INTENCJE

Intencje mszalne 18.03.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: J 12,26

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.


5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.03.2018 r.

 7:00     1) Za + Jana Clemens - od sąsiadów

               2) W intencji parafian

 9:00     Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (6)

10:30    Za + Genowefę Miśtal w rocznicę urodzin

12:00    Za roczne dzieci: Igora Czechowskiego, Oliwiera Moszczyńskiego i Kamila Tymek oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Antoninę Amelię Wypenda i Bartosza Depta, ich rodziców i chrzestnych

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00    W intencji Marzeny Fischer z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]


PONIEDZIAŁEK - 19.03.2018 r.Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

 7:00     Za + Józefa Szefer - od uczestników pogrzebu (2)

18:00    1) Za + Józefa Mościckiego - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Gerarda Wywioła


WTOREK - 20.03.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Tadeusza Olkowskiego w 30. dzień po śmierci  

18:00    1) Za + Helenę Michalską - od uczestników pogrzebu (3)

               2) Za ++ Teresę i Eryka Pieter oraz syna Bogusława


ŚRODA -21.03.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Grzegorza Kaźmierczaka - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Różę Szotek – od 12. Róży Żywego Różańca

18:00    1) Za + Gerarda Komorka - od uczestników pogrzebu (2)

               2) Za + Rudolfa Winklera w 2. rocznicę śmierci oraz żonę Barbarę


CZWARTEK -22.03.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     Za + Konrada Freund - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy

               2) W intencji uczestników Kursu Alfa w 2018 r.

               3) Za + Czesława Kaizerek w 1. rocznicę śmierci


PIĄTEK - 23.03.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Jerzego Liszkę - od uczestników pogrzebu (2)

17:00    1) Za + Jana Krajewskiego - od uczestników pogrzebu (5!)

               2) Za ++ Marię Woźniak, męża Tadeusza, Wilhelma i Gertrudę Długosz, Jana i Agnieszkę Woźniak

18:00   Droga Krzyżowa ulicami Chwałowic


SOBOTA -24.03.2018 r. - dzień powszedni

 8:00     1) Za + Fryderyka Wziętek - od uczestników pogrzebu (5)

18:00    1) W intencji Ks. Roberta Rosiaka z okazji urodzin

               2) W intencji rychłej beatyfikacji Ks. Franciszka Blachnickiego w rocznicę jego urodzin

               3) Za ++ Marię i Teofila Pierchałów oraz Wilhelma i Alfreda Pietrygów


PALMOWA NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - 25.03.2018 r.

 7:00     Za + Bronisława Kasperka w 2. rocz. śm. oraz ++ rodziców z obu stron, brata z córką, siostrę i Mariana Węgrzyk

 9:00     Za + Wilhelma Fojcika - od uczestników pogrzebu (2)

10:30    W intencji Marka Białasa w 50. rocznicę urodzin [TD]

12:00    1) Za + Saturnina Abrahamczyka w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Genowefę Nawala w 30. dzień po śmierci

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00    W intencji Marcina Wałach z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Maria Oleś:         30-dniowa 07.04. g.8:00;           1) 10.05. g.7:00;           2) 7.06. g.18:00;           3) 15.07. g.9:00;

+ śp. Agata Brudny:     30-dniowa 7.04. g.8:00;             1) 10.05. g.7:00;           2) 10.06. g.9:00

+ śp. Róża Szotek:   21.03. g.7:00 od 12 róży ŻR;   30-dniowa 08.04. g.17:00;  1) 11.05. g.7:00;           2) 12.06. g.18:00


Intencje mszalne 11.03.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA:  J 3,16

Tak bowiem Bóg umiłował świat,

że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 11.03.2018 r. LAETARE

  7:00    Za + Danutę Wróbel - od uczestników pogrzebu (8)

  9:00    Za + Marię Ucherek w 1. rocznicę śmierci

10:30    Za ++ Łucję Zielińską w 5. rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron oraz krewnych

12:00    1) W intencji Mai Kiper z okazji 1. rocznicy urodzin

                 2) W intencji Jacka Szurmańskiego przyjmującego chrzest oraz za rodziców i chrzestnych

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00    Za + Stanisława Kaim w 4. rocznicę śmierci


PONIEDZIAŁEK - 12.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Genowefę Nawała, męża Mariana, synową Jolantę i wnuka Tomasza - od rodziny Nawojowej Góry

