INTENCJE

INFORMACJA O WOLNYCH INTENCJACH MSZALNYCH

Można jeszcze zamówić msze w najbliższych wolnych terminach:

 

 

08.04. g. 21.00 SOB (2)

08.04. g. 21.00 SOB (3)

12.04. g. 7:00 śro

13.04. g. 7:00 czw

26.04. g. 7:00 śro

27.04. g. 7:00 czw

28.04. g. 7:00 pt

 

01.05. g 7:00 pon

03.05. g. 7:00 śro

04.05. g. 7:00 czw

05.05. g. 17:00 pt (2)

09.05. g. 7:00 wt

09.05. g. 18:00 wt (2)

10.05. g. 18:00 śr (2)

11.05. g. 7:00 czw

11.05. g. 18:00 czw (2)

12.05. g. 7:00 pt

12.05. g. 17:00 (2)

13.05. g. 8:00 sob

15.05. g. 7:00 pon

16.05. g. 7:00 wt

16.05. g. 18:00 wt (2)

17.05. g. 7:00 śro

18.05. g. 7:00 czw

19.05. g. 7:00 pt

20.05. g. 18:00 sob (2)

21.05.g. 7:00 NDZ

22.05. g. 7:00 pon

22.05. g. 18:00 pon (2)

23.05. g. 7:00 wt

24.05. g. 18:00 śro (2)

25.05. g. 18:00 czw (2)

28.05. g. 7:00 NDZ

29.05. g. 7:00 pon

29.05. g. 18:00 pon (2)

30.05. g. 7:00 wt

30.05. g. 18:00 wt (2)

31.05. g. 7:00 śro

31.05. g. 18:00 śro (2)

 


Intencje mszalne 12.02.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 5,18-19

Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,

ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych,

i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

 

Intencje mszalne od 12.02.2023 do 19.02.2023 r.


12.02.2023 r. - 6. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00     W intencji Aurelii i Tomasza Wałach z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
                w podziękowaniu od wdzięcznej rodziny

 9:00     Za + Michała Szulik – na pamiątkę urodzin

10:30    W intencji Aleksandry Siwy z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę
               i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00    W intencji Gabrieli Zimoń z okazji 70. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

17:00    W intencji Wiolety i Tomasza Albrecht z okazji 30. rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny


13.02.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - dzień powszedni

 7:00     1) Za dusze w czyśćcu cierpiące - z ofiar ze skarbonki

               2) Za + Gerarda Szreter w 30. dzień po śmierci

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) Za + Irenę Wypenda w 2. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Piotra Macionczyka, rodziców i teściów oraz szwagra Jana Marek

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


14.02.2023 r. - WTOREK - Święto św. Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa, patronów Europy

 7:00     1) Za + Franciszka Nogły - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Marię Słupik

18:00    1) Za ++ rodziców Kazimierę i Mariana Bugiera oraz teściów

               2) Za + Genowefę Papież - od uczestników pogrzebu (2)


15.02.2023 r. - ŚRODA - dzień powszedni

 7:00     Za + Annę Szweda w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za ++ Wiktorię Skorupa, syna Henryka i wnuka Grzegorza

               2) Za ++ Marię i Wiktora Skorupa oraz rodziców z obu stron


16.02.2023 r. - CZWARTEK - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Jerzego Tolsdorf w 30. dzień po śmierci

               2) Za + Jana Malejka w 30. dzień po śmierci

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

               2) Za + Konrada Heliosz w 1. rocznicę śmierci


17.02.2023 r. - PIĄTEK - dzień powszedni

 7:00     1) Za ++ Gerarda Gawlik, żonę Dorotę oraz dziadków z obu stron

               2) Za + Renatę Mostek w 30. dzień po śmierci

               po mszy modlitwa ku czci Miłosierdzia Bożego

17:00    1) Za + Karolinę Liszka - od uczestników pogrzebu (3)

               2) Za + Anielę Piecha w 30. dzień po śmierci

               po mszy modlitwa ku czci Miłosierdzia Bożego


18.02.2023 r. - SOBOTA - dzień powszedni

 8:00     Za + Leona Stronczek - od uczestników pogrzebu (2)

