Sezon 1 do obejrzenia w Chwałowickim Domie Kultury:

10.04.2024r.  g. 19:00  Sezon I; odcinki 1-2         

24.04.2024r.   g. 19:00  Sezon I; odcinki 3-4         

08.05.2024r.  g. 19:00  Sezon I; odcinki 5-6         

22.05.2024r.  g. 19:00  Sezon I; odcinki 7-8         

Kolejne sezony w drugie i czwarte środy następnych miesięcy

Wejście za dobrowolną ofiarę na opłacenie sali (sugerowane 5 zł),
dla zachowania porządku na miejscówki rozprowadzane w parafii,
a potem przed wejściem na salę.  Zapraszamy do wspólnego oglądania.
 


Wizyta w Chwałowicach programu TVP "Duchowym szlakiem" 

 Więcej materiałów zobacz w zakładce "Chwałowice w mediach" >>

 

 Zobacz:  Transmisje

 

 

 Jeśli chcesz złożyć darowiznę na cele kultu religijnego w naszej parafii

możesz to uczynić przelewem na konto 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259

 

 

  Jeśli chcesz złożyć darowiznę na cele Domu Rekolekcyjnego EMAUS w Koniakowie

możesz to uczynić przelewem na konto 80 1240 4357 1111 0010 2995 1542 z dopiskiem REMONT


 

Można także zdecydować w deklaracji podatkowej o przekazaniu:

 1,5 %

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty Emmanuel

KRS 0000003534

Na cele domu formacyjnego TERESA w Chwałowicach 


  

 

Liturgia


2024-04-22, Poniedziałek, Rok B, II, 4. wielkanocny
Dz 11,1-18
Ps 42
J 10, 14
J 10,1-10
2024-04-23, Wtorek, Rok B, II, Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Dz 1, 3-8
Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
Flp 1, 20c-30
J 12, 26
J 12, 24-26
2024-04-24, Środa, Rok B, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika, albo św. Jerzego, męczennika
Dz 12,24-25;13,1-5
Ps 67
J 8, 12b
J 12,44-50

AKTUALNOŚCI

 

Modlitwa nowennowa 'Akcja 21:20'

Modlitwa nowennowa 'Akcja 21:20'

W INTENCJI OJCZYZNY, ZGODY NARODOWEJ I POSZANOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO.

Nowennę można odmówić w dniach 16-24 marca, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

W łączności z sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski, po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić w dowolnym momencie dnia.

Układ Nowenny: (1) odczytać intencję na dany dzień, (2) odmówić 'Ojcze nasz...', 'Zdrowaś Maryjo...' i modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi, (3) wezwać wstawiennictwa Patronów Polski, np. św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki - wielkich orędowników Polski.

Dni nowenny

Dzień 1
16 marca

Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
O odnowienie wiary każdego z nas, by prowadziła do umocnienia ducha naszego narodu.

Dzień 2
17 marca

Modlimy się o nadzieję na lepsze jutro, o pojednanie narodu w duchu miłości... Zło dobrem zwyciężaj. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną.

Dzień 3
18 marca

Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie i świecie jest sprawiedliwość oparta na miłości. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski.

Dzień 4
19 marca

Miłość i Prawdę można ukrzyżować, ale nie można zabić. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz trwałość rodzin.

Dzień 5
20 marca

Wiara niech będzie przepasaniem bioder waszych; niech ona głoszona będzie po całym świecie, niech dla was i dla wszystkich będzie tym zwycięstwem, które zwycięża świat. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania.

Dzień 6
21 marca

Dzisiaj potrzeba nam odważnego upominania się dla Narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie można tworzyć dziejów bez dziejów. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o światło dla nas jako narodu, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny.

Dzień 7
22 marca

Postawmy prawdę na pierwszym miejscu, jeśli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych.

Dzień 8
23 marca

Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej.

Dzień 9
24 marca

Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.