               2) Za + Aleksandrę Nawała, męża Stanisława, syna Wiesława - od rodziny Nawojowej Góry

18:00    1) Za + Jana Majer - od uczestników pogrzebu (3)

               2) Za + Gertrudę Walter w 10. rocznicę śmierci


WTOREK -13.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Józefa Konsek w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców z obu stron

  8:15    Pogrzeb śp.  Marii Oleś

18:00    1) Za + Pawła Skorupę w rocznicę śmierci oraz żonę Klarę

               2) Za + Grzegorza Brylińskiego w 1. rocznicę śmierci


ŚRODA - 14.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Daniela Pudło - od uczestników pogrzebu (5)

  8:15     Pogrzeb śp.  Agaty Brudny

10:00    Pogrzeb śp.  Róży Szotek

18:00    Za + Zygmunta Kompanowskiego w rocznicę urodzin


CZWARTEK - 15.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    Za + Hildegardę Zimny

18:00    1) Za ++ Józefa Hellwig, rodziców i krewnych

               2)


PIĄTEK - 16.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + ojca Władysława Łojka w 27. rocznicę śmierci

               2) Za + Jana Bergera w 30. dzień po śmierci

17:00    1) Za + Romana Białas w 30. rocznicę śmierci oraz ++ Urbana Matysik, Józefa Kopiec i dwie żony

               2) Za + Edwarda Hora w 21. rocznicę śmierci


SOBOTA - 17.03.2018 r. - dzień powszedni

  8:00    Za ++ Anielę i Antoniego Brychcy

18:00    1) Za ++ Edwarda Kozika oraz zmarłych rodziców

               2) Za ++ Mariolę i Józefa Konczewskich, Józefa Marciniaka oraz ich zmarłych rodziców


5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.03.2018 r.

  7:00     1) Za + Jana Clemens - od sąsiadów

                  2) W intencji parafian

  9:00    Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (6)

10:30    Za + Genowefę Miśtal w rocznicę urodzin

12:00    Za roczne dzieci: Igora Czechowskiego i Oliwiera Moszczyńskiego oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Antoninę Amelię Wypenda i Bartosza Depta, ich rodziców i chrzestnych

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00    W intencji Marzeny Fischer z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

 

+ śp. Sabina Dydlińska:  30-dniowa 2.04. g.7:00;   1) 2.05. g.18:00;   2) 5.06. g.7:00;   3) 5.07. g.7:00;   4) 30.07. g.18:00


Intencje mszalne

SŁOWO ŻYCIA: J 2,19.22

 

«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».

(…) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego,

że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.


3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 4.03.2018 r

  7:00     1) Za członków 3. Róży Żywego Różańca

  9:00     1) Za ++ rodziców Augustyna i Martę Groborz

                  2) Za + Zbigniewa Macionczyka w 1. rocznicę śmierci

10:30     W intencji Barbary i Henryka Katarzyńskich z okazji 30. rocznicy ślubu i błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

12:00     Za + Józefa Szefer - od uczestników pogrzebu (1)

16:15     Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00     Za + Alinę Wala - od uczestników pogrzebu (1)


PONIEDZIAŁEK - 5.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Henryka Wilczoka - od uczestników pogrzebu (2)

                2) Za + Alojzego Mandrysz z okazji 25. rocznicy śmierci

13:00    Pogrzeb śp. Sabiny Dydlińskiej

18:00    1) Za + Mieczysława Oleś - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Alojzego Błanika


WTOREK - 6.03.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Gertrudę Buchalik oraz męża Maksymiliana

               2) Za + Jadwigę Krypczyk – od 1. Róży Żywego Różańca

18:00    1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

               2) Za ++ Henryka Skorupa, syna Grzegorza, rodziców i teściów


ŚRODA - 7.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Hildegardę Ludwiniak - od uczestników pogrzebu (1)

 9:00     Msza rekolekcyjna dla dzieci klas 1-6 SP

11:00    Msza rekolekcyjna dla klas 7 SP oraz 2-3 gimnazjalnych

18:00    1) W intencji Bernadety Gruszczyk z okazji 60. rocznicy urodzin [TD]

               2) Za + Józefa Mościckiego - od chrześniaka z rodziną

               3) Za + Jana Clemens w 30. dzień po śmierci


CZWARTEK - 8.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) W intencji Romana Hnatuśko z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