18:00    1) Za + syna Igora Machnik w 10. rocznicę śmierci

               2) Za + Franciszka Nogły – od sąsiadów z ul. Zwycięstwa 27c


19.02.2023 r. - 7. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00     Za + Anielę Szulik - od uczestników pogrzebu (2)

 9:00     W intencji Jana Janowskiego z okazji urodzin

10:30    Za ++ Annę i Jana Zawada oraz Annę i Franciszka Legierski

12:00    W intencji rocznego dziecka: Tadeusza Wojciecha Klimek oraz przyjmującą chrzest święty:
               Nadię Bronisławę Pawliczek, ich rodziców i chrzestnych

17:00    Za + Stanisława Słowik - od uczestników pogrzebu (1!)


                 Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Zofia Barbara Dworznikowska:   30-dniowa 04.03. g. 18:00;   1) 02.05. g .18:00;   2) 11.06. g. 7:00
                     a ponadto intencja ofiarowana  05.04. g. 18:00 - od Wspólnoty Żywego Różańca


Intencje mszalne 05.02.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 5,16

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki

i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Intencje mszalne od 05.02.2023 do 12.02.2023 r.


05.02.2023 r. - 5. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00    W intencji członków 2. Róży Żywego Różańca

 9:00    Za ++ Helenę i Mariana Niesporek

10:30   Za + Jana Jakimczuk w 12. rocznicę śmierci

12:00   Za + Alfreda Sobik – od sąsiadów z ul. Szulika

17:00   Za + Janinę Sobiepańską w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Guzy


06.02.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników

 7:00    Za ++ Stefana Rozrażewskiego, synową Ewę, brata Józefa, rodziców i dziadków,
              Bronisławę i Pawła Król oraz zm. rodziców

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   1) W intencji parafian - ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

              2) Za + Irenę Kolorz

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


07.02.2023 r. - WTOREK - dzień powszedni

 7:00     Za ++ Mariusza Całka w 3. rocznicę śmierci, żonę Jolantę oraz zm. z rodzin Całka i Jaworski

18:00   1) Za ++ Helenę Wieczorek i ojca Waltera Szymura

              2) Za + Krzysztofa Born – od uczestników pogrzebu (1!)


08.02.2023 r. - ŚRODA - dzień powszedni

 7:00    Za ++ Joachima i Renatę Czech – od rodziny Baron

18:00   1) Za + Kornelię Dudzik – od uczestników pogrzebu (3!)

              2) Za + Annę Ściborską w 2. rocznicę śmierci


09.02.2023 r. - CZWARTEK - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Jana Sułek w 13. Rocznicę śmierci

              2) Za ++ Zofię i Marcina Watras oraz rodziców z obu stron

18:00   Za ++ Martę Prządak w 18. rocznicę śmierci i męża Jerzego w 2. rocznicę śmierci


10.02.2023 r. - PIĄTEK - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

 7:00    Za + Andrzeja Rucińskiego w 1. rocznicę śmierci

17:00   1) Za + Stanisława Kubilis – od uczestników pogrzebu (2)

              2) Za ++ Ryszarda Wieczorek, żonę Annę, rodziców z obu stron, córkę Różę i syna Piotra


11.02.2023 r. - SOBOTA - dzień powszedni

 8:00    1) W intencji chorych parafian z obrzędem udzielania sakramentu namaszczenia chorych

              2) Za + Grażynę Kopka w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za ++ Marię i Czesława Toman oraz Helenę i Jana Zientek

              2) Za + Anielę Marcol w 30. dzień po śmierci


12.02.2023 r. - 6. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00   W intencji Aurelii i Tomasza Wałach z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
              w podziękowaniu 
od wdzięcznej rodziny

 9:00    Za + Michała Szulik – na pamiątkę urodzin

10:30   W intencji Aleksandry Siwy z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00   W intencji Gabrieli Zimoń z okazji 70. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

17:00   W intencji Wiolety i Tomasza Albrecht z okazji 30. rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

 


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Jadwiga Gębalczyk:   30-dniowa 03.03. g. 7:00


Intencje mszalne 29.01.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 5,11-12a

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was,

i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

 

Intencje mszalne od 29.01.2023 do 05.02.2023 r.


