OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne 18.02.2018r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Chrystus spędził czterdzieści dni na pustyni kuszony przez szatana. I my, rozpoczynając Wielki Post, udajemy się teraz na pustynię. Towarzysza nam wymowne słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”.

 

           Kolekta dzisiejsza ma charakter jałmużny postnej czyli zadośćuczynienia wynagradzającego za naruszenie postu.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Zapraszamy też na Drogę Krzyżową ofiarowaną za zmarłych zalecanych w piątki ok. 7:45 i o 16:15.

Zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Przy okazji przypominamy naukę kościoła o nakazie praktykowania pokuty. Otóż w Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są: poszczególne piątki całego roku oraz czas Wielkiego Postu. W tych dniach wierni powinni: a) modlić się w sposób szczególny, b) wykonywać uczynki pobożności i miłości, c) podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, d) zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość.

 

Spotkania grup formacyjnych: Krąg biblijny poniedziałek 20:00; Katecheza kobiet środa 15:00; Karmelitański Zakon Świeckich środa 16:30; Katecheza mężczyzn środa 19:00;

Kurs Alfa dla gimnazjalistów czwartek 19:00; Ministranci piątek 16:00; Dzieci Maryi sobota 9:00

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

 

ŚrodaWspólnota Karmelitańska zaprasza  na nieszpory w kościele o 17:30

 

Czwartek - od 17:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi

 

Piąteko 18:00 w kościele spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania

od 19:00-21:00 w domu parafialnym rekolekcje ewangelizacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, ciąg dalszy w sobotę w godz. od 10:00 do 21:00

 

Dziś alumni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Polecamy ich oraz rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Nasz parafianin alumn Jakub Gojny przyjmie dar święceń diakonatu w sobotę 24 lutego o godz. 10:00 w parafii Nawiedzenia NMP w Połomi

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, natomiast przed kościołem przeprowadzona zostanie diecezjalna zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. 1-go Maja 95; a za tydzień z ul. 1-go Maja 97.

 

W Gościu Niedzielnym Wielki Post z ojcem Pio. W numerze pierwsza odsłona cyklu wielkopostnego poświęconego spowiedzi; ponadto o fenomenie rodziny, która wiele może dzięki miłości wzajemnej oraz o poszczeniu, które poprawia stosunek do życia i siebie samego.

 

Ogłoszenia

 

  • Firma Green Office Ecologic we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w potrzebie organizuje w całej Polsce akcję zbiórki elektroodpadów. Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce, prowadzonego przez Siostry Misjonarki Orionistki. Tzw. elektrośmieci możemy złożyć w narożniku parkingu przy kościele w środę po południu lub w czwartek rano. Akcję u nas w parafii zakończy transport zapowiedziany na czwartek 22.02. o godz. 9:00.
  • W tym tygodniu kończy się możliwość zgłaszania chętnych do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019r. w zorganizowanych grupach (a tylko takie uczestnictwo jest możliwe). W gablotce umieszczone są informacje Ks. Krzysztofa Nowrota – koordynatora organizowanej grupy rybnickiej, kontakt możliwy przez stronę DAR-u (Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku)

Ogłoszenia parafialne 11.02.2018r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Chorego. Warto tego dnia pomodlić się za chorych, którzy są wokół nas, i okazać im zwykłą ludzką życzliwość. W dzisiejszej Ewangelii widzimy trędowatego, który prosi Jezusa o uzdrowienie: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. Któż z nas nie boryka się z jakąś chorobą ciała albo z cierpieniem dotykającym psychiki bądź duszy? I my możemy zwrócić się z wiara do Jezusa. On zrozumie nasze słabości i niedomagania. Jezus ma moc, aby nas uzdrowić. Po zakończeniu Mszy Świętej będzie udzielane Błogosławieństwo Lourdzkie indywidualnie każdej chorującej osobie.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.