2024 rokiem modlitwy (tekst ks. Teodora Suchonia)

2024 - rokiem modlitwy

 

Papież Franciszek wyraził życzenie, by rok 2024, który bezpośrednio poprzedza rok święty, był poświęcony modlitwie. Mówił 'W przygotowaniu do Jubileuszu diecezje są zaproszone do promowania szczególnych miejsc modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Z tego powodu należy zaplanować „pielgrzymki modlitewne” z okazji Roku Świętego, zaplanować Szkoły modlitwy: miesięczne lub tygodniowe… Czytamy na stronie www.jubileum 2025.

 

Teresa, karmelitanka, podczas pobytu w karmelu prowadzi intensywne życie modlitewne. Ale zaczęło się dużo wcześniej. Opowiada: 'Pewnego dnia nauczycielka z Opactwa zapytała mnie, co robię z dniem wolnym od nauki, kiedy zostaję sama. Odpowiedziałam, że siadam wtedy w kącie za łóżkiem, odgradzam się od reszty zasłoną i “rozmyślam'. '– Ale o czym rozmyślasz? 'Rozmyślam o Dobrym Bogu, o życiu,... O WIECZNOŚCI, po prostu rozmyślam!'.... Teraz rozumiem, że naprawdę się wtedy modliłam zupełnie o tym nie wiedząc i że już wtedy Dobry Bóg pouczał mnie w sercu”.

 

W sanktuarium w Lisieux, tak bardzo związanym z zakonem karmelitańskim, ale  także w naszych parafiach terezjańskich musimy rozwijać życie modlitewne, i niewątpliwie także zakładać Szkoły modlitwy, ponieważ temat jest bardzo ważny i nie będzie to miało wpływu tylko na rok 2024, ale także na lata kolejne. Nasza Święta zachęca nas do tego. To właśnie w modlitwie dostrzegła i zrozumiała wiele rzeczy, otrzymała wiele duchowych intuicji. Jak zatem nie dać się zafascynować życiem modlitwy, gdy słuchamy słów Świętej Teresy:   

 

„Czyż nie z modlitwy właśnie święci Paweł, Augustyn, Jan od krzyża, Thomas Akwinu, Franciszek, Dominik i tylu innych znamienitych Przyjaciół Boga, czerpali tę Boską wiedzę, która urzeka największych geniuszy? Jeden z Uczonych powiedział: Dajcie mi dźwignię i punkt oparcia, a podźwignę świat. To, czego nie mógł osiągnąć Archimedes (gdyż jego prośba nie zwracała się wcale do Boga i dotyczyła spraw jedynie materialnych), Święci osiągnęli w całej pełni. Wszechmocny dał im punkt oparcia: Samego Siebie i tylko Siebie, za dźwignię zaś: modlitwę, która roznieca ogień miłości. Toteż podźwignęli oni świat, tak jak czynią to obecnie Święci walczący i jak czynisz to będą Święci w przyszłości.(Rks C 36r-v)    

&

Papież Franciszek, w czasie roku jubileuszowego z okazji  jej 150 urodzin i 100-lecia beatyfikacji (29.04.2023) św. Teresy od Dzieciątka Jezus św. Teresa wydał adhortację Apostolską (19.10.2023),  zatytułowaną: „C’est la Confiance” („To jest ufność”). Wskazuje w niej na miłość i ufność w miłosierdzie Boże. Dziś, przykład jej Małej Drogi zachęca do wiary w nieskończoną miłość Boga i do tego, by przeżywać spotkanie z Chrystusem, otwierając się na innych. „W sercu Kościoła, Mojej Matki, będę Miłością” pisała Mała Tereska, która zmarła w wieku 24 lat i która ogłoszona została patronką misji.

 

„Tylko ufność i nic innego jak ufność powinna nas prowadzić do Miłości”. Właśnie tymi słowami napisanymi we wrześniu 1896 roku przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza inspirowany jest tytuł Adhortacji apostolskiej, którą Papież Franciszek poświęcił Małej Teresce z Lisieux.