29.01.2023 r. - 4. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00     Za + Joachima Czech – od Piotra Dudek

 9:00     Za ++ Edwarda Wałach i rodziców

10:30    W intencji Leny Woźnica z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00    W intencji Ireny Kuźnik z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

17:00    Za ++ Mariusza Węgrzyk i ojca Wernera oraz Mariannę Wernik


30.01.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - dzień powszedni

 7:00     Za + Jana Kowalskiego - od uczestników pogrzebu (1)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + żonę Petronelę w 13. rocznicę śmierci

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


31.01.2023 r. - WTOREK - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

 7:00     Za + Ryszarda Król - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za + Annę Bystroń w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Henryka Tkocz w 30. dzień po śmierci i na pamiątkę urodzin


01.02.2023 r. - ŚRODA - dzień powszedni

 7:00     Za + Aleksandrę Błanik – od Jadzi i Olimpii

18:00    1) Za + Bronisławę Błanik w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Franciszka Nogły – od sąsiadów z ul. Zwycięstwa 27c 


02.02.2023 r. - CZWARTEK - Święto Ofiarowania Pańskiego

 7:00     Za + Irenę Pfeifer w 30. dzień po śmierci

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania

16:00    W intencji parafian ze skrutynium poświęcenia świec dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

18:00    W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii
                oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

                po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania


03.02.2023 r. - PIĄTEK - Wspomnienie św. Błażeja biskupa i męczennika

7:00      W intencji parafian - czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

17:00    1) W intencji Stanisława Wojaczek z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

               2) Za + Renatę Kuczera w 2. rocznicę śmierci oraz na pamiątkę urodzin

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa


04.02.2023 r. - SOBOTA - dzień powszedni

8:00      W intencji parafian - czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

               po mszy modlitwa ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

13:00    W intencji Eryki i Edwarda Gojny z okazji 60. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

18:00   1) Za ++ Mieczysława Cichockiego i matkę Dorotę Cichocką

              2) Za ++ Anielę i Roberta Gabryś oraz Jana Szymańczak


05.02.2023 r. - 5. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00     W intencji członków 2. Róży Żywego Różańca

 9:00     Za ++ Helenę i Mariana Niesporek

10:30    Za + Jana Jakimczuk w 12. rocznicę śmierci

12:00    Za + Alfreda Sobik – od sąsiadów z ul. Szulika

17:00    Za + Janinę Sobiepańską w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Guzy

 

 


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Stanisław Gorczyński:    30-dniowa 25.02. g. 8:00;   1) 21.03. g. 7:00;   2) 19.04. g. 7:00

+ śp. Stanisław Hulbój:           30-dniowa 24.02. g. 7:00;   1) 21.03. g. 7:00;   2) 21.04. g. 7:00


Intencje mszalne 22.01.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 4,18-20

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci:

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja,

jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

 

Intencje mszalne od 22.01.2023 do 29.01.2023 r.


22.01.2023 r. - 3. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00    Za + Franciszka Nogły - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00    Za + Urszulę Janas - od uczestników pogrzebu (1!)

10:30   Za + Karolinę Liszka w 30. dzień po śmierci

12:00   Za ++ dziadków Helenę i Rajmunda Kawka – od wnuków i prawnuków na pamiątkę urodzin Heleny

17:00   Za ++ Wilhelma Wypenda w rocznicę śmierci i Mariana Sałacińskiego w rocznicę śmierci


23.01.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - dzień powszedni

 7:00    Za + Tomasza Sternal - od uczestników pogrzebu (1)

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   Za + Helenę Świenty w 1. rocznicę śmierci

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


24.01.2023 r. - WTOREK - Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

 7:00    Za + Alfreda Sobik - od uczestników pogrzebu (2)

 8:15    Pogrzeb śp. Stanisława Gorczyńskiego

18:00   Za ++ Halinę Świniarską w 1. rocznicę śmierci, Eugeniusza Robionek w rocznicę śmierci,
              rodziców oraz teściów


25.01.2023 r. - ŚRODA - Święto Nawrócenia św. Pawła

 7:00    Za + Krzysztofa Michalskiego

18:00   Za ++ Zygmunta Koczor, rodziców Joannę i Józefa Koczor, Martę i Oskara Ferenc


