OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne 15.03.2020 r.

 

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w naszej archidiecezji

 

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

 

a. osobom w podeszłym wieku,   b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego do zarządzenia Rady Stałej KEP z 12.03.2020 r. 

 

1. W dn. 13–29.03 br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.

 

2. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

 

3. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.
Przypominam o
możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:

 

• transmisje telewizyjne: o g. 7:00 w TVP 1, o g. 9:30 w Telewizji Trwam, o g. 13:00 w TV Polonia;
• transmisje radiowe: o g. 9:00 w Programie Pierwszym PR, o g. 10:30 w Radiu Katowice, o g. 12:00 w Radiu eM;
• można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

 

4. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:

 

• od poniedziałku do soboty o g. 18:00 – transmisja Mszy św. z katedry;
• w piątki o g. 17:15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o g. 17:15 transmisja Gorzkich Żali;
• codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach:
10:50, 18:45, 22:50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

• przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o g. 15:00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o g. 5:30. Nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5:50, 6:50, 12:10, 23:10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6:20, 23:20.

 

5. Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.

 

6. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

 

7. Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.

 

8. Duszpasterze zobowiązani są do:

 

• rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;
• przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą;
• wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny i unikania kontaktu z innymi;
• podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez „zanurzenie”;
• powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;
• regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;

 

Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Z pasterskim błogosławieństwem. Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc   Arcybiskup Metropolita Katowicki   Katowice, 12.03.2020 r.

 

W uzupełnieniu należy dodać fragment zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12.03.2020 r.:

 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

3. […] zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

 

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny –szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce Stanu Epidemicznego

 

1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

 

2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

 

Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 

3. Należy ponadto:

 

a) ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;

 

b) w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;

 

c) pamiętać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;

 

d) zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);

 

e) zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności i solidarności;

 

f) ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;

 

g) podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia. 

 

4. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

 

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

 

† Wiktor Skworc   Arcybiskup Metropolita Katowicki   Katowice, 14 marca 2020 r.

 


Ogłoszenia parafialne 08.03.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb - znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem. Przeprośmy Boga wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego za słabość naszej wiary i wszystkie winy, aby uzyskać przebaczenie, jakiego udziela nam Bóg przez posługę Kościoła i aby umocniła się nasza wiara.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Natomiast przed kościołem ogólnopolska zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes, którą przeprowadzą nasi szkolni wolontariusze.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 16:30 spotkanie Grupy Emmanuel; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i o 19:00 Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Wtorek - o 19:00 w Domu Parafialnym spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o godz. 12:00

 

Sobota - od 7:00 rano księża będą odwiedzać chorych parafian z posługą sakramentalną - chętnych prosimy zgłosić do czwartku w zakrystii lub kancelarii

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 16; a za tydzień z ul. Górniczej 17

 

W Gościu Niedzielnym rozmowa z uwolnioną po dziesięciu latach Asią Bibi, ponadto o sile matczynej modlitwy oraz o niezwykłym muzeum, w którym można „dotknąć” Jana Pawła II

 

Zaproszenia

- 22.03. o g. 17:00 w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach odbędzie się spektakl teatralny pt. „Jo był ukradziony” opowiadający o dramacie Ślązaków po drugiej wojnie światowej określanym mianem Tragedii Górnośląskiej. Jeśli widzieliście film musicie koniecznie zobaczyć spektakl. Jeśli nie widzieliście żadnego tym bardziej zapraszamy, aby to zmienić. Bilety w cenie 15 zł

 

Ogłoszenia

- 14.03 w g.10:00 – 13:00 dzień skupienia dla członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium odbędzie się w następujących parafiach: św. Katarzyny w Jastrzębiu, św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, św. Józefa w Rudzie Śl. i św. Krzysztofa w Tychach. W programie spotkanie z klerykami, konferencja; adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św., Msza Św.; Agapa. Zgłoszenia pod nr tel. 519 546 150

 

- 21.03 o g. 9:00 spotkanie wspólnot i inicjatyw męskich Archidiecezji Katowickiej odbędzie się w krypcie katedry, a następnie w auli Wydziału Teologicznego

 

- 21.03 o g:10:00 dzień skupienia dla Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Katowickiej odbędzie się w parafii Bożego Miłosierdzia w Tychach z Mszą św. pod przewodnictwem bp Grzegorza Olszowskiego. Zapraszamy animatorów misyjnych, parafialne koła misyjne oraz zainteresowanych tematyką misyjną.