                2) Za ++ Mieczysława Olesia, Henryka Lepicha, Ryszarda Banasiaka, Henryka Domańskiego, Jana Majera, Aleksandrę Nawała, Mirelę Czerwińską – od Firmy Pogrzebowej „STYX Tomasz Wałach”

18:00    1) Za + Łucję Grobelny-Lyp w 10. rocznicę śmierci

               2) Za + Annę Barciok 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 9.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Bożenę Jabłońską - od uczestników pogrzebu (1)

                2) Za + Genowefę Nawała – od 12. Róży Żywego Różańca

17:00     1) Za ++ Wandę Kobeszko i Wacława Drozdowskiego 

                2) Za + Wandę Pisulską - od sąsiadów z ul. Pukowca 4


SOBOTA - 10.03.2018 r. - dzień powszedni

  8:00    1) Za + Tadeusza Olkiewicza - od uczestników pogrzebu (5!)

               2) Za + Józefa Mańka

18:00    1) Za ++ Stanisława Rogaś, rodziców i teściów oraz pokrewieństwo z obu stron

               2) Za ++ Jadwigę Ciężadło w 5. rocznicę śmierci, męża Władysława, rodziców Bronisławę i Władysława Brodzik


4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 11.03.2018 r. LAETARE

  7:00    Za + Danutę Wróbel - od uczestników pogrzebu (8)

  9:00    Za + Marię Ucherek w 1. rocznicę śmierci

10:30    Za ++ Łucję Zielińską w 5. rocznicę śmierci, męża Józefa, rodziców z obu stron oraz krewnych

12:00    1) W intencji Mai Kiper z okazji 1. rocznicy urodzin

                2) W intencji Jacka Szurmańskiego przyjmującego chrzest oraz za rodziców i chrzestnych

16:15   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym         

17:00    Za + Stanisława Kaim w 4. rocznicę śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Genowefa Nawała:          30-dniowa 25.03. g.12:00;         1) 24.04. g.18:00;         

9.03. g.7:00 – od 12. Róży Żywego Różańca;    12.03. g.7:00 – od rodziny z Nawojowej Góry


Intencje mszalne 25.02.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 9,7

 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:

«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»


2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25.02.2018 r.

  7:00     1) Za + Gerarda Komorek - od uczestników pogrzebu (1)

                 2) W intencji parafian

  9:00          W intencji Józefa Nowaka z okazji 70. urodzin [  ]

10:30          Za + Jadwigę Krypczyk - od koleżanki zamiast wieńca

12:00          Za + Wilhelma Fojcika - od uczestników pogrzebu (1)

16:15         Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00          Za + Teodora Holona w 26. rocznicę śmierci, żonę Martę i rodziców z obu stron


PONIEDZIAŁEK - 26.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Daniela Pudło - od uczestników pogrzebu (4)

                2) Za + Urszulę Nega w rocznicę śmierci

18:00    1) Za ++ rodziców Marię i Henryka Kolon         

               2) Za + Mariana Sternal w 30. dzień po śmierci


WTOREK - 27.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Józefa Mościckiego - od uczestników pogrzebu (1)

18:00     1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

                2) Za + Konrada Freund w 30. dzień po śmierci

                3) Za + Romana Bochenek


ŚRODA - 28.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za ++ Anielę i Antoniego Brychcy

                2) Za + Krzysztofa Oleś w 9. rocznicę śmierci

18:00     1) Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (5)

                2) Za + Grzegorza Kaźmierczaka - od koleżanek i kolegów z SP 13 z klasy A

19:00          Msza w domu chorego - w intencji Herty Wróbel z okazji 85. rocznicy urodzin


CZWARTEK - 1.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Stefanię Oleś - od uczestników pogrzebu (5)

                2) Za + Katarzynę Matuszek w 30. dzień po śmierci

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic i pracujących w naszej parafii

                     oraz o nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

                2) Za + Amalię Heisig w 30. dzień po śmierci


PIĄTEK - 2.03.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

17:00     1) Za ++ Stefanię Zimny, męża Karola, córkę Danutę i prawnuczkę Liliankę

                2) Za + Iwonę Gąsior oraz ojca Henryka

18:30          W intencji młodzieży o rozeznawanie i wypełnianie woli Bożej w życiu


SOBOTA - 3.03.2018 r. - dzień powszedni

  8:00     1) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

                2) Za ++ Jana i Marię Mitrenga oraz rodziców z obu stron

18:00          ROZPOCZĘCIE PARAFIALNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

                1) Za + Krystynę Król w 2. rocznicę śmierci

                2) Za ++ Jana i Agnieszkę Woźniak oraz Pawła i Bronisławę Król


3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 4.03.2018 r.