26.01.2023 r. - CZWARTEK - Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

 7:00    Za + Henryka Dambiec w 9. rocznicę śmierci

18:00   Za + Romana Wilk w 2. rocznicę śmierci


27.01.2023 r. - PIĄTEK - dzień powszedni

 7:00    1) Za ++ Danutę Pisulską w 1. rocznicę śmierci i jej męża Krystiana w 2. rocznicę śmierci

              2) Za ++ Ireneusza Bombik w 1 rocznicę śmierci, rodziców i ++ z rodziny Jaskuła

17:00   Za ++ Grzegorza Skorupa w rocznicę śmierci i ojca Henryka


28.01.2023 r. - SOBOTA - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

 8:00    1) Za + Danutę Łamikowską w 8. rocznicę śmierci

12:00   Ślub: Wojciech Przyborski i Wiktoria Tomczyk

18:00   Za ++ Barbarę Borowską w 1. rocznicę śmierci i męża Edwarda


29.01.2023 r. - 4. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00    Za + Joachima Czech – od Piotra Dudek

 9:00    Za ++ Edwarda Wałach i rodziców

10:30   W intencji Leny Woźnica z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
              i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00   W intencji Ireny Kuźnik z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
              i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

17:00   Za ++ Mariusza Węgrzyk i ojca Wernera

 

 


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Gerard Szreter:                   30-dniowa 13.02. g. 7:00;      1) 14.03. g. 7:00;        2) 30.04. g. 7:00

+ śp. Jan Malejka:                         30-dniowa 16.02. g. 7:00;      1) 23.04. g. 7:00

+ śp. Renata Mostek:                  30-dniowa 17.02. g. 7:00;      1) 26.03. g. 7:00

+ śp. Jadwiga Krzyżanowska: 30-dniowa 21.02. g. 18:00;    1) 20.03. g. 7:00;        2) 20.04. g. 7:00
                                                             20.05. g. 8:00 – od sąsiadów z ul. Śląskiej 3


Intencje mszalne 15.01.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: J 1,32-34

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba

i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał,

abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 'Ten, nad którym ujrzysz Ducha

zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym'.

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

 

Intencje mszalne od 15.01.2023 do 22.01.2023 r.


15.01.2023 r. - 2. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00   W intencji Natalii i Kamila Grinspek w podziękowaniu za otrzymane łaski
              i prośbą o błogosławieństwo dla nich i dla dzieci Zuzanki i Jakuba

 9:00   Za + Marię Pustelny w 1. rocznicę śmierci

10:30   Za ++ Katarzynę Kukułka i Irenę Hnatuśko

12:00   W intencji rocznych dzieci: Adama Miłosza Skaba i Sebastiana Romualda Wołyniec
              oraz za przyjmującego chrzest święty: Radosława Oliwiera Hulbój, ich rodziców i chrzestnych

17:00   Za + Stanisława Wądołowskiego – od sąsiadów z ul. Górniczej 19a


16.01.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - dzień powszedni

 7:00    Za + Marcina Raszkowskiego - od uczestników pogrzebu (2)

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   W intencji parafian - czcicieli św. Tereski

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


17.01.2023 r. - WTOREK - Wspomnienie św. Antoniego, opata

 7:00    Za + Leona Stronczek - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   Za ++ rodziców Annę i Feliksa Wita, Martę i Ludwika Gajda, krewnych i rodziców z obu stron
              oraz Alinę Białecki


18.01.2023 r. - ŚRODA - dzień powszedni

 7:00    Za + Marię Kuźnik - od uczestników pogrzebu (2!)

18:00   Za ++ Klarę i Rudolfa Zimoń, syna Krystiana oraz dziadków z obu stron


19.01.2023 r. - CZWARTEK - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 7:00    Za + Anielę Szulik - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy


20.01.2023 r. - PIĄTEK - dzień powszedni

 7:00    Za + Ks. proboszcza Jana Śliwkę (+1950) w rocznicę śmierci

              po mszy modlitwa ku czci Miłosierdzia Bożego

17:00   1) Za ++ Alfreda Nowak, syna Adama i wnuka Daniela

              2) Za + Kazimierza Poloczek w 2. rocznicę śmierci

              po mszy modlitwa ku czci Miłosierdzia Bożego


21.01.2023 r. - SOBOTA - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 8:00    Za + Halinę Domańską - od uczestników pogrzebu (3)

18:00   1) W intencji Agnieszki Gomółka z okazji rocznicy urodzin

              2) Za + Bolesława Macionczyk – na pamiątkę urodzin oraz zięcia Kazimierza


22.01.2023 r. - 3. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00    Za + Franciszka Nogły - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00    Za + Urszulę Janas - od uczestników pogrzebu (1!)