 

- 4.04. w g.10:00 - 14:00 w Bazylice św. Antoniego w Rybniku tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą Palmową dzień skupienia dla samorządowców. Poprowadzi ks. Damian Suszka, ekonom Archidiecezji Katowickiej. W programie m.in.: konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., Msza św., spotkanie przy stole. Rybnik ul. Mikołowska 4; tel. 32/432 90 20, 607 162 073 marek.bernacki@katowicka.pl

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach prosił o udostępnienie swojego biuletynu „Dlatego”, który można pobrać na stronie http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/biuletyny-kik-dlatego


Ogłoszenia parafialne 01.03.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest raczej flirtem czy próbą uwodzenia. Bywa jednak, że flirt staje się niebezpieczny, a my całkowicie podatni na propagandę złego. Dlatego tak ważne jest, by zobaczyć Jezusa w Jego walce z pokusami. W tej walce 'pokonuje' grzech pierwszych ludzi. Nowy Adam broni się słowem Bożym, które jest jego orężem w spotkaniu z kusicielem. Zwycięstwo jest w posłuszeństwie Słowu.

 

Kolekta dzisiejsza ma charakter jałmużny postnej czyli zadośćuczynienia za grzechy niewstrzemięźliwości,

a dzisiejsza Niedziela Trzeźwości kończy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (Ks. A. Chojnicki)

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; o 18:00 Ministranci; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

- o 19:00 spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 

Wtorek - o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca - okolicznościowe nabożeństwa po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o 16:30 Droga Krzyżowa dla dzieci a potem okazja do spowiedzi dla dzieci szkolnych

 

- o 18:00 zapraszamy na mszę w intencji Ks. Krzysztof Jarczyka z okazji jego urodzin, tą Eucharystią rozpoczniemy czas WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH pod hasłem Cud Boskiej Miłości, które potrwają do niedzieli, a poprowadzi je ks. dr Wiesław Hudek. (Jego biogram znajdziemy w gablotce.)

 

Rozpoczniemy w czwartek o 18:00 homilią wprowadzającą: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”

W piątek na mszach rano i wieczorem nauka ogólna „Miłość Boga Ojca”

W sobotę na mszach rano i wieczorem nauka ogólna „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa”

W niedzielę na wszystkich mszach nauka ogólna „ Dar jedności w Duchu Świętym”

 

Ponadto rekolekcjonista proponuje nauki stanowe dla małżonków: w piątek o 18:00 dla małżeństw po srebrnym jubileuszu małżeństwa, a w sobotę o 19:00 dla małżeństw do srebrnego jubileuszu włącznie.

 

Ponieważ Ks. Wiesław jest m.in. poetą, dlatego dodatkową propozycją dla wszystkich zainteresowanych parafian będzie jego autorski wieczór poetycki w Domu Parafialnym w piątek o g. 19:00.

 

Piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej z modlitwą za zmarłych zalecanych o 8:15 i 16:15

 

Przyszła niedziela­ - 8.03. jest dniem w którym ze szczególnym szacunkiem pochylamy się przed godnością każdej kobiety, polecając je wszystkie opiece Najświętszej Maryi Panny – najcudowniejszej kobiety świata.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, natomiast przed kościołem przeprowadzona zostanie ogólnopolska zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 12 i 14; a za tydzień z ul. Górniczej 16

 

W Gościu Niedzielnym początek rekolekcji wielkopostnych z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz magnes z jego myślami na każdy tydzień Wielkiego Postu oraz o metodach pokonywania pokus

 

Zaproszenia

- 6-8.03. w naszym Domu Parafialnym odbędzie się Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie

 

- 6-8.03. Spotkanie weekendowe w ramach inicjatywy duszpasterskiej „Seminarium#nofilter” Program oraz formularz zgłoszeniowy: https://seminarium.katowice.pl oraz na https://www.facebook.com/jeremiaszwssd/.

 

- 16.03. w g. 10:00-13:00 Dzień otwartych drzwi Wydziału Teologicznego w Katowicach

 

- Zachęcamy w Wielkim Poście do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Informacje na www.edk.org.pl

 

Ogłoszenie

Mając na uwadze wskazania Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP, ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we Włoszech oraz dobro wiernych z przykrością informujemy, że Archidiecezja Katowicka odwołuje zorganizowany wyjazd wiernych do Rzymu w ramach Narodowej Pielgrzymki z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który zaplanowano w dn. 15–17 maja br.