Od dziś rozpoczynamy tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo jako duchową ekspijację za grzechy okresu karnawału. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w niedzielę 13:00-16:30 oraz w poniedziałek i wtorek 8:00-17:30; możemy skorzystać z propozycji ramowego planu wg następującego porządku:

8:00 parafianie z ul. Działkowców, Prusa, Szulika, Gałczyńskiego;

9:00 z Obywatelskiej, Ks. Śliwki, Radziejowskiej;

10:00 z Nowej, Ogrodowej, Anny Stefek, Stawiarza;

11:00 z Wjazdowej, Jagiellońskiej, Kołłątaja, Tkoczów;

12:00 ze Zwycięstwa;

13:00 z Kupieckiej i Krupińskiego;

14:00 z Okulickiego, Śląskiej;

15:00 czciciele Miłosierdzia Bożego, dzieci szkolne i młodzież;

16:00 parafianie z ul. Górniczej  i Pukowca;

17:00 adoracja wspólna i nabożeństwo przebłagalne o 17:30, a następnie Eucharystia

 

Spotkania grup formacyjnych: Krąg biblijny poniedziałek 20:00; Katecheza kobiet wtorek 15:00;  Ministranci piątek 16:00; Dzieci Maryi sobota 9:00

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

 

Środa - POPIELEC - Msze o 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00 (w tym dniu tak jak w Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia) i post polegający na ograniczeniu ilości jedzenia do jednego posiłku do syta (dotyczy wszystkich pomiędzy 18 i 60 rokiem życia) - rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. To początek Okresu Wielkiego Postu, który do IV tygodnia ma charakter pokutny, a od V niedzieli, kiedy zasłaniamy krzyże, charakter pasyjny. Wielki Post kończy Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.

Szczególną formą przygotowania do obchodów Misterium Paschalnego będą Parafialne Rekolekcje Wielkopostne w dniach 3-7 marca. Warto sobie zarezerwować ten czas duchowego pogłębienia.

 

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Piątek - trzeci w miesiącu jest szczególnym dniem kultu Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo o godz. 6:45

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym

- uczestnicy Kursu Alfa wyjeżdżają na weekend na Górze Świętej Anny, polecamy ich Waszej modlitwie

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki po porannej Mszy ok. 7:45 ofiarowana za zmarłych zalecanych i w piątki o godz. 16:15 przed wieczorną Mszą Świętą oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele wielkopostne o 16:15.

 

Przyszła niedziela­ - obchodzona jako Niedziela Trzeźwości kończy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, niech będzie dla nas zachętą do daru abstynencji od napojów alkoholowych ofiarowanej Bogu za ludzi pogrążonych w nałogach oraz świadectwa poprzez osobisty wpis deklaracji tego daru w parafialnej księdze abstynencji wyłożonej pod obrazem Matki Bożej.

Kolekta przyszłej niedzieli to jałmużna postna czyli zadośćuczynienie za naruszenie piątkowego postu

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. 1. Maja 93; a za tydzień z ul. 1. Maja 95.

 

W Gościu Niedzielnym rozważanie o tym „co walentynkowe serca mają wspólnego z sypaniem popiołu na głowę?”, a także rozmowa z ministrem zdrowia, o tym czy w systemie opieki zdrowotnej czekają nas zmiany czy rewolucja?

Na półce z prasą możemy skorzystać z propozycji Zdrapki Wielkopostnej w cenie 2 zł zawierającej 40 zadań na każdy dzień tego okresu. Spróbujmy się bardziej zaktywizować duchowo całymi rodzinami.


Ogłoszenia parafialne 04.02.2018r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Jezus uzdrawiał i wyrzucał złe duchy. Kiedy poszedł na miejsce pustynne, aby się modlić, uczniowie znaleźli Go i powiedzieli: „Wszyscy Cię szukają”. Warto się zastanowić, na ile to zdanie oddaje nasze przyjście na Mszę Świętą. Czy jest to wyraz naszego poszukiwania Boga? Czy przyszliśmy tu z wiarą, aby prosić Jezusa o uzdrowienie z naszych chorób i słabości? On jest blisko. Nie zignorujmy Jego obecności.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory

 

Spotkania grup formacyjnych: tylko Kurs ALFA dla kandydatów do bierzmowania czwartek 19:00

 

Poniedziałek – zebranie członków parafialnej CARITAS o godz. 17:00 w kawiarence

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

 

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Przyszła niedziela­ – poprzedzająca Wielki Post rozpoczyna 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, jest to także Światowy Dzień Chorego. Właśnie tym osobom, często nie potrafiącym nawet wyjść ze swego mieszkania, dedykujemy miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, który mogą dostarczyć parafianie ich odwiedzający i doglądający. Podarujmy im treści, które są skierowane właśnie do nich.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Przy dokonywaniu rocznych rozliczeń finansowych możemy tradycyjnie przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego; możemy w ten sposób wesprzeć także naszą parafię za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel (40-545 Katowice ul. Warzywna 31) podając w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000003534 z tytułem przelewu „Na cele domu formacyjnego TERESA”. Przy okazji Bóg zapłać za wszystkie przekazane kwoty z roku poprzedniego.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. 1. Maja nieparzyste 51-89; a za tydzień 1. Maja 93. Serdecznie dziękujemy wszystkim panom, którzy przyszli pomóc w demontażu stajenki i świątecznych dekoracji.