 

Doceniona przez papieży

 

Papież Franciszek przedstawia poszczególne etapy uznania nadzwyczajnej wartości świadectwa św. Tereski, przypominając kolejne decyzje papieży: poczynając od Leona XIII, który zezwolił jej wstąpić do klasztoru w wieku 15 lat, przez Piusa XI, który ogłosił ją świętą w 1925 roku a w 1927 roku - patronką misji, po św. Jana Pawła II, który w 1997 roku zaliczył Małą Tereskę do grona Doktorów Kościoła.

 

Miłość do Jezusa o charakterze misyjnym

 

W swojej klasztornej celi św. Tereska pisała: „Jezus jest moją jedyną miłością” (numer 8 w adhortacji). Analizując doświadczenie duchowe Małej Świętej Franciszek zauważa, że spotkanie z Jezusem „wzywało Teresę do misji” i że nie wyobrażała ona sobie „swojego poświęcenia się Bogu bez poszukiwania dobra dla braci”. Wstąpiła przecież do Karmelu, aby „ratować dusze”(9).

 

Droga ufności i miłości

 

Franciszek w swej Adhortacji dotyka sedna duchowości św. Tereski, owej „Małej Drogi” zwanej także „drogą dziecięctwa duchowego”. Dla św. Teresy od Dzieciątka Jezus tym, co ma prawdziwe znaczenie jest działanie Boga, Jego łaska a nie osobiste zasługi, ponieważ to On nas uświęca. Papież pisze więc, że „najwłaściwszą postawą jest pokładanie ufności serca poza nami samymi: w nieskończonej miłości tego Boga, który kocha bez granic i który wszystko ofiarował w Krzyżu Jezusa”(20).

 

Oddać się w ręce Ojca

 

W życiu - jak zauważa Franciszek – „wielokrotnie przytłaczają nas lęki, pragnienie po ludzku rozumianego poczucia bezpieczeństwa, potrzeba posiadania wszystkiego pod kontrolą”(23). Ufność, a więc zatracenie się w Bogu, o którym mówi św. Tereska, „wyzwala nas z obsesyjnych kalkulacji, z ciągłych obaw o przyszłość, z lęków, które odbierają pokój”. „Jeśli znajdujemy się w rękach Ojca, który bezgranicznie nas kocha, pozostanie to prawdą bez względu na okoliczności - stwierdza papież, dodając, że wówczas - będziemy mogli podążać naprzód niezależnie od tego, co się zdarzy”(24).

 

„Próba przeciw wierze” i ufność w miłosierdzie

 

Życie duchowe młodej karmelitanki nie było wolne od prób, również prób przeciw wierze. W jej czasach coraz szerzej rozprzestrzeniał się nowożytny ateizm. Św. Tereska „czuje się siostrą ateistów” (26) i wstawia się za nimi, ofiarowując swe życie i odnawiając swoje wyznanie wiary. Pokłada bezgraniczną ufność w nieskończonym miłosierdziu Boga. W Bogu wszystko bowiem jest miłością, również sprawiedliwość. „To jedno z najważniejszych odkryć Małej Tereski, jeden z jej największych darów dla Ludu Bożego” - pisze Papież i dodaje, że „w nadzwyczajny sposób przeniknęła ona głębiny Bożego miłosierdzia i zapaliła w nich płomień swej nieskończonej nadziei”(27).

 

„W sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością”

 

Od św. Teresy z Avila Mała Tereska odziedziczyła, jak czytamy w Adhortacji „wielkie umiłowanie Kościoła i udało jej się odkryć głębię tej tajemnicy”. W Dziejach duszy pisała „zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to serce płonie miłością”, dodając z naciskiem „W sercu Kościoła mojej Matki będę Miłością”(39). Franciszek zwraca uwagę, że „nie jest to serce Kościoła triumfującego, jest to serce Kościoła kochającego, pokornego i miłosiernego”. Papież podkreśla również, że „ takie odkrycie serca Kościoła jest wielkim światłem także dla nas, abyśmy nie gorszyli się ograniczeniami i słabościami instytucji kościelnej, naznaczonej ciemnością i grzechami”(41).

