Żywy Różaniec

 

ŻYWY RÓŻANIEC ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

                                                                     

Katowice, 12.01.2022

 

Czcigodny Księże Proboszczu, Opiekunie wspólnoty Żywego Różańca!

 

Na początku tego listu chciałbym Księdzu i całej Wspólnocie różańcowej w Parafii przekazać serdeczne życzenia wielu łask Bożych w całym Nowym Roku Pańskim 2022!

            Adoracją Bożego Żłóbka w Panewnikach rozpoczęliśmy kolejny rok spotkań i formacji Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Z uwagi na to, że będzie to dla nas rok szczególny, a koła różańcowe istnieją niemal w każdej parafii, ośmielam się skreślić tych parę słów informacji i proszę o ich przyjęcie.

 

22. maja br. w Lyonie dokona się beatyfikacja założycielki wspólnoty, sługi Bożej Pauliny Jaricot. Beatyfikacja zbiegnie się z jubileuszem 200-lecia powstania pierwszego jej dzieła, które dzisiaj nosi nazwę Papieskiego dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jednocześnie w wielu diecezjach w Polsce przeżywamy nowennę modlitwy przed 200-leciem powstania drugiego dzieła Pauliny: Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Ten jubileusz będzie za 4 lata, w roku 2026. Można chyba powiedzieć, że dla naszych zacnych róż różańcowych jest teraz czas szczególnej łaski, a zarazem jakiejś szansy na odnowę i rozwój.

 

W ramach przygotowania do beatyfikacji założycielki warto przybliżyć parafianom jej postać, np. w ramach comiesięcznych spotkań, podczas rekolekcji, w homiliach itp. Bezpośrednio przed beatyfikacją można podjąć jakąś formę modlitwy w czasie nabożeństw majowych z udziałem róż różańcowych.

 

Ogólnopolskie dziękczynienie za dar beatyfikacji ma się dokonać w sobotę 4. czerwca br. na Jasnej Górze w ramach X. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca. Tegoroczna pielgrzymka ma być również powiązana z ogólnopolskim spotkaniem misjonarzy, co nas podwójnie cieszy z uwagi na jubileusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, jak i z uwagi na to, że polski Żywy Różaniec od lat wspiera misjonarzy i dzieła misyjne modlitwą i ofiarą materialną. Warto zauważyć, że w skali całej Polski jesteśmy od kilku lat w czołówce ofiarnych diecezji, co pokazuje naszą świadomość misyjności tej różańcowej wspólnoty. Przy okazji chciałbym przypomnieć, że od kilku lat każdy członek wspólnoty dobrowolnie ofiarowuje 1 zł miesięcznie na cele misyjne. Połowa tych ofiar przeznaczona jest co roku na dzieło misyjne wskazane przez Ojca św., a druga połowa stanowi pomoc dla naszych śląskich misjonarzy.

 

Warto też wiedzieć, że w dniu poprzedzającym pielgrzymkę, w piątek 3 czerwca br. na Jasnej Górze rozpocznie się II. Ogólnopolski Kongres Różańcowy z inicjatywy Żywego Różańca. Bliższe informacje na ten temat pojawią się w odpowiednim czasie.

 

A co w naszej archidiecezji? Żywy Różaniec swoją modlitwą obejmuje intencje całego Kościoła świętego, ale tak naprawdę żyje w realiach parafii. Bardzo dziękuję za każdą troskę o tę wspólnotę i czas jej poświęcony. Ufam też, że wspólna modlitwa różańcowa uświęca każdą parafię, także duszpasterzy.

 

Na forum diecezjalnym organizowane są rekolekcje formacyjne dla zelatorów. Najbliższe odbędą się w Kokoszycach w dniach 18-20 lutego br. W każdym domu rekolekcyjnym znajdziemy też terminy dla wszystkich członków Żywego Różańca. Informacje na ten temat umieszczane są w internecie, na diecezjalnej stronie różańcowej.

 

Szczególnym wyrazem jedności wspólnoty różańcowej są nasze doroczne archidiecezjalne pielgrzymki. Najczęściej spotykamy się w drugą sobotę października w katedrze, choć zdarzają się wyjątki, np. w roku ubiegłym, przed beatyfikacją ks. Jana Machy, nasza dziesiąta z kolei pielgrzymka miała miejsce w Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej.

 

Oprócz tego w ramach Wielkiej Nowenny przed jubileuszem 200-lecia powstania wspólnoty realizujemy projekt tzw. Kościoła Stacyjnego. Może nim być każda świątynia, która zaprosi członków Żywego Różańca z parafii i okolicy na wspólne modlitewne spotkanie. Jestem gotów w taką modlitwę się włączyć, jeśli tylko ks. Proboszcz ma otwarte serce, a miejscowa wspólnota jest w stanie się zorganizować i przyjąć gości. Spotykamy się zwykle w drugą sobotę miesiąca, a w programie jest konferencja moderatora, różaniec i Msza św. w godzinach przedpołudniowych lub południowych. Jeśli jest możliwość, po Mszy św. spotykamy się w domu parafialnym przy wspólnej kawie, a dar stołu przywozi każdy z sobą. Czekam na zaproszenia, w tym roku jest jeszcze kilka wolnych miesięcy – od lutego począwszy. Pięknym duchowym darem dla Matki Bożej Różańcowej mógłby być choć jeden kościół stacyjny w każdym dekanacie. Zostało nam prawie 5 lat nowenny, więc jest to jeszcze możliwe. Powiedzmy sobie, że jeśli nie teraz, to kiedy? A trzeba nam jakoś zadbać o nasze zacne, wieloletnie, ale nieraz słabnące już wspólnoty. Dziękuję też wszystkim parafiom, gdzie takie spotkania miały już miejsce.