 

W Gościu Niedzielnym polecamy wywiad z dr Wandą Półtawską która, wypowiadając się w obronie życia dzieci nienarodzonych, mówi o odpowiedzialności i konieczności uczenia się myślenia; ponadto o burzliwych losach najcenniejszego z polskich insygniów królewskich, tzw. Korony Chrobrego oraz o Korei, w której chrześcijaństwo rozwija się bardzo szybko, a wyznawcami Chrystusa zostają również politycy i celebryci.  

 

Zaproszenia

 

- 10.02. sobota Duszpasterstwo Osób Stanu Wolnego zaprasza panny i kawalerów na Muzyczne Ostatki dla Singli

 

Ogłoszenia

 

  • Firma Green Office Ecologic we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołówi w potrzebie organizuje w całej Polsce akcję zbiórki elektroodpadów. Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce, prowadzonego przez Siostry Misjonarki Orionistki. Akcję u nas w parafii zakończy transport 22.02 o godz. 9:00. Do tego czasu spróbujmy przejrzeć nasze mieszkania pod kątem elektrośmieci, których można się pozbyć.

  • 17.02.-23.03. odbędzie się rekrutacja do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku, którą rozpocznie Dzień Otwarty Szkoły - szczegóły w gablotce i na www.urszulanki.rybnik.pl
  • 1.03. w internecie ruszają zapisy na wyprawę Tatry po męsku – szczegóły na plakacie i w sieci.

  • 6-8.04. w EMAUS w Koniakowie „Trudne rozstanie” rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka.

Ogłoszenia parafialne 28.01.2018r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Słowa Jezusa mają w sobie prawdę dotyczącą naszego życia. Nauka Jezusa może być dla nas trudna, czasem bolesna, ale ma w sobie moc uwalniania nas od zła. Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Nie taką, która ma nas zgnębić, utrudnić nam życia, ale wyzwolić nas z tego, co w nas niedomaga i przeszkadza w nawróceniu do Boga.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.

Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom życzymy udanych ferii zimowych i bezpiecznego wypoczynku.

30.01. i 1.02. kancelaria parafialna będzie czynna tylko od 16:00 do 17:00

 

Spotkania grup formacyjnych: tylko Kurs ALFA dla kandydatów do bierzmowania czwartek 19:00

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

 

W tym tygodniu są: I czwartek, piątek i sobota miesiąca – nabożeństwa kwadrans przed mszą poranną.

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi.

 

Piątekobchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), które kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Kończymy okres śpiewania kolęd. Jest to także dzień modlitw w intencji katechizacji dorosłych. W całym Kościele jest obchodzone jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – w tym dniu kolekta będzie przeznaczona na zakony kontemplacyjne.

 

Sobota – od godz. 7:00 odwiedziny chorych, których prosimy zgłosić w zakrystii.

- po mszy na godz. 9:00 zapraszamy mężczyzn do pomocy przy demontażu stajenki.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

Przy dokonywaniu rocznych rozliczeń finansowych możemy tradycyjnie przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego; możemy w ten sposób wesprzeć także naszą parafię za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel (40-545 Katowice ul. Warzywna 31) podając w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000003534 z tytułem przelewu „Na cele domu formacyjnego TERESA”. Przy okazji Bóg zapłać za wszystkie przekazane kwoty z roku poprzedniego.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. 1 Maja nieparzyste 31-49 ; a za tydzień nieparzyste 51-89.

 

W Gościu Niedzielnym tematem numeru jest mistyka, jako coś dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych; a także o tym skąd wiemy, co jest dobre, a co złe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe?

 

Zaproszenia

 

- 28.01. niedziela o 14:00 doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach;

- 28.01. niedziela o 15:00 organizowany przez KIK na Nowinach Modlitewny Marsz Pamięci w formie Drogi Krzyżowej dla uczczenia pamięci ofiar marszu śmierci w 1945 r. oraz Tragedii Górnośląskiej;

- 10.02. sobota Duszpasterstwo Osób Stanu Wolnego zaprasza panny i kawalerów na Muzyczne Ostatki dla Singli.

