INTENCJE

INFORMACJA O WOLNYCH INTENCJACH MSZALNYCH

Można jeszcze zamówić msze w najbliższych wolnych terminach:

 

25.03. g. 7:00 (1) pon

29.03. g. 7:00 (1) pt

01.04. g. 7:00 (1) pon

02.04. g. 7:00 (1) wt

03.04. g. 7:00 (1) śro

11.04. g. 7:00 (1) czw

22.04. g. 7:00 PON

26.04. g. 17:00 (2) pt

28.04. g. 9:00 NDZ

29.04. g. 18:00 (2) pon

01.05. g. 7:00 (1) śro

02.05. g. 7:00 (1) czw

02.05. g. 18:00 (2) czw

04.05. g. 18:00 (2) sob

06.05. g. 7:00 (1) pon

06.05. g. 18:00 (2) pon

07.05. g. 7:00 (1) wt

07.05. g. 18:00 (2) wt

08.05. g. 18:00 (2) śro

09.05. g. 7:00 (1) czw

11.05. g. 8:00 (1) sob

12.05. g. 17:00 NDZ

13.05. g. 7:00 (1) pon

13.05. g. 18:00 (2) pon

14.05. g. 7:00 (1) wt

15.05. g. 7:00 (1) śro

16.05. g. 7:00 (1) czw

18.05. g. 8:00 sob

20.05. g. 7:00 (1) pon

21.05. g. 7:00 (1) wt

23.05. g. 7:00 (1) czw

27.05. g. 7:00 (1) pon

29.05. g. 7:00 (1) śro

29.05. g. 18:00 (2) śro

30.05. g. 7:00 (1) czw


Intencje mszalne 24.03.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 13,2-5

«Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?  Albo myślicie, że owych osiemnastu,
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi
winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».


3. NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU- 24.03.2019 r.

 7:00    Za + Natalię Gajda - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00    Za + Andrzeja Kucharskiego - od uczestników pogrzebu (1)

10:30    1) W intencji Tomasza Zawady z okazji 15. rocznicy urodzin dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Bożą

               2) W intencji Tomasza Wałacha z okazji urodzin oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny

12:00    W intencji Szymona z okazji 10. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 

17:00    Za + Bruno Bugiera - ofiarowana od siostry Władysławy


PONIEDZIAŁEK - 25.03.2019 r. - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

 7:00    Za + Krystynę Szojer - od XI Róży Żywego Różańca

  8:15   Pogrzeb śp. Ryszardy Kubik

18:00   1) W intencji Sylwii Skorupa z okazji 18. rocznicy urodzin prosząc o dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

              2) Za + Bronisława Kasperek w 3. rocznicę śmierci


WTOREK - 26.03.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    Za ++ Józefa Kowalczyka, żonę Helenę i rodziców z obu stron oraz córkę Teresę i syna Jana

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za ++ Mirosława Wypchoł i ojca Zygmunta


ŚRODA - 27.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Jana Majchrzak - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00    Nauka rekolekcyjna dla SP 13 i 35 klasy I-V 

10:45   Nauka rekolekcyjna dla SP 13 i 35 klasy VI-VIII i 3 gim 

18:00    1) Za + Eugenię Kopaniecką w 17. rocznicę śmierci

               2) Za + Wiesława Kozaka w 6. rocznicę śmierci


CZWARTEK - 28.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Alfreda Wiencierz w rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron

 9:00    Nauka rekolekcyjna dla SP 13 i 35 klasy I-V 

10:45   Nauka rekolekcyjna dla SP 13 i 35 klasy VI-VIII i 3 gim 

18:00    1) Za ++ Annę Wieczorek, męża Ryszarda, rodziców z obu stron, córkę Różę i syna Piotra

                2) Za + Edwarda Wałacha

                3) W intencji duchowych owoców Młodzieżowego Kursu Alfa


PIĄTEK - 29.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Krystynę Benisz - od koleżanek z pracy

 9:00    Msza rekolekcyjna dla SP 13 w intencji śp. katechetki Urszuli Dziewior

11:00    Msza rekolekcyjna dla SP 35 o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego 

 7:45 i 16:15 Nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) Za + Tadeusza Pawliczka w rocznicę urodzin - od rodziny Tkocz

               2) Za + Czesława Zimończyka - od córki, zięcia, wnuków i prawnuków


SOBOTA - 30.03.2019 r. - dzień powszedni

 8:00    1) Za ++ Barbarę i Rudolfa Winkler

               2) Za + Alojzego Ogon - ofiarowana od byłych pracowników probostwa

18:00   1) Za + Mieczysława Cichockiego w rocznicę urodzin

               2) Za + Adriana Kuras w 3. rocznicę śmierci oraz ojca Kazimierza

               po mszy chrzest Jana Wiaterek


4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 31.03.2019 r.