Ogłoszenia parafialne 23.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą. przyszliśmy składać, daje nam tę niepojętą dla świata moc: miłowanie nieprzyjaciół. Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem. Przeprośmy Go za brak miłości, za zaniedbania w realizacji podstawowego przykazania chrześcijan.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory; szczególną modlitwą otaczamy dzisiejszego jubilata Ks. Kazimierza Fyrlę z okazji 70. rocznicy jego urodzin i 45-lecia święceń kapłańskich

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kandydaci do bierzmowania; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Środa - POPIELEC - Msze o 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00 (w tym dniu tak jak w Wielki Piątek obowiązuje zarówno wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia) jak i post polegający na ograniczeniu ilości jedzenia do jednego posiłku do syta (dotyczy wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia)

 

Młodzież będzie po mszach rozprowadzała Słowo Boże na każdy dzień Wielkiego Postu – wesprzyjmy dobrowolną ofiarą ich wysiłek, aby mogli w ten sposób zebrać środki na dofinansowanie swoich letnich rekolekcji oazowych.

 

- w środę rozpoczynamy także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w które włączymy tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo jako duchową ekspiację za grzechy okresu karnawału. Zapraszamy zatem na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek 8:00-16:00 oraz w sobotę od 9:00-18:00; korzystając z propozycji ramowego planu:

 

            CZWARTEK

  8:00   1 Maja bloki i familoki

  9:00   1 Maja domy prywatne

10:00   Anny Stefek

11:00   Działkowców

12:00   Górnicza

13:00   Jagiellońska i Kołłątaja

14:00   Kożdoniów

15:00   Kupiecka

16:00   dzieci szkolne

16:30   Droga Krzyżowa dla dzieci

 

            PIĄTEK

  7:45   Droga Krzyżowa za ++

  9:00   Krupińskiego

10:00   Malchera

11:00   Obywatelska

12:00   Ogrodowa

13:00   Prusa

14:00   Pukowca parzyste 15:00 Pukowca nieparzyste 16:00 nabożeństwo ekspiacyjne

16:15   Droga Krzyżowa za ++

 

            SOBOTA

  9:00   Szulika i Radziejowska

10:00   Śląska bloki nieparzyste

11:00   Śląska bloki parzyste 12:00 Śląska domy prywatne      i Okulickiego,

13:00   Wjazdowa i Tkoczów; 14:00 Ks. Śliwki i Nowa

15:00   Zwycięstwa bloki i familoki

16:00   Zwycięstwa domy prywatne

17:00   adoracja wspólna


Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartki o 16:30; Parafialna Droga Krzyżowa w piątki ok. 7:45 i 16:15 ofiarowana za zmarłych zalecanych oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele wielkopostne o 16:15. (tegoroczne kazania wygłosi Ks. Adrian Chojnicki)

 

W przyszły czwartek 5.03.zaczniemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi Ks. Wiesław Hudek z Żor

 

Przyszła niedziela­ - obchodzona jako Niedziela Trzeźwości kończy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, swój dar abstynencji od napojów alkoholowych ofiarowanej Bogu za ludzi pogrążonych w nałogach możemy zadeklarować w parafialnej księdze abstynencji wyłożonej pod obrazem Matki Bożej.

 

Kolekta przyszłej niedzieli będzie jałmużną postną czyli wynagrodzeniem za grzechy niewstrzemięźliwości

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 10; a za tydzień z ul. Górniczej 12 i 14

 

W Gościu Niedzielnym o sensie wielkopostnych umartwień a także o tym, co papież Franciszek napisał w swojej nowej adhortacji oraz jak się bronić przed nadmiarem informacji a w Małym Gościu minilupa „Zobacz więcej”; „Wielka tajemnica wiary” – czyli co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Na półce z prasą jest do nabycia tzw. Zdrapka Wielkopostna w cenie 3 zł w tym roku nastawiona „ekologicznie”.

 

Zaproszenia

- Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. prof. Jerzy Szymik. Będą się one odbywały od 28.02-1.03.2020 r. w kościółku akademickim. Program na plakatach i stronie internetowej: http://www.dar.rybnik.pl/wydarzenia/bogu-samemu-sluzyc-bedziesz 

 

- 28.02. wydawnictwo Rafael wprowadza na ekrany kin film pt. „Najświętsze Serce” w stulecie objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque i stulecie zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na Jasnej Górze 27.07.1920 r.

 

Ogłoszenie

Urząd Marszałkowski poprosił o poinformowanie o prowadzonej na terenie województwa inwentaryzacji źródeł ogrzewania o mocy poniżej 1 Megawata. Pełną treść informacji znajdziemy w gablotce i na stronie internetowej.