10:30   Za + Karolinę Liszka w 30. dzień po śmierci

12:00   Za ++ dziadków Helenę i Rajmunda Kawka – od wnuków i prawnuków na pamiątkę urodzin Heleny

17:00   Za ++ Wilhelma Wypenda w rocznicę śmierci i Mariana Sałacińskiego w rocznicę śmierci

 


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Aniela Marcol:             30-dniowa 11.02. g. 18:00;    1) 12.03. g. 7:00

+ śp. Gerard Szreter:           30-dniowa 13.02. g. 7:00;     


Intencje mszalne 08.01.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 3,16-17

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego

zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił:

«Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

Intencje mszalne od 08.01.2023 do 15.01.2023 r.


08.01.2023 r. - NIEDZIELA - Święto Chrztu Pańskiego

 7:00    Za + Tadeusza Chudy – od uczestników pogrzebu (2!)

 9:00    Za + Kazimierza Krzyżanowskiego w 3. rocznicę śmierci

10:30   W intencji Jerzego Tkocz z okazji 80. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00   W intencji Tomasza Buchalika z okazji 50. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

17:00   Za ++ Krystiana Zimoń w 10. rocznicę śmierci oraz rodziców Klarę i Rudolfa Zimoń   

18:00   Koncert kolędowy


09.01.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - dzień powszedni

7:00     1) Za dusze w czyśćcu cierpiące - z ofiar ze skarbonki

              2) Za ++ Joachima i Renatę Czech – od Stanisławy z Bielska-Białej

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00   Za + Martę Wypenda na pamiątkę urodzin

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


10.01.2023 r. - WTOREK - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Andrzeja Kuwaczkę w 1. rocznicę śmierci

              2) Za + Jerzego Bęłcząckiego w 12. rocznicę śmierci

18:00   Za ++ Gertrudę i Augustyna Waleckich, syna Henryka oraz synowe Annę i Dolores


11.01.2023 r. - ŚRODA - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Annę Błanik w 30. dzień po śmierci

              2) Za + Gabrielę Zimny w 30. dzień po śmierci

18:00   Za + Włodzimierza Małolepszego w 2. rocznicę śmierci


12.01.2023 r. - CZWARTEK - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Stanisława Kubilis – od uczestników pogrzebu (1)

              2) Za + Józefa Nowak w 30. dzień po śmierci

18:00   Za + Helenę Ogon


13.01.2023 r. - PIĄTEK - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Czesławę Kisiel w 30. dzień po śmierci

              2) Za + Krzysztofa Born w 30. dzień po śmierci

17:00   Za + Wojciecha Klimek


14.01.2023 r. - SOBOTA - dzień powszedni

 8:00    1) Za + Genowefę Papież – od uczestników pogrzebu (1)

              2) Za + Karolinę Liszka – od uczestników pogrzebu (2)

18:00   Za ++ Anielę Król na pamiątkę urodzin, brata Pawła w rocznicę śmierci oraz matkę Marię

19:00   Koncert Noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej z Rybnika


15.01.2023 r. - 2. NIEDZIELA ZWYKŁA

 7:00    W intencji Natalii i Kamila Grinspek w podziękowaniu za otrzymane łaski
              i prośbą o błogosławieństwo dla nich i dla dzieci Zuzanki i Jakuba

 9:00    Za + Marię Pustelny w 1. rocznicę śmierci

10:30   Za ++ Katarzynę Kukułka i Irenę Hnatuśko

12:00   W intencji rocznych dzieci: Adama Miłosza Skaba i Sebastiana Romualda Wołyniec
               oraz za przyjmującego chrzest święty: Radosława Oliwiera Hulbój, ich rodziców i chrzestnych

17:00   Za + Stanisława Wądołowskiego – od sąsiadów z ul. Górniczej 19a


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Aniela Piecha: 30-dniowa 17.02. g. 17:00;    1) 17.03. g. 7:00;        2) 17.04. g. 7:00

+ śp. Anna Mróz:      30-dniowa 25.02. g. 8:00;     1) 05.03. g. 9:00;        2) 03.04. g. 18:00


Intencje mszalne 01.01.2023 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 2,19.21

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię,
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł,
zanim się poczęło w łonie [Matki].