  7:00     1) Za członków 3. Róży Żywego Różańca

  9:00     1) Za ++ rodziców Augustyna i Martę Groborz

                  2) Za + Zbigniewa Macionczyka w 1. rocznicę śmierci

10:30          W intencji Barbary i Henryka Katarzyńskich z okazji 30. rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny [  ]

12:00          Za + Józefa Szefer - od uczestników pogrzebu (1)

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00          Za + Alinę Wala


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Tadeusz Olkowski:         30-dniowa 20.03. g.7:00;           1) 29.04. g.10:30;          2) 23.05. g.18:00

+ śp. Jan Piotr Berger: 30-dniowa 16.03. g.7:00;           1) 18.04. g.7:00;           2) 21.05. g.7:00

+ śp. Wanda Pisulska:             30-dniowa 26.03. g.16:00;         9.03. g.17:00 od sąsiadów z Pukowca 4

1) 15.04. g.7:00;      2) 22.05. g.18:00;      3) 18.06. g.7:00;        4) 20.07. g.7:00;           5) 17.08. g.17:00


Intencje mszalne 18.02.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,15

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
.

 

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018 r.

  7:00     1) Za + Jadwigę Gizińska w 30. dzień po śmierci

                 2) W intencji parafian

  9:00     Za ++ Helenę i Adama Babicz

10:30    W intencji Jana Janowskiego z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00    Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (4)

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00    W intencji rocznych dzieci: Natalię Cieślak, Aleksandrę Magdalenę Pawlak, Amelię Wowra, Michała Piotra Klose oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Zofię Wiktorię Sikora, Amelię Michalinę Więcek, Anthonego Józefa Brzoskowskiego, Jakuba Piotra Cymbałę, Alexa Pawła Kazimierczaka, Fabiana Franciszka Michalaka, ich rodziców i chrzestnych


PONIEDZIAŁEK - 19.02.2018 r. - dzień powszedni

 7:00     1) Za + Helenę Lankosz w 1. rocznicę śmierci oraz męża Franciszka i rodziców z obu stron

18:00    1) Za + Ryszarda Banasiaka - od uczestników pogrzebu (2!)

               2) Za + Bronisława Hyłę w 15. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron i rodzeństwo


WTOREK - 20.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za ++ Bożenę i Józefa Kuzniok - od uczestników pogrzebu (1!)

  8:15     Pogrzeb śp. Tadeusza Olkowskiego

18:00    1) Za + Renatę Czech, rodziców Agnieszkę i Walentego Radeckich


ŚRODA - 21.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Fryderyka Wziętek - od uczestników pogrzebu (4)

18:00     1) Wintencji Wojciecha Nosal z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

                2) Za ++ Jana i Annę Dura w rocznicę śmierci


CZWARTEK - 22.02.2018 r.Święto Katedry św. Piotra Apostoła

  7:00     1) Za + Grzegorza Kaźmierczaka - od uczestników pogrzebu (1)

16:00    Msza w domu chorego

18:00    1) Za + Jerzego Liszka - od uczestników pogrzebu (1)


PIĄTEK - 23.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Jana Krajewskiego - od uczestników pogrzebu (4)

                2) Za + Józefa Bażan w 8. rocznicę śmierci

17:00    1) W intencji Ks. Kazimierza Fyrli z okazji urodzin

               2) Za ++ Annę i Tadeusza Okręt


SOBOTA - 24.02.2018 r. - dzień powszedni

  8:00     1) Za ++ Emilię i Ryszarda Meczke oraz Ewę i Pawła Czepczor

18:00     1) Za + Igora Machnika w 5. rocznicę śmierci

                2) Za ++ Agnieszkę i Waldemara Kuczerów oraz Annę i Jana Biniaszów


2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25.02.2018 r.

  7:00     1) Za + Gerarda Komorek - od uczestników pogrzebu (1)

                  2) W intencji parafian

  9:00     W intencji Józefa Nowaka z okazji 70. urodzin [   ]

10:30   

12:00    Za + Wilhelma Fojcika - od uczestników pogrzebu (1)

16:15    Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym    

17:00    Za + Teodora Holona w 26. rocznicę śmierci, żonę Martę i rodziców z obu stron


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Józef Łukaszuk:              1) 12.04. g.7:00


Intencje mszalne 11.02.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,40b-42

… trędowaty upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!».

Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.


6. NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.02.2018 r. Światowy Dzień Chorego

  7:00  1) Za + Krzysztofa Wójsa, z prośbą o zdrowie dla Anny i Kazimierza Wójs

               2) W intencji parafian, zwłaszcza wszystkich naszych chorych

  9:00   Za + Michała Szulika z okazji 36. rocznicy urodzin

10:30    W intencji Stanisława Sobika z okazji 92. rocznicy urodzin

12:00    W intencji Wiolety i Tomasza Albrecht z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne

17:00    Za + Józefa Szefer - od sąsiadów z klatki A z ul. Śląskiej 16A


PONIEDZIAŁEK - 12.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) W intencji Gabrieli Zimoń z okazji 65. Rocznicy urodzin i urodzin siostry Anieli

               2) Za + brata Krystiana Zimoń oraz ojca Rudolfa

18:00    1) Za + Danutę Wróbel - od uczestników pogrzebu (7)


WTOREK - 13.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Helenę Michalską - od uczestników pogrzebu (2)

18:00    1) Za + Karola Czogalika - od uczestników pogrzebu (5)

               2) Za ++ Piotra Macionczyka, zmarłych rodziców i teściów oraz Jana Marka


ŚRODA POPIELCOWA - 14.02.2018 r.

  7:00    Za + Marię Słupik w 12. rocznicę śmierci

  9:00    Za + Tadeusza Olkiewicza - od uczestników pogrzebu (4)

16:00   

18:00    1) Za ++ dziadków Martę i Ernesta Wywioł, synów Erwina, Emila, Emanuela oraz wnuka Gerarda          

                 2) Za + Bronisławę Król w 30. rocznicę śmierci, męża Pawła oraz wnuki Anielę i Pawła


CZWARTEK - 15.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Jana Majera - od uczestników pogrzebu (2)

  8:15    Pogrzeb + Józefa Łukaszuka

18:00    1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy

               2) W intencji Bartosza Motyki z okazji urodzin

               3) Za ++ Zbigniewa Hellwig w 6. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców i teściów


PIĄTEK - 16.0.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za ++ Bronisławę i Pawła Król oraz zmarłe pokrewieństwo

               2) Za ++ Stefana Rozdrażewskiego, brata Józefa i zmarłych z rodziny

17:00    1) Za + Genowefę Miśtal w 1. rocznicę śmierci

               2) Za + Józefa Mościckiego


SOBOTA - 17.02.2018 r. - dzień powszedni

  8:00    1) Za + Hildegardę Zimny - od uczestników pogrzebu (1)

18:00    1) Za ++ Wiktorię i Romana Skorupa, zmarłych rodziców, syna Henryka i wnuka Grzegorza

               2) Za ++ Marię i Wiktora Skorupa, zmarłych rodziców


1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018 r.

  7:00    1)

                 2) W intencji parafian

  9:00    Za ++ Helenę i Adama Babicz

10:30    W intencji Jana Janowskiego z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00    Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (4)

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    W intencji rocznych dzieci: Natalię Cieślak, Amelię Wowra, Michała Piotra Klose oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Aleksandrę Magdalenę Pawlas, Zofię Wiktorię Sikora, Amelię Michalinę Więcek, Anthonego Józefa Brzoskowskiego, Jakuba Piotra Cymbałę, Alexa Pawła Kazimierczaka, Fabiana Franciszka Michalaka, ich rodziców i chrzestnych


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Jan Clemens:                  30-dniowa 7.03. g.18:00;           1) 8.04. g.7:00;             2) 7.05. g.18:00

+ śp. Teresa Maciejewska:       30-dniowa na Nowinach;           1) 11.04. g.7:00;           2) 6.05. g.17:00

+ śp. Anna Barciok:                 30-dniowa 8.03. g.18:00;           1) 10.04. g.7:00;           2) 7.05. g.7:00;            

3) 8.06. g.17:00;           4) 10.07. g.18:00;          5) 10.08. g.7:00;           6) 11.09. g.18:00;          7) 14.10. g.7:00


Intencje mszalne 04.02.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,35-37

 

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł

i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 

a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».

