INTENCJE

Intencje mszalne 7.03.2021 r.SŁOWO ŻYCIA: J 2,19.22

«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
(…) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego,
że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

Intencje mszalne od 07.03. do 14.03.2021 r.


                        3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 07.03.2021 r.

                6. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     W intencji członków 3. Róży Żywego Różańca

 9:00     W intencji Mateusza Zielińskiego z okazji 18 rocznicy urodzin o światło Ducha Świętego w dorosłym życiu

10:30    Za + Marię Ucherek w 4. rocznicę śmierci

12:00    W intencji Oliwiera Markiton z okazji 1. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za + Teresę Kolorz - od uczestników pogrzebu (1!)


                        PONIEDZIAŁEK - 08.03.2021 r. - dzień powszedni

                7. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Jerzego Mazurek w 1. rocznicę śmierci i 74. rocznicę urodzin

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

18:00    1) Za + Stefana Chrzanowskiego - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Mariusza Ulbrych - od Andrzeja Zająca

               po mszy modlitwa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus


                        WTOREK - 09.03.2021 r. - dzień powszedni

                8. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Bogumiłę Nieszporek - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za + Edeltraudę Tkocz - od uczestników pogrzebu (4)

               2) Za + Teresę Grzenik - od uczestników pogrzebu (3!)


                        ŚRODA - 10.03.2021 r. - dzień powszedni

                9. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Wiolettę Maciejewską

18:00    1) Za + Agnieszkę Michalską - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Łucję Zielińską w rocznicę śmierci


                        CZWARTEK - 11.03.2021 r. - dzień powszedni

                10. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Romana Wilk w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za + Krystiana Pisulskiego - od uczestników pogrzebu (1)

               2) Za + Włodzimierza Małolepszego - od sióstr Małgorzaty i Wiesławy z rodzinami 


                        PIĄTEK - 12.03.2021 r. - dzień powszedni

                11. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Joannę Musiał - od uczestników pogrzebu (1)

 7:45 i  16:15 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) Za ++ Michała Kula, Stefanię i Andrzeja Frączek, Balbinę i Stefana Kula oraz ++ z rodzin Szynal i Frączek 

               2) Za + Bożenę Kukla w 30. dzień po śmierci

               3) Za + Irenę Wypenda w 30. dzień p śmierci (celebransem o. werbista)


                        SOBOTA - 13.03.2021 r. - dzień powszedni

                12. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 8:00     W intencji Krystyny Gołąbek z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski
                i prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

18:00    1) W intencji Tomasza Wałacha z okazji 40. rocznicy urodzin

               2) Za + Grzegorza Brylińskiego w 4. rocznicę śmierci


                        4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 14.03.2021 r. - LAETARE

                13. msza gregoriańska za + Agnieszkę Michalską

 7:00     Za + Helenę Chutkiewicz - od Ani z mężem i rodziną

 9:00     Za + Alojzego Ogon w 2. rocznicę śmierci

10:30    Za ++ rodziców Augustyna i Martę Groborz

12:00    Za + Józefa Smutniak - od uczestników pogrzebu (2)

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym

17:00    Za + Helenę Michalską w rocznicę urodzin


                        Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Barbara Fąderska:   30-dniowa 05.04. g. 7:00;    1) 03.05. g. 7:00

a ponadto intencje ofiarowane od sąsiadów:  10.06. g. 18:00  i  07.09. g. 18:00
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42