INTENCJE

Intencje mszalne 17.11.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 21,12-13

… podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień
oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników.
Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.


33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.11.2019 r.

 7:00    Za + Agnieszkę Rybka w 30. dzień po śmierci

 9:00    W intencji Joanny Dejak z okazji 55. rocznicy urodzin

10:30    Za + Bogdana Kuśmirka w 3. rocznicę śmierci - ofiarowana od żony i dzieci z rodzinami

12:00    W intencji rocznych dzieci Stanisława Piotra Sieja, Adriana Grzegorza Bąk i Dawida Szymona Bąk

                oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Miłosza Igora Kula, Tymoteusza Piotra Kuśka

                i Maksymiliana Kocoń, ich rodziców i chrzestnych

16:00    Koncert scholi Vocatus z okazji Niedzieli Muzyki Kościelnej

17:00    1) W intencji członków scholi Vocatus, Diakonii Muzycznej i chóru Teresa

                2) Za + Jana Kuczera w 10. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców z obu stron 


PONIEDZIAŁEK - 18.11.2019 r. - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

 7:00     1) Za ++ tatę Jana Zamiejskiego, brata Zbigniewa oraz teścia Franka Szczypkowskiego

               2) W intencji parafian

18:00    1) Za + Eugeniusza Rosa - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za + Jolantę Filip - od uczestników pogrzebu (2!)

19:00    Smak Karmelu (szkoła modlitwy karmelitańskiej)


WTOREK - 19.11.2019 r. - dzień powszedni

 6:45   Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    Za + Józefa Golla w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za + Michała Milnika w 30. dzień po śmierci

               2) Za + Teresę Holona - od członków IX Róży Żywego Różańca


ŚRODA - 20.11.2019 r. - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

 7:00     Za + Agnieszkę Rybka - od członków IV Róży Żywego Różańca

18:00    1) Za + Tadeusza Kryczkę w 3. rocznicę śmierci

               2) Za + Elżbietę Bełczącką - ofiarowana od sąsiadów


CZWARTEK - 21.11.2019 r. - Wspomnienie Ofiarowania NMP

 7:00     Za + Kazimierza Kulik w 30. dzień po śmierci

18:00    1) W intencji ministrantów z okazji wspomnienia ich patrona św. Tarsycjusza

                2) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy


PIĄTEK - 22.11.2019 r. - Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

 7:00     1) Za + Gabrielę Magiera - od uczestników pogrzebu (5!)

               2) Za + Genowefę Majdańską w rocznicę śmierci ofiarowana od dzieci oraz ++ Antoniego Majdańskiego,

                Helenę i Jana Niewiadomskich

17:00    1) Za + Annę Mazurek w 4. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Józefa Kolarskiego w rocznicę śmierci, ++ rodziców Maksymiliana i Marię Kolarskich

                oraz + syna Mirosława


SOBOTA - 23.11.2019 r. - dzień powszedni

 8:00     Za ++ Renatę Czech, rodziców Agnieszkę i Walentego Radeckich

18:00    1) Za ++ Maksymiliana Sobek w 57. rocznicę śmierci oraz żonę Annę

               2) Za + Alfreda Karwota - od członków IX Róży Żywego Różańca


NIEDZIELA - 24.11.2019 r. - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 7:00    Za + Maksymiliana Błanik

 9:00    Za + Bogdana Zalewskiego - od uczestników pogrzebu (2)

10:30    W intencji Lili Kobeszko z okazji 60. rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00    W intencji Jolanty i Zbigniewa Papaj z okazji 35. rocznicy ślubu dziękując za otrzymane łaski i prosząc

                o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

                 na Mszy i po niej występ chóru 'Apasionato' z Boguszowic w ramach Dni Cecyliańskich

16:30    Nieszpory niedzielne

17:00    Za ++ Cecylię i Leona Mizera oraz rodziców z obu stron


Intencje mszalne 10.11.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 20,34-36

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom

i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.


32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.11.2019 r.

 7:00   W intencji p. Mariana Fujak - przewodnika pielgrzymki do Medjugorie oraz wszystkich jej uczestników

 9:00   Za + Stanisława Piotrowskiego w 2. rocznicę śmierci

10:30   W intencji Teresy Grockiej z okazji 85. rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny

              oraz za zmarłych męża Jana i synów Wiktora i Wiesława

12:00   W intencji Andrzeja Tomczaka z okazji 70. rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30   Nieszpory niedzielne 

17:00   W intencji Ewy Karwot z okazji urodzin prosząc o błogosławieństwo dla siebie i całej rodziny


PONIEDZIAŁEK - 11.11.2019 r. - Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

 7:00     Za + Franciszka Pawlasa w 19. rocznicę śmierci

 9:00     W intencji Ojczyzny

18:00    Za+ Elżbietę Bełczącką - od uczestników pogrzebu (1) 


WTOREK - 12.11.2019 r. - Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.