Ogłoszenia parafialne 16.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Jeśli chcesz  zachowasz przykazania – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w tej Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, a zwłaszcza przyjęcie Ciała Pańskiego, naszego pokarmu na życie wieczne, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze mogli Bogu się podobać.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii – konkretnie na pokrycie kosztów usunięcia awarii ogrzewania Kościoła i Domu Parafialnego 


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 Karmelitański Zakon Świeckich i dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

- o 19:00 Smak Karmelu – kolejne spotkanie szkoły modlitwy karmelitańskiej

 

Wtoreko 19:00 Wspólnota Jezusa Miłosiernego zaprasza na spotkanie modlitewne z konferencją Karola Sobczyka – lidera wspólnoty „Głos na Pustyni”, w Archidiecezji Krakowskiej przedstawiciela Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji oraz członka Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego po mszach rano i wieczorem

 

Nasza młodzież wyjeżdża na tzw. Weekend Alfy do Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Polecamy ich modlitwie.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

- Przy dokonywaniu rocznych rozliczeń finansowych możemy tradycyjnie przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego; możemy w ten sposób wesprzeć także naszą parafię za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel (40-545 Katowice ul. Warzywna 31) podając w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000003534 z tytułem przelewu „Na cele domu formacyjnego TERESA”. Przy okazji Bóg zapłać za wszystkie przekazane kwoty z roku poprzedniego.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 7 i 8; a za tydzień z ul. Górniczej 10

 

W Gościu Niedzielnym o najnowszej książce, w której papież Franciszek opowiada o swoich spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, a także opowieść s. Bogdany ze zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny o błogosławionym ks. Michale Sopoćce, oraz o seniorach, którzy są bogactwem Kościoła

 

Zaproszenia

- 23.02. o g. 17:00 w Chwałowickim Domu Kultury odbędzie się projekcja filmu w reżyserii naszego parafianina Adama Grzegorzka pt. „Jo był ukradziony – Tragedia Górnośląska”. Dokument opowiada tragiczną historię deportowanych w 1945 r. Ślązaków. Wstęp wolny, ale za wejściówkami, które są do odbioru w kasie Domu Kultury.

 

- Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. prof. Jerzy Szymik. Będą się one odbywały od 28.02-1.03.2020 r. w kościółku akademickim. Program na plakatach i stronie internetowej. http://www.dar.rybnik.pl/wydarzenia/bogu-samemu-sluzyc-bedziesz

 

Ogłoszenia

- Zachęcamy rodziny do przeżycia rekolekcji pt. „Wakacje z Bogiem”. Szczegółowe informacje na plakacie.

 

- Archidiecezja Katowicka włącza się w organizację Narodowej Pielgrzymki do Rzymu w dn. 15–17 maja br.

 

- Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w niedzielę 7.06.br. o g. 12:00 na Placu Piłsudzkiego w Warszawie. Organizatorzy przygotowują karty wstępu na tą uroczystość i potrzebne jest wstępne rozeznanie o ilości chętnych do wzięcia w niej udziału – prosimy o przekazanie w kancelarii lub zakrystii swojej deklaracji ze wskazaniem wybranego środka transportu. Jednocześnie informujemy, że w dniu beatyfikacji z Katowic do Warszawy wyruszy specjalny pociąg Kolei Śląskich (biletowany, liczba miejsc: 200 osób).

 

- Metropolitalne Święto Rodziny zaplanowano w dniach od 24 maja do 7 czerwca br. W archidiecezji zainauguruje je Msza św. jubileuszy małżeńskich, która będzie sprawowana przez Ks. Arcybiskupa w katedrze w niedzielę 24 maja br. o godz. 12:00. Zapraszamy jubilatów obchodzących 5, 10, 15, 20 itd., a szczególnie 25, 50, 55, 60, 65 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

- Rozpoczęły się zapisy na studium duszpasterstwa rodzin w ramach edycji 2020/2021. Studium przeznaczone jest dla kandydatów na doradców życia rodzinnego, liderów grup i wspólnot prorodzinnych (nowość), kapłanów i małżonków chcących pogłębić tematykę rodzinną. Szczegóły na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/67-archidiecezjalne-studium-duszpasterstwa-rodzin


Ogłoszenia parafialne 09.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Bogu nie chodzi o gzymsy i fasady. Czysto zewnętrzne oddawanie Mu czci nie jest mu potrzebne. Raczej o to, byśmy oddawali mu cześć wiernie trzymając się Jego przykazań – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Tak żyjąc najlepiej oddajemy Mu cześć i przyczyniamy się do tego, że i świat staje się lepszy. Niech ta Eucharystia, w której Bóg daje nam samego siebie sprawi, że kiedy usłyszmy na koniec słowo „idźcie”, pójdziemy zdecydowani żyć Ewangelią na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 Kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 16:30 spotkanie Grupy Emmanuel; o 19:00 Kurs Alfa dla dorosłych, Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 Diakonia muzyczna i WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Wtorek - we wspomnienie NMP z Lourdes przypada 28. Światowy Dzień Chorego, z tej okazji chorych i osłabionych wiekiem parafian oraz członków ich rodzin zapraszamy o g. 9:00 na Eucharystię połączoną z obrzędem udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, a po mszy zapraszamy na poczęstunek w Domu Parafialnym. Prosimy o pomoc w dowiezieniu do kościoła osób potrzebujących, a gdyby zaistniała potrzeba, to można poprosić o skorzystanie z naszego samochodu parafialnego. (zgłoszenia w zakrystii)

W tym tygodniu we wtorek i czwartek nie będzie pani kancelistki, ewentualny dyżur pełnić będą księża.