 


5 NIEDZIELA ZWYKŁA - 04.02.2018 r.

  7:00   1) Za członków II Róży Żywego Różańca

               2) W intencji parafian

  9:00       W intencji rodziny Elżbiety i Stanisława Małkuch

10:30       Za + Jana Jakimczuka w 7. rocznicę śmierci

12:00       W intencji Czesławy Korzonek z okazji 60. rocznicy urodzin
                    i 40 lat pracy zawodowej
[TD] oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

                   Błogosławieństwo rocznego dziecka Hanny Bruździńskiej

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Hildegardę Ludwiniak w 30. dzień po śmierci


PONIEDZIAŁEK - 05.02.2018 r. – wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.

  7:00  1) Za + Mieczysława Oleś - od uczestników pogrzebu (2)

18:00  1) Za + Stanisława Piotrowskiego - od uczestników pogrzebu (3!)

             2) Za + Stanisława Adamczyka w 1. rocznicę śmierci


WTOREK - 06.02.2018 r. – wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

  7:00  1) Za + Henryka Wilczoka - od uczestników pogrzebu (1)

18:00  1) W intencji parafian ku czci Ducha Świętego o Jego święte dary, owoce i charyzmaty

             2) Za ++ Jana Witę oraz Alfreda Goika


ŚRODA - 07.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00  1) Za + Gerarda Hajzykw 2. rocznicę śmierci

18:00  1) Za + Marię Emrich - od uczestników pogrzebu (4!)

             2) Za + Józefa Szefer w 30. dzień po śmierci


CZWARTEK - 08.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00  1) Za ++ Fryderyka Wziętka, Jadwigę Mandrysz, Stanisława Piotrowskiego, Elżbietę Iwańską, Kornelię Zamarlik, Kazimierę Paluch, Jerzego Walera od firmy pogrzebowej STYX Tomasza Wałacha

18:00  1) Za + Elżbietę Iwańską - od uczestników pogrzebu (3!)

             2) Za + Zofię Węglarczyk od sąsiadów z ul. Górniczej 14


PIĄTEK - 09.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00  1) Za + Jana Sułek w 8. rocznicę śmierci

             2) Za ++ Zofię i Marcina Watras oraz rodziców z obu stron

17:00  1) Za + Martę Prządak w 13. rocznicę śmierci

             2) Za + Wilhelma Fojcika w rocznicę urodzin


SOBOTA - 10.02.2018 r. – wspomnienie św. Scholastyki, dz.

 8:00  1) Za ++ Ryszarda Wieczorka, żonę Annę oraz rodziców z obu stron

            2) Za + Edwarda Wałach - od siostry Anny z rodziną

18:00  1) Za + męża Szczepana Stępnia oraz zmarłych teściów Helenę i Józefa Machulików

             2) Za + Renatę Wochnik


6 NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.02.2018 r. Światowy Dzień Chorego

 7:00  1) Za + Krzysztofa Wójsa, z prośbą o zdrowie dla Anny i Kazimierza Wójs

             2) W intencji parafian, zwłaszcza wszystkich naszych chorych

 9:00        Za + Michała Szulika z okazji 36. rocznicy urodzin

10:30        W intencji Stanisława Sobika z okazji 92. rocznicy urodzin

12:00        W intencji Wiolety i Tomasza Albrecht z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30        Nieszpory niedzielne

17:00        Za + Józefa Szefer - od sąsiadów z ul. Śląskiej 16A klatki A


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Roman Bochenek:          30-dniowa 27.02. g.18:00;         1) 4.04. g.7:00

+ śp. Katarzyna Matuszek:       30-dniowa 1.03. g.7:00;             1) 5.04. g.18:00


Intencje mszalne 28.01.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,27

 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:

«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».


4 NIEDZIELA ZWYKŁA - 28.01.2018 r.

  7:00     1) W intencji świeckich szafarzy o błogosławieństwo dla nich i ich rodzin - od chorych i ich rodzin

                  2) W intencji parafian

  9:00     Za + Ryszarda Kamińskiego w 1. rocznicę śmierci

10:30     Za + Danutę Łamikowską w 3. rocznicę śmierci

12:00     W intencji Leny Woźnica z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00     Za + Daniela Pudło - od uczestników pogrzebu (3)


PONIEDZIAŁEK - 29.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Aleksandrę Nawała - od uczestników pogrzebu (1!)