 7:00    Za + Salomeę Kobiałko - od uczestników pogrzebu (1!)

 9:00    Za ++ Anielę Dawia i męża Andrzeja

10:30    Za + Stefanię Jarzyna - od uczestników pogrzebu (1)

12:00    Za + Mariannę Chartuniewicz w 11. rocznicę śmierci

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 

17:00    Za ++ Władysławę, Stanisława, Bogdana i Krzysztofa Kuśmirek


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Alojzy Ogon: 30.03. g.7:00;   30-dniowa 14.04. g.7:00;    1) 13.05. g.18:00;    2) 16.06. g.7:00;    3) 16.07. g.18:00

+ śp. Edmund Borowski:    1) 2.04. g.7:00 od rodziny;    2) 11.04. g.7:00 od rodziny;    30-dniowa 29.04. g.18:00

+ śp. Krystyna Szojer:    25.03. g.7:00 od XI róży 30-dniowa 22.04. g.7:00;    1) 15.05. g.7:00;    2) 17.06. g.18:00

+ śp. Krystyna Benisz:    29.03. g.7:00 od koleżanek z pracy;   30-dniowa 24.04. g.7:00;    1) 18.05. g.8:00


Intencje mszalne 17.03.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 9,28b-29.35

[Jezus] wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił,

wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»


2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17.03.2019 r.

 7:00   Za + Teresę Sojka - od uczestników pogrzebu (1) 

 9:00   W intencji Kamila Grinspek z okazji 20. rocznicy urodzin prosząc o dary Ducha Świętego

10:30   Za + Ewę Rozrażewską - od uczestników pogrzebu (5)

12:00   W intencji rocznych dzieci: Amelii Róży Marek, Elizy Marii Emrich, Kamili Wiktorii Grosman, Matyldę Konwa, Natalii Marty Wodeckiej, Zofii Klaudii Pisulskiej, Antoniego Wojciecha Pyszny, oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Aleksandrę Kuchcik, Dominikę Olę Węgrzyk, Hannę Halinę Błanik, Lenę Nikolę Mazurek, Nadię Helenę Mamcarz, Adriana i Dawida Bąk, Alexandra Gabriela Knaissi, Igora Włodarczyka, ich rodziców i chrzestnych

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym  

17:00   Za ++ rodziców Martę i Augustyna Groborz 


PONIEDZIAŁEK - 18.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Władysława Łojka w 28. rocznicę śmierci

              2) Za +  wujka Jana Jona i żonę Dorotę

18:00   1) Za + Helenę Wieczorek w 30. dzień po śmierci

              2) Za + Barbarę i Władysława Szado w 30 . dzień po śmierci


WTOREK - 19.03.2019 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    W intencji Weroniki o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej

17:30    Nabożeństwo ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP

18:00    1) W intencji mężów i ojców przez wstawiennictwo św. Józefa o wierność powołaniu

               2) Za + Gertrudę i Andrzeja Janas


ŚRODA - 20.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Antoninę Abrahamczyk - od uczestników pogrzebu (3)

18:00    1) Za ++ Henryka Mitko oraz Marię i Alfreda Grzybek

               2) Za ++ Józefa Hellwig, rodziców i pokrewieństwo


CZWARTEK - 21.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    1) Za + Joannę Suwaj - od uczestników pogrzebu (1)

               2) W intencji dziękczynnej za odzyskane zdrowie

18:00   1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

                2) Za + Andrzeja Nierodkę w 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 22.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    W intencji męża Józefa o Boże błogosławieństwo i zdrowie

 7:45 i 16:15 Nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych

17:00    1) Za + Tomasza Kuczerę od sąsiadów z ul. Zwycięstwa 31c

               2) Za ++ Marię Wożniak, męża Tadeusza oraz zmarłych rodziców i teściów


SOBOTA - 23.03.2019 r. - dzień powszedni

 8:00    1) Za + Bolesława Głowacza w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Erwina Piechaczek w 30. dzień po śmierci

18:00   1) Za ++ rodziców Adelajdę i Stanisława Rusin, oraz zmarłych z rodziny Rusin, Tyszkiewicz, Krawczyk, Walecki