 

Ogłoszenia

 

- 6-8.04. w EMAUS w Koniakowie „Trudne rozstanie” rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

- 17.02.-23.03. odbędzie się rekrutacja do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku, którą rozpocznie Dzień Otwarty Szkoły - szczegóły w gablotce i na www.urszulanki.rybnik.pl


Ogłoszenia parafialne 21.01.2018r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” To wezwanie dzisiaj nie traci na aktualności. Nawet jeśli regularnie chodzimy do kościoła i modlimy się, to też potrzebujemy nawrócenia, aby być jeszcze bliżej Boga. Wielokrotnie słuchamy Ewangelii. Na ile jednak wierzymy w słowa w niej zawarte? Jak chcemy je realizować w swoim życiu? Wsłuchiwanie się swoim sercem, w skupieniu i z wiarą, w Słowo Boże to część składowa naszego nawrócenia. Przyjmijmy i dziś ten dar.

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.

 

Spotkania grup formacyjnych: Krąg biblijny poniedziałek 20:00; Katecheza kobiet wtorek 15:00; Katecheza mężczyzn środa 19:00; Kurs Alfa gimnazjalistów czwartek 19:00; Ministranci sobota 9:00

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45

- kończymy odwiedziny kolędowe, można jeszcze skorzystać z kolędy dodatkowej w sobotę od 14:30

 

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

Życzymy dobrego wypoczynku wszystkim udającym się na ferie zimowe – a przede wszystkim śniegu!

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. 1 Maja nieparzyste 1-27 ; a za tydzień nieparzyste 31-49.

 

W Gościu Niedzielnym tematem numeru jest potrzeba ochrony życia chorych dzieci; ponadto polecamy rozmowę z Biskupem Tadeuszem Wojdą o słabościach Kościoła w Europie, kwitnącym chrześcijaństwie w Azji i Afryce, nawracaniu się muzułmanów i silnej wierze Podlasia; o Peru, które właśnie odwiedził papież; o grobie Heleny Kmieć, zamordowanej rok temu w Boliwii wolontariuszki misyjnej, który stał się miejscem modlitwy nie tylko jej bliskich. Natomiast w Małym Gościu o tym co to właściwie jest „dziecięca wiara”, a także zapowiedziana płyta z hitami Małego TGD oraz plakat z Kamilem Stochem

 

Zaproszenia – szczegółowe informacje podane na plakatach w gablotce:

- 21.01. dzisiejsza niedziela o 15:45 w parafii MB Częstochowskiej na Nowinach u ks. Marka Bernackiego Charytatywny Koncert Kolędowy „dla Zbyszka” walczącego z rakiem wieloletniego uczestnika Pielgrzymki Rybnickiej, w której posługiwał jako członek zespołu pomocy medycznej

- 26.01. piątek o 18:00 Spotkanie młodych u Franciszkanów w Zamysłowie – Jasełka jakich jeszcze nie widziałeś pt. „Gdy Bóg podróżuje koleją”;

- 27.01. sobota o 12:00 Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Bazyliki w Panewnikach;

- 28.01. niedziela o 14:00 doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach;

- 28.01. niedziela o 15:00 organizowany przez KIK na Nowinach Modlitewny Marsz Pamięci w formie Drogi Krzyżowej dla uczczenia pamięci ofiar marszu śmierci w 1945 r. oraz Tragedii Górnośląskiej;

- 10.02. sobota Duszpasterstwo Osób Stanu Wolnego zaprasza panny i kawalerów na Muzyczne Ostatki dla Singli

 

Ogłoszenia

- 27.01. sobota Warsztaty o dialogu „Kochaj-SŁUCHAJ-mów-KOCHAJ” w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego w Katowicach-Brynowie;

- 6-8.04. w EMAUS w Koniakowie „Trudne rozstanie” rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka


Informacje i zaproszenia 14.01.2018 r.

 

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Jezus zadaje dziś uczniom pytanie: „Czego szukacie?” Czy odpowiedzielibyśmy na nie: „Szukamy Boga i życia wiecznego”? Bo to pytanie jest skierowane także do każdego z nas. Bóg jest blisko - przyszedł do nas jako małe dziecko, przyjmujemy Go w Komunii Świętej, słuchamy w Słowie Bożym. Jest także obecny w otaczającej nas rzeczywistości. On pozwala nam siebie odnaleźć. Tylko czy my rzeczywiście Go szukamy?

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. W gablotce i na stronie internetowej publikujemy wskazania duszpasterskie i orędzie papieża Franciszka poświęcone temu aktualnemu zagadnieniu.

 

           Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone dary.