 

Korzystając z okazji pragnę też przekazać Opiekunom kół różańcowych serdeczne pozdrowienia od Sióstr Loretanek z Warszawy, które szczególnie troszczą się o dzieło różańcowe w Polsce. W ich ofercie wydawniczej znajdziemy książki o Paulinie Jaricot oraz inne pozycje wydawnicze, a szczególnie miesięcznik „Różaniec”, który jest ogólnopolskim pismem formacyjnym dla kół różańcowych. Do niniejszego listu pozwalam sobie załączyć w ramach promocji bezpłatny egzemplarz jednego z ostatnich numerów miesięcznika. Siostry proszą o przyjęcie i zachęcają do promocji i prenumeraty w parafiach, gdzie pismo nie jest znane. Warto również wiedzieć, że w Wydawnictwie Loretanek ukazał się przygotowany w ciągu ostatnich lat ogólnopolski Modlitewnik Żywego Różańca. To cenna pomoc nie tylko dla zelatorów, ale i dla każdego członka Żywego Różańca.

 

Przydatne informacje:

Adres strony Żywego Różańca:   rozaniec.katowicka.pl

Kontakt do moderatora w sprawie Kościoła Stacyjnego:  

poczta@rozaniec.katowicka.pl lub tel.: 600 004 701

Nr konta Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej - do wpłacania ofiar misyjnych:

10 1560 1111 2107 0236 6515 0010

Lub zobacz stronę:   misje.katowicka.pl  /zakładka: kontakt/.

 

Może jeszcze jedna informacja, która może się przydać. Od jakiegoś czasu w Polsce funkcjonuje Różaniec Rodziców, nazywany też potocznie Różańcem Rodziców za Dzieci. To inicjatywa ludzi świeckich z Gdańska, propagowana drogą internetową, a korzystająca z metody Żywego Różańca. Część róż tej wspólnoty, to wirtualne róże internetowe, ale w niektórych parafiach są to rzeczywiste wspólnoty modlitwy, funkcjonujące podobnie jak znane nam róże różańcowe. Założyciele tej wspólnoty od lat starają się o włączenie Różańca Rodziców do Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Na ostatnim ogólnopolskim spotkaniu moderatorów Żywego Różańca w Częstochowie, w listopadzie ubiegłego roku, podjęta została decyzja o przyłączeniu Różańca Rodziców do Żywego Różańca jako jednej z gałęzi stowarzyszenia. Jeśli Konferencja Episkopatu Polski podejmie decyzję o zmianie statutu naszego stowarzyszenia, będziemy cieszyć się upragnioną jednością, a księża proboszczowie będą mieli tytuł do duchowej opieki nad całym Żywy Różańcem w parafii.

 

Czcigodni Proboszczowie, dziękuję za cierpliwość i zainteresowanie przekazanymi informacjami, tym bardziej, że sam wiem, jak bardzo brakuje nam wszystkim czasu. Chciałem napisać raz a dobrze, bo jak wspomniałem, to rok dla nas szczególny, a moim obowiązkiem jest pomagać w dziele Żywego Różańca.

 

+ + +

 

Podobnie, jak Siostry Loretanki, Wydawnictwo Chrystusowców z Poznania przesłało dla wszystkich naszych parafii darmowy egzemplarz dwumiesięcznika „Miłujcie się” z prośbą o promocję i ewentualną prenumeratę. Pismo wydawane jest w ponad 20. językach świata, a jego zadaniem jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę Społecznej Krucjaty Miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pismo skierowane jest głównie do ludzi młodych, formuje ich w wierze, ukazuje piękno ewangelicznej miłości i wartość życia w czystości. W oparciu o treści propagowane w „Miłujcie się”, zrodził się w Polsce Ruch Czystych Serc, do którego należy obecnie około 16 000 młodych. Do Ruchu każdy może przyłączyć się indywidualnie, np. drogą internetową, może korzystać z rekolekcji ogólnopolskich lub znaleźć wspólnotę, w której będzie się formował. Gdyby ktoś młody w otoczeniu Księdza szukał takiej wspólnoty, kontaktu lub rekolekcji, to w Katowicach, w parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Granicznej RCS istnieje i zaprasza. Ponieważ duchowo im towarzyszę, a nie wiem o innej takiej wspólnocie w archidiecezji, to proszę również o ewentualne informacje lub pytania w tym temacie.

 

Adres strony Ruchu Czystych Serc: www.rcs.org.pl

Kontakt do opiekuna: 600 004 701

 

Szczęść Boże! Zbigniew Kocoń, moderator

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42