               2) Za ++ Marię i Teofila Pierchała oraz Alfreda Pietrygę


3. NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU- 24.03.2019 r.

 7:00    Za + Natalię Gajda - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00    Za + Andrzeja Kucharskiego - od uczestników pogrzebu (1)

10:30    1) W intencji Tomasza Zawady z okazji 15. rocznicy urodzin dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę Bożą

               2) W intencji Tomasza Wałach z okazji urodzin oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny

12:00    W intencji Szymona z okazji 10. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 

17:00    Za + Bruno Bugiera - ofiarowana od siostry Władysławy


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Janusz Ćmok:    30-dniowa 10.04. g.7:00;    1) 10.05. g.7:00;    2) 10.06. g.18:00;    3) 10.07. g.18:00


Intencje mszalne 10.03.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 4,1n.4.8.12

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu
[Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. (...)
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek».
«Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
«Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»


PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10.03.2019 r.

 7:00    Za ++ Pawła Skorupa w rocznicę śmierci oraz żonę Klarę i ++ rodziców

 9:00    1) Za ++ Łucję Zielińską, męża Józefa oraz krewnych z obu stron

               2) W intencji parafian

10:30   Za + Marię Ucherek w 2. rocznicę śmierci

12:00   W intencji Krystyny Badury z okazji 80. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym  

17:00   W intencji Joanny Zdrzałek z okazji 50. rocznicy urodzin [TD]


PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   PONIEDZIAŁEK - 11.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   W intencji parafian

18:00  1) Za ++ Wandę Kobeszko i Wacława Drozdowskiego

              2) W intencji Marii Kowalskiej dziękujac za otrzymane laski i prosząc o błogosławieństwo Boże

19:00   REKOLEKCYJNA NAUKA STANOWA dla sakramentalnych małżeństw


PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   WTOREK - 12.03.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    W intencji parafian

18:00   1) Za + Grzegorza Brylińskiego w 2.rocznicę śmierci

               2) Za + Różę Szotek w 1. rocznicę śmierci

19:00   REKOLEKCYJNA NAUKA STANOWA dla osób żyjących samotnie


PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   ŚRODA - 13.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    W intencji parafian

18:00   1) Za + Jana Śramę - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Helenę Michalską w rocznicę urodzin

19:00   REKOLEKCYJNA NAUKA STANOWA dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych


CZWARTEK - 14.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za + Grażynę Szymkowiak - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   1) W intencji Krystyny Barańskiej z okazji 70. rocznicy urodzin i o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

               2) Za + Zygmunta Kompanowskiego w rocznicę urodzintynę 


PIĄTEK - 15.3.2019 r. - dzień powszedni

 7:00   Za + Tomasza Kuczera - od uczestników pogrzebu (1)

 7:45 i 16:15 nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ

17:00   1) W intencji Wiesława Kochan z okazji 60. rocznicy urodzin i o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

               2) Za ++ Elżbietę, Stanisława, Zofię Kochan oraz Anielę i Antoniego Brychcy


SOBOTA - 16.03.2019 r. - dzień powszedni

 8:00   1) Za + Zygmunta Korsak w 5. rocznicę śmierci

              2) Za + Danutę Gontarek - od uczestników pogrzebu (2!)

18:00  1) Za + Marię Oleś w 1. rocznicę śmierci

              2) Za + Agatę Brudny w 1. rocznicę śmierci

              po mszy chrzest Wiktorii Agaty Guzy


2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17.03.2019 r.

 7:00   Za + Teresę Sojka - od uczestników pogrzebu (1) 

 9:00   W intencji Kamila Grinspek z okazji 20. rocznicy urodzin prosząc o dary Ducha Świętego

10:30   Za + Ewę Rozrażewską - od uczestników pogrzebu (5)

12:00   W intencji rocznych dzieci: Amelii Róży Marek, Elizy Marii Emrich, Kamili Wiktorii Grosman, Matyldę Konwa, Natalii Marty Wodeckiej, Zofii Klaudii Pisulskiej, Antoniego Wojciecha Pyszny, oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Aleksandrę Kuchcik, Dominikę Aleksandrę Węgrzyk, Hannę Halinę Błanik, Lenę Nikolę Mazurek, Nadię Helenę Mamcarz, Adriana i Dawida Bąk, Alexandra Gabriela Knaissi, Igora Włodarczyka, ich rodziców i chrzestnych

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym  

17:00   Za ++ rodziców Martę i Augustyna Groborz 


Intencje mszalne 03.03.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 6,43.44a.45

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to,

które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo.

