INTENCJE

Intencje mszalne 16.09.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 8,34b-35

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;

a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.


24 NIEDZIELA ZWYKŁA - 16.09.2018 r.

  7:00     Za + Marię Zniszczoł w 1. rocznicę śmierci

  9:00      1) Za ++ Michała Nowak i Renatę Nowak – od Danuty i Henryka Kruczek

                  2) W intencji parafian

10:30    Za + Józefa Szefer w rocznicę urodzin

12:00    Za roczne dzieci: Andżelikę Harachuc i Jana Dereń oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Emilię Amelię Wolny, Wiktorię Marię Bober, Zofię Helenę Bernacką, Jakuba Pawła Welcel, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Jana Jonderko w 1. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 17.09.2018 r. – dzień powszedni

  7:00     1) Za + Jerzego Szweda - od uczestników pogrzebu (1!)

               2) Za + Tadeusza Kluczyk w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za + Pawła Brzozę

               2) Za + Jana Kuczerę - od uczestników pogrzebu (4)


WTOREK - 18.09.2018 r. - Święto św. Stanisława Kostki zak., patrona Polski i młodzieży

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     Za + Tadeusza Olkiewicza w 1. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców, teściów i zmarłych z rodziny

12:00    Ślub: Ariela Leipelt i Barbary Koczy

18:00    1) Za ++ Karola Wypendę i dwie żony: Marię i Martę

               2) Za + Urszulę Dziewior - od pracowników Przedszkola nr 13


ŚRODA - 19.09.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Teresę Zawiła - od uczestników pogrzebu (1)

               2) Za + Urszulę Kula w 30. dzień po śmierci

  8:30     Pogrzeb śp. Franciszka Zniszczoł

18:00    1) Za ++ Teresę Czech oraz rodziców Anielę i Joachima

               2) Za + Arkadiusza Raszkowskiego - od uczestników pogrzebu (3)


CZWARTEK - 20.09.2018 r. - św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.

  7:00      Za + Zytę Weinreich - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy

            2) Za ++ Franciszka i Jadwigę Wowra oraz zmarłych rodziców z obu stron

            3) Za ++ Bronisławę i Maksymiliana Wowra oraz zmarłych rodziców z obu stron oraz zmarłego zięcia Edwarda


PIĄTEK - 21.09.2018 r. - Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

  7:00      Za ++ Mariana i Antoninę Kubik w rocznicę śmierci

17:00    1) Za + Stanisława Klemczaka w 2. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Maksymiliana Gazdę i żonę Helenę


SOBOTA - 22.09.2018 r. - dzień powszedni

  8:00      1) Za + Sebastiana Kranc w 4. rocznicę śmierci

                 2) W intencji rodziny Szczypkowskich w podziękowaniu za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo

18:00    1) Za + Wacława Graf w 20. rocznicę śmierci

                 2) Za ++ rodziców Pawła i Weronikę Pankalla, teściów Adama i Katarzynę Graf, rodzeństwo i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące


25 NIEDZIELA ZWYKŁA - 23.09.2018 r.

  7:00     1) Za ++ Stefana Tyl i Michała Nowaka - od sąsiadów z ul. Górniczej 10

                 2) W intencji parafian

  9:00     Za + Urszulę Dziewior - od uczestników pogrzebu (3)

10:30    W intencji Haliny i Stanisława Kozik z okazji 50. rocznicy ślubu [TD] oraz o błogosławieństwo dal całej rodziny

12:00    W intencji Janiny i Jerzego Frelich z okazji 50. rocznicy ślubu [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Jolanty Śliwińskiej z okazji 46. rocznicy urodzin


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Janina Holek:      30-dniowa 18.10. g.7:00;     31.10. g.7:00 od sąsiadki Haliny z rodziną                                                                                    1) 10.11. g.18:00;     2) 5.12. g.7:00;     3) 9.01. g.7:00;     4) 6.02. g.18:00

+ śp. Wojciech Piątkowski:     30-dniowa 10.10. g.7:00;     1) 14.11. g.7:00

+ śp. Elfryda Hyła:       30-dniowa 11.10. g.7:00;   1) 19.11. g.7:00   2) 11.12. g.18:00;   3) 9.01. g.7:00;   4) 6.02. g.18:00


Intencje mszalne 09.09.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 7,33-35

Jezus wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy

i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł

do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się

jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

                       