 6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00     1) Za + Czesława Pietrusę w 3. rocznicę śmierci oraz prosząc o zdrowie dla żony Ireny

               2) W intencji Weroniki z okazji urodzin

18:00    1) Za+ Jana Majera w 2. rocznicę śmierci

                2) Za++ Wincentego i Jadwigę Kocjan w 21. rocznicę śmierci


ŚRODA - 13.11.2019 r. - Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

 7:00     1) W intencji Urszuli Buchalik z okazji 75. rocznicy urodzin z  prośbą o błogosławieństwo Boże

                dla całej rodziny [TD]

18:00    1) Za ++ Ignacego i Marię Macionczyk, 5 synów, 2 synowe i 2 wnuczki

               2) Za ++ Izydora i Klarę Morgała, Edwarda Gomółkę, Bolesława Macionczyka,

                zięcia Kazimierza i Teodora Fojcika


 CZWARTEK - 14.11.2019 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Brunona Woźniczka w 30 dzień po śmierci

18:00    1) Za + Helenę Michalską w rocznicę śmierci

                2) Za + Krzysztofa Suwaj - od uczestników pogrzebu (2)

                3) Za + Henryka Kubicę


PIĄTEK - 15.11.2019 r. - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Tadeusza Tatarczyka - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Jolantę Filip (15) - od Renaty i Tomasza Szlag z dziećmi z Koniuszowej

17:00    1) Za + Jana Śramę w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Hildegardę Ludwik - ofiarowana od sąsiadów z ul. Pukowca 11


SOBOTA - 16.11.2019 r. - dzień powszedni

 8:00     1) Za + Marię Czogalik - od uczestników pogrzebu (4)

               2) Za + Krystynę Ucherek w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za ++ rodziców Różę i Adolfa Pogorzałek oraz ojca Rudolfa Starzec

                 2) Za ++ Józefa i Alfredę Kruszyńskich


33. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.11.2019 r.

 7:00    Za + Agnieszkę Rybka w 30. dzień po śmierci

 9:00    W intencji Joanny Dejak z okazji 55. rocznicy urodzin

10:30    Za + Bogdana Kuśmirka w 3. rocznicę śmierci - ofiarowana od żony i dzieci z rodzinami

12:00    W intencji rocznych dzieci Stanisława Piotra Sieja, Adriana Grzegorza Bąk, Dawida Szymona Bąk

                oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Miłosza Igora Kula, Tymoteusza Piotra Kuśka

                i Maksymiliana Kocoń, ich rodziców i chrzestnych

16:00    Koncert  Joanny Spandel, Scholii Vocatus i Diakonii Muzycznej z okazji Dnia Muzyki Liturgicznej

17:00    1) W intencji członków scholi Vocatus, Diakonii Muzycznej i chóru Teresa

                 2) Za + Janusza Kuczerę w 10. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców z obu stron 


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Józef Ochojski:  30 dniowa 6.12. g. 6:45;   1) 2.01. g. 7:00;   2) 1.02. g. 18:00


Intencje mszalne 03.11.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 19,8-9

Zacheusz  rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu».


31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.11.2019 r.

 7:00   W intencji członków XI Róży Żywego Różańca

 9:00   Za + Teresę Holona - od uczestników pogrzebu (1)

10:30   W intencji Izabeli Wróblewskiej z okazji 50. rocznicy urodzin i o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00   W intencji córki Izabeli Kuczera z okazji 50. rocznicy urodzin i o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

               po mszy błogosławieństwo rocznego dziecka Igora Roberta Kula

16:30   Nieszpory niedzielne

17:00   Za ++ żonę Janinę, Gertrudę i Rudolfa Kula, synów Jana, Karola i Tadeusza, dziadków Józefa i Annę Zostawa,

               Apolonie i Karola Kula, Anastazję i Michała Pałęgów, córkę Józefę, Genowefę i Feliksa Pałęgów,

               Ewę i Władysława Marek


PONIEDZIAŁEK - 4.11.2019 r. - Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

 7:00   1) Za + Alfreda Zostawa - od uczestników pogrzebu (1)

              2) Za + Jolantę Filip - od Wiesławy i Lucjana z rodziną z Korzennej

18:00   1) Za ++ dziadków Bertę i Józefa Orlik, Franciszkę i Eryka Białas oraz teściów Alicję i Józefa Drzeniek

              2) Za + Wiesława Foryś - od uczestników pogrzebu (2!)