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o g. 17:00

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii – konkretnie na pokrycie kosztów usunięcia awarii ogrzewania Kościoła i Domu Parafialnego.

Na ukończeniu jest też remont zakrystii ministrantów i nowe meble na stroje liturgiczne.

 

- Przy dokonywaniu rocznych rozliczeń finansowych możemy tradycyjnie przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego; możemy w ten sposób wesprzeć także naszą parafię za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel (40-545 Katowice ul. Warzywna 31) podając w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000003534 z tytułem przelewu „Na cele domu formacyjnego TERESA”. Przy okazji Bóg zapłać za wszystkie przekazane kwoty z roku poprzedniego.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 6; a za tydzień z ul. Górniczej 7 i 8

Dziękujemy parafianom, którzy poświęcili czas i siły na pomoc w uprzątnięciu choinek i stajenki.

 

W Gościu Niedzielnym przeczytamy skąd wzięła się praktyka Mszy św. gregoriańskich i dlaczego powinno ich być trzydzieści; a także o towarzyszeniu w cierpieniu osobom nieuleczalnie chorym; oraz opowieść o mieście Wuhan, w którym pojawił się koronawirus

 

Zaproszenia

- Znamy już film „Jerzy Malcher – Między Londynem a Rybnikiem” w reżyserii Adama Grzegorzka. Nasz parafianin udostępnia do obejrzenia swoje kolejne dzieło pt. „Jo był ukradziony – Tragedia Górnośląska”.

Dokument opowiada tragiczną historię deportowanych w 1945 r. Ślązaków. Można go będzie zobaczyć 23.02. o g. 17:00 w Chwałowickim Domu Kultury, wstęp wolny, ale za wejściówkami, które są do odbioru w kasie.

 

Ogłoszenia

- Pasjonat Maciej Kowalski z Poznania tworzy stronę poświęconą poległym w czasie II wojny światowej żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Jednymi z tych żołnierzy byli pochodzący z Rybnika i urodzeni w Chwałowicach: Walenty Feliks (*09.02.1923, +05.11.1945), Gerard Gryt (*06.01.1923, +08.01.1945), Karol Szczotka (*03.11.1908, +05.11.1944). Jeśli jest możliwy jakikolwiek kontakt z ich rodzinami prosimy o poinformowanie o tym przez kancelarię parafialną lub mailowo.


Ogłoszenia parafialne 02.02.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Obchodzimy dziś święto Ofiarowania Pańskiego. Symeon i Anna rozpoznali w małym Jezusie Zbawiciela. Czasem trudno zobaczyć Boga i Jego działanie w tym, co niepozorne i mogłoby się wydawać – zwyczajne. Tymczasem On przychodzi do nas w czasie Mszy św., jest przy nas w naszej codzienności. Wychwalajmy Boga i bądźmy dobrzy dla ludzi. Pozwólmy Chrystusowi, aby był światłem naszego życia.

W dniu dzisiejszym obchodzimy również w całym Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego i z tej okazji kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Bóg zapłać za składane ofiary.


W dzisiejszą niedzielę - zamiast nieszporów zapraszamy o g. 16:00 na koncert kolędowy w wykonaniu Scholi Vocatus i Parafialnej Diakonii Muzycznej, aby tak uroczyście zakończyć okres śpiewania kolęd.

 

W poniedziałek o 8:00 prosimy chętnych panów i panie do pomocy przy demontażu stajenki i choinek.