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,

a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.

Bo z obfitości serca mówią jego usta.


8. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3.03.2019 r.

  7:00   1) W intencji członków III i XIII Róży Żywego Różańca

  9:00   1) Za + Stefana Tyl - od pracowników przeróbki mechanicznej KWK Chwałowice

               2) W intencji parafian

10:30    Za + Zbigniewa Macionczyka w 2. rocznicę śmierci

12:00    Za + Genowefę Nawała w 1. rocznicę śmierci

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Natalię Gajda w 30. dzień po śmierci


PONIEDZIAŁEK - 4.03.2019 r. - Święto św. Kazimierza, królewicza

 7:00    Za + Elżbietę Sechawer-Dutkiewicz - od uczestników pogrzebu (1)

18:00   1) Za + Józefa Mlak - od Beaty i Romana Chrapkiewicz

              2) Za ++ Stefanię Zimny, męża Karola, córkę Danutę i prawnuczkę Liliankę


WTOREK - 5.03.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00    1) Za ++ Gertrudę Buchalik i męża Maksymiliana

               2) Za + Alojzego Błanik oraz rodziców z obu stron

18:00    1) W intencji Ks. Krzysztofa Jarczyka z okazji urodzin

               2) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

19:00    Msza Wspólnoty Jezusa Miłosiernego 


ŚRODA POPIELCOWA - 6.03.2019 r. 

 7:00    Za ++ Martę i Wilhelma Skorupa

 9:00     ............................................................

16:00    ............................................................

18:00    1) Za ++ Henryka Skorupa, syna Grzegorza oraz rodziców i teściów

               2) Za ++ Iwonę Gonsior i ojca Henryka


CZWARTEK - 7.03.2019 r. - dzień powszedni

 6:45    Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z modlitwą o powołania

 7:00    Za + Andrzeja Gorywoda w 4. rocznicę śmierci

18:00   1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

              2) Za + Salomeę Kobiałko w 30 dzień po śmierci

            po mszy chrzest dziecka


PIĄTEK - 8.03.2019 r. - dzień powszedni

 7:00    Za ++ Antoninę Abrahamczyk, Jana Stachurę, Krystynę Stężały, Anielę Petersen, Elżbietę Łągiewka, Tomasza Kuczerę, Grażynę Szymkowiak – od firmy pogrzebowej „STYX” Tomasza Wałacha

 7:45 i 16:15 nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ

17:00    1) Za + Eugenię Czech – od uczestników pogrzebu (4)

               2) W pewnej intencji prosząc o nawrócenie


SOBOTA - 9.03.2019 r. - dzień powszedni

 8:00    1) Za ++ ojca Czesława Bryła i żonę Rozalię

               2) Za + Elżbietę Zbrożek w 30 dzień po śmierci

 

18:00                         ROZPOCZĘCIE PARAFIALNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

              1) Za ++ Jadwigę Ciężadło w 6. rocznicę śmierci, męża Władysława oraz ++ rodziców Władysława i Bronisławę

               2) Za + Igora Machnika w 6. rocznicę śmierci


1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10.03.2019 r.

 7:00    Za ++ Pawła Skorupa w rocznicę śmierci oraz żonę Klarę i ++ rodziców

 9:00    1) Za ++ Łucję Zielińską, męża Józefa oraz krewnych z obu stron

               2) W intencji parafian

10:30    Za + Marię Ucherek w 2. rocznicę śmierci

12:00    W intencji Krystyny Badury z okazji 80. rocznicy urodzin

16:15    GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym  

17:00    W intencji Joanny Zdrzałek z okazji 50. rocznicy urodzin [TD]


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Barbara i Władysław Szado:    30-dniowa 18.03. g.18:00;    

1) 17.04. g.7:00;    2) 17.05. g.7:00;    3) 17.06. g.18:00;

+ śp. Erwin Piechaczek:    30-dniowa 23.03. g.8:00;    1) 12.04. g.7:00

+ Zofia Marzec:    30-dniowa 7.04. g.12:00;    1) 19.05. g.7:00


Intencje mszalne 24.02.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 6,27b-28.31.36-38a

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;

błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane.


7. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.02.2019 r.