 

W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.

Spotkania grup formacyjnych:   Krąg biblijny poniedziałek 20:00;   Katecheza kobiet wtorek 15:00; Wspólnota Karmelitańska środa 17:00;   Katecheza mężczyzn środa 19:00;       

Kurs Alfa dla gimnazjalistów czwartek 19:00;   Ministranci sobota o 9:00;   Dzieci Maryi sobota 9:00

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45.

 

Środa – Karmelitański Zakon Świeckich zaprasza na nieszpory z adoracją przy żłóbku o godz. 17:30

  1. stycznia obchodzimy kolejny Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, który tradycyjnie poprzedza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w dniach 18-25 stycznia, zaś po jego zakończeniu będzie miał miejsce Dzień Islamu w Kościele katolickim 26. stycznia.

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi.

 

Piątek - trzeci w miesiącu jest szczególnym dniem kultu Miłosierdzia Bożego – nabożeństwo o 6:45

- Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o g.18:00 w Domu Katechetycznym.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa bl.27b; za tydzień z ul. 1 Maja nieparzyste 1-27

 

W Gościu Niedzielnym tematem numeru jest św. Stanisław Kostka – patron młodzieży i Polski; ponadto o kościele w Chile i Peru, gdzie papież Franciszek rozpoczyna kolejną pielgrzymkę. Za tydzień w Małym Gościu płyta z piosenkami zespołu Małe TGD.

 

Zaproszenie

Za tydzień w niedzielę 21. stycznia o godz. 15:45 w parafii MB Częstochowskiej na Nowinach u ks. Marka Bernackiego odbędzie się Charytatywny Koncert Kolędowy „dla Zbyszka” walczącego z rakiem wieloletniego uczestnika Pielgrzymki Rybnickiej, w której posługiwał jako członek zespołu pomocy medycznej

 

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia: Gi Group prowadzi rekrutację na stanowiska: Operator maszyn oraz Pracownik magazynowy, operator wózka jezdniowego do pracy w zakładzie produkcyjnym na terenie Rybnika. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod adresem podanym w gablotce (Rybnik ul. Przemysłowa 2c, tel. 575-033-100)


Informacje i zaproszenia od 7.01. do 14.01.2018 r.

W sercu Kościoła

 Tygodnik Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach

Rok XXVII            STYCZEŃ                2018/01


WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Obchodzimy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył nadchodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. To wyznanie słyszymy podczas każdej mszy tuż przed przyjęciem Komunii świętej. Otwórzmy się na głębię tej prawdy, że Jezus, nasz Zbawiciel oddał swoje życie za każdego z nas.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej archidiecezji. Bóg zapłać za złożone dary.


 W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

Dziękujemy za przygotowanie i uczestnictwo we wczorajszym Chwałowickim Orszaku Trzech Króli. Wszystkich zachwycił liczny udział mieszkańców i gości. Słowa wdzięczności kierujemy do orkiestry i diakonii muzycznej, a także niezwykle zaangażowanej społeczności „Królewioka” – zwłaszcza do konnych jeźdźców, którzy odegrali rolę mędrców z trzech różnych kontynentów.

Spotkania grup formacyjnych:  Krąg biblijny poniedziałek 20:00;   Katecheza kobiet środa 15:00; Katecheza mężczyzn środa 19:00;          Ministranci i Dzieci Maryi sobota 9:00

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45.

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 z okazją do spowiedzi

11 stycznia o godz. 19:00 startujemy z Kursem Alfa dla młodzieży drugich i trzecich klas gimnazjalnych, która w ten sposób zrealizuje swoje przygotowanie do sakramentu bierzmowania, który przyjmie na wiosnę podczas wizytacji kanonicznej, która będzie miała miejsce w tym roku, a przeprowadzi ją Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc

Sobotao godzinie 19:00 zapraszamy do naszego kościoła na noworoczny koncert kolędowy w wykonaniu Rybnickiej Orkiestry Miejskiej; natomiast dziś w imieniu Rybnickiego Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego zapraszamy na Charytatywnym Koncercie

Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Magdy Anioł, który odbędzie się w kościele Matki Boskiej Bolesnej o godz. 17:30. Koncert poprzedzą jasełka w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach.

Przyszła niedziela­będzie dniem zbierania opłat na całoroczną rezerwację ławek w naszym kościele, tradycyjną kwotę będzie można uiścić po każdej Mszy Świętej w domu parafialnym w salce nr 5

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa bloku 27c; a za tydzień z bloku 27b.