23 NIEDZIELA ZWYKŁA - 9.09.2018 r.

  7:00    1) W intencji Kingi i Rafała Klimek z okazji 12. rocznicy ślubu oraz 9. Rocznicy urodzin syna Tomasza

                2) W intencji parafian

  9:00    Za ++ Erwina Wywioł, matkę Martę z okazji rocznicy urodzin oraz ojca Ernesta

10:30    Za + Marię Emrich w 1. rocznicę śmierci

12:00    W intencji rodziny Konsek oraz o błogosławieństwo Boże dla córki Weroniki z okazji 1. rocznicy urodzin

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Lucyny i Mieczysława Sadlik z okazji 40. rocznicy ślubu

            Po Mszy chrzest Mikołaja Antoniego Markitona


PONIEDZIAŁEK - 10.09.2018 r. – dzień powszedni

  7:00     1) Za + Wilhelma Wypenda w rocznicę urodzin

                2) Za ++ Stefana Tyl, Michała Nowaka, Arkadiusza Raszkowskiego, Ewę Oczadły-Ciołczyk, Elżbietę Zimoch, Agnieszkę Sobik – od firmy „STYX – Tomasz Wałach”

   8:30     Pogrzeb śp. Janiny Holek

  9:45     Pogrzeb śp. Wojciecha Piątkowskiego

18:00     1) Za + Janusza Kuś w rocznicę śmierci

                 2) Za ++ Karolinę i Konrada Bartodziej


 WTOREK - 11.09.2018 r. - dzień powszedni

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     1) Za + Hertę Wróbel – od uczestników pogrzebu (4)

                2) Za + Katarzynę Olbińską w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za + Annę Barciok – od uczestników pogrzebu (6)

               2) Za + Michała Nowaka – od sąsiadów z ul. Górniczej 10


ŚRODA - 12.09.2018 r. - Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji

  7:00     1) Za + Elżbiete Piechaczek – od uczestników pogrzebu (1!)

                2) Za + Władysławę Wosik w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za ++ Jerzego Janasa oraz rodziców Zofię i Alojzego

               2) Za ++ Piotra Adamkiewicza w 4. rocznicę śmierci oraz rodziców Jadwigę i Kazimierza


CZWARTEK - 13.09.2018 r. – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK

  7:00      1) Za + Stanisława Bujaka – od uczestników pogrzebu (3)

                 2) Za ++ rodziców Józefa i Martę Fojcik

17:15    Nabożeństwo Fatimskie         

18:00    1) W intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej

               2) W intencji Marzeny Motyka z okazji urodzin


PIĄTEK - 14.09.2018 r. - Święto Podwyższenia Krzyża św.

  7:00    1) Za ++ Marię i Romana Ogon, Antoniego Ogon oraz syna Teodora

               2) Za + syna Dominika oraz zmarłych z rodziny

17:00    1) W intencji Ks. Stanisława Nieszporka z okazji urodzin

               2) Za + Zofię Głowacz w 2. rocznicę śmierci


SOBOTA - 15.09.2018 r. – wspomnienie NMP Bolesnej

  8:00      1) W intencji Danuty Brychcy z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny [TD]

                 2) Za ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Michalskich, Aniele i Antoniego Brychcy, brata Andrzeja Michalskiego i żonę Mirosławę

18:00    1) Za + Józefa Machnio w 10. rocznicę śmierci

              2) Za + Daniela Pudło w 1. rocznicę śmierci


NIEDZIELA ZWYKŁA - 16.09.2018 r.

  7:00     Za + Marię Zniszczoł w 1. rocznicę śmierci

  9:00    1) Za ++ Michała Nowak i Renatę Nowak – od Danuty i Henryka Kruczek

                 2) W intencji parafian

10:30    Za + Józefa Szefer w rocznicę urodzin

12:00    Za roczne dzieci: Andżelikę Harachuc i Jana Dereń oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Emilię Amelię Wolny, Wiktorię Marię Bober, Zofię Helenę Bernacką, Jakuba Pawła Welcel, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Jana Jonderko w 1. rocznicę śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Urszula Stępień:             30-dniowa 5.10. g.17:00;           1) 13.11. g.7:00


Intencje mszalne 02.09.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 7,21

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,

nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.