WTOREK - 05.11.2019 r. - dzień powszedni

 6:45   Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00   Za + Konrada Tkocza, rodziców, rodzeństwo, teściów i zmarłych z pokrewieństwa

18:00   1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

              2) W intencji Jana Skopka z okazji 82. rocznicy urodzin o błogosławieństwo i opiekę Bożą

              3) Za ++ Józefa Mlaka w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz Jerzego Mlaka

               i Mieczysława Kowalcze 

19:00   Msza Wspólnoty Jezusa Miłosiernego


ŚRODA - 06.11.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   Za + Alfreda Karwot - od uczestników pogrzebu (1)

 8:30   Pogrzeb śp. Józefa Ochojskiego

18:00   1) Za ++ Klarę i Augustyna Wróbel oraz syna Rajmunda

              2) Za ++ Stanisława Jaszka w 10. rocznicę śmierci oraz kuzyna Adama


CZWARTEK - 07.11.2019 r. - dzień powszedni

 6:45   Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z modlitwą o powołania

 7:00   1) Za + Jolantę Filip - od Franciszki Szlag z Koniuszowej

              2) Za + Jolantę Filip - od Renaty i Tomasza Szlag z dziećmi z Koniuszowej

18:00   1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii

               oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               2) W intencji rodzin Getler i Knapik prosząc o potrzebne łaski i dziękując za otrzymane


PIĄTEK - 08.11.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   Za ++ Magdalenę Staniszewską, Leona Zniszczoła, Kazimierę Kędlarską, Łucję Szymura,

              Stanisława Mandrelę, Annę Kuczerę, Gabrielę Brol - od firmy pogrzebowej STYX Tomasza Wałacha

17:00   1) Za + Gabrielę Brol - od uczestników pogrzebu (3) 

              2) Za + Janusza Ledwoń - od mieszkańców z ul. Działkowców


SOBOTA - 09.11.2019 r. - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

 8:00   W intencji dzieci przygotowujących się do Komunii Świetej z ceremonią poświęcenia Skarbców

18:00   1) Za + Ryszarda Banasiaka w 2. rocznicę śmierci

               2) Za + Edwarda Gruszkę - od uczestników pogrzebu (1)


32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.11.2019 r.

 7:00   W intencji p. Mariana Fujak - przewodnika pielgrzymki do Medjugorie oraz wszystkich jej uczestników

 9:00   Za + Stanisława Piotrowskiego w 2. rocznicę śmierci

10:30   W intencji Teresy Grockiej z okazji 85. rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny

              oraz za zmarłych męża Jana i synów Wiktora i Wiesława

12:00   W intencji Andrzeja Tomczaka z okazji 70. rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30   Nieszpory niedzielne 

17:00   W intencji Ewy Karwot z okazji urodzin prosząc o błogosławieństwo dla siebie i całej rodziny


Intencje mszalne 27.10.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 18,13-14

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,
lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się uniża, będzie wywyższony.


UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO - 27.10.2019 r.

 7:00   Za + Irenę Knura w 5. rocznicę śmierci

 9:00   Za + Edytę Szyperską w 1. rocznicę śmierci - od najbliższej rodziny

10:30   Za + Bogdana Zalewskiego - od uczestników pogrzebu (1)

12:00   W intencji Jadwigi i Wojciecha Kuźnik z okazji rocznicy Ślubu

16:00   Nieszpory niedzielne połączone z różańcem

17:00   Za + Piotra Papież w 5. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 28.10.2019 r. - Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 7:00   Za + Artura Stępień - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00   1) W intencji Księdza Proboszcza Grzegorza Stencla z okazji rocznicy urodzin

              2) W intencji Stanisława Bryła z okazji 70. rocznicy urodzin i wnuka Mateusza z okazji 20. rocznicy urodzin

              oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]


WTOREK - 29.10.2019 r. - dzień powszedni

 6:45   Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00   Za + Urszulę Zdziebło - od przyjaciół

18:00   1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Helenę Malerczyk - od uczestników pogrzebu (2!)


ŚRODA - 30.10.2019 r. - Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach

 7:00   1) Za + Alicję Guzy - od uczestników pogrzebu (2)

              2) Za + Łucję Kuczera - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00   1) Za + Józefa Zynek w 9. rocznicę śmierci

               2) Za + Stanisława Mandrelę - od uczestników pogrzebu (5!)


CZWARTEK - 31.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   1) Za + Jolantę Filip - od sąsiadów z ul. Zwycięstwa 31d

16:00   Holy Wins - procesja z relikwiami świętych z cmentarza i msza za dzieci w kaplicy Domu Parafialnego

18:00   1) Za + Edwarda Ogon

               2) Za + Łucję Szymura - od członków IX Róży Żywego Różańca


PIĄTEK - 01.11.2019 r. - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 6:45   Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 7:00   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

 9:00   Za + Leona i Kornelię Pieczyk

10:30   Za + Wilhelma Fojcika

12:00   W intencji parafian

14:00   Nieszpory z modlitwą za zmarłych i procesją na cmentarz  

17:00   Za ++ Ewę Oczadły-Ciołczyk oraz wnuczkę Zosię


SOBOTA - 02.11.2019 r. - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 7:45   Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 8:00   W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

 9:00   Za + Eryka Konkol - od córki z rodziną 

18:00   1) Za ++ Mieczysława Lisowskiego, syna Zbigniewa, synowa Zofię i zięcia Andrzeja

               2) Za ++ Rajmunda i Różę Podleśny, Konstantego i Annę Sobik, Daniela Sobika oraz Augustynę i Franciszka Sadowskich


31. NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.11.2019 r.

 7:00   W intencji członków XI Róży Żywego Różańca

 9:00   Za + Teresę Holona - od uczestników pogrzebu (1)

10:30   W intencji Izabeli Wróblewskiej z okazji urodzin dziękując za otrzymane łaski

12:00   W intencji córki Izabeli Kuczera z okazji 50. rocznicy urodzin i o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

               po mszy błogosławieństwo rocznego dziecka: Igora Roberta Kula 

16:30   Nieszpory niedzielne

17:00   Za ++ żonę Janinę, Gertrudę i Rudolfa Kula, synów Jana, Karola i Tadeusza, dziadków Józefa i Annę Zostawa, Apolonie i Karola Kula, Anastazję i Michała Pałęgów, córkę Józefę, Genowefę i Feliksa Pałęgów, Ewę i Władysława Marek


Intencje mszalne 20.10.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 18,7-8

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?


29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.10.2019 r.

 7:00    Za + Marię Czogalik - od działkowców z ulicy Przewozowej

 9:00    Za + Eugeniusza Rosa - od uczestników pogrzebu (1)

10:30   W intencji Agaty Zawada z okazji 20 rocznicy urodzin

              po mszy chrzest Antoniny Marii Szefer

12:00   W intencji Teresy Albrecht z okazji 85. rocznicy urodzin oraz Czesława Albrecht z okazji 90. rocznicy ur. [TD]

16:15   Nabożeństwo różańcowe

17:00    W intencji rocznych dzieci: Zuzannę Amelię Górowską, Ignacego Kawka i Zofię Pasternak oraz

               za dziecko przyjmujące chrzest święty: Marcelinę Małgorzatę Błaszczyk, jej rodziców i chrzestnych  


PONIEDZIAŁEK - 21.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Urszulę Zdziebło - od grupy Emmanuel

18:00   1) Za + Danutę Kościelny w 8. rocznicę śmierci

                 2) Za ++ Różę i Ryszarda Kula oraz córkę Barbarę, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz zmarłego

               Alojzego Marek


WTOREK - 22.10.2019 r. - Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    W intencji Agnieszki i Dariusza Harachuc oraz o błogosławieństwo dla dzieci

18:00    1) Za ++ Wilhelma Jurochnik i Mirosława Wypchoł

               2) Za + Stanisława Mandrela - od sąsiadów


ŚRODA - 23.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za ++ Gertrudę Buchalik i męża Maksymiliana

18:00    1) Za + Gabrielę Magiera - od uczestników pogrzebu (4)

               2) Za + Krystiana Pruszowskiego w 1. rocznicę śmierci


CZWARTEK - 24.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Teresę Holona w 30. dzień po śmierci

18:00    1) W intencji Mieczysława Sadlika z okazji 65. rocznicy urodzin [TD]

                2) Za ++ rodziców Hildegardę i Ludwika Gruszczyk


PIĄTEK - 25.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Eryka Konkol oraz zmarłych rodziców z obu stron

17:00    1) Za + syna Antoniego Pompa

               2) Za ++ rodziców Hildegardę Franke i dwóch mężów, Leona i Klarę Pompa oraz zmarłych dziadków


SOBOTA - 26.10.2019 r. - dzień powszedni

 8:00    Za + Marię Czogalik - od XII Róży Żywego Różańca

18:00   1) Za ++ Eugeniusza Olkowskiego w 5. rocznicę śmierci, ++ rodziców, braci Stanisława i Tadeusza,

               teściów i szwagierki

               2) Za + Barbarę Bendinger w 3. rocznicę śmierci


30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.10.2019 r.

 7:00    Za + Irenę Knura w 5. rocznicę śmierci

 9:00    Za + Edytę Szyperską w 1. rocznicę śmierci - od najbliższej rodziny

10:30    Za + Bogdana Zalewskiego - od uczestników pogrzebu (1)

12:00    W intencji Jadwigi i Wojciecha Kuźnik z okazji rocznicy Ślubu

16:00   Nieszpory niedzielne połączone z różańcem

17:00    Za + Piotra Papież w 5. rocznicę śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Maria Ucherek:           30-dniowa 25.11. g. 7:00;    1) 10.12. g. 6:45;    2) 14.01. g. 7:00;

                                                                                                               3) 15.02. g. 8:00;   4) 10.03. g. 18:00

+ śp. Klara Smołka:              30-dniowa 26.11. g. 7:00;    1) 14.12. g. 8:00

+ śp. Krystyna Ucherek:    30-dniowa  16.11. g. 8:00;    1) 18.12. g. 6:45;    2) 15.01. g. 7:00


Intencje mszalne 13.10.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 17,17-18

Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł,
który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».


28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.10.2019 r.