 

Spotkania grup formacyjnych: w poniedziałek o 19:00 kurs Alfa dla młodzieży; w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 kurs Alfa dla dorosłych; Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 16:00 Ministranci; o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem, a po nim błogosławieństwo św. Błażeja

 

- o 19:00 w kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 

Wtorek - o 19:00 comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego

 

Środa - z okazji wspomnienia św. Agaty błogosławić będziemy chleb i wodę

 

W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek i piątek miesiąca – okolicznościowe nabożeństwa po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- w pierwsze czwartki m-ca od 17:00 zapraszamy dzieci szkolne na wspólną adorację oraz do spowiedzi

 

Piątek - pierwszy w miesiącu zapraszamy dzieci na mszę o 17:00

Od piątku g.17:30 do niedzieli w Domu Parafialnym odbywać się będzie kurs Eureka dla młodzieży

 

Sobota(druga w miesiącu) od 7:00 rano księża będą odwiedzać chorych parafian z posługą sakramentalną - chętnych prosimy zgłosić do czwartku w zakrystii lub kancelarii

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 3 i 4 ; a za tydzień z ul. Górniczej 6

 

W Gościu Niedzielnym przeczytamy o Chiarze Lubich, twórczyni ruchu Focolari, kandydatce na ołtarze,

o debacie na temat praworządności w Polsce w rozmowie między wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem a posłem Borysem Budką oraz przedstawienie kandydatów w wyborach na Prezydenta RP

 

Zaproszenia

Wraz z życzeniami Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi z parafii św. Mikołaja w Dorsten otrzymaliśmy informację, że przewodniczący Zrzeszeń Parafii Św. Agaty Ksiądz Proboszcz Ulrich Franke zakończył swoją posługę kapłańską w Dorsten i 24. listopada 2019 został on uroczyście pożegnany. Nowy przewodniczący proboszcz obejmie obowiązki duszpasterskie dopiero 1. marca. Te zmiany personalne nie mają jednak wpływu na nasze partnerstwo i już teraz myślimy o Świętach Zesłania Ducha Świętego, kiedy będziemy gościć tym razem u nas przedstawicieli partnerskiej parafii z Niemiec. Osoby chętne do przyjęcia gości w swoich domach prosimy o kontakt z parafią. Szczegółowy program ustalimy wspólnie.

 

Ogłoszenia

- 11.02. we wtorek od g. 11:30 w przychodni lekarskiej „Euro-Vita” przy ul. Śląskiej 1 odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne - koszt jednego 55 zł. Bliższe informacje w przychodni


Ogłoszenia parafialne 26.01.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Należymy do Boga i podczas Mszy św. oraz modlitwy osobistej prosimy o Jego opiekę nad nami i naszymi bliskimi. Wyznajemy wiarę w Boga, który w swojej wszechmocy nie zapomina o konkretnym człowieku – swoim umiłowanym dziecku. Dziś usłyszymy słowa Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Wypełnianie tego wezwania pozwoli nam być bliżej Boga Ojca, któremu powierzyliśmy nasze życie.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory, - a po mszy wieczornej na jasełka dzieci Domowego Kościoła i wspólne rodzinne kolędowanie

 

- W tym tygodniu rozpoczynamy dwie edycje Kursu Alfa dla osób, które się wcześniej zapisały:

w poniedziałek 27.01. o g. 19:00 dla młodzieży w Domu Parafialnym oraz

w środę 29.01. o g. 19:00 dla dorosłych w restauracji „Monika” na ul. Radziejowskiej

 

Spotkania grup formacyjnych: w środę o 15:00 Katecheza kobiet; o 16:00 dzieci do Wczesnej Komunii św.; o 19:00 Schola Vocatus i Katecheza mężczyzn; o 20:00 Krąg biblijny; w czwartek o 19:00 WJM Young; w piątek o 17:00 Młodzież Oazowa; w sobotę o 9:00 Dzieci Maryi i Ministranci

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – okolicznościowe nabożeństwo po mszy porannej

 

Przyszła niedziela­ - to Święto Ofiarowania Pańskiego a także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne

 

- zamiast nieszporów zapraszamy o g. 16:00 na ostatnie w tym roku kolędowanie, które poprowadzą razem Schola Vocatus i Parafialna Diakonia Muzyczna

 

- 2.02. dzieci przygotowujące się do Komunii zapraszamy wraz z rodzicami na mszę o 17:00, podczas której dokonamy poświęcenia świecy dzieci, pozostałych uczestników zachęcamy również do przyniesienia świec, które w tym dniu święcimy z okazji „Matki Boskiej Gromnicznej”

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Górniczej 2; a za tydzień z ul. Górniczej 3 i 4

 

W Gościu Niedzielnym więcej o inicjatywie papieża Franciszka ustanowienia Niedzieli Słowa Bożego, a także: przypomnienie słów papieży, wygłoszone na terenie obozu Auschwitz, odpowiadające na pytanie, jak mogło dojść do takiego ludobójstwa oraz o tym, jak można nie być w stanie podnieść się z łóżka i żyć pełnymi garściami opowiada Basia Turek

 

- Zgodnie z przesłaniem papieża Franciszka w liście Aperuit illis, III niedzielę zwykłą obchodzimy w całym Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego. Już dzisiaj informujemy o dwóch innych inicjatywach biblijnych zapoczątkowanych przez Dzieło Biblijne w Polsce: XII Tydzień Biblijny, który będziemy przeżywać w dniach od 26.04. do 2.05.br. oraz IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które przypadnie na niedzielę 26.04.br. 