22 NIEDZIELA ZWYKŁA - 2.09.2018 r.

  7:00      1) Za członków IX. Róży Żywego Różańca

                  2) W intencji parafian

  9:00     Dożynki. W intencji rolników i działkowców oraz ich rodzin

10:30    W intencji Kazimierza Chrzanowskiego z okazji 87. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i prawnuka Marcina w 5. rocznicę urodzin [TD]

12:00    Za ++ Jana Misztal w 70. rocznicę urodzin oraz Marię Misztal w 30. dzień po śmierci

            Po mszy chrzest Wojciecha Wieszala

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Daniela Zdziebko z okazji 18. rocznicy urodzin o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego [TD]


PONIEDZIAŁEK - 3.09.2018 r. – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.

  7:00    1) W intencji Justyny z okazji urodzin i o błogosławieństwo Boże dla rodziny

               2) Za ++ Urszule i Gerarda Nega – od krewnej Elżbiety

  8:00    Msza na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego dla wszystkich chwałowickich szkół 

18:00    1) Za + Lidię Białas w rocznicę śmierci

            2) Za + Alicję Olma


WTOREK - 4.09.2018 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00    Za + Józefa Szefer - od uczestników pogrzebu (8)

18:00    1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               2) Za ++ Elżbietę Grys w rocznicę śmierci, męża Feliksa i wnuczkę Iwonę

               3) Za ++ Annę Piechaczek w rocznicę śmierci oraz rodziców Ludwika i Paulinę Piechaczek


 ŚRODA - 5.09.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Lilianę Wiśniewską z domu Wojtyczka

               2) Za + Łucję Berger - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za ++ Henryka Króla i rodziców z obu stron

               2) Za + Helenę Omyła - od uczestników pogrzebu (3)


CZWARTEK - 6.09.2018 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z modlitwą o powołania

  7:00    1) Za + Stanisława Siwczaka - od uczestników pogrzebu (1)

               2) Za + Piotra Piechaczka - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii

               oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

               2) Za + Marię Muras


PIĄTEK - 7.09.2018 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

  7:00    1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

               2) Za ++ Alfreda i Marię Ochwat, córki Małgorzatę i Anielę oraz syna Rudolfa

17:00    1) Za ++ Anastazję i Herberta Cicheckich

               2) Za + Henryka Sosnowskiego w 10. rocznicę śmierci

18:30    W intencji młodzieży o rozeznawanie i wypełnianie woli Bożej w życiu


SOBOTA - 8.09.2018 r. – Święto Narodzenia NMP

  8:00    1) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

               2) W intencji Anny i Andrzeja Zawada z okazji 30. rocznicy ślubu i o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

18:00    1) Za ++ Marię Węgrzyk, męża Józefa, syna Waltera, córkę Teresę oraz Halinę Szmajduch

               2) Za ++ Piotra Macionczyka, zmarłych rodziców i teściów oraz Jana Marka


23 NIEDZIELA ZWYKŁA - 9.09.2018 r.

  7:00    1) W intencji Kingi i Rafała Klimek z okazji 12. rocznicy ślubu oraz 9. Rocznicy urodzin syna Tomasza

                2) W intencji parafian

  9:00    Za ++ Erwina Wywioł, matkę Martę z okazji rocznicy urodzin oraz ojca Ernesta

10:30    Za + Marię Emrich w 1. rocznicę śmierci

12:00    W intencji rodziny Konsek oraz o błogosławieństwo Boże dla córki Weroniki z okazji 1. rocznicy urodzin

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Lucyny i Mieczysława Sadlik z okazji 40. rocznicy ślubu

            Po Mszy chrzest Mikołaja Antoniego Markitona

           


Intencje mszalne 26.08.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: J 2,4-5

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?

Jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego

powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».


NIEDZIELA - 26.08.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

  7:00     1) Za ++ Urszulę Nega i męża Gerarda w 80. rocznicę urodzin

                 2) W intencji parafian

  9:00     Za + Maksymiliana Sobek w rocznicę urodzin oraz żonę Annę

11:00    W intencji Jana i Urszuli Janowskich w 43. rocznicę ślubu oraz z okazji urodzin Urszuli 

            Po mszy chrzest dzieci: Lilianny Kobeszko i Filipa Gałązka

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Klubu Sportowego „Chwałowice” z okazji 95 lat istnienia


PONIEDZIAŁEK - 27.08.2018 r. – Wspomnienie św. Moniki

  7:00     Za ++ Alfreda Wiencierz i Alojzego Karkoszkę

18:00    1) Za ++ Halinę Rokowską, Danutę Getler oraz zmarłych rodziców

               2) Za + Elżbietę Zimoch - od uczestników pogrzebu (1)


WTOREK - 28.08.2018 r. – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     Za ++ Edwarda Wałach, Zofię i Bolesława Połednik

18:00    1) W intencji Ks. Roberta Rosiaka – msza święta dziękczynna za jego posługę w naszej parafii

                 i o błogosławieństwo na nowej placówce duszpasterskiej

            2) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

            3) Za + Agnieszkę Sobik - od uczestników pogrzebu (1!)