W Gościu Niedzielnym dziś o tym, że ksiądz ma być człowiekiem bogobojnym, to znaczy ma się bać Boga, a nie ludzi; ponadto o nowym biskupie Paryża, który jest lekarzem, który święcenia kapłańskie przyjął dopiero w wieku 44 lat, a także o tym jak powstał bursztynowy ołtarz w Gdańsku.

Zaproszenia: Piekary zapraszają do odwiedzenia swojej żywej i ruchomej szopki na Rajskim Placu. Podobnie i w bazylice w Panewnikach trwają adoracje przy Bożym Żłóbku - szczegóły na plakatach, zapraszamy do odwiedzenia tych miejsc.

24.02.2018 r. w Połomi odbędą się święcenia diakonatu, które ma przyjąć m.in. nasz parafianin. Spełniając wymogi Prawa Kanonicznego ponawiamy ogłoszenie zapowiedzi: „Alumn JAKUB GOJNY urodzony 24.01.1994 r. w Rybniku pragnie przyjąć święcenia diakonatu. Kandydata poleca się modlitwom wiernych. Kto by zaś o nim coś wiedział, co czyniłoby go niegodnym święceń, byłby w sumieniu zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie o tym tutejszy urząd parafialny.


Informacje i zaproszenia od 31.12.2017 r. do 07.01.2018 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Na zakończenie tego roku nakłada się Święto Świętej Rodziny. Rodzina z Nazaretu uczy nas przeżywać sakramentalne spotkania z Bogiem nie jako puste ryty pobożności, ale jako formy dziękczynienia i modlitwy za otrzymane łaski, mamy więc podwójny powód do wspólnego dziękczynienia za dary minionego roku, za wszystkie akty wzajemnej miłości. 

               Kolekta dzisiejsza na potrzeby parafii. Zaś w Nowy Rok na WŚSD w Katowicach 


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16:30 zapraszamy parafian na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne z okazji zakończenia roku kalendarzowego. W tym dniu pod zwykłymi warunkami przypisana jest łaska odpustu zupełnego do publicznego odśpiewania hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”.

 

Poniedziałek - Nowy Rok, Światowy Dzień Modlitw o Pokój i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, która kończy oktawę Narodzenia Pańskiego; msze św. według porządku niedzielnego. Na rozpoczęcie roku kalendarzowego kierujemy do Boga hymn do Ducha Świętego w celu uproszenia łaski światła i pomocy Bożej w nowym roku. Do publicznej formy tego aktu przypisany jest też dar odpustu zupełnego. Jutrzejsza uroczystość jest tzw. „dniem nakazanym” zobowiązujący katolika do uczestnictwa w Eucharystii i powstrzymania się wykonywania prac niekoniecznych, do których poza wszystkimi niedzielami należą również: 6. stycznia Objawienie Pańskie, przypadające w tym roku 31. maja Boże Ciało, oraz 15. sierpnia Wniebowzięcie NMP, 1. listopada Wszystkich Świętych i 25. grudnia Boże Narodzenie

 

Wtorek - nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45.

 

Środa - katecheza kobiet o 15:00; katecheza mężczyzn o 19:00

 

W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca - o 6:45 odprawimy okolicznościowe nabożeństwa.

 

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 oraz okazja do spowiedzi

 

Sobota - 6. stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - msze św. wg porządku niedzielnego. Wpisując się w nowe zwyczaje pragniemy w tym dniu o godz. 13:00 zorganizować Orszak Trzech Króli, który przejdzie od kościoła na „Królewiok” do Stajenki przy ul. Zwycięstwa 101a (od 2014r. inicjatorem jej budowy był śp. Wilhelm Fojcik, którego Bóg powołał do siebie w tegoroczny wigilijny poranek, a jego pogrzeb odbył się wczoraj). Tam zakończymy wspólnym kolędowaniem z parafialnymi muzykami. Będą do nabycia specjalne korony i chorągiewki, ale zapraszamy dzieci i dorosłych do przygotowania własnych i stosownego przebrania się za postacie „ze stajenki”.

Parafian, którzy ofiarowali ANIOŁA serdecznie zapraszamy w sobotę 6 stycznia na mszę św. o godz. 12:00, po której „specjalny wysłannik z Nieba” wręczy podziękowania. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu udało się obdarować „Aniołami” 43 rodziny, natomiast z towarów zebranych w zaprzyjaźnionych sklepach w ramach akcji „Mam niewiele, ale się z Tobą podzielę” zostało zrobionych 45 paczek. W imieniu Caritas i jej podopiecznych dziękujemy za uczynione dobro.