  7:00    W intencji parafian

  9:00    Za ++ Urszulę Nega w 10. rocznicę śmierci, męża Gerarda, rodziców z obu stron oraz zmarłych rodziców Helenę i Adama Babicz

10:30    W intencji Sabiny Ścibik z okazji 55. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Andrzeja i Emilii, córki Mai Gamoń oraz Urszuli i Zygmunta Buchalik

12:00    Za ++ Agnieszkę i Waldemara Kuczera, Jana i Annę Biniasz

po mszy chrzest Marcela Brzezina

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Jana Majchrzak w 30. dzień po śmierci


PONIEDZIAŁEK - 25.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Helenę Wieczorek - od V Róży Żywego Różańca

18:00   1) Za + Danutę Gontarek - od uczestników pogrzebu (1)

              2) W pewnej intencji prosząc o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin           


WTOREK - 26.02.2019 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00    W intencji Ottona Stencel z okazji urodzin

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Andrzeja Kucharskiego w 30. dzień po śmierci           


ŚRODA - 27.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    1) ..........................................................................................

               2) ..........................................................................................

18:00    1) Za + Krzysztofa Olesia

               2) Za + Hertę Wróbel i męża Zbigniewa


CZWARTEK - 28.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Stefanię Jarzyna w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za ++ rodziców Antoniego i Anielę Brychcy

                2) Za ++ rodziców Bronisławę i Jana Wojaczek oraz brata Henryka           


PIĄTEK - 1.03.2019 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

  7:00    1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

17:00    1) Za + Urszulę Dziewior - od uczestników pogrzebu (8)

               2) Za + Sabinę Dydlińską w 1. rocznicę śmierci         


SOBOTA - 2.03.2019 r. - dzień powszedni

  7:45   Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

  8:00   1) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

18:00   1) Za + Krystynę Król w 3. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Jana i Agnieszkę Woźniak oraz Pawła i Bronisławę Król

19:00   ceremonia ślubna Świerczyna Sebastian i Świerczyna Sylwia


8. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3.03.2019 r.

  7:00   1) W intencji członków III i XIII Róży Żywego Różańca

  9:00   1) Za + Stefana Tyl - od pracowników przeróbki mechanicznej KWK Chwałowice

               2) W intencji parafian

10:30    Za + Zbigniewa Macionczyka w 2. rocznicę śmierci

12:00    Za + Genowefę Nawała w 1. rocznicę śmierci

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Natalię Gajda w 30. dzień po śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Barbara i Władysław Szado:    30-dniowa 18.03. g.18:00;   17.04. g.7:00;   17.05. g.7:00


Intencje mszalne 17.02.2019 r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 6,22-23

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą,

i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was

i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:

cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.


6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.02.2019 r.

  7:00    W intencji parafian

  9:00    Za + Jana Misztal w 15. rocznicę śmierci oraz żonę Marię

10:30    W intencji Jana Janowskiego z okazji urodzin prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00    Za + Genowefę Miśtal w 2. rocznicę śmierci

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji rocznego dziecka Celiny Pachuckiej oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Magdalenę Agatę Nowogrodzką, Szymona Gintera Pluta, Bartłomieja Jana Tymek, ich rodziców i chrzestnych

18:00    ceremonia ślubna Pluta Krzysztof i Pluta Karolina     


PONIEDZIAŁEK - 18.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Ewę Rozrażewską - od uczestników pogrzebu (4)

              2) Za ++ Franciszka i Helenę Lankosz oraz zmarłych rodziców

18:00   1) Za + Irenę Nastula

              2) Za + Wiesława Golę


WTOREK - 19.02.2019 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00    1) Za + Antoninę Abrahamczyk - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Teresę Antosiewicz od syna zrodziną

18:00    1) Za ++ Renatę Czech, rodziców Agnieszkę i Walentego Radeckich

               2) Za + Teresę Sojka w 30 dzień po śmierci


ŚRODA - 20.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Anielę Peterson - od uczestników pogrzebu (4)

18:00    Za + Wandę Pisulską w 1. rocznicę śmierci


CZWARTEK - 21.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    Za ++ Bronisława Hyła, żonę Elfrydę oraz zmarłych rodziców z obu stron

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy z czuwaniem modlitewnym po mszy

                2) Za + Joannę Suwaj w 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 22.02.2019 r. - Święto Katedry św. Piotra Apostoła

  7:00    W intencji Alicji Oleś z prośbą o zdrowie

17:00    1) Za ++ Teodora Holonę w 27. rocznicę śmierci, żonę Martę oraz rodziców z obu stron

               2) Za ++ Józefa Bażana w 9. rocznicę śmierci, żonę Martę, syna Jerzego i synową Bernadetę


SOBOTA - 23.02.2019 r. - Wspomnienie obowiązkowe św. Polikarpa, biskupa i męczennika

  8:00    1) W intencji Księdza Kazimierza Fyrli z okazji urodzin

               2) Za ++ Augustynę i Brunona Janek, trzech synów, dwie synowe, Emilię i Karola Koszowski oraz syna Henryka synowej Renaty

18:00   Za + Pelagię Kawka w 20. rocznicę śmierci


7. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.02.2019 r.