ŚRODA - 29.08.2018 r. – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  7:00     Za + Rozalię Bryła w rocznicę urodzin 

13:00    Ślub: Marka Piekorz i Eweliny Lampert

18:00    1) Za + Bernarda Krakowczyka w 10. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Pawła Majnusza i żonę Anielę


CZWARTEK - 30.08.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     Za ++ Maksymiliana i Gertrudę Buchalik

18:00    1) Za + Mirelę Czerwińska - od uczestników pogrzebu (14!)

               2) Za + Zytę Weinreich w 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 31.08.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     Za + Michała Nowaka - od kuzyna Marka z żoną

17:00    1) Za ++ Annę Kubik w 30. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron

               2) Za + Stefana Tyla od sąsiadów z ul. Górniczej 10


SOBOTA - 1.09.2018 r. - dzień powszedni

  7:45     Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

  8:00     1) Za ++ Anielę i Antoniego Brychcy

                2) Za ++ Joachima i Anielę Czech oraz córkę Teresę

18:00    1) Za + Tadeusza Olkowskiego – od sąsiadów

               2) Za + Sabinę Dydlińską – od sąsiadów


22 NIEDZIELA ZWYKŁA - 2.09.2018 r.

  7:00      1) Za członków IX. Róży Żywego Różańca

                  2) W intencji parafian

  9:00     Dożynki. W intencji rolników i działkowców oraz ich rodzin

10:30    W intencji Kazimierza Chrzanowskiego z okazji 87. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i prawnuka Marcina w 5. rocznicę urodzin [TD]

12:00    Za ++ Jana Misztal w 70. rocznicę urodzin oraz Marię Misztal w 30. dzień po śmierci

            Po mszy chrzest Wojciecha Wieszala

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Daniela Zdziebko z okazji 18. rocznicy urodzin o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego [TD]


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Tadeusz Kluczyk:   30-dniowa 17.09. g.7:00;       1) 15.10. g.7:00;           2) 11.11. g.12:00;          3) 21.12. g.7:00

+ śp. Urszula Kula:          30-dniowa 19.09. g.7:00       

+ śp. Rafał Siwica:       1) 24.10. g.7:00


Intencje mszalne 19.08.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: J 6,53-54.56

Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego

i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.


20 NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.08.2018 r.

  7:00      1) Za + Michała Nowaka - od kuzyna Krzysztofa z żoną

                  2) W intencji parafian

  9:00     Za + Michała Szulika w 16. rocznicę śmierci oraz zmarłych dziadków i pradziadków

11:00    W intencji Eugeniusza i Renaty Adamskich z okazji 40. rocznicy [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za roczne dziecko Kacpra Śpiewok oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Łucję Ewę Guzenda, Martynę Jadwigę Jonik, Annę Agatę Czerwińską, Jacka Michała Czerwińskiego, Piotra Szymona Drabiniok, Wiktora Piotra Harazim, ich rodziców i chrzestnych


PONIEDZIAŁEK - 20.08.2018 r. – Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK

  7:00     Za + Arkadiusza Raszkowskiego - od uczestników pogrzebu (2)

18:00    1) Za + Iwonę Święcicką w rocznicę urodzin

                 2) Za + Teresę Zawiła w 30. dzień po śmierci


WTOREK - 21.08.2018 r. – Wspomnienie św. Piusa X, pap.

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     Za + Wandę Fojcik w 3. rocznicę śmierci, męża Józefa oraz rodziców z obu stron

  8:15     Pogrzeb śp. Tadeusza Kluczyk

18:00    1) Za + Annę Zieleźny w 1. rocznicę śmierci oraz męża Antoniego

               2) Za + Mariusza Nieborak - do pracowników FB Serwis           


ŚRODA - 22.08.2018 r. Wspomnienie NMP, Królowej

  7:00     1) W intencji Weroniki i Stanisława w rocznicę ślubu

                2) Za + Alfreda Getler - od uczestników pogrzebu (1)

10:00    Pogrzeb śp. Urszuli Kula (msza na cmentarzu komunalnym w Rybniku)

18:00    Za + Kamila Kraśko w 5. rocznicę śmierci


CZWARTEK - 23.08.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     Za + Ewę Oczadły-Ciołczyk - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za + Michała Michalaka w 2. rocznicę  śmierci

               2) Za + Piotra Piechaczka w 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 24.08.2018 r. – Święto św. Bartłomieja, Apostoła

  7:00     Za + Urszulę Dziewior - od uczestników pogrzebu (2)

10:00    Pogrzeb + Rafała Siwica

17:00    1) Za ++ Jerzego Ogon, rodziców Agatę i Wiktora oraz brata Ignacego

               2) Za + Gerarda Kozany w 30. dzień po śmierci


SOBOTA - 25.08.2018 r. - dzień powszedni

  8:00     1) Za + Wilhelma Fojcika - od uczestników pogrzebu (7!)

                2) Za ++ Stanisława Szczubełek w 1. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców, teściów, szwagra i pokrewieństwo

12:30    Ślub: Jakuba Szecówki i Dominiki Wiera

18:00    W intencji Krystyny Pietrygi z okazji 76. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny [TD]


NIEDZIELA - 26.08.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

  7:00     1) Za ++ Urszulę Nega i męża Gerarda w 80. rocznicę urodzin

                 2) W intencji parafian

  9:00     Za + Maksymiliana Sobek w rocznicę urodzin oraz żonę Annę

11:00    W intencji Jana i Urszuli Janowskich w 43. rocznicę ślubu oraz z okazji urodzin Urszuli 

            Po mszy chrzest dzieci: Lilianny Kobeszko i Filipa Gałązka

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Klubu Sportowego „Chwałowice” z okazji 95 lat istnienia


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Mariusz Nieborak:   30-dniowa 27.09. g.7:00;    12.10. g.7:00 – od babci Lucyny oraz rodzin Doliwów i Bartosików                                               1)18.11. g.7:00;                  2) 12.12. g.7:00

+ śp. Ewa Plewczyńska:   30-dniowa 29.09. g.8:00;    1) 16.10. g.7:00;       2) 16.11. g.7:00;       3) 16.12. g.7:00


Intencje mszalne 12.08.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: J 6,51

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata.


19 NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.08.2018 r.

  7:00     1) Za + Józefa Woźniczkę

                 2) W intencji parafian

 9:00     Za + Hertę Wróbel - od uczestników pogrzebu (3)

11:00    W intencji Renaty Adamskiej z okazji 60. rocznicy urodzin

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Moniki i Artura Karwot z okazji 5. rocznicy ślubu i błogosławieństwo Boże dla dzieci Pauliny i Dawida

            Po Mszy chrzest Franciszka Jakuba Romaniec


PONIEDZIAŁEK - 13.08.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Stanisława Bujaka - od uczestników pogrzebu (2)

17:15    Nabożeństwo Fatimskie         

18:00    W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej


WTOREK - 14.08.2018 r. – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     Za + Elżbietę Jurochnik w 1. rocznicę śmierci

            2) Za Elżbietę Piechaczek w 30. dzień po śmierci

18:00    Za + Jerzego Rugora w 5. rocznicę śmierci      


ŚRODA - 15.08.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

  7:00     1) Za + Stefana Tyla - od uczestników pogrzebu (2!)

                2) W intencji parafian

  9:00     Za + Michała Nowaka - od Ireny Bieda z mężem

11:00    W intencji Marii Ochwat z okazji 80. rocznicy urodzin [TD]

16:30    Nieszpory Maryjne     

17:00    W intencji Łukasza Romańskiego z okazji 18. rocznicy urodzin o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego  


CZWARTEK - 16.08.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     Za + Jana Kuczerę - od uczestników pogrzebu (3)

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy

               2) Za ++ Eugeniusza, Elżbietę, Henryka Sobik oraz rodziców z obu stron


PIĄTEK - 17.08.2018 r. - Uroczystość św. Jacka, kapł., głównego patrona Archidiecezji i Metropolii Katowickiej

  6:45     Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego

  7:00     Za + Michała Nowaka - od uczestników pogrzebu (2!)

17:00    Za + Wandę Pisulską - od uczestników pogrzebu (5!)


SOBOTA - 18.08.2018 r. - dzień powszedni

  8:00     Za + Michała Nowaka - od sąsiadów z ul. Górniczej 10

12:00    Ślub: Pawła Majowskiego i Angeliki Wodnickiej

18:00    1) Za + Martę Bażan - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Jerzego Szweda w 30. dzień po śmierci


20 NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.08.2018 r.

  7:00     1) Za + Michała Nowaka - od kuzyna Krzysztofa z żoną

                 2) W intencji parafian

  9:00     Za + Michała Szulika w 16. rocznicę śmierci oraz zmarłych dziadków i pradziadków

11:00    W intencji Eugeniusza i Renaty Adamskich z okazji 40. rocznicy [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za roczne dziecko Kacpra Śpiewok oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Łucję Ewę Guzenda, Martynę Jadwigę Jonik, Annę Agatę Czerwińską, Jacka Michała Czerwińskiego, PiotraSzymona Drabiniok, Wiktora Piotra Harazim, ich rodziców i chrzestnych


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Czesław Zimończyk:       1) 11.10. g.7:00;           2) 11.11. g.7:00

+ śp. Katarzyna Olbińska: 30-dniowa 11.09. g.7:00;     1) 1.10. g.7:00

+ śp. Maria Misztal:            30-dniowa 2.09. g.12:00;      1) 3.10. g.7:00;             2) 6.11. g.18:00

+ śp. Władysława Wosik:   30-dniowa 12.09. g.7:00;     1) 10.10. g.7:00;           2) 4.11. g.9:00;             3) 11.12. g.18:00


Intencje mszalne 05.08.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: J 6,35

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;

a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.


18 NIEDZIELA ZWYKŁA - 5.08.2018 r.

  7:00      1) Za członków VIII. Róży Żywego Różańca

                  2) W intencji parafian

  9:00     Za + Magdalenę Horzela w 1. rocznicę śmierci

11:00    W intencji Anny Chartunierwicz z okazji 60. rocznicy urodzin [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Teodora Barton w 1. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 6.08.2018 r.Święto Przemienienia Pańskiego

  7:00     Za + Ks. Józefa Szulika w rocznicę śmierci

18:00    1) Za + Jerzego Liszkę w rocznicę urodzin oraz zmarłych rodziców z obu stron

               2) Za + Stanisława Siwczaka w 30. dzień po śmierci


WTOREK - 7.08.2018 r. - dzień powszedni

  6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00     Za ++ Pawła i Bronisławę Król oraz zmarłych rodziców

18:00    1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               2) Za + Łucję Berger w 30. dzień po śmierci


ŚRODA - 8.08.2018 r. – Wspomnienie św. Dominika, prezb.

  7:00     Za ++ Martę Bażan, Zdzisława Witek, Hertę Wróbel, Jana Kuczerę, Helenę Omyła, Stanisława Bujaka – od Firmy Pogrzebowej „STYX” – Tomasza Wałacha

18:00    Za ++ Anielę i Antoniego Brychcy


CZWARTEK - 9.08.2018 r. - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża/Edyty Stein,
dz. i męcz., patronki Europy

  7:00     1) W intencji Anny Hnatuśko z okazji 50. rocznicy urodzin oraz syna Adama z okazji 25. rocznicy urodzin

               2) Za + Józefa Szefer - od uczestników pogrzebu (7)

18:00    Za ++ Jana i Annę Dura w rocznicę śmierci


PIĄTEK - 10.08.2018 r. - Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.

  7:00     1) Za + Annę Barciok - od uczestników pogrzebu (5)

               2) Za ++ Józefa Zielińskiego i żonę Łucję

17:00    Za + Bernarda Fojcika w rocznicę urodzin oraz zmarłego brata Wilhelma           


SOBOTA - 11.08.2018 r. – Wspomnienie św. Klary, dz.

  8:00     Za ++ Anielę i Joachima Czech oraz córkę Teresę

18:00    Za + Rudolfa Jondero w 20. rocznicę śmierci oraz jego zmarłych rodziców


19 NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.08.2018 r.

  7:00     1) Za + Józefa Woźniczkę

                2) W intencji parafian

  9:00     Za + Hertę Wróbel - od uczestników pogrzebu (3)

11:00    W intencji Renaty Adamskiej z okazji 60. rocznicy urodzin

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Moniki i Artura Karwot z okazji 5. rocznicy ślubu i błogosławieństwo Boże dla dzieci Pauliny i Dawida

            Po Mszy chrzest Franciszka Jakuba Romaniec

           


Intencje mszalne 29.07.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: J 6,11-12

 

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie,

rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami,

rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:

'Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło'.

 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.07.2018 r.

  7:00    1) Za + Michała Nowaka - od uczestników pogrzebu (1)

                2) W intencji parafian

  9:00    W intencji Ireny Sobik z okazji 50. rocznicy urodzin [TD]

11:00    Za ++ Jadwigę i Emila Wypenda, Annę i Konstantego Kuczerę oraz Karola i Martę Wypenda

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji Ewy i Michała Sukienników z okazji 50. rocznicy Ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]


PONIEDZIAŁEK - 30.07.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Michała Nowaka - od wujka Jana Nowaka z żoną

18:00    Za + Sabinę Dydlińską - od uczestników pogrzebu (4!)


WTOREK - 31.07.2018 r. – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

  6:45    Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  7:00    Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (13)

18:00    W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin


ŚRODA - 1.08.2018 r. – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK

  7:00    Za + Eryka Konkola w rocznicę śmierci

18:00    Za + Lidię Grzenik w rocznicę śmierci


CZWARTEK - 2.08.2018 r. - dzień powszedni – Odpust Porcjunkuli

  6:45    Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z modlitwą o powołania

  7:00    Za + Helenę Omyła - od uczestników pogrzebu (2)

18:00    O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o błogosławieństwo dla kapłanów i osób duchownych, a szczególnie o potrzebne łaski dla naszych kleryków


PIĄTEK - 3.08.2018 r. - dzień powszedni

  6:45    Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

  7:00    W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

17:00    Za + Mariana Barańskiego       


SOBOTA - 4.08.2018 r. – Wspomnienie św. Jana Marii Vianney`a, prezb.

  7:45    Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

  8:00    W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

18:00    Za ++ Danutę Łagowską, Łucję i Jana Morgałów oraz Kazimierza Tkocza


18 NIEDZIELA ZWYKŁA - 5.08.2018 r.

  7:00    1) Za członków VIII. Róży Żywego Różańca

               2) W intencji parafian

  9:00    Za + Magdalenę Horzela w 1. rocznicę śmierci

11:00    W intencji Anny Chartunierwicz z okazji 60. rocznicy urodzin [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Teodora Barton w 1. rocznicę śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Piotr Piechaczek: 30-dniowa 23.08 g.18:00;   1) 6.09 g.7:00;   2) 1.10 g.18:00;   3) 3.11 g.18:00

+ śp. Gerard Kozany:  30-dniowa 24.08 g.18:00;   1) 24.09 g.7:00


Intencje mszalne 22.07.2018r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 6,31-32

A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne

i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło,

że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.


16 NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.07.2018 r.

 7:00     1) Za + Michała Nowaka - od cioci Heleny Nowak

               2) W intencji parafian

 9:00     Za + Jana Kuczerę - od uczestników pogrzebu (2)

11:00    Za + Stanisława Kempnego w 10. rocznicę śmierci

            Po Mszy błogosławieństwo rocznego dziecka Amelii Patrycji Janowskiej oraz chrzest Anny i Dawida

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Grzegorza Kaźmierczaka - od uczestników pogrzebu (6!)


PONIEDZIAŁEK - 23.07.2018 r. – Święto św. Brygidy, zak., patronki Europy

 7:00     Za + Urszulę Dziewior - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    Za + Gerarda Komorek - od uczestników pogrzebu (6!)


WTOREK - 24.07.2018 r. – Wspomnienie św. Kingi, dz.

 6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00     Za + Ewę Oczadły-Ciołczyk w 30. dzień po śmierci

  8.15    Pogrzeb: śp. Piotra Piechaczek

18:00    Za + Wilhelma Fojcika - od uczestników pogrzebu (6)


ŚRODA - 25.07.2018 r. – Święto św. Jakuba, Apostoła

 7:00     Za + Alfreda Getlera w 30. dzień po śmierci

18:00    Za + Karola Czogalika w 1. rocznicę śmierci


CZWARTEK - 26.07.2018 r. – Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP

 7:00    

18:00    1) Za + Józefa Szulika

               2) Za + Agnieszkę Sobik w 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 27.07.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Elżbietę Zimoch w 30. dzień po śmierci

17:00    Za + Stefana Tyl - od sąsiadów z ul. Górniczej 10


SOBOTA - 28.07.2018 r. - dzień powszedni

  8:00    Za + Arkadiusza Raszkowskiego - od uczestników pogrzebu (1)