 

Ostatecznie liczy się tylko miłość

 

W ostatnim rozdziale Franciszek stwierdza, że nowa Adhortacja apostolska jest okazją, by przypomnieć, że - jak czytamy w Evangelii Gaudium - w Kościele misyjnym „przepowiadanie koncentruje się na tym, co jest piękniejsze, większe, bardziej pociągające i jednocześnie najbardziej potrzebne”(47). Papież podkreśla, że „ostatecznie liczy się tylko miłość”(48), a zwracając się do teologów i ekspertów w dziedzinie moralności zaznacza: „Każdy w swojej własnej dziedzinie nadal musi przyswajać tę genialną intuicję Małej Tereski i wyciągnąć z niej konsekwencje teoretyczne i praktyczne, doktrynalne i duszpasterskie, osobiste i wspólnotowe. Potrzebujemy śmiałości i wewnętrznej wolności, aby móc to uczynić”(50).

 

Aktualność Małej Drogi

 

Na zakończenie, Papież przypomina zasadnicze aspekty Małej Drogi św. Tereski, podkreślając jej aktualny charakter. Adhortację wieńczy krótka modlitwa, w której Franciszek prosi Świętą: „Pomóż nam zawsze ufać tak jak Ty w wielką miłość, jaką Bóg ma ku nam, abyśmy mogli naśladować każdego dnia Twoją małą drogę świętości”(53).

 

Cały tekst adhortacji pod linkiem:

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/20231015-santateresa-delbambinogesu.html


Propozycje Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej

W naszej Archidiecezji od kilku lat działa Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, którego zadaniem jest wspieranie szeroko rozumianej formacji chrześcijańskiej, w tym pogłębianie wiedzy dotyczącej naszej wiary. W najbliższym czasie Centrum zaprasza na następujące kursy:

Czytamy w Kościele https://centrum.katowice.pl/czytamy-w-kosciele/ (8 spotkań, wtorek 19.00 wg planu, online ZOOM, prowadząca dr Magdalena Jóźwik, nurkujemy w sobory, sprawdzimy fakty, rozwiejmy mity, a przede wszystkim czytamy teksty z uwzględnieniem kontekstu)

Ekumenizm dla każdego https://centrum.katowice.pl/ekumenizm-dla-kazdego/ (10 spotkań, wtorek 19.00 wg planu, online ZOOM, prowadzący dr Andrzej Lwowski, dr Magdalena Jóźwik, poznajemy historię podziału oraz różnice doktrynalne między chrześcijanami)

Współczesne dyskusje teologiczne https://centrum.katowice.pl/wspolczesne-dyskusje-teologiczne/ (8 spotkań, środa 19.00, wg planu, stacjonarnie Seminarium w Katowicach + streaming na Youtubie, prowadzący ks. dr Grzegorz Strzelczyk, dyskusje nad aktualnymi wyzwaniami Kościelnymi i kulturowymi)

Warsztaty „Fastryga w praktyce” – warsztaty dla animatorów (grup parafialnych, zwłaszcza młodzieży przygotowującej się do bierzmowania)

„Komunikacja w grupie” Joanna Dyduch – psycholog, psychoterapeuta (17.02.2024)

 „Jak pracować z konspektem i materiałami?” Młodzi na Progu – autorzy materiałów formacyjnych oraz warsztatów i rekolekcji (24.02.2024)

„Animator i grupa – jak pracować, by owocnie współpracować?” Magdalena Kudełka-Lwowska – wykładowczyni, trenerka warsztatów psychologicznych i pastoralnych, dr teologii pastoralnej (02.03.2024)