 7:00    Za + Hildegardę Ludwik - od sąsiadów z ul. Pukowca 11

 9:00    W intencji Jadwigi Parma z okazji urodzin

10:30    W intencji Marty i Łukasza Bober z okazji rocznicy ślubu

12:00    W intencji Marii i Henryka Pogorzałek z okazji 50. rocznicy ślubu prosząc o błogosławieństwo Boże

               dla siebie i całej rodziny [TD]

               po mszy chrzest Igi Laury Żyra

16:00    Nieszpory z nabożeństwem fatimskim

17:00    W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej


PONIEDZIAŁEK - 14.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Krzysztofa Suwaj - od uczestników pogrzebu (1)

 8:15   Pogrzeb śp. Marii Ucherek

18:00   1) Za ++ Roberta i Anielę Gabryś oraz  Jana Szymańczaka

              2) Za + Kazimierę Kędlarską - od sąsiadów z ul. Pukowca 1


WTOREK - 15.10.2019 r. - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    Za + Alojzego Wiencierz w rocznicę śmierci

18:00   1) Za ++ Joachima i Anielę Czech oraz córkę Teresę

               2) Za ++ Rudolfa Zimonia i syna Krystiana


ŚRODA - 16.10.2019 r. - Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

 7:00    1) Za + Wiesława Kałuziaka - od uczestników pogrzebu (2!)

18:00    1) Za + Wandę Ciemięga w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Marię Czogalik - od uczestników pogrzebu (3)


CZWARTEK - 17.10.2019 r. - Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

 7:00    1) Za + Łucję Gremlik - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za + Alfreda Karwot w 30. dzień po śmierci

18:00   1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

                2) Za + Włodzimierza Przywóskiego w 2. rocznicę śmierci


PIĄTEK - 18.10.2019 r. - Święto św. Łukasza, Ewangelisty

 7:00    Za + Janusza Ledwoń - od uczestników pogrzebu (2!)

17:00    1) Za ++ rodziców Bernadetę i Rajmunda Krypczyk oraz Jadwigę

               2) Za + Tadeusza Tatarczyka - od uczestników pogrzebu (2)


SOBOTA - 19.10.2019 r. - dzień powszedni

 8:00    1) Za + Gertrudę Tlołka - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Jolantę Filip - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   1) Za + Marka Brzezina w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Gabrielę Brol - od koleżanek z pracy (z sortowni JMW-1)


29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.10.2019 r.

 7:00    Za + Marię Czogalik - od działkowców z ulicy Przewozowej

 9:00    Za + Eugeniusza Rosa - od uczestników pogrzebu (1)

10:30   W intencji Agaty Zawada z okazji 20 rocznicy urodzin

                 po mszy chrzest Antoniny Marii Szefer

12:00   W intencji Teresy Albrecht z okazji 85. rocznicy urodzin oraz Czesława Albrecht z okazji 90. rocznicy urodzin [TD]

16:15   Nabożeństwo różańcowe

17:00    W intencji rocznych dzieci: Zuzannę Amelię Górowską, Ignacego Kawka i Zofię Pasternak oraz za dziecko przyjmujące chrzest święty: Marcelinę Małgorzatę Błaszczyk, jej rodziców i chrzestnych


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Agnieszka Rybka:    30-dniowa 17.11. g. 7:00;    1) 3.12. g. 7:00;    2) 11.01. g. 18:00

+ śp. Michał Milnik:    30-dniowa 19.11. g. 18:00;    1) 2.12. g. 7:00

+ śp. Józef Golla:    30-dniowa 19.11. g. 7:00;    1) 5.12. g. 7:00

+ śp. Henryk Kubica:    30-dniowa 14.11. g. 7:00;    1) 15.12. g. 7:00

+ śp. Kazimierz Kulik:    30-dniowa 21.11. g. 7:00;    1) 13.12. g. 7:00;    2) 19.01. g. 17:00;    3) 12.02. g. 18:00

 


Intencje mszalne 06.10.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mt 11,29-30

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie


NIEDZIELA - 06.10.2019 r. - ODPUST KU CZCI ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, Dziewicy i Doktora Kościoła

 7:00    Za + Józefę Kozielską - od uczestników pogrzebu

 8:30    Za + Krystynę Stelmaszczyk w 14. rocznicę śmierci

10:00   Za + Romanę Mazepa w rocznicę śmierci

11:30   1) W intencji parafian

               2) W intencji członków X. Róży Żywego Różańca

               3) W intencji Anny i Jana Pacholarz z okazji 35. rocz. ślubu prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:00    Nieszpory odpustowe z nabożeństwem różańcowym

17:00    Za + Pawła Pakurę w 20. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 07.10.2019 r. - Wspomnienie NMP Różańcowej

  7:00   Za + Stanisława Mandrelę od uczestników pogrzebu (4)

  8:00   Pogrzeb śp. Agnieszki Rybka

  9:00   (w kaplicy na Kupieckiej) Za zmarłych parafian, budowniczych kościoła - z okazji rocznicy poświęcenia

               kaplicy Matki Bożej Różańcowej

17:00   Poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i nabożeństwo różańcowe