18:00    1) Za ++ Zygmunta Koczora, rodziców Joannę i Józefa Koczorów        

               2) Za ++ Martę i Oskara Ferenców, syna Jerzego, córki Renatę i Elżbietę oraz wnuków Andrzeja i Sławomira


WTOREK - 30.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Mirelę Czerwińską - od uczestników pogrzebu (3)

18:00    1) W intencji małżeństw i rodzin przez wstawiennictwo św. rodziców Ludwika i Zelii Martin

               2) Za + Petronelę Kuczera w 8. rocznicę śmierci

               3) Za + Edwarda Wałach w rocznicę urodzin


ŚRODA - 31.01.2018 r. – wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.

  7:00    1) Za + Annę Urbanek o wieczny odpoczynek i łaskę zbawienia

18:00    1) Za ++ Marię i Wincentego Szefer w kolejną rocznicę śmierci oraz zmarłego syna Józefa

               2) Za + Józefa Mościckiego w 30. dzień po śmierci


CZWARTEK - 01.02.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1)

18:00    1) W intencji kapłanów - zwłaszcza za pochodzących z Chwałowic
                     i pracujących w naszej parafii
oraz o nowe, liczne i święte powołania
                     do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

                2) Za + Stefanię Oleś - od uczestników pogrzebu (4)


PIĄTEK - 02.02.2018 r.Święto Ofiarowania Pańskiego

  7:00    1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

17:00    1) Za + Alinę Wala w 30. dzień po śmierci

               2) Za + Józefa Mościckiego - od chrześniaka z rodziną


SOBOTA - 03.02.2018 r. – wspomnienie dow. św. Błażeja bpa i męcz.

  8:00    1) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, członków Żywego Różańca oraz Dzieci Maryi

                2) W intencji Stanisława Wojaczka z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

                3) Za ++ rodziców Jana i Bronisławę Wojaczek, syna Henryka oraz rodziców Anielę i Antoniego Brychcy

18:00    1) Za + Bożenę Jabłońską w 30. dzień po śmierci


5 NIEDZIELA ZWYKŁA - 04.02.2018 r.

  7:00    1) Za członków II Róży Żywego Różańca

                 2) W intencji parafian

  9:00     W intencji rodziny Elżbiety i Stanisława Małkuch

10:30     Za + Jana Jakimczuka w 7. rocznicę śmierci

12:00     W intencji Czesławy Korzonek z okazji 60. rocznicy urodzin i 40 lat pracy zawodowej [TD]

                  Błogosławieństwo rocznego dziecka Hanny Bruździńskiej

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Hildegardę Ludwiniak w 30. dzień po śmierci


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Marian Sternal:   30-dniowa 26.02. g.18:00;   1) 28.03. g.7:00;   2) 22.04. g.7:00

+ śp. Konrad Freund:  30-dniowa 27.02. g.18:00;    1) 22.03. g.7:00;   2) 19.04. g.7:00


Intencje mszalne 21.01.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: Mk 1,15

 

  «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»


3 NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.01.2018 r

  7:00     Za ++ Bożenę i Józefa Kuzniok w 30. dzień po śmierci

  9:00     Za + Krzysztofa Biernackiego w 4. rocznicę śmierci

10:30    Za + Wiesława Rugora w 2. rocznicę śmierci

12:00    Za roczne dzieci: Lilianę Lepiarczyk, Nikolę Wieczorek, Kacpra Świderskiego i Filipa Zdziebłowskiego oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Laurę Ritę Miguła, Łucję Annę Skorupa, Kajetana Aleksandra Marchlewskiego, Maksymiliana Nowickiego i Roberta Piotra Sobika, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    1) Za + Jerzego Chojnackiego w 4. rocznicę śmierci

                2) W intencji Franciszka i Elżbiety Hawełka oraz Franciszka i Marii Mencher


PONIEDZIAŁEK - 22.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Henryka Śliwińskiego

18:00    1) Za + Annę Zieleźny - od uczestników pogrzebu (4!)

