana

11:00     Ślub:

17:00    Za + Edwarda Wałach oraz rodziców z obu stron

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulic ŚLĄSKIEJ numerów nieparzystych 19-67 oraz OKULICKIEGO 


                        SOBOTA - 30.01.2021 r. - dzień powszedni

 8:00     Za + Anielę Kozak - od uczestników pogrzebu (2!)

18:00    1) Za + żonę Petronelę Kuczera w 11. rocznicę śmierci

               2) Za + Danutę Łamikowską w 6. rocznicę śmierci


                        4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 31.01.2021 r.

 7:00     Za + Jadwigę Gizińską w 3. rocznicę śmierci

 9:00     Za ++ Helenę i Mariana Niesporek

10:30    W intencji Zbigniewa Teodorczyka z okazji 55. rocznicy urodzin i 5. rocznicy urodzin wnuka Igora - od córek

12:00    Za + Waldemara Motyka - od uczestników pogrzebu (2)

17:00    Za + Mariusza Ulbrych - od pracowników Poczty Polskiej

18:30    W intencji Kingi Rutkiewicz z okazji 50. rocznicy urodzin [TD]


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Klara Zimoń:              30-dniowa 25.02. g. 18:00;     1)  18.03. g. 7:00;    2) 18.04. g. 7:00;

                                                                                                                3) 22.05. g. 8:00;    4) 22.06. g . 18:00

+ śp. Kazimierz Poloczek: 30-dniowa 28.02. g. 7:00;     1) 23.03. g. 7:00;     2) 20.04. g. 18:00


Intencje mszalne 17.01.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: J 1,38n

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego:
«Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.

 

Intencje mszalne od 17.01. do 24.01.2021 r.


                        2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.01.2021 r.

 7:00     Za + Bożenę Czuryło - od brata Stanisława

 9:00     W intencji Jadwigi Jankowskiej w rocznicę urodzin z prośba o zdrowie i potrzebne łaski

10:30 !  Za + Andrzeja Miksa  30. dzień po śmierci

12:00    W intencji dzieci przyjmujących chrzest święty: Ignacego Surma i Kacpra Thiel, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne

17:00    Za + Mieczysława Cichockiego

18:30    W intencji parafian


                        PONIEDZIAŁEK - 18.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Alinę Przybyłek - od uczestników pogrzebu (1)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

17:00    1) Za + Stanisława Mokrzyckiego w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Ottona Stencel - od p. Elżbiety

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy  1 MAJA numery parzyste 18-90

 


                        WTOREK - 19.01.2021 r. - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

 7:00     Za + Marię Król - od uczestników pogrzebu (4)

17:00    Za + Łukasza Kaczmarczyka - od uczestników pogrzebu (2)

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy KRUPIŃSKIEGO


                        ŚRODA - 20.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Ks. Jana Śliwkę w 71 r. śmierci

17:00    1) W intencji Agnieszki Gomółka z okazji urodzin

               2) W intencji Edwarda Mazepa z okazji urodzin

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy  GÓRNICZEJ 18, 19 i 20 


                        CZWARTEK - 21.01.2021 r. - Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

 7:00     Za + Zenona Skorupa - od uczestników pogrzebu (1!)

17:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

               2) Za + Jana Pisulskiego w 30. dzień po śmierci

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy GÓRNICZEJ 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16 i 17  


                        PIĄTEK - 22.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Kazimierza Czech - od uczestników pogrzebu (2)

17:00    1) Za + Krystynę Badura - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za + Helenę Chutkiewicz w 30. dzień po śmierci 

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy GÓRNICZEJ 2, 6 i 10 


                        SOBOTA - 23.01.2021 r. - dzień powszedni

 8:00     Za ++ Wilhelma Wypenda w rocznicę śmierci i Mariana Sałacińskiego w rocznicę śmierci

18:00    1) Za ++ Grzegorza i Henryka Skorupa

               2) Za ++ dziadków Annę i Engelberta Skorupa oraz Gertrudę i Rudolfa Gruszczyk


                        3. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.01.2021 r.

 7:00     Za + Mariusza Ulbrych w 30. dzień po śmierci

 9:00     W intencji Karola Kuczmik z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

10:30 !  W intencji rodziców w podziękowaniu za łaskę życia, przekazaną miłość i trud wychowania od nowożeńców Natalii i Kamila Grinspek

12:00    W intencji Zofii Szumiło z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

17:00    Za + Natalię Grzyb w 30. dzień po śmierci

18:30    W intencji Jedności Chrześcijan


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Krystian Pisulski:   30-dniowa 11.02. g. 7:00;    1) 11.03. g. 18:00;      2) 22.03. g. 18:00;     3) 06.04. g. 7:00