6 stycznia dziękujemy Bogu za 20. rocznicę święceń biskupich naszego Arcybiskupa Metropolity Wiktora Skworca. 

 

Przyszła niedziela­ - Święto Chrztu Pańskiego, na Mszę o godz. 12:00 zapraszamy rodziny kandydatów do I Komunii Świętej, niech dzieci przyniosą do poświęcenia swoje nowe świece lub świece chrzcielne, które odpalimy od Paschału i odnowimy wszyscy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa bloku 29b; a za tydzień z bloku 27c.

 

Życzenia i podziękowania: Jako duszpasterze dziękujemy za wszystkie wyrazy pamięci i serdeczności wyrażone w życzeniach składanych ustnie, telefonicznie, SMSowo, przesłanych pocztą tradycyjna i elektroniczną. Przekazujemy również otrzymane życzenia od Wspólnoty św. Mikołaja w Dorsten.  Otrzymaliśmy także podziękowanie za dar materialny w wysokości 5959,31 zł zebrany na budowę Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego NAZARET w Piekarach Śląskich z informacją, że zostaliśmy wpisani do Złotej Księgi Sanktuaryjnej i że w każdą sobotę o 6:30 w Bazylice przed Obrazem Matki Bożej odprawiana jest Msza Święta za ofiarodawców. Ponadto Piekary zapraszają do odwiedzenia swojej żywej i ruchomej szopki na Rajskim Placu. Podobnie i w bazylice w Panewnikach trwają adoracje przy Bożym Żłóbku - szczegóły na plakatach, zapraszamy. 

 

24.02.2018 r. w Połomi odbędą się święcenia diakonatu, które ma przyjąć m.in. nasz parafianin. Prawo Kanoniczne przewiduje w związku z tym ogłoszenie zapowiedzi, co niniejszym czynię: „Alumn JAKUB GOJNY urodzony 24.01.1994 r. w Rybniku pragnie przyjąć święcenia diakonatu. Kandydata poleca się modlitwom wiernych. Kto by zaś o nim coś wiedział, co czyniłoby go niegodnym święceń, byłby w sumieniu zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie o tym tutejszy urząd parafialny.”

 


Informacje i zaproszenia od 24.12. do 31.12.2017 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Ostatnie chwile adwentowego czuwania. Czwarta niedziela Adwentu zlewa się z wigilią Bożego Narodzenia. Zanim spojrzymy do stajenki jesteśmy zaproszeni w słowie Bożym do spojrzenia na tajemnicę Dzieciątka Jezus, aby zobaczyć wszechmocnego Boga, który z miłości do nas uniżył się i przyjął postać człowieka. Popatrzmy na Maryję przyjmującą z pokora wolę Bożą w chwili zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Powiedzmy Jezusowi, co kryją nasze serca.

On jest Tym, na którego czekamy. Maranatha - przyjdź Panie Jezu.

Kolekta dzisiejsza na potrzeby parafii. Bóg zapłać za złożone dary.


W dzisiejszą niedzielę - nie będzie nieszporów ani wieczornej mszy. Okazja do spowiedzi do g. 15:00. O 24:00 zapraszamy na Pasterkę. Diakonia Muzyczna zaprasza już na 23:00 na wspólne kolędowanie. Kolekta zebrana podczas Pasterki tradycyjnie przeznaczona zostanie na Fundusz Obrony Życia.

 

Spotkań grup formacyjnych w tym tygodniu nie będzie.

 

Poniedziałek - Uroczystość Narodzenia Pańskiego, zapraszamy na nieszpory kolędowe o godz. 15:00; w tym dniu nie będzie mszy świętej wieczornej.

 

Wtorek - drugi dzień świąt - Święto Świętego Szczepana pierwszego męczennika; msze według porządku niedzielnego, nie będzie jednak nieszporów; w tym dniu kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.

 

Środa - Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty

 

Czwartek - Święto Świętych Młodzianków męczenników, na mszy o godz. 9:00 będziemy błogosławić dzieci i mamy w stanie błogosławionym, po mszy świętej rozdanie nagród dzieciom za uczestnictwo w Roratach; wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00

 

Piątek - w Katowicach koncert międzynarodowych kolęd pt. „Betlejem w spodku” - zapraszamy.