„Jak przygotować i prowadzić modlitwę dla młodych?” ks. Bartosz Jankowski – prezbiter archidiecezji katowickiej, psychoterapeuta (09.03.2024)

„Kryzys w posłudze – szansa i wyzwanie” Urszula Kotas – life coach, doradczyni filozoficzna, trenerka (16.03.2024)

„Jak różnią się pokolenia?” Marcin Moroń – psycholog, wykładowca, doradca życia rodzinnego (23.03.2024)

Można zapisać się na cały cykl, można na poszczególny warsztat, sobota 10.00-12.00, online na zoomie, https://centrum.katowice.pl/fastryga-w-praktyce/

Z wszystkich zajęć jak zwykle przesyłamy nagrania video i audio.

Bardzo gorąco prosimy o przesłanie informacji dalej oraz w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do słuchania naszego podcastu „WIARYgodnihttps://youtu.be/cgavDgYxm6k?si=0pV3kXui0oApi1I_


III peregrynacja relikwii z Lisieux św. Tereski w Chwałowickim Sanktuarium 25/26.08.2023 r.

Program peregrynacji relikwii z Lisieux św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowickim Sanktuarium 25/26.08.br

 

 

15:00   Powitanie relikwii w Godzinie Miłosierdzia

 

16:00   Droga Krzyżowa ze św. Tereską

 

17:00   Msza święta parafialna

 

18:00   WJM Young, młodzież oazowa i grupa ŚDM

 

19:00   Wspólnota Żywego Różańca

 

20:00   Rodziny Domowego Kościoła i Equipes Notre Dame

 

21:00   Apel i brewiarzowa Godzina czytań (Vocatus)

 

22:00   Uwielbienie Wspólnoty Jezusa Miłosiernego


              Nocne czuwanie oparte na Nowennie o świętość Życia,
                                                     na które zapraszamy parafian dekanatu Rybnik                             oraz mieszkańców konkretnych ulic Chwałowic

23:00   Dzień 1   Dziecięctwo Boże                             Parafia MB Bolesnej                                         i ul. Pukowca, Śląska

 

24:00   Msza o łaski za pośrednictwem św. Tereski

 

01:00   Dzień 2   Bezgraniczna ufność                     Parafia św. Antoniego                                      i ul. Górnicza, Krupińskiego

 

02:00   Dzień 3   Gorąca modlitwa                            Parafia św. Jadwigi Śląskiej                           i ul. Działkowców, Szulika, Gałczyńskiego, Kamienna, Radziejowska

 

03:00   Dzień 4   Ofiarna miłość                                 Parafia MB Częstochowskiej                        i ul. Obywatelska, Prusa

 

04:00   Dzień 5   Duch pokuty                                     Parafia św. Józefa Robotnika                       i ul. 1-go Maja

 

05:00   Dzień 6   Apostolska żarliwość                   Parafia Królowej Apostołów                         i ul. Anny Stefek, Malchera, Kożdoniów

 

06:00   Dzień 7   Zwyczajna świętość                      Parafia św. Jana Sarkandra                           i ul. Kupiecka, Wjazdowa

 

07:00   Dzień 8   Współdziałanie ze świętymi     Parafia św. Wawrzyńca                                   i ul. Ks. Śliwki, Nowa, Ogrodowa

 

08:00   Msza święta parafialna

 

09:00   Dzień 9   Życiowa solidarność                    Parafia MB Szkaplerznej i św. Piusa X     i ul. Zwycięstwa


10:00   Ministranci, Dzieci Maryi i dzieci szkolne

 

11:00   Trzeci Zakon Karmelitański

 

12:00   Parafia św. Marcina z Ćwiklic i goście z innych parafii

 

13:00   Siostry Maryi Niepokalanej z Brzezia od s. Dulcissimy

 