18:00   1) Za ++ Gertrudę i Pawła Walter, Klarę i Henryka Bezuch

              2) Za ++ Stefana Skóra w 22. rocznicę śmierci, żonę Genowefę w 3. rocznicę śmierci i syna Eugeniusza

               w 9. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i dziadków z obu stron

19:00   SMAK KARMELU - szkoła modlitwy karmelitańskiej


WTOREK - 08.10.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    1) Za ++ Gertrudę Wojewodzic, Marię Czogalik, Agnieszkę Likszo, Wiesławę Lepsza, Gertrude Tlołka,

               Tomasza Śliwę, Annę Wiankowską - od firmy pogrzebowej STYX Tomasza Wałacha 

               2) Za + Alfreda Zostawa w 30. dzień po śmierci

  8:15   Pogrzeb śp. Michała Milnik

10:00   Pogrzeb śp. Józefa Golla

18:00    1) Za ++ Bronisławę i Maksymiliana Wowra, rodziców z obu stron oraz zięcia Edwarda

               2) Za ++ Franciszka i Jadwigę Wowra oraz zmarłych rodziców z obu stron


ŚRODA - 09.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Gabrielę Brol - od uczestników pogrzebu (2)

18:00    1) Za + Mieczysława Latawiec w 10. rocznicę śmierci

               2) Za + Eugenię Czech w 1. rocznicę śmierci


CZWARTEK - 10.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Kazimierę Kędlarską - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za + Elżbietę Bełczącką w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za ++ Antoninę Szarek i córkę Annę

                2) Za + Leszka Skoczeń w 4. rocznicę śmierci


PIĄTEK - 11.10.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Łucję Szymura - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za + Edwarda Gruszka w 30. dzień po śmierci

17:00    Za + Zygmunta Bergera w 1. rocznicę śmierci


SOBOTA - 12.10.2019 r. - dzień powszedni

 8:00    1) Za ++ Irenę Hnatuśko, rodziców Emilię i Eryka, teściów Annę i Andrzeja

               2) Za + Emilię Koszowską, męża Karola, Rajmundę Janek, Renatę i Henryka Koszowskich

18:00   1) Za ++ Erwina Wywioł w 34. rocznicę śmierci oraz teściową Annę Sobik w rocznicę urodzin

               2) Za + Kazimierę Paluch w 2. rocznicę śmierci


28. NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.10.2019 r.

 7:00    Za + Hildegardę Ludwik - od sąsiadów z ul. Pukowca 11

 9:00    W intencji Jadwigi Parma z okazji urodzin

10:30    W intencji Marty i Łukasza Bober z okazji rocznicy ślubu

12:00    W intencji Marii i Henryka Pogorzałek z okazji 50. rocznicy ślubu prosząc o błogosławieństwo Boże

               dla siebie i całej rodziny [TD]

               po mszy chrzest Igi Laury Żyra

16:00    Nieszpory z nabożeństwem fatimskim

17:00    W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Brunon Woźniczka:    30-dniowa 14.11. g. 7:00;    1) 11.12. g. 18:00;    2) 8.01. g. 7:00


Intencje mszalne 29.09.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 16,30b-31

'...gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą'.
Odpowiedział mu: 'Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają,
to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą'


26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.09.2019 r.

 7:00    Za ++ rodziców Janinę i Edwarda Kawka

 9:00    Za ++ Gabrielę Magiera, Jana Magiera, Annę i Alojzego Pawlas

10:30    Za + Stanisława Mandrelę - od sąsiadów z ul. Zwycięstwa

12:00    W intencji Magdaleny Bugiera z okazji 40. rocznicy urodzin dziękując za otrzymane łaski

                i prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Jana Grzyb w 1. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 30.09.2019 r. - Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

 7:00    1) Za ++ dziadków Annę i Izydora Smyczek, Eufemię i Pawła Hyła, Genowefę i Wacława Szustkiewicz

               oraz Marie i Franciszka Kowalczyk

              2) Za + Łucje Kuczera w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za ++ Irenę i Władysława Karnówka oraz syna Bronisława w 1. rocznicę śmierci 

              2) Za + Tadeusza Tatarczyka - ofiarowana od sąsiadow z ul. Górniczej 2a


WTOREK - 01.10.2019 r. - Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    1) Za ++ rodziców Marię i Józefa Szulik, synów Ryszarda, Jerzego i synowe Anielę i Wandę, zięcia Alojzego

               oraz zmarłych z pokrewieństwa

               2) Za ++ Martę i Klarę Budzowski, rodzicow Albinę i Klemensa oraz siostry i braci z rodziny

18:00   1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               2) W intencji Józefa Marka z okazji 70. rocznicy urodzin prosząc o Boże błogosławieństwo dla siebie

               i całej rodziny [TD]

19:00   comiesięczna Eucharystia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego


ŚRODA - 02.10.2019 r. - Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

 7:00    1) Za + Helenę Malerczyk - od uczestnikow pogrzebu (1)

               2) Za + Alinę Guzy - od uczestników pogrzebu

18:00    1) Za + Teresę Kompanowską w rocznicę urodzin

               2) Za ++ Hildegardę i Roberta Gruszczyk w rocznicę śmierci


CZWARTEK - 03.10.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z modlitwą o powołania

