Wspólnota Jezusa Miłosiernego

 

 

Nasza wspólnota

 

Wszystko rozpoczęło się 14 lutego 2012 roku, w dniu wielkich ewangelizatorów: Cyryla i Metodego. W tym właśnie dniu doszło do spotkania trzech rybnickich wspólnot (Emaus, wspólnota z Kamienia i z Chwałowic), które postanowiły razem wzrastać.

14.08.2013 r. nasza wspólnota podpisała porozumienie ze Szkołą św. Andrzeja w Meksyku poprzez krajowe biuro Szkół Nowej Ewangelizacji w Stryszawie i od tej chwili tworzymy Szkołę Nowej Ewangelizacji w Rybniku.

3.09.2013 r. Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc podpisał dekret ustanawiający koordynatora SNE Jezusa Miłosiernego w Rybniku.

 

A oto historia każdej wspólnoty, zanim wspólnie utworzyły Wspólnotę Jezusa Miłosiernego:

 

Wspólnota modlitewna w Chwałowicach.

Jesienią 2010 roku zrodziło się pragnienie, aby w parafii św. Teresy od Dz. J. w Rybniku zorganizować Seminarium Odnowy Wiary. Rozpoczęło się ono końcem stycznia 2011 roku, a zakończyło w połowie kwietnia. Uczestniczyło w nim ok. 50 osób. Na jednym
z ostatnich spotkań padła propozycja, aby nadal spotykać się na modlitwie. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 1 maja 2011, kiedy to Jan Paweł II został beatyfikowany. Od tego momentu wspólnota (ok. 15 osób) spotykała się co dwa tygodnie na modlitwie.

Wspólnota cały czas poszukiwała drogi, którą mogłaby kroczyć. Jesienią 2011 roku zrodziło się pragnienie, aby podążać drogą Szkoły Nowej Ewangelizacji. Patronat nad wspólnotą objęła SNE z Gliwic i od nich były czerpane materiały formacyjne.

W grudniu 2011 roku doszło do spotkania opiekunów trzech Rybnickich wspólnot: Chwałowickiej, Emaus i wspólnoty z Kamienia. Podjęto decyzję, aby połączyć te trzy wspólnoty i razem w Duchu Świętym iść do Jezusa oraz dążyć do stworzenia Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rybniku. I tak pierwsze spotkanie tych wspólnot miało miejsce 14 lutego 2012. Od tego momentu spotkania formacyjno-modlitewne odbywają się co tydzień na przemian na terenie trzech parafii: Św. Teresy (Chwałowice), Królowej Apostołów (Rybnik) i brata Alberta (Kamień).

 

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna Emaus – Rybnik (werbiści).

… do początku 2009 roku w gronie kilku osób odczuwaliśmy ogromne przynaglenie do podjęcia w Rybniku dzieła ewangelizacji. Wiedzieliśmy, że chrześcijanin to ŚWIADEK, który nie może nie mówić o tym, czego doświadcza w relacji z Jezusem. Trwaliśmy wtedy w jednej ze wspólnot charyzmatycznych w Rybniku. Niestety nasz entuzjazm wiary i wynikająca z niego potrzeba dzielenia się Dobra Nowiną z innymi nie zostały tam zaakceptowane – a wręcz przeciwnie – spotkały się z dużym oporem. Jako że Słowo Boże nie pozostawiało wątpliwości co do słuszności rozeznawanej posługi, postanowiliśmy zaryzykować i opuściliśmy wspomnianą wspólnotę, by iść drogą, na którą zapraszał nas Pan. Decyzja ta była niezwykle trudna, tym bardziej, że wiele osób nie dawało nam szans na powodzenie takiego przedsięwzięcia, znając specyfikę rybnickiego duszpasterstwa. Niesamowite było to, że kiedy zaczęliśmy się zastanawiać co dalej, Pan stawiał na naszej drodze konkretnych ludzi i prowadził poprzez jasne znaki. Okazało się, że w trakcie kilku miesięcy poszukiwania sposobu realizacji misji ewangelizacyjnej kilkoro z nas, w sposób niezależny, odbyło kurs „Paweł” – podstawowy kurs ewangelizacyjny w Szkole Nowej Ewangelizacji. To dodało nam animuszu a zarazem konkretnych narzędzi do dzieła ewangelizacji. Dodatkowo w tym samym czasie otrzymałem różne sygnały od wielu osób nie powiązanych ze sobą, iż w ich sercu rodzi się pragnienie wspólnoty o charakterze modlitewno – ewangelizacyjnym, tak bardzo potrzebnej
w Rybniku. To utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to dzieło Boże – zaczęliśmy się modlić o miejsce spotkań i pasterza. W tym czasie przy parafii oo. Werbistów spotykała się grupka młodych, którzy chcieli czegoś więcej – ich opiekunem był o. Bartek
i o. Tomasz. Przyjęli oni nazwę EMAUS. Przygotowywali różne scenki ewangelizacyjne, które przedstawili m.in. na Marszu dla Jezusa w 2009r.. Tam też mogliśmy się poznać. Po spotkaniu z nimi okazało się, że nasze pragnienia są podobne. W ten sposób rozpoczęła się wspólna droga – jako wspólnoty modlitewno – ewangelizacyjnej Emaus w Rybniku. Był to wrzesień 2009r.. Stworzyliśmy i wydrukowaliśmy plakaty informujące o naszych spotkaniach i rozwiesiliśmy je w Rybniku i okolicy. Ustaliliśmy, że nasze spotkania wspólnotowe będą odbywać się w czwartki. Księża Werbiści zgodzili sie opiekować wspólnotą. Po wyjeździe
o. Tomasza, opiekę duszpasterską podjął o. Jerzy. Do grudnia był z nami o. Bartek, który później wyjechał na misje do USA. Nasze spotkania odbywały się co tydzień. Na spotkania początkowo przychodziło ok. 10 osób, jednak bardzo szybko ta liczba wzrastała – co było dla nas potwierdzeniem błogosławieństwa Pana. Okazało się, że wiele osób potrzebuje miejsca spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym ale także środowiska autentycznej wiary, która wyraża się również w odważnym zaangażowaniu ewangelizacyjnym. Większość z nich od dawna czekała na wejście do takiej wspólnoty, która podejmuje również dzieła głoszenia Dobrej Nowiny, tylko nie miała okazji….