14:00   Msza św. o duchowe owoce peregrynacji pod przewodnictwem Ks. Bpa Grzegorza Olszowskiego

 

15:00   Pożegnanie relikwii i przewiezienie do parafii w Gardawicach


Propozycje Ks. Teodora Suchonia

Polecamy do zakupienia w parafii książek autorstwa Ks. Teodora Suchonia:

- Parafia ... moja Rodzina! - Listy do moich Parafian, 2023

- Rodzina drogą Boga do świata. Złoty jubileusz Domowego Kościoła Rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, 2023;  z filmem o Ks. Franciszku Blachnickim

- Sto uśmiechów św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 2021

oraz pamiątkowy relikwiarzyk przygotowany na peregrynację relikwii z Lisieux św. Tereski 25-26.08.2023 w Chwałowicki Sanktuarium


Prawne vademecum katolika


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI Stanowisko KEP

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

            Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski       Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

Za zgodność: Ks. Jarosław Mrówczyński Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski


Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka. Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach. Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 

1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego. W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 

2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

 

3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii. Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”. W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 

4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych. Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 

5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

 

6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

 

7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka. Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem. Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni. Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

 

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku


Wybory członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

oraz ZASADY JEJ WYBORU

 

Pierwsze spotkanie członków nowej rady duszpasterskiej będzie miało miejsce w poniedziałek 26.09. o g. 19:00

 

I. CZŁONKOWIE RADY Z URZĘDU:

1. Ks. Grzegorz Stencel - proboszcz

2. Ks. Adrian Chojnicki - wikariusz

3. Ks. Dawid Gawenda - wikariusz

4. Alicja Grosman - katechetka

5. Stanisław Małkuch - kościelny

6. Agnieszka Szumiło - organistka

7. Joanna Szweda - kancelistka

 

II. CZŁONKOWIE RADY Z MIANOWANIA PROBOSZCZA:

1. Teresa Amalio - Trzeci Zakon Karmelitański

2. Klaudia Mikółka - Oaza Młodzieżowa

3. Joanna Grinspek - Domowy Kościół

4. Ewa Kopiec - WJM Young

5. Robert Kruszka - Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii

6. Karol Kuczmik - Ministranci

7. Jolanta Papaj - Parafialna Caritas

8. Katarzyna Szymik - Wspólnota Jezusa Miłosiernego

9. Anna Zawada - Equipes Notre Dame

 

III. WYNIK GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW RADY Z WYBORU PARAFIAN:

1. Jan Krajczok                  

2. Maria Błanik                 

3. Tomasz Zawada          

4. Barbara Cygańczuk

w wyborach uzupełniających 18.09.2022 wybrano:    

5. Andrzej Zawada          116 głosów

6. Dariusz Grinspek      100 głosów

7. Tomasz Besuch           75 głosów

8. Zbigniew Papaj            55 głosów

9. Eugeniusz Adamski   52 głosów

 

pozostali kandydaci, którzy nie weszli do rady:   

Adam Pietryga             42 głosy

Katarzyna Kuczmik   37 głosów

Daniela Mizera            29 głosów

Dominik Kocur            19 głosy

Stanisław Dorabiała  11 głosów


Pomoc dla UKRAINY

Drodzy ukraińscy Przyjaciele, przekazujemy Wam wyrazy solidarności i najpilniejszą pomoc. Wiemy, że przeżywacie dramatyczne chwile. W tych dniach skupiamy na Was swoje myśli, modlitwy i działania. Życzymy Wam, abyście byli bezpieczni i mogli jak najszybciej wrócić wraz z Waszymi najbliższymi do normalnego życia. Możecie liczyć na nasze wsparcie! Caritas w Polsce

Дорогі наші українські Друзі, ми висловлюємо Вам нашу солідарність і невідкладну допомогу. Ми знаємо, що ви переживаєте драматичні хвилини. У ці дні ми зосереджуємо свої думки, молитви та дії на вас. Бажаємо вам бути в безпеці, та мати можливість якнайшвидше повернутися разом зі своїми близькими до нормального життя. Ви можете розраховувати на нашу підтримку! Карітас у Польщі

 

PACZKA DLA UKRAINY

„Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. Kobiety z dziećmi czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego, nie mają co dać dzieciom do jedzenia. Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas dla rodzin na Ukrainie, bądź przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.