 

Ogłoszenia

- 20-25.04. - zapraszamy na do udziału w pielgrzymce po Suwalszczyźnie i do Wilna - w programie Jabłeczna, Kodeń, Grabarka, Różanystok, Sejny, Wilno, Wigry, Augustów, Studzieniczna, Święta Lipka i Gietrzwałd. Szczegóły w gablotce.

 

- Archidiecezja będzie organizowała pielgrzymkę samolotową do Rzymu w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. będzie odprawiona przez papieża Franciszka w niedzielę 17 maja br. na Placu św. Piotra. Program pielgrzymki podamy w najbliższym czasie.

 

- Inauguracją przygotowań do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2022 roku będzie tegoroczne spotkanie młodych w Niedzielę Palmową w katowickiej archikatedrze.

 

- W związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym wobec prof. Ewy Budzyńskiej, której część studentów Uniwersytetu Śląskiego zarzuciła homofobię i narzucanie poglądów radykalno-katolickich przy prezentowaniu katolickiego modelu rodziny, Rada Społeczna przy Arcybiskupie Katowickim i sam Arcybiskup udzielili wsparcia i przesłali pani profesor wyrazy solidarności. Wyrażono zaniepokojenie, podkreślając, że „pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za głoszone przez niego poglądy jest oczywistą formą cenzury i próbą narzucenia środowisku akademickiemu jednego światopoglądu.” Informujemy, że istnieje możliwość osobistego poparcia pani prof. Budzyńskiej poprzez elektroniczne podpisanie apelu do władz Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły na stronie bronmyprofesor.pl W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego polecamy wywiad z panią prof. Ewą Budzyńską.


Ogłoszenia parafialne 19.01.2020 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Przychodzimy na Mszę św. i wyznajemy wiarę w wszechmogącego Boga, który rządzi niebem i ziemią. On jest naszą siłą, On może nas obdarzyć pokojem. Jako Jego dzieci, choć słabe i grzeszne, jako powołani do świętości z ufnością powierzmy Mu swoje życie.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa, m.in. Radio eM, które nadaje na 107,6 FM


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszach rano i wieczorem

- o 19:00 Smak Karmelu – kolejne spotkanie szkoły modlitwy karmelitańskiej

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Sobota - przypada święto nawrócenia św. Pawła, które kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

Przyszła niedziela­ – po mszy o 17:00 Rodziny Domowego Kościoła zapraszają na krótkie jasełka w wykonaniu dzieci oraz wspólne rodzinne kolędowanie

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Działkowców; a za tydzień z ul. Górniczej 2

 

W Gościu Niedzielnym rozważanie dlaczego należy się modlić o jedność chrześcijan oraz skąd się bierze pokój serca i dlaczego warto tracić czas na adoracji Najświętszego Sakramentu, a ponadto reportaż o sanktuarium w Starej Wsi, które szczególnie wybrała sobie Matka Boża, natomiast w Małym Gościu na ferie mnóstwo propozycji atrakcyjnego spędzenia czasu m.in. specjalny dodatek z dziesiątkami łamigłówek, krzyżówek i zagadek, ponadto plakat z Dawidem Kubackim oraz opowieść o tym, jak dom Wyszyńskich zmieniał się w duży plac zabaw – czyli w co najczęściej bawił się przyszły kardynał wraz z rodzeństwem?

 

Zaproszenia

- trwają zapisy na kolejną edycję Kursu Alfa, który rozpoczniemy w środę 29.01.

 

- 25.01. w sobotę o 18:00 w Chwałowickim Domu Kultury odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Adama Grzegorzka pt. „Jo był ukradziony – Tragedia Górnośląska

 

- 2.02. o g. 16:00 zapraszamy na koncert kolędowy Scholi Vocatus i Parafialnej Diakonii Muzycznej

 

Ogłoszenia

- 25.01. o g. 19:00 Zespół „Mazowsze” zaprasza na koncert kolęd w katowickiej Archikatedrze! Wstęp wolny

 

- 26.01 odbędzie się doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku Panewnikach o 14:00, natomiast w ostatnią sobotę stycznia o g. 12:00 Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Panewnik

 

- 1.02. o g. 10:00 siostry Urszulanki w Rybniku zapraszają na dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 22 i jednocześnie ogłaszają rekrutację od 1.02. do 30.03.