               2) Za + Ryszarda Pawletę w rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i teściów


WTOREK - 23.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Grzegorza Kaźmierczaka w 30. dzień po śmierci

            2) Za + Mariusza Krawczyka w 30. dzień po śmierci

18:00    1) Za + Jana Krajewskiego - od uczestników pogrzebu (3)

            2) Za + Józefa Paszka w rocznicę urodzin

           

                        ŚRODA - 24.01.2018 r. – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK

  7:00    1) Za + Annę Smyczek, męża Izydora oraz rodziców z obu stron

18:00    1) Za + Fryderyka Wziętek - od uczestników pogrzebu (3)

            2) Za + Jerzego Liszka w 30. dzień po śmierci

           

                        CZWARTEK - 25.01.2018 r. – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

  7:00    1)

18:00   1) W intencji chorych o łaskę uzdrowienia ciała i duszy

            2) Za ++ Grzegorza Skorupę, ojca Henryka oraz zmarłych dziadków

            3) Za + Gerarda Komorek w 30. dzień po smierci

           

                        PIĄTEK - 26.01.2018 r. – wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa

7:00      1) Za ++ męża Pawła i córkę Bożenę z domu Kwaśniowskich

17:00    1) Za ++ Krzysztofa Michalskiego i żonę Małgorzatę

            2) Za + Wilhelma Fojcika w 30. dzień po śmierci

           

                        SOBOTA - 27.01.2018 r. - dzień powszedni

 8:00     1) Za ++ Gertrudę i Alojzego Masłowskich oraz rodziców z obu stron

18:00    1) Za + Elfrydę Sobieraj w 1. rocznicę śmierci - od syna Wiesława z rodziną

            2) Za + Henryka Dambiec w 4. rocznicę śmierci

           

  1. NIEDZIELA ZWYKŁA - 28.01.2018 r.

 7:00     1) W intencji świeckich szafarzy o błogosławieństwo dla nich i ich rodzin - od chorych i ich rodzin

            2) W intencji parafian

 9:00     Za + Ryszarda Kamińskiego w 1. rocznicę śmierci

10:30    Za + Danutę Łamikowską w 3. rocznicę śmierci

12:00    W intencji Leny Woźnica z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny [TD]

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    Za + Daniela Pudło - od uczestników pogrzebu (3)


Intencje mszalne 14.01.2018 r.

SŁOWO ŻYCIA: J 1,38n

Jezus rzekł: «Czego szukacie?»
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy:
Nauczycielu - gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.


2 NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.01.2018 r.

  7:00     1) Za + Mirelę Czerwińską – od uczestników pogrzebu (2)        

                 2) Msza gregoriańska (28) za + Annę

  9:00         W intencji Barbary Brylińskiej z okazji 60. rocznicy urodzin
                       i Tomasza Brylińskiego z okazji 70. rocznicy urodzin [TD]
                       oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

10:30          W intencji Anny Pacholarz z okazji 60. rocznicy urodzin [TD]
                       oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

12:00          Za + Genowefę Miśtal

16:30    Nieszpory niedzielne             

17:00           Za + Tadeusza Olkiewicza – od uczestników pogrzebu (3)                                              


PONIEDZIAŁEK - 15.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00    1) Za + Cecylię Płonka w 8. rocznicę śmierci

               2) Msza gregoriańska (29) za + Annę

18:00    1) W intencji Zygmunta Sochackiego z okazji 82. urodzin oraz o błogosławieństwo dla żony i dzieci z rodzinami

               2) Za + Pawła Kuczerę w 7. rocznicę śmierci


WTOREK - 16.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00     1) Za + Helenę Michalską - od uczestników pogrzebu (1)

               2) Msza gregoriańska (30!) za + Annę Pacharzyna

18:00    Za + Elżbietę Jurochnik - od uczestników pogrzebu (4!)


ŚRODA - 17.01.2018 r. – Wspomnienie św. Antoniego, opata

  7:00          Za + Jerzego Waler - od uczestników pogrzebu (2!)

18:00    1) Za + Józefa Matusiaka - od uczestników pogrzebu (3!)

               2) Za + Hildegardę Ludwiniak - od sąsiadów


CZWARTEK - 18.01.2018 r. - dzień powszedni

  7:00          Za + Aleksandrę Nawała - od sąsiadów z klatki

18:00         Za + Marię Zniszczoł - od uczestników pogrzebu (2!)


PIĄTEK - 19.01.2018 r. – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

  7:00         Za + Hildegardę Zimny w 30. dzień po śmierci

17:00    1) Za ++ Anielę i Joachima Czech oraz córkę Teresę

               2) Za + Grzegorza Kaźmierczaka - od koleżanek i kolegów ze SP 13 z klasy A


SOBOTA - 20.01.2018 r. - dzień powszedni

  8:00     1) Za ++ Martę i Wilhelma Wypenda w rocznicę śmierci

                2) Za + