Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Poprzedzony jest katechezą chrzcielną zasadniczo w piątek przed wyznaczoną datą

o godz. 18:00 w Domu parafialnym. 

Uczestniczą w niej rodzice i chrzestni. 

Dzieci prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej. 

 

15.10.2017r. godzina 17:00

19.11.2017r. godzina 12:00

17.12.2017r. godzina 17:00

 

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładce Msze Święte 

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
okazja do spowiedzi świętej 30 minut przed każdą Mszą Świętą w kościele
w czwartki w czasie wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu
w I czwartek miesiąca od 17:00
 


SAKRAMENT CHORYCH

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
  poniedziałek: w godz. 8.00 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00
  środa: w godz. 8.00 - 9.00 oraz od 15.00 - 17.00
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42