  9.30    Pogrzeb: śp. Gerarda Kozany

12.00    W intencji Ewy i Michała Sukienników z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

18:00    W intencji Ewy i Rafała Karwot w 10. rocznicę ślubu i Doroty i Krzysztofa Wiera w 10. rocznicę ślubu  oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ich dzieci  


17 NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.07.2018 r.

 7:00     1) Za + Michała Nowaka - od uczestników pogrzebu (1)

               2) W intencji parafian

 9:00     W intencji Ireny Sobik z okazji 50. rocznicy urodzin [TD]

11:00    Za ++ Jadwigę i Emila Wypenda, Annę i Konstantego Kuczerę oraz Karola i Martę Wypenda

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00   


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Teresa Zawiła :   30-dniowa 20.08 g.18:00;          1) 19.09 g.7:00;           

+ śp. Zyta Weinreich:   30-dniowa 30.08. g.18.00          1) 20.09 g.7:00;            2) 22.10 g.18.00;           3) 4.11g.9:30;


Intencje mszalne 15.07.2018r.

SŁOWO ŻYCIA:  Mk 6,12-13

Oni więc [Apostołowie] wyszli i wzywali do nawrócenia.

Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.


15 NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.07.2018 r.

 7:00     1) W intencji Joanny Klamann z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

                2) W intencji parafian

 9:00     Za + Marię Oleś - od uczestników pogrzebu (3!)

11:00    Za roczne dziecko Paulinę Nowoczek oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Milenę Barbarę Pomykoł,

            Zofię Klaudię Pisulską, Wojciecha Łukasza Morgała, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne                                                                                                                                                                 

17:00    W intencji Marzeny i Jacka Fischer z okazji 30 r. ślubu prosząc o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny [TD]


PONIEDZIAŁEK - 16.07.2018 r. – Wspomnienie NMP z Góry Karmel

 7:00     Za + Michała Nowaka - od kuzyna Staszka z rodziną

18:00    Za +Józefę Łojek z okazji 2. rocznicy śmierci  


WTOREK - 17.7.2018 r. - dzień powszedni

 6:45     Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 7:00     W intencji Weroniki Bryła z okazji urodzin

 8.15     Pogrzeb śp. Zyty Weinreich

18:00    Za + Tadeusza Woźniaka


ŚRODA - 18.07.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     1) Za ++ Annę Wieczorek, męża Ryszarda i rodziców z obu stron

               2) Za + Edwarda Wałacha - od bratanka Bogusława z rodziną

18:00    Za ++ Annę Majer w 2. rocznicę śmierci oraz męża Henryka


CZWARTEK - 19.07.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     W intencji Martynki Kaczmarek - o łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy

               2) Za + Halinę Chrzanowską w 2. rocznicę śm. i ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin Kowalak i Chrzanowski


PIĄTEK - 20.07.2018 r. - dzień powszedni

 6:45     Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego

 7:00     Za + Wandę Pisulską - od uczestników pogrzebu (4)

17:00    Za + Małgorzatę Wiencierz w rocznicę śmierci  


SOBOTA - 21.07.2018 r. - dzień powszedni

 8:00     Za + Julię Waligóra - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00    Za ++ Romana i Paulinę Piontek, Alfreda Pietrygę i pokrewieństwo


16 NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.07.2018 r.

 7:00     1) Za + Michała Nowaka - od cioci Heleny Nowak

                2) W intencji parafian

 9:00     Za + Jana Kuczerę - od uczestników pogrzebu (2)

11:00    Za + Stanisława Kempny w 10. rocznicę śmierci

            Po Mszy błogosławieństwo rocznego dziecka Amelii Patrycji Janowskiej oraz chrzest Anny i Dawida

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Grzegorza Kaźmierczaka - od uczestników pogrzebu (6!)


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Zyta Weinreich:   30-dniowa 30.08. g.18.00

+ śp. Łucja Berger:      30-dniowa 7.08. g.18:00;   1) 5.09. g.7:00;   2) 4.10. g.7:00;   3) 4.11. g.12:00;   4) 3.12. g.18:00

+ śp. Elżbieta Piechaczek:      30-dniowa 14.08. g.7:00;           1) 12.09. g.7:00

+ śp. Jerzy Szweda:                30-dniowa 18.08. g.18:00;         1) 17.09. g.7:00


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42