Fragment świadectwa Marka

 

Wspólnota uwielbieniowa z Kamienia.

Wszystko rozpoczęło się wczesnym latem 2011 r., kiedy do naszej parafii zawitał niecodzienny gość. Był nim o. John z Indii. Przyciągnięci Duchem Św., który przemawiał przez tego kapłana, codziennie spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie różańcowej
i rozważaniu Słowa Bożego.

Po około 30 latach, my „starzy” oazowicze znów spotkaliśmy się, aby razem wielbić Pana. To dla każdego z nas był wyjątkowy czas. Doświadczaliśmy Boga żywego, prawdziwego i działającego pośród nas. W końcu nadszedł dzień, w którym musieliśmy pożegnać
o. Johna. Mimo, że już go nie było, czuliśmy, że zasiane przez niego ziarno w naszym sercu, bardzo pragnie wykiełkować. Zapragnęliśmy wspólnoty.

Na początku sami prowadziliśmy spotkania modlitewne w naszym parafialnym kościele. Jednak nasz najlepszy Ojciec (Bóg) wiedział, że potrzebujemy kapłana. Spełnił nasze oczekiwania dając nam ks. Bogdana. Mijał tydzień za tygodniem i w miarę upływu czasu poszukiwaliśmy drogi, którą mamy podążać jako wspólnota. Modliliśmy się o rozeznanie woli Bożej.

W tym czasie co miesiąc uczestniczyliśmy w Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie w Cieszynie. Te spotkania prowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”. Urzeczeni atmosferą i Bożym Duchem unoszącym się w małym, franciszkańskim kościółku pojechaliśmy tam na kurs „Nowe życie” wraz z ks. Bogdanem.

Odmienieni, rozpromienieni łaską Bożą tam dowiedzieliśmy się, że odtąd nasza wspólnota będzie liczniejsza, bo połączona z dwoma innymi wspólnotami. Chwała Panu!

Celina

 

 

Formacja

 

Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 19:00 – 21:00 na przemian w parafiach św. Teresy od Dz. Jezus
w Rybniku-Chwałowice
 (1 i 3 wtorek miesiąca) i parafii brata Alberta w Rybniku-Kamień (2 i 4 wtorek miesiąca). Podczas tych spotkań każdy może podzielić się działaniem Boga w jego życiu, wygłaszana jest konferencja, oraz jest wspólna modlitwa. Każdego miesiąca odbywają się spotkania formacyjne w małych grupach. Raz w roku jedziemy na rekolekcje. Każdy, kto chce wejść do wspólnoty, włączany jest do rocznej kandydatury i podejmuje pewne zobowiązania.

 

 

 

Nasze zobowiąznia

  • Codzienna modlitwa Słowem Bożym
  • Częste i pełne uczestnictwo w Eucharystii
  • Comiesięczna spowiedź
  • Udział raz w roku w rekolekcjach lub kursach SNE
  • Udział w spotkaniach formacyjnych małej grupy
  • Udział w spotkaniach modlitewnych wspólnoty
  • Udział w minimum jednej diakonii
  • Szczególne oddawanie czci Bożemu Miłosierdziu (w dowolny sposób)
  • Dawanie świadectwa.

 

 

Co robimy

Oprócz formacji własnej mamy pragnienie ewangelizacji. Chcielibyśmy docierać do ludzi poprzez różne formy rekolekcji, czuwań, kursów, spotkań, aby głosić im Dobrą Nowinę o Jezusie. Chcemy to robić przede wszystkim przez Szkołę Nowej Ewangelizacji prowadząc kursy ewangelizacyjne. Ponadto prowadzimy comiesięczne czuwania modlitewne na terenie różnych parafii.
 
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42