  7:00    W intencji parafian

  9:00    Za ++ Urszulę Nega w 10. rocznicę śmierci, męża Gerarda, rodziców z obu stron oraz zmarłych rodziców Helenę i Adama Babicz

10:30    W intencji Sabiny Ścibik z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Andrzeja i Emilii, córki Mai Gamoń oraz Urszuli i Zygmunta Buchalik

12:00    Za ++ Agnieszkę i Waldemara Kuczera, Jana i Annę Bieniasz

po mszy chrzest Marcela Brzezina

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Jana Majchrzak w 30. dzień po śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Helena Wieczorek:    25.02. g. 7:00 od V róży Żywego Różańca;   30-dniowa 18.03. g.18:00;    

                                                        1) 8.04. g.7:00;    2) 6.05. g.18:00;    3) 8.06. g.8:00;   4) 19.07. g.17:00

+ śp. Elżbieta Zbrożek:    30-dniowa 9.03. g.8:00;    1) 7.04. g.10:30


Intencje mszalne 10.02.2019 r.

Intencje mszalne 10.02.2019

 

SŁOWO ŻYCIA: Łk 5,4-6

[Jezus] rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!»

A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy.

Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili,

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.

 


5. NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.02.2019 r.

  7:00    W intencji parafian

  9:00    Za + Michała Szulika w rocznicę urodzin

10:30    1) Za + Jana Jakimczuka w 8. rocznicę śmierci

               2) Za + Nadzieję Jakimczuk z okazji pogrzebu

12:00    W intencji Błażeja Matwiejczyka w 1. rocznicę urodzin prosząc o błogosławieństwo

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Annę Barciok w 1. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 11.02.2019 r. - Wspomnienie Dowolne NMP z Lourdes

  7:00    Za + Jana Śramę - od uczestników pogrzebu (2)

  9:00    W INTENCJI CHORYCH PARAFIAN

18:00    Za + Stefanię Jarzyna - od członków IX Róży Żywego Różańca


WTOREK - 12.02.2019 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00    Za + Elżbietę Łągiewka w 30. dzień po śmierci

  8:15     Pogrzeb śp. Heleny Wieczorek

18:00    Za + Zygmunta Berger - od uczestników pogrzebu (3!)


ŚRODA - 13.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Karola Besuch w rocznicę urodzin

18:00    1) Za ++ Piotra Macionczyka, rodziców i teściów oraz Jana Marka

               2) Za + Tomasza Kuczerę - od sąsiadów z ul. Zwycięstwa 31c


CZWARTEK - 14.02.2019 r. - Święto św. Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa, patronów Europy

  7:00    Za + Marię Słupik w 13. rocznicę śmierci

18:00    1) Za ++ Krystiana Zimonia i ojca Rudolfa

               2) Za ++ Alinę Olma i ojca Leona Ośliźlok


PIĄTEK - 15.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Tomasza Kuczerę w 30. dzień po śmierci

17:00    1) Za ++ Wiktorię i Romana Skorupa, syna Henryka i wnuka Grzegorza

               2) Za ++ Marię i Wiktora Skorupa


SOBOTA - 16.02.2019 r. - dzień powszedni

  8:00    1) Za + Grażynę Szymkowiak w 30. dzień po śmierci

               2) Za + Joannę Suwaj – od sąsiadów z ul. Śląskiej 16

18:00    1) Za + Tadeusza Olkowskiego w rocznicę śmierci

               2) Za ++ Zbigniewa Hellwig, rodziców i teściów


6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.02.2019 r.