 7:00    1) Za + Eryka Konkol oraz zmarłych rodziców z obu stron

               2) Za + Wiesława Foryś - od uczestników pogrzebu

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii

               oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               2) Za + Romana Śpiewlę w rocznicę urodzin


PIĄTEK - 04.10.2019 r. - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

 6:45   Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 7:00   1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

              2) Za + Adama Kuczerę w 30. dzień po śmierci

17:00   1) Za + Bronisława Hyłę w rocznicę urodzin

               2) Za + Stanisława Piotrowskiego w 2. rocznicę śmierci


SOBOTA - 05.10.2019 r. - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

 7:45   Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 8:00   W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

12:30   Ślub  Przemysława Łaba i Martyny Gojny 

18:00   1) Za ++ Danutę i Henryka Jazowskich

               2) Za + Stanisława Szlachtę w 30. dzień po śmierci


NIEDZIELA - 06.10.2019 r. - ODPUST KU CZCI ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZ. I DK

 7:00    Za + Józefę Kozielską - od uczestników pogrzebu

 8:30    Za + Krystynę Stelmaszczyk w 14. rocznicę śmierci

10:00   Za + Romanę Mazepa w rocznicę śmierci

11:30    1) W intencji parafian

               2) W intencji członków X. Róży Żywego Różańca

               3) W intencji Anny i Jana Pacholarz z okazji 35. rocz. ślubu prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30    Nieszpory odpustowe  

17:00    Za + Pawła Pakurę w 20. rocznicę śmierci


Intencje mszalne 22.09.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 16,10-11

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni,
prawdziwe dobro kto wam powierzy?


25. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.09.2019 r.

 7:00   Za + Gabrielę Magiera - od uczestników pogrzebu (3)

 9:00   W intencji Marcina i Mateusza Grobelkiewicz prosząc o dary Ducha Świętego z okazji 18. rocznicy urodzin

10:30   W intencji rodzin Chartuniewicz i Bober w podziękowaniu za odebrane łaski

12:00   W intencji Jolanty Śliwińskiej z okazji 47. rocznicy urodzin

16:30   Nieszpory niedzielne 

17:00   1) Za + Gertrudę Tlołka - od uczestników pogrzebu (2)

                2) Za + Ewę Waleczek w 1. rocznice śmierci


PONIEDZIAŁEK - 23.09.2019 r. - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

 7:00   Za + Wiesława Kałuziaka - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   1) Za + Stanisława Klemczaka w 3. rocznice śmierci oraz zmarłych rodziców i teściów

              2) Za ++ Anastazję i Herberta Cicheckich


WTOREK - 24.09.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00   Za + Leszka Forlańskiego w 5. rocznicę śmierci

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Mieczysława Majewskiego w 4. rocznicę śmierci


ŚRODA - 25.09.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   1) Za + Łucję Gremlik - od uczestników pogrzebu (1)

              2) Za + Artura Stępień - w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za ++ Teresę Matuszczak, rodziców i dziadków

              2) Za + Kazimierę Kędlarską - od sąsiadów z ul. Pukowca 1


CZWARTEK - 26.09.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   Za + Janusza Ledwoń - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   1) Za ++ Henryka Witę, córkę Iwonę oraz rodziców Marie i Emila Wita

               2) Za ++ Anielę i Emila Brudny


PIĄTEK - 27.09.2019 r. - Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.

 7:00   W intencji małżonków Joannę i Radosława Wójs z prośbą o wzajemną miłość, zrozumienie i zgodę oraz o Boże błogosławieństwo dla nich i córek Aleksandry i Martyny oraz o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu

17:00   1) Za + Edwarda Zbrożka oraz zmarłych rodziców z obu stron

              2) Za + Krzysztofa Suwaj - od rodzin Buczyński i Dziedzic


SOBOTA - 28.09.2019 r. - Wspomnienie św. Wacława, męcz.

 8:00    1) Za + Stefanię Mańka - od uczestników pogrzebu (5!)

               2) Za + Bogdana Zalewskiego w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za ++ Magdalene Wydra w 5. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Wydra i Tyrtania

               2) Za ++ Annę i Feliksa Wita, Ludwika i Martę Gajda oraz zmarłych z rodzin Wita i Gajda


26. NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.09.2019 r.

 7:00    Za ++ rodziców Janinę i Edwarda Kawka

 9:00    Za ++ Gabrielę Magiera, Jana Magiera, Annę i Alojzego Pawlas

10:30    Za + Stanisława Mandrelę - od sąsiadów z ul. Zwycięstwa

12:00    W intencji Magdaleny Bugiera z okazji 40. rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Jana Grzyb w 1. rocznicę śmierci


Intencje mszalne 15.09.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 15,31-32

'Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje
do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój
był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się'


24. NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.09.2019 r.

 7:00   Za + Marię Czogalik - od uczestników pogrzebu (2)

 9:00   W intencji Anny i Andrzeja Zawada z okazji 31. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci

10:30   Za + Józefa Szefer w rocznicę urodzin oraz zmarłych rodziców Marię i Wincentego

12:00   W intencji rocznych dzieci: Macieja Dawida Gruz, Jakuba Pawła Welcel, Dawida Mariusza Owczarek oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Emilię Weronikę Grabiec, Natalię Urszulę Kacperczyk, Zuzannę Edytę Sałata, ich rodziców i chrzestnych

16:30   Nieszpory niedzielne 

17:00   Za + Zofię Głowacz w 3. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 16.09.2019 r. - Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

 7:00   1) Za + Janinę Holek w 1. rocznicę śmierci

              2) Za + Eugeniusza Rosa w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za + Pawła Brzozę

              2) Za ++ rodziców Józefa i Martę Fojcik, braci Bernarda i Wilhelma


WTOREK - 17.09.2019 r. - dzień powszedni

 6:45   Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00   1) Za + Tadeusza Tatarczyka - od uczestników pogrzebu (1)

              2) Za + Jolantę Filip w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za + Daniela Pudło w 2. rocznicę śmierci

              2) Za ++ dziadka Alfreda, wujka Adama, zmarłych pradziadków z rodziny Pudło, Nowak, Tkocz i Jeżewski

              3) W intencji Teodora Żyły prosząc o pomyślny przebieg operacji i błogosławieństwo dla całej rodziny


ŚRODA - 18.09.2019 r. - Święto św. Stanisława Kostki zak., patrona Polski i młodzieży

 7:00   Za + Ewę Rozrażewską w 1. rocznicę śmierci

18:00   1) Za + Klarę Skorupa w 10. rocznicę śmierci oraz męża Pawła i zmarłych rodziców

              2) Za + Wiesławę Lepsza - od uczestników pogrzebu (2!)


CZWARTEK - 19.09.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   Za ++ Tadeusza Olkiewicza w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i zmarłych z rodziny

18:00   1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

              2) Za + Karola Wypendę oraz dwie żony


PIĄTEK - 20.09.2019 r. - Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.

 7:00   Za + Stanisława Mandrelę - od uczestników pogrzebu (3)

12:00   Ślub Jakuba Gnyp i Klaudii Makosz

17:00   1) W intencji Anny i Bogdana Płonka z okazji 25. rocznicy ślubu i 50. rocznicy urodzin Bogdana [TD]

              2) Za ++ Konrada i Karolinę Bartodziej i rodziców z obu stron


SOBOTA - 21.09.2019 r. - Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

 8:00   1) Za + Sebastiana Kranc w 5. rocznicę śmierci

              2) Za + Teresę Czech, rodziców Aniele i Joachima

13:30   Ślub Marcina Tkocz i Angeliki Gabryś

18:00   1) Za + Franciszka Zniszczoła w 1. rocznicę śmierci

              2) Za ++ Antoninę i Marcina Kubik


25. NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.09.2019 r.

 7:00   Za + Gabrielę Magiera - od uczestników pogrzebu (3)

 9:00   W intencji Marcina i Mateusza Grobelkiewicz prosząc o dary Ducha Świetego z okazji 18. rocznicy urodzin

10:30   W intencji rodzin Chartuniewicz i Bober w podziekowaniu za odebrane łaski

12:00   W intencji Jolanty Śliwińskiej z okazji 47. rocznicy urodzin

16:30   Nieszpory niedzielne 

17:00   1) Za + Gertrudę Tlołka - od uczestników pogrzebu (2)

                2) Za + Ewę Waleczek w 1. rocznice śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

śp. Łucja Kuczera:            30-dniowa 30.09. g. 7:00;   1) 30.10. g. 7:00

śp. Adam Kuczera:           30-dniowa 4.10. g. 7:00  

śp. Stanisław Szlachta: 30-dniowa 5.10. g. 18:00

śp. Teresa Holona:          30-dniowa 24.10. g. 7:00;     1) 3.11. g. 10:30;     2) 2.12. g. 7:00;       3) 3.01. g.17:00;  
                                                                       4)3.02. g. 7:00;     5) 4.03. g. 18:00;   6) 3.04. g. 17:00;    7) 4.05. g. 7:00;  
                                                                    8) 3.06. g. 18:00;     9) 6.07. g. 7:00;    10) 3.08. g. 18:00

śp. Alfred Zostawa:         30-dniowa 8.10. g. 7:00;       1) 4.11. g. 7:00;      2) 9.12. g. 18:00

śp. Alfred Karwot:           30-dniowa 17.10. g. 7:00;      1) 6.11. g. 7:00;      2) 6.12. g. 17:00;     3) 7.01. g. 7:00

śp. Edward Gruszka:      30-dniowa 11.10. g. 7:00;      1) 9.11 g. 18:00;      2) 5.12. g. 7:00

śp. Elżbieta Bełczącka: 30-dniowa 10.10. g. 7:00;     1) 11.11.g. 18:00;     2) 9.12. g. 7:00;       3) 8.01. g. 18:00   


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42