+ śp. Teresa Kolorz:   30-dniowa 12.02. g. 7:00;    1) 07.03. g. 17:00

+ śp. Bogumiła Nieszporek:   30-dniowa 23.02. g. 18:00;    1) 09.03. g. 7:00;      2) 10.04. g. 18:00;     3) 10.05. g. 7:00

   a ponadto ofiarowane od sąsiadów:   10.02. g. 18:00   i   21.03. g. 9:00

+ śp. Włodzimierz Małolepszy:   30-dniowa 24.02. g. 18:00;    1) 24.03. g. 7:00;   a ponadto ofiarowane:

   01.03. g. 7:00 - od rodziców;     11.03. g. 7:00 - od siostry Małgorzaty z rodziną;     12.04. g. 7:00 - od chrześniaka Norberta z narzeczoną;     27.04. g. 7:00 - od matki chrzestnej;     04.05. g. 7:00 - od siostry Małgorzaty z rodziną

 


Intencje mszalne 10.01.2021 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,11

A z nieba odezwał się głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

 

Intencje mszalne od 10.01. do 17.01.2021 r.


                        NIEDZIELA - 10.01.2021 r. - Święto Chrztu Pańskiego

  7:00   Za + Wojciecha Klimek

  9:00   W intencji Laury Plewczyńskiej o zdrowie i łaski

10:30 !  W intencji Krystyny i Jerzego Walecki z okazji 50. rocznicy ślubu o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00    Za + Agnieszkę Michalską w 30. dzień po śmierci

17:00    Za + Stefana Chrzanowskiego - od uczestników pogrzebu (1)

18:30    W intencji parafian


                        PONIEDZIAŁEK - 11.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Krystynę Badura - od uczestników pogrzebu (1)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 8:30     Pogrzeb śp Krystiana Pisulskiego

10:00    Pogrzeb śp. Teresy Kolorz

17:00    1) Za ++ Gertrudę i Augustyna Walecki, syna Henryka, synowe Annę i Dolores

               2) Za + Edeltraud Grzybowską w 1. rocznicę śmierci

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulic SZULIKA, RADZIEJOWSKIEJ i KAMIENNEJ


                        WTOREK - 12.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Ottona Stencel - od pracowników probostwa

17:00    1) Za + Franciszka Zięcina

               2) Za + Tadeusza Głowacz

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy OBYWATELSKIEJ


                        ŚRODA - 13.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Bogumiłę Byrską w 30. dzień po śmierci

17:00    1) Za + Krystiana Zimoń w 8. rocznicę śmierci

               2) Za + Krystynę Badura w 30. dzień po śmierci

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulic DZIAŁKOWCÓW, GAŁCZYŃSKIEGO, PRUSA i OGRODOWEJ


                        CZWARTEK - 14.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     W intencjikapłanów o światło Ducha Świętego, mądrość i odwagę

17:00    1) Za ++ Teresę i Kazimierza Kaczmarczyk oraz rodziców z obu stron

               2) Za ++ Stanisława Młynarczyk, córkę Bożenę oraz rpdziców z obu stron

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulicy  1 MAJA nieparzyste 1-89


                        PIĄTEK - 15.01.2021 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Józefa Smutniak w 30. dzień po śmierci

17:00    1) Za + Pawła Kuczerę w 10. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Terese Czech oraz Eugenię i Kazimierza Czech

18:00   MSZA KOLĘDOWA w intencji parafian z ulic NOWEJ, KS. ŚLIWKI, 1 MAJA 100 i 102 oraz nieparzyste 93-113


                        SOBOTA - 16.01.2021 r. - dzień powszedni

 8:00     Za + Janusza Bienek - od uczestników pogrzebu

12:00    Ślub: Kamil Grinspek i Natalia Łamikowska

18:00    Za ++ Bolesława Maciończyk i zięcia Kazimierza


                        2. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.01.2021 r.

 7:00     Za + Bożenę Czuryło - od brata Stanisława

 9:00     W intencji Jadwigi Jankowskiej w rocznicę urodzin z prośba o zdrowie i potrzebne łaski

10:30 !  Za + Andrzeja Miksa  30. dzień po śmierci

12:00    W intencji dzieci przyjmujących chrzest święty: Ignacego Surma i Kacpra Thiel, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne

17:00    Za + Mieczysławaw Cichockiego

18:30    W intencji parafian


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Andrzej Kaczmarczyk:   30-dniowa 09.02. g. 18:00;    1) 04.03. g. 7:00;      2) 08.04. g. 18:00;

                                                                                                                        3) 02.05. g. 9:00;     4) 04.06. g . 17:00

+ śp. Joanna Musiał:   30-dniowa 11.02. g. 18:00;    1) 12.03. g. 7:00;      2) 08.04. g. 7:00;     3) 05.05. g. 18:00;   
                                                                     24.02. g. 18:00 - ofiarowana od pracowników Poczty Polskiej


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42