  7:00    W intencji parafian

  9:00    Za + Jana Misztal w 15. rocznicę śmierci oraz żonę Marię

10:30    W intencji Jana Janowskiego z okazji urodzin prosząc o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00    Za + Genowefę Miśtal w 2. rocznicę śmierci

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji rocznego dziecka Celiny Pachuckiej oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Magdalenę Agatę Nowogrodzką, Szymona Gintera Pluta, Bartłomieja Jana Tymek, ich rodziców i chrzestnych

18:00    ceremonia ślubna Pluta Krzysztof i Pluta Karolina


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Danuta Gontarek:    1) 25.02. g.18:00;    2) 16.03. g.8:00

+ śp. Stefania Jarzyna:    1) 28.02. g.7:00;    2) 31.03. g.10:30

+ śp. Salomea Kobiałko:    30-dniowa 7.03. g.18:00;    1) 31.03. g.7:00


Intencje mszalne 03.02.2019r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 4,23-24

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 

Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego,

co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę,

powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.


4. NIEDZIELA ZWYKŁA - 3.02.2019 r.

  7:00     1) W intencji członków II. Róży Żywego Różańca

  9:00     1) Za + Bronisława Karnówka – od uczestników pogrzebu (2!)

                2) W intencji parafian

10:30    W intencji Barbary Sobieckiej prosząc o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia

12:00    W intencji Zbigniewa Ucherka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

                Po mszy św. chrzest Szymona Dudek

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Elżbietę Sechawer-Dutkiewicz w 30. dzień po śmierci


PONIEDZIAŁEK - 4.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00     Za + Natalię Gajda – od XI Róży Żywego Różańca

18:00    1) Za + Jana Clemensa w 1. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Katarzynę Matuszek w 1. rocznicę śmierci i zięcia Franciszka Mandrelę w 4. rocznicę śmierci


WTOREK - 5.02.2019 r. - Wspomnienie Obowiązkowe św. Agaty dz. i męcz.

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     1) Za ++ Stefana Rozrażewskiego, synową Ewę, brata Józefa, rodziców i dziadków

                2) Za ++ Bronisława i Pawła Król, rodziców i dziadków

  8:15     Pogrzeb śp. Stefanii Jarzyna

18:00    1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               2) Za + Józefa Mlak - od rodziny Ziębów z Czańca


ŚRODA - 6.02.2019 r. - Wspomnienie Obowiązkowe św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

  7:00     Za + Hildegardę Gruszczyk - od uczestników pogrzebu (3)

18:00    1) Za + Janinę Holek - od uczestników pogrzebu (4!)

               2) Za + Jana Witę i Alfreda Goika

               3) Za + Elfrydę Hyła - od uczestników pogrzebu (4!)


CZWARTEK - 7.02.2019 r. - dzień powszedni

  6:45     Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z modlitwą o powołania

  7:00     Za + Gerarda Hajzyka w rocznicę śmierci

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii

 oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               2) Za + Henryka Sojkę - od sąsiadów z ul. 1 Maja


PIĄTEK - 8.02.2019 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Eugenię Czech - od uczestników pogrzebu (3)

                2) Za ++ Marka Brzezinę, Edytę Szyperską, Edeltraudę Waler, Krystiana Pruszkowskiego, Piotra Szymurę,

 Bronisława Karnówkę, Józefa Mlak - od Firmy Pogrzebowej „STYX” – Tomasza Wałacha

17:00    1) Za + Marka Prządak w 14. rocznicę śmierci

               2) Za + Krystynę Stężały - od uczestników pogrzebu (2!)


SOBOTA - 9.02.2019 r. - dzień powszedni

  8:00    1) Za + Jana Sulek w 9. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Zofię i Marcina Watras i ++ rodziców z obu stron

18:00    1) Za + Szczepana Stępnia w 9. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Renatę Wachnik w 9. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców Helenę i Józefa Machulik


5 NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.02.2019 r.

  7:00     ………………………………………………………………………………

  9:00     Za + Michała Szulika w rocznicę urodzin

10:30    1) Za + Jana Jakimczuka w 8. rocznicę śmierci

               2) Za + Nadzieję Jakimczuk z okazji pogrzebu

12:00    W intencji Błażeja Matwiejczyka w 1. rocznicę urodzin prosząc o błogosławieństwo

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Annę Barciok w 1. rocznicę śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Andrzej Kucharski:         30-dniowa 26.02. g.18:00;         1) 24.03. g.9:00;           2) 24.04. g.7:00;

  3) 25.05. g.8:00;         4) 24.06. g.7:00;           5) 24.07. g.18:00

+ śp. Jan Majchrzak:               30-dniowa 24.02. g.17:00;         1) 27.03. g.7:00;           2) 28.04. g.17:00


Intencje mszalne 27.01.2019r.

