DZIEJE CHWAŁOWIC

Spis chwałowickich chłopówChwałowiccy młynarze, gospodarze i zagrodnicy z latach 1753-1802 

w aktach gruntowych Archiwum Państwowego w Raciborzu. 

 

Właciciel

Nazwa własności

Data nabycia

Uwagi

Nocolai TARABURA

młyn 1

1768

Nicolai kupił młyn od ojca, Johanna Tarabury.

Andreas  SCHULIK

młyn 2

1753

Młyn wykupiono z dóbr doiminalnych i był zarządzany wcześniej przez ojca Andreasa, Baltazara.

Paul KLAPRIA

młyn 2

1794

 

Georg ZIPSTER

myn 2

1800

 

Thomas MARTZOL

gospodarstwo kmiece 1

1770

 

Lorentz OCHOISKY

gospodarstwo kmiece  1

1778

Gospodarstwo zostało zakupione od Thomasa Martzola

Lorenz KOWOL

gospodarstwo kmiece  1

1779

Przejmuje gospodarstwo od Lorenza Ochojskiego.

Paul OCHOISKY

 gospodarstwo kmiece  1

1782

Przejmuje gospodarstwo po Lorenzu Kowolu.

Jonek GRIPOL

Anton LUBSCZYK

Anton KRAWIECZYK

 

 gospodarstwo kmiece  1

1789

Gospodarstwo Lorenza Kowola zostaje przejęte przez grupę osób. Pisownia nazwisk nie jest jednoznaczna.

Sebastian KARVATH

gospodarstwo kmiece  2

1770

Zakupione z dóbr dominalnych.

Sebastian KARVATH

gospodarstwo kmiece  2

1770

 

Georg GSELL

gospodarstwo kmiece  2

Po 1784

 

Jonek KUFIETA

gospodarstwo kmiece  2

1785

 

Andreas MARTZOL

gospodarstwo kmiece  3

1770

 

Jonek WYPENDA

gospodarstwo kmiece  3

1784

 

Lorenz ŻACZEK

gospodarstwo kmiece  4

1772

 

Jacob POYDA

gospodarstwo kmiece  4

1772-1792

 

Georg SKORUPA

gospodarstwo kmiece  4

1792

 

Michael SKORUPA

gospodarstwo kmiece  4

1797

 

Blasius PUSTELNY

gospodarstwo kmiece  5

1779

 

Bartek OCHOISKY

gospodarstwo kmiece  5

1780

 

Martin OCHOISKY

gospodarstwo kmiece  5

1795

Syn Bartka.

Wittek SCHULLA

gospodarstwo kmiece  6

1770

 

Maciek SCHULLA

gospodarstwo kmiece  6

1778

Syn Wittka otrzymuje gospodarstwo po ojcu.

Maciek Schulla zmarł w 1793 i majątek po nim przejęła wdowa Ewa. Wyszłą powtórnie za mąż za Antona Schulika.

Joseph HARAZIM

gopodarstwo zagrodnicze 1

1770

Zmarł w 1784.

 

 

 

 

Joseph NIESPOREK

gopodarstwo zagrodnicze 1

1784

 

Thomas NIESPOREK

gopodarstwo zagrodnicze 1

1792

Syn Josepha .

Andreas WYPENDA

gopodarstwo zagrodnicze 2

1771

 

Mathey KUTZCHERA

gopodarstwo zagrodnicze 2

1784

 

Lorenz KOWOL

gopodarstwo zagrodnicze 2

1787

 

Jacob ROIECK

gopodarstwo zagrodnicze 2

1799

 

Simon BOBRZIK

gopodarstwo zagrodnicze 3

1771

 

Georg GSELL

gopodarstwo zagrodnicze 3

1783

 

Anton GSELL

gopodarstwo zagrodnicze 3

 

Syn Georga.

Johann KAFFKA

gopodarstwo zagrodnicze 3

1798

 

Sobeck SKUPIN

gopodarstwo zagrodnicze 3

1801

 

Grygier DRAGON

gopodarstwo zagrodnicze 3

1771

Opuścił gospodarstwo.

Walentin ŻĄCZECK

gopodarstwo zagrodnicze 3

 1771 -1802

 

Jacob PUSTOLKA

gopodarstwo zagrodnicze  4

1771

Kupił zagrodę od Josepha Ochojskiego. Jacob zmarł w 1781.

Sobeck MALACHOWSKY

gopodarstwo zagrodnicze 4

1782

 

Paul OCHOISKY

gopodarstwo zagrodnicze 4

1782

 

Georg  GSELL

gopodarstwo zagrodnicze 5

1780

 

Joneck TUTLLA

gopodarstwo zagrodnicze 5

1789

 

Mathias POLLOCK

gopodarstwo zagrodnicze 5

1795

 

Bartek  OCHOYSKY

gopodarstwo zagrodnicze 6

1780

 

Andreas MARZOLL

gopodarstwo zagrodnicze 6

1784

 

Martin MARZOLL

gopodarstwo zagrodnicze 6

 

Syn Andreasa Marzolla.

Jacob POYDA

gopodarstwo zagrodnicze 6

1795

 

Anton GSELL

gopodarstwo zagrodnicze 6

1800

 

Joseph OCHOYZKY

gopodarstwo zagrodnicze 7

1771

Kupił od Lorenza Żaczka.

Jacob PUSTOLKA

gopodarstwo zagrodnicze 7

1777

 

Andreas OCHOYZKY

gopodarstwo zagrodnicze 8

1771

Uciekł z wioski w 1779.

Georg SCHULLA

gopodarstwo zagrodnicze 8

1779

 

Johann WYPENDA

gopodarstwo zagrodnicze 8

1784

 

Joseph MACHOCZEK

gopodarstwo zagrodnicze 8

1800

 

Lorenz OCHOYZKY

gopodarstwo zagrodnicze 9

1772

Lorenz zmarł w 1793.

Caspar CICHY

gopodarstwo zagrodnicze 9

1802

 

Martin PIECHA

gopodarstwo zagrodnicze 10

1789

Kupił od Petera Mrozka.

Georg KUTZERA

gopodarstwo zagrodnicze 10

1789

Georg Kutzera uciekł z miejscowości.

Sobeck SKUPIN

gopodarstwo zagrodnicze 10

1795

 

Macieck ROIECK

gopodarstwo zagrodnicze 10

1795

 

Paul KUDLACZ

gopodarstwo zagrodnicze 10

1799

 

Peter NIESPOREK

gopodarstwo zagrodnicze 10

 

Przejmuje gospodarstwo po śmierci Paula Kudlacza.
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42