DZIEJE CHWAŁOWIC

Najważniejsze fakty historyczne do 1910 r.( w oparciu o Historię parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku Alfonsa Nowacka )

 

około 1211 roku Chwałowice są włąsnością księżnej Ludmiły, żony Mieszka Plątonogiego z dynastii Piastów z Raciborza

1228 książe Kazimierz, syn Ludmiły i Mieszka Plątonogiego (dziadek Władysława Łokietka ) wspomina o należących do niego Chwałowicach przenosząc klasztor norbertanek z Rybnika do Czarnowąsów

1305 wzmianka o dziesięcinie płaconej biskupowi wrocławskiemu

1417 Jan II Żelazny (z dynastii Przemyślidów), książe raciborski przekazuje folwark Chwałowice Beneszowi z Pudlowa

1625 właścicielem Chwałowic jest Stanisław von Ostaszowsky

1682 Chwałowice należą do hrabiów von Wengersky zarządzających rybnickim państwem stanowym

1698 Chwałowice są prawdopodobnie dzierżawione przez Karola Ferdynanda von Kalkreuth

1788 Hrabia von Wengerski sprzedaje Chwałowice wraz z całym państwem stanowym państwu pruskiemu

1791 w Chwałowicach żyje 21 gospodarzy

1804 dzieci z Chwałowic uczęszczają do szkoły w Jankowicach

1845 liczba mieszkańców Chwałowic wynosi 257 osób (w tym 21 ewangelików)

1848 budowa sierocińca dla ofiar tyfusu głodowego

1850 rządowa parcelacja folwarku w Chwałowicach, pozostałości kupuje Jarosław von Czarnetzky,

w Chwałowicach mieszka wtedy pisarz Franz Hoffmann

1879 oddanie do użytku pierwszego budynku szkolnego w Chwałowicach

1890 budowa kaplicy mariackiej

1893 resztki folwarku kupuje Henryk Wilke

1900 Guido von Donnersmarck kupuje dawny majątek ziemski

2 września 1903 zostaje otwarta kopalnia.

1910 liczba mieszkańców wynosi 1300 osób
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42