SŁOWO ŻYCIA: Łk 4,18-19.21

'Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 

abym obwoływał rok łaski od Pana.' Począł więc mówić do nich:

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli»


3 NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.01.2019 r.

  7:00     Za + Joannę Suwaj – od rodzin Klimaszów i Steców z Cieklina

  9:00     1) Za + brata Manfreda Prudlo - od siostry Edeltraudy

                2) W intencji parafian

10:30    W intencji Janusza i Kariny Turek z okazji 25. rocznicy ślubu [TD]

12:00    W intencji Róży Karwot z okazji 75. rocznicy urodzin [TD] oraz prośbą o zdrowie dla męża i błogosławieństwo dla rocznego dziecka Ksaviera Karwot

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za ++ Elfrydę Sobieraj w 2. rocznicę śmierci, męża Józefa oraz rodziców z obu stron


PONIEDZIAŁEK - 28.01.2019 r. - Wspomnienie Obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

  7:00     Za + Henryka Dambiec w 5. rocznicę śmierci

  8:15     Pogrzeb śp. Andrzeja Kucharskiego

18:00    1) Za + Danutę Wróbel

               2) Za + Ryszarda Pawletę w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów


WTOREK - 29.01.2019 r. - dzień powszedni

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     1) W intencji Stanisławy Kasprzak prosząc o zdrowie i potrzebne łaski dla niej i całej rodziny

                2) ………………………………………………………………………………

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Danutę Łamikowską w 4. rocznicę śmierci


ŚRODA - 30.01.2019 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Joannę Suwaj – od rodzin Buczyński i Dziedzic

                2) ………………………………………………………………………………

18:00    1) Za + Petronelę Kuczera w 9. rocznicę śmierci

               2) Za ++ rodziców Marię i Józefa Sieja oraz teściów Emilię i Jana Mękal


CZWARTEK - 31.01.2019 r. - Wspomnienie Obowiązkowe św. Jana Bosko, prezb.

  7:00     1) Za + Serafina Zimny w 4. rocznicę śmierci

                2) Za + Henrykę Worwa w 12. rocznicę śmierci

18:00    1) Za ++ Zygmunta Koczora oraz rodziców Joannę i Józefa Koczor

               2) Za ++ Martę i Oskara Ferenców, syna Jerzego, córki Renatę i Elżbietę oraz wnuków Andrzeja i Sławomira


PIĄTEK - 1.02.2019 r. - dzień powszedni

  6:45     Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

  7:00     1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

                2) ………………………………………………………………………………

17:00    1) Za + Urszulę Dziewior – od uczestników pogrzebu (7)

               2) W intencji Barbary Sobieckiej prosząc o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia

18:30    W intencji młodzieży o rozeznawanie i wypełnianie woli Bożej w życiu


SOBOTA - 2.02.2019 r. - Święto Ofiarowania Pańskiego

  7:45     Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

  8:00     1) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

                2) Za ++ Annę i Andrzeja Hnatuśko, synowa Irenę, teściów Emilię i Eryka Gatner oraz Marię Kocurek

15:00    Msza w domu chorego: W intencji Marii Żydziak z okazji 80. rocznicy urodzin i 63. rocznicy ślubu z Bolesławem

18:00    W intencji Józefa Łamikowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin [TD]

19:00    Ceremonia ślubna Macieja i Emilii Franaszczuk


4 NIEDZIELA ZWYKŁA - 3.02.2019 r.

  7:00     1) W intencji członków II. Róży Żywego Różańca

  9:00     1) Za + Bronisława Karnówka – od uczestników pogrzebu (2!)    2) W intencji parafian

10:30    ………………………………………………………………………………

12:00    W intencji Zbigniewa Ucherka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

Po mszy św. chrzest Szymona Dudek

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Elżbietę Sechawer-Dutkiewicz w 30. dzień po śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Joanna Suwaj:    30-dniowa 21.02. g.18:00;         1) 21.03. g.7:00;           2) 15.04. g.7:00;      3) 21.05. g.18:00

27.01. g.7:00 od rodzin Klimaszów i Steców z Cieklina;             30.01. g.7:00 od rodzin Buczyński i Dziedzic

+ śp. Natalia Gajda:     30-dniowa 3.03. g.17:00;           1) 24.03. g.7:00;           2) 27.04. g.18:00;          3) 24.05. g.7:00


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42