Dla Mamy

Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Podczas Mszy św. w trzecią niedzielę każdego miesiąca 

21.01.2018 r. g. 12:00

18.02.2018 r. g. 17:00

18.03.2018 r. g. 12:00

15.04.2018 r. g. 17:00

20.05.2018 r. g. 17:00

17.06.2018 r. g. 17:00

15.07.2018 r. g. 11:00

19.08.2018 r. g. 17:00

16.09.2018 r. g. 12:00

21.10.2018 r. g. 17:00

18.11.2018 r. g. 12:00

16.12.2018 r. g. 17:00

  

Poprzedzony jest katechezą chrzcielną

zasadniczo w piątek przed wyznaczoną datą

o godz. 18:00 w Domu Parafialnym. 

Uczestniczą w niej rodzice i chrzestni. 

Dzieci prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

wtorek 19.06.2018 r. g. 18:00

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładce Msze Święte 

 

Pierwszy raz do Stołu Pańskiego dzieci przystępują w drugą niedzielę maja:

13.05.2018 r. g. 10:00 dzieci do Wczesnej Komunii Świętej

13.05.2018 r. g. 11:30 trzecioklasiści do Pierwszej Komunii Świętej

kolejne terminy:

12.05.2019 r. / 10.05.2020 r. / 9.05.2021 r.

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Okazja do spowiedzi świętej 30 minut przed każdą Mszą Świętą w kościele,
w czwartki w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 17:00,

oraz przed świętami według podanego grafiku.
 


SAKRAMENT CHORYCH
Zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca (prócz I, VIII,IX)

od g.7:00 chorych odwiedzają kapłani z posługą sakramentalną

(spowiedź, namaszczenie, komunia)

- 7.07.2018 r. g.7:00

- 11.08.2018 r. g. 7:00

- 8.09.2018 r. g. 7:00

- 6.10.2018 r. g. 7:00

- 3.11.2018 r. g.7:00

- 1.12.2018 r. g. 7:00

 

Nadzwyczajni Świeccy Szafarze zanoszą Komunię Świętą chorym w każdą niedzielę

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 • Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 • Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 • Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie go w wierze.
 • Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
  zasadniczo  wtorek 16:00 - 18:00  oraz  czwartek 16:00 - 18:00
 • Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 • Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ŚLUBU

 • Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej rok (a minimum pół roku) przed planowanym terminem ślubu.
 • W kancelarii powinni otrzymać obowiązującą na terenie naszej archidiecezji kartę przygotowania do sakramentu małżeństwa” i rozpocząć spotkania formacyjne.
 • W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni odbyć:

1. Dzień skupienia dla narzeczonych, (w dekanacie Rybnik w kościele MB Bolesnej

w pierwsze niedziele marca, czerwca, września i grudnia o g. 14:00)

2. Nauki przedślubne (prowadzone jednym z programów zatwierdzonych do realizacji w archidiecezji:

„Ślubuję Ci”, 9-tygodniowy – metodą dialogową lub "Przed nami małżeństwo"),

3. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.  

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42