 

Przyszła niedziela - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, tego dnia są wolne intencje mszalne kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Nie będzie niedzielnych nieszporów, natomiast na godz. 16:30 zapraszamy parafian na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne z okazji zakończenia roku kalendarzowego. W tym dniu do publicznego odśpiewania hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” przypisana jest łaska odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

Następny poniedziałek w Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, która kończy oktawę Narodzenia Pańskiego; kolekta tego dnia na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa bloku 29c; a za tydzień z ul. Zwycięstwa bloku 29b.

 

W Gościu Niedzielnym obrazek z modlitwą przy stole wigilijnym i wiele świątecznych treści na Boże Narodzenie i na Nowy Rok, numer jest podwójny w cenie 8 zł.

 

Życzenia i podziękowania: Wdzięczność dla panów stawiających stajenkę i choinki, osób które je podarowały oraz firmie Aurelii Wałach, która zadbała o kwiaty i wystrój stajenki. Dziękujemy dzieciom za stajenki do konkursu i jasełka. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionego czasu Świąt Bożego Narodzenia, radosnej atmosfery rodzinnej i żywej obecności przychodzącego Boga w Waszych sercach.


Informacje i zaproszenia od 17.12. do 24.12.2017 r.

WPROWADZENIE W LITURGIĘ

 

Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest Gaudete, ponieważ usłyszymy dziś wezwanie do radości. Dziś rozpoczynamy drugi etap Adwentu czyli ostatni tydzień bezpośrednich przygotowań do świąt Bożego Narodzenia upamiętniających pierwsze przyjście Chrystusa. Oczekując tego drugiego na końcu czasów stosujmy się do wskazań św. Pawła „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Oczyśćmy nasze serca, abyśmy z radością mogli przyjąć Chrystusa.

  Gościmy dziś w parafii diakona WŚSD w Katowicach, który wygłosi Słowo Boże i zbierze kolektę na budowę Domu Pielgrzyma „Nazaret” w Piekarach Śląskich, o którą prosi nas Ks. Arcybiskup.


W dzisiejszą niedzielę - o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

Przy wyjściu z kościoła u dzieci ze Szkolnych Kół Caritas można nabyć opłatki i wigilijne świece Caritas natomiast w zakrystii można zakupić bilety na koncert „Betlejem w Spodku” 29 grudnia.

 

Poniedziałek - na 9:00 (do piątku) zapraszamy do kościoła mężczyzn do pomocy przy budowie stajenki;

jeśli ktoś z parafian chciałby dla wystroju kościoła podarować choinkę do wycięcia ze swojej posesji to prosimy o kontakt po mszy w zakrystii.

Okazja do spowiedzi - od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do mszy i po mszy do godz. 9:00; oraz od 17:00 do mszy i po mszy do godz. 20:00 (w piątek do 21:00)

W sobotę 7:00-8:00, po mszy 9:00-12:00, a po południu 14:00-18:00 i po mszy 19:00-21:00

W niedzielę (w wigilię) 6:00-7:00, potem pół godz. przed każdą mszą oraz 13:00-15:00

 

Wtorek - tradycyjne nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 6:45.

 

Czwartek - wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00

 

Sobota - kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną chorych parafian, których prosimy zgłosić w zakrystii; spotkanie ministrantów w sobotę 11:30

Na okres świąt przerywamy odwiedziny duszpasterskie, które wznowimy dopiero od 2. stycznia.

 

Przyszła niedziela - IV Niedziela Adwentu to już dzień wigilii, dlatego ostatnia msza będzie o g. 12:00

Wszystkich parafian zapraszamy na tradycyjną pasterkę o godz. 24:00.

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

 

Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła oraz ofiary na kwiaty składane do skarbony na filarze;

w bieżącym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Zwycięstwa bloku 31a; a za tydzień z bloku 29c.

 

W Gościu Niedzielnym tematem numeru jest polski fenomen popularności Rorat; znajdziemy także refleksję o siedmiu antyfonach adwentowych; natomiast w Małym Gościu witraż do wyklejenia i powieszenia w oknie.

 

Ogłoszenia

 

Uczniowie i nauczyciele SP 35 zapraszają na Widowisko Bożonarodzeniowe w wykonaniu szkolnej grupy „Nieposkromieni” oraz wspólne kolędowanie na sali gimnastycznej w budynku nr 2 (dawne gimnazjum) - w czwartek 21.12.br o godz. 17:00. Natomiast dzieci SP 13 zapraszają na Jasełka do naszego kościoła w piątek o godz. 9:00. Pozostałe informacje na plakatach i stronie internetowej.


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42