Paczkę należy przygotować według konkretnej listy 34 produktów, która jest dostępna w na stronie diecezjalnej Caritas w aktualnościach https://katowice.caritas.pl oraz w informacjach parafialnych. Prosimy o zakupienie wyłącznie wskazanych produktów, umieszczenie ich w kartonowym pudle o wymiarach: szerokość 53 cm x głębokość 40 cm x wysokość 26 cm. Masa paczki powinna wynosić max. 16-18 kg. Do paczki wkładamy również list napisany po ukraińsku, którego treść jest również do pobrania ze strony internetowej Caritas. Kartony powinny być wytrzymałe i zamykane od góry. Prosimy o niezaklejanie zamknięcia. Gotowe kartony przekazujemy do parafii we wskazane przez księdza proboszcza miejsce. Prosimy, aby wśród parafian znaleźli się wolontariusze, którzy własnym transportem przewiozą zebrane paczki do najbliższego ośrodka naszej diecezjalnej Caritas.

 


Całodobowe telefony        Цілодобові телефонні „гарячі лінії”:

- Urząd Miasta Rybnika             Міська Рада Рибника:      695 969 798 722 299 213

- 28 Dzielnica ul. Kraszewskiego 9      28-й район:         519 102 066 (punkt rejestracyjny)

- Rybnicka Rada Kobiet ul. Białych 7      Жіноча Рада Рибника:     667 768 427      (informacja o paczkach dla dzieci)

- Półka dobra „darmowy sklep” ul. Brudnioka 5 w siedzibie DARu obok probostwa parafii Matki Boskiej Bolesnej 
    od poniedziałku do piątku 16:00-19:00; soboty i niedziele 10:00-13:00

 

Wsparcie psychologiczne Психологічна підтримка:

   - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku        Центр Кризового Втручання та Психотерапії в Рибнику: 32 423 35 99;   
    
Ogólnoproblemowy Telefon Zaufania:      Телефон Довіри для загальної підтримки 32 42 33 555

  - Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna w Rybniku      Архієпархіальний Клінічний Центр Психології у Рибнику:

     Anna Gajda – kierownik Ганна Гайда – Керівник         anna.gajda.rybnik@wp.pl   
    Poradnia „Przystań” mieści się w domu parafialnym przy Bazylice św. Antoniego w Rybniku (plac Jana Pawła II)
     Клініка розташована в парафіяльному будинку при базиліці св. Антонія в Рибнику (пл. Івана Павла ІІ).


- Bezpłatne porady prawne świadczone telefonicznie 32 259 37 36

- Porady dla Ukraińców świadczone w Urzędzie Miasta Rybnik w godzinach 8:00-15:00  przez Centrum Pracy Tymczasowej – Pajmon

- Informacja dla Ukraińców 695 969 798       https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

- Informacja dla cudzoziemców przy Urzędzie Wojewódzkim 539 393 888

- Informacja w sprawie legalizacji pobytu 32 606 32 32 lub 47 721 75 75

- Dla obywateli Ukrainy został uruchomiony szybki dostęp do pomocy medycznej lekarzy PZU Zdrowie.
    Pod bezpłatnym numerem
800 137 200 będą mogli otrzymać: poradę medyczną, receptę, skierowanie.