Szczegóły w gablotce oraz na www.urszulanki.rybnik.pl; kontakt zsu.urszulanki@gmail.com i tel. 32/ 422 34 75

 

- 4.02. w g. 10:00-11:00 ośrodek zdrowia w Jankowicach zaprasza na bezpłatne badanie wzroku, informacje w gablotce, rejestracja pod tel. 32/ 430 51 40

 

- 21.03. w Tauron Arena Kraków odbędzie się premierowy koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara z projekcją fragmentów filmów na ekranie kinowym; bilety od 39 zł na www.koncertfilmowy.pl

 

- Prezydent Miasta skierował do parafii pismo z informacją, którą zamieszczamy w całości w gablotce.

Miasto Rybnik prowadzi prace mające na celu stworzenie Gminnego Programu Niskoemisyjnego (GPN) dla realizacji inwestycji niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, czyli osób realnie zagrożonych lub doświadczających „ubóstwa energetycznego”. Inwestycje te mogą być zrealizowane z ponad 90 % dofinansowaniem ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (tzw. Program STOP SMOG). Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do kancelarii parafialnej po formularz „Wstępnej Deklaracji Uczestnictwa w programie”, który należy złożyć w Urzędzie Miasta do 28.02.br.


Ogłoszenia parafialne 12.01.2020 r.


WPROWADZENIE W LITURGIĘ

Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Bóg Ojciec wtedy ogłosił, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Podczas Mszy św. podziękujmy Bogu również za nasz chrzest. Zostaliśmy wtedy napełnieni Duchem Świętym i staliśmy się dziećmi Bożymi. I jako Jego dzieci z wiarą w Bożą miłość powierzajmy Mu nasze codzienne radości i trudne sytuacje.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory

 

Młodzież i dzieci rozpoczęły ferie zimowe – życzymy więc udanego wypoczynku i informujemy że:

Marszałek Województwa Śląskiego zachęca zainteresowanych do skorzystania z oferty „Kolej na Ferie”, w ramach której, w czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi za darmo. Oferta obowiązuje w dn. 11–26 stycznia br. w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu, okazać ważną legitymację szkolną. Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem będzie linia do Zakopanego.

 

Jutro w kalendarzu liturgicznym rozpoczynamy okres zwykły – świąteczne dekoracje pozostaną do 2. lutego.

 

Od 18-25 stycznia obchodzić będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Po eksperymencie w okresie Rorat postanowiliśmy dokonać istotnych zmian w porządku nabożeństw: Od jutra nabożeństwa w pierwsze czwartki, piątki i soboty oraz ku czci św. Teresy, do Miłosierdzia Bożego będą sprawowane po mszy św. (ksiądz przed mszą będzie w konfesjonale, a nabożeństwa będzie można dowolnie rozbudować nie ograniczając ich tylko do kwadransa). Oprócz pierwszej soboty wszystkie wyżej wymienione nabożeństwa będą sprawowane i rano i wieczorem. I najważniejsza zmiana – nabożeństwa ku czci naszej patronki przenosimy z wtorku na poniedziałek (łącząc je w trzecie poniedziałki ze szkołą modlitwy – Smak Karmelu). Sukcesywnie będziemy też przenosić msze do Ducha Św. za parafian oraz za rodziny przez wstawiennictwo św. małżonków Ludwika i Zelię Martin również z wtorku na poniedziałki.

 

Poniedziałek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus po mszy porannej i wieczornej

 

Środa - o 16:30 w Domu Parafialnym spotkanie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

Czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

- o g. 18:00 Eucharystia z czuwaniem modlitewnym o uzdrowienie ciała i duszy

 

Trzeci piątek miesiąca - po mszy porannej i wieczornej nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

chrzty i roczki na mszy w następną niedzielę o godz. 12:00

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, a konkretnie na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa, m.in. Radio eM

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze; w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Anny Stefek numery parzyste; a za tydzień z ul. Działkowców

 

W Gościu Niedzielnym rozmowa o tym jak wychować wierzące dziecko, a także na czym polega zgodna z nauczaniem Kościoła ekologia oraz dlaczego katolik nie może wierzyć we wróżby?

 

Zaproszenia

- 25.01. o g. 19:00 Zespół „Mazowsze” zaprasza na koncert kolęd w katowickiej Archikatedrze! Wstęp wolny

 

Ogłoszenia

- Kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych odbędzie się 9–10.03.br. w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18. Początek o godz. 16.30. Od 13 stycznia br. przyjmowane będą zapisy na kurs drogą elektroniczną: duszpasterstwo@katowicka.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.  Ilość miejsc jest ograniczona.


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42