 

Intencje mszalne od 01.01.2023 do 08.01.2023 r.


01.01.2023 r. - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

 7:00     W intencji członków 1. i 13. Róży Żywego Różańca

 9:00     Za ++ Annę i Ignacego Chrzanowskich

10:30    Za + Zbigniewa Chmarzyńskiego w 30. dzień po śmierci

12:00    Za ++ Genowefę Skóra w 6. rocznicę śmierci, męża Stefana oraz syna Eugeniusza

17:00    Za + Mariusza Wieczorek na pamiątkę urodzin – ofiarowana od rodziców


02.01.2023 r. - PONIEDZIAŁEK - Wspom. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

 7:00     1) Za + Halinę Lis w 1. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Dorotę Dziewior i Mirosława Dziewior w 30. dzień po śmierci

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 150. rocznicę jej urodzin

18:00    W intencji parafian - ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

              po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 150. rocznicę jej urodzin


03.01.2023 r. - WTOREK - dzień powszedni

 7:00     1) Za ++ Andrzeja Kaczmarczyka w 2. rocznicę śmierci oraz rodziców Teresę i Kazimierza

               2) Za ++ Stanisława Młynarczyka i córkę Bożenę

 8:15     Pogrzeb śp. Anieli Piecha

18:00    Za ++ Józefa Szefer w 5. rocznicę śmierci oraz Marię, Wincentego i Małgorzatę Szefer


04.01.2023 r. - ŚRODA - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Grażynę Witek w 1. rocznicę śmierci oraz Zdzisława Witek w 5. rocznicę śmierci

               2) Za + Eugeniusza Biernackiego – od uczestników pogrzebu (2!)

18:00    Za + Tomasza Kompanowskiego – od uczestników pogrzebu (4!)


05.01.2023 r. - CZWARTEK - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Leona Wacławczyka

               2) Za ++ Władysławę i Ryszarda Wacławczyk, Anielę, Jadwigę, Helenę i Wincentego Kocjan

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania

18:00    W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii
               oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               po mszy modlitwa ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą o powołania


06.01.2023 r. - PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 7:00     W intencji parafian - czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 9:00     Do Opatrzności Bożej w intencji Marty Wywioł z okazji 90. rocznicy urodzin

10:30    Za + Mariusza Wieczorka – od uczestników pogrzebu (1!)

12:00    Za + Joannę Musiał w 2. rocznicę śmierci

13:00    Orzak Trzech Króli do „Stajenki na Wilusiowym Polu”

17:00    W intencji zaprzyjaźnionych rodzin: Albrecht, Buchalik, Kozik, Mental, Płonka, Szweda i Worwa

               po mszy modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa


07.01.2023 r. - SOBOTA - dzień powszedni

 8:00     1) W intencji parafian - czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

               2) Za + Kornelię Dudzik – od uczestników pogrzebu (2)

               po mszy modlitwa ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

18:00   Za + Halinę Kochaniewską na pamiątkę urodzin i 3. rocznicy śmierci


08.01.2023 r. - NIEDZIELA - Święto Chrztu Pańskiego

 7:00     Za + Tadeusza Chudy – od uczestników pogrzebu (2!)

 9:00     Za + Kazimierza Krzyżanowskiego w 3. rocznicę śmierci

10:30    W intencji Jerzego Tkocz z okazji 80. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00    W intencji Tomasza Buchalika z okazji 50. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

17:00    Za ++ Krystiana Zimoń w 10. rocznicę śmierci oraz rodziców Klarę i Rudolfa Zimoń

18:00    Koncert kolędowy w wykonaniu rybnickiej młodzieży 


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Grażyna Kopka: 30-dniowa 11.02. g.8:00;  1) 24.02 g.7:00;  2) 26.03. g.17:00;  3) 30.04. g.9:00;  4) 27.05. g.8:00