- Baza noclegowa www.slaskiedlaukrainy.pl

 

- Безкоштовна юридична консультація за телефоном 32 259 37 36

- Консультації для українців у мерії Рибника з 8:00 до 15:00  надає Центр тимчасової зайнятості - Pajmon

- Інформація для українців 695 969 798 https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

- Інформація для іноземців у Воєводському управлінні 539 393 888

- Інформація про легалізацію перебування 32 606 32 32 або 47 721 75 75

- Для громадян України запущено швидкий доступ до медичної допомоги від лікарів PZU Zdrowie.
   За безкоштовним номером
800 137 200 вони зможуть отримати: медична консультація, рецепт, направлення.

- Проживання www.slaskiedlaukrainy.pl


PESEL dla uchodźców z Ukrainy:

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, od środy 16 marca mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

PESEL umożliwi skorzystanie z opieki medycznej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. 
O numer PESEL mogą się  ubiegać wszyscy Ukraińcy, którzy po 24.02.2022 r. przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski można składać w Radzie Miejskiej Rybnika przy specjalnie stworzonych do tego stanowiskach w sali 264 (2 piętro, dojazd windą)

PESEL для біженців з України:

Громадяни України, які залишили Батьківщину внаслідок російської агресії, із середи 16 березня можуть подати заяву на отримання номера PESEL. Надання номера PESEL дозволить вам скористатися медичною допомогою, соціальною допомогою або створити власну справу в Польщі.
Усі українці, які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на номер PESEL. Заявки можна подати до міськради Рибника на спеціально створених стендах в к. 264 (2 поверх, під’їзд ліфтом)


Ks. Wołodymir Łytwyniw od 4 lat posługuje duszpastersko wiernym wyznania grekokatolickiego mieszkającym na Śląsku.
W aktualnej sytuacji pozostaje do dyspozycji także dla uciekających przed wojną Ukraińców.

Ks. Wołodymir jest księdzem grekokatolickim. Przybył do Katowic w 2018 roku, wysłany do Katowic, aby opiekować się duchowo wiernym z Ukrainy.
W ostatnim czasie otrzymał zezwolenie ze Stolicy Apostolskiej na sprawowanie sakramentów także w rycie rzymskokatolickim.
Dzięki niemu będzie mógł posługiwać także wśród wiernych archidiecezji katowickiej.

Liturgia bizantyńska sprawowana jest przez ks. Wołodymira:

  • w Tychach w kościele św. Krzysztofa w każdą niedzielę o godz. 13:00
  • w Sosnowcu w kościele św. Jacka w każdą niedzielę o godz. 15:00
  • w Gliwicach w kaplicy NSPJ Sióstr Boromeuszek w każdą niedzielę o godz. 10:30.

Spowiedź święta w języku ukraińskim - katedra Chrystusa Króla w Katowicach - w każdy piątek w godz. 11:00 - 13:00.

W razie pytań ks. Wołodymir Łytwyniw jest dostępny pod numerem telefonu +48 514 841 933.


Nauczycieli religii (osoby świeckie i duchowne) zapraszamy na kurs języka ukraińskiego. Rozpoczęcie on line w sobotę 12 marca o g. 15:00. Celem kursu jest nabycie umiejętności podstawowego komunikowania się z dziećmi i młodzieżą, którzy w wyniku wojny uciekli z Ukrainy i kontynuują edukację w polskich szkołach. Nawet kilka słów czy podstawowych zdań wypowiedzianych przez nauczyciela w języku ukraińskim przełamie pierwsze bariery i stworzy bardziej komfortową sytuację pobytu dziecka w nowej szkole. Kurs będzie trwał przez pięć kolejnych sobót (dwie godziny lekcyjne z piętnastominutową przerwą; początek: godz. 15); udział w nim jest bezpłatny. W czasie szkolenia katecheci będą otrzymywać materiały do indywidualnej pracy w domu. Natomiast po jego zakończeniu każdy otrzyma słowniczek podstawowych słów i zwrotów w języku ukraińskim do praktycznego wykorzystania w szkole. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: katechetyczny@katowicka.pl, podając: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.

 

Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Zgodnie z nimi, uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7–18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.Linki

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42