+ śp. Jerzy Tolsdorf: 30-dniowa 16.02. g. 7:00;   1) 24.03. g. 7:00;   2) 21.04. g. 17:00

+ śp. Halina Katarzyńska: 30-dniowa 22.02. g. 7:00;  1) 22.03. g. 7:00;  2) 22.04. g. 8:00

a ponadto intencje ofiarowane: 01.03. g. 7:00 - od sąsiadów  i  03.04. g. 7:00 - od 8. Róży Żywego Różańca

+ śp. Henryk Zając: 30-dniowa 24.02. g. 17:00;   1) 24.03. g.17:00;  2) 24.04. g.7:00;  3) 24.05. g.7:00;  4) 24.06 g.8:00

 


Intencje mszalne 25.12.2022 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 1,20b-21

Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida,

nie bój się wziąć do Siebie Maryi, twej Małżonki;

albowiem z ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,

któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów»

 

Intencje mszalne od 25.12.2022 do 01.01.2023 r.


24:00   PASTERKA:

            1) W intencji parafian

            2) W intencji obrony życia poczętych dzieci

            3) W intencji przywrócenia pokoju na świecie

            4) W intencji naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli od nas w ostatnim roku


25.12.2022 r. - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

               25. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     W intencji parafian

 9:00     Za ++ Jana i Dorotę Jona - od córki Urszuli i zięcia

10:30    Za + Wilhelma Fojcik w 5. rocznicę śmierci

12:00    Za ++ rodziców Helenę i Rajmunda Kawka - od dzieci z wnukami

15:00    Świąteczne kolędowanie parafialne


26.12.2022 r. - PONIEDZIAŁEK - Święto Św. SZCZEPANA

               26. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     Za + Ewę Wiśniewską – od uczestników pogrzebu (2!)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 9:00    Za ++ Jana i Urszulę Janas

10:30    Za ++ Martę Holona w 8. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron

12:00    Za + Katarzynę Kamińską – od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

17:00    W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


27.12.2022 r. - WTOREK - Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

                27. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     1) Za + Gerarda Ogon

               2) Za + Karolinę Liszka – od uczestników pogrzebu (1!)

 8:30     Pogrzeb śp. Grażyny Kopka

18:00    W intencji syna Stanisława z okazji urodzin i o błogosławieństwo dla rodziny


28.12.2022 r. - ŚRODA - Święto św. Młodzianków, męczenników

                28. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     Za + Joachima Czech – od Heleny i Andrzeja Górny

 9:00     1) W intencji matek w stanie błogosławionym

               2) W intencji dzieci z naszej parafii - z kolędowaniem przy stajence i rozdaniem nagród za udział w Roratach

18:00    Za + Marię Bystroń w 1. rocznicę śmierci


29.12.2022 r. - CZWARTEK V Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

 7:00     1) 29. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

               2) Za + Leona Stonczek w 30. dzień po śmierci oraz żonę Gertrudę w 1. rocznicę śmierci

18:00    Za ++ Józefa Mościckiego oraz Martę i Józefa Fojcik, Anielę i Franciszka Mościckich


30.12.2022 r. - PIĄTEK - Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

                30. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     Za + Alfreda Sobik - od uczestników pogrzebu (1)

17:00    1) W intencji Janiny i Mariana Wystub z okazji 50. rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski
               i prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

               2) Za ++ Różę Stacha w 1. rocznicę śmierci, Martę Krótki, Juliannę i Józefa Stacha


31.12.2022 r. - SOBOTA VII Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

 8:00     Za + Jana Kowalskiego w 30. dzień po śmierci

17:30    Nabożeństwo ekspiacyjne

18:00   1) W intencji Ksawerego Wałach z okazji 18. rocznicy urodzin – o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

               2) Za + Alinę Skorupa w 8. rocznicę śmierci


01.01.2023 r. - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

 7:00     W intencji członków 1. i 13. Róży Żywego Różańca

 9:00     Za ++ Annę i Ignacego Chrzanowskich

10:30    Za + Zbigniewa Chmarzyńskiego w 30. dzień po śmierci

12:00    Za ++ Genowefę Skóra w 6. rocznicę śmierci, męża Stefana oraz syna Eugeniusza

17:00    Za + Mariusza Wieczorek na pamiątkę urodzin – ofiarowana od rodziców


Intencje mszalne 18.12.2022 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 1,20b-23

 

«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,

któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy: 'Bóg z nami'.

 

Intencje mszalne od 18.12.2022 do 25.12.2022 r.


18.12.2022 r. - 4. NIEDZIELA ADWENTU

                18. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     Za + Ryszarda Król - od sąsiadów

 9:00     Za ++ Rajmunda Janek w 28. rocznicę śmierci, rodziców oraz Emilię i Karola Koszowskich

10:30    Za ++Jadwigę i Jana Szostak

12:00    W intencji rocznych dzieci:Aleksa Natana Syrek, Ignacego Jana Kwaśniewski, Kamila Grzegorza Skotniczny

17:00    W intencji Adrianny Jelitko z okazji 30. rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny


19.12.2022 r. - PONIEDZIAŁEK - dzień powszedni

               19. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 6:30 !  1) Za + Lidię Płuciennik - od Marka Ciupki z Przyborowa

               2) Za + Marię Kuźnik - od uczestników pogrzebu (1)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) W intencji parafian - czcicieli św. Tereski

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


20.12.2022 r. - WTOREK - dzień powszedni

               20. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 6:30 !  1) Za + ks. proboszcza Engelberta Październego w rocznicę śmierci (+1974)

               2) Za + Joachima Czech - od zarządu i pracowników Małopolskiej Spółdzielni Handlowej
               „Wizan” w Andrychowie

18:00    Za + Stanisława Wądołowskiego - od sąsiadów z ul. Górniczej 19a


21.12.2022 r. - ŚRODA - dzień powszedni

               21. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 6:30 !  1) Za + Aleksandrę Błanik – od Aleksandry i Łukasza Błaszczak z dziećmi

               2) Za + Mariusza Wieczorek w 30. dzień po śmierci

18:00    W intencji Martyny Szojer z okazji 18. rocznicy urodzin – o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu


22.12.2022 r. - CZWARTEK - dzień powszedni

               22. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 6:30 !  1) Za + Halinę Domańską - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Franciszka Nogły w 30. dzień po śmierci

18:00    Za ++ Jerzego Liszka w 5. rocznicę śmierci i syna Grzegorza w 2. rocznicę śmierci


23.12.2022 r. - PIĄTEK - dzień powszedni

               23. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 6:30 !  1) Za ++ Marię i Antoniego Nowrot

               2) Za + Tomasza Sternal w 30. dzień po śmierci

17:00    Za ++ Teresę Szweda i męża Ewalda


24.12.2022 r. - SOBOTA - dzień powszedni

               24. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 8:00     1) Za ++ Helenę i Franciszka Bajor oraz Józefa Bydłoń

               2) Za + Katarzynę Kamińską - od siostry Weroniki z rodziną

               3) Za + Ernesta Tkocz w rocznicę śmierci

24:00   PASTERKA:

               1) W intencji parafian

               2) W intencji obrony życia poczętych dzieci

               3) W intencji przywrócenia pokoju na świecie

               4) W intencji naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli od nas w ostatnim roku


25.12.2022 r. - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

                25. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     W intencji parafian

 9:00     Za ++ Jana i Dorotę Jona - od córki Urszuli i zięcia

10:30    Za + Wilhelma Fojcik w 5. rocznicę śmierci

12:00    Za ++ rodziców Helenę i Rajmunda Kawka - od dzieci z wnukami

15:00    Świąteczne kolędowanie parafialne


26.12.2022 r. - PONIEDZIAŁEK - Święto Św. SZCZEPANA

                26. msza gregoriańska za + Tadeusza Chudy

 7:00     Za + Ewę Wiśniewską – od uczestników pogrzebu (2!)

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 9:00     Za ++ Jana i Urszulę Janas

10:30    Za ++ Martę Holona w 8. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron

12:00    Za + Katarzynę Kamińską – od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

17:00    W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Irena Pfeifer:       30-dniowa 02.02. g. 7:00;          1) 15.03. g. 7:00

+ śp. Anna Szweda:     30-dniowa 15.02. g. 7:00;            1) 16.03. g. 7:00;           2) 18.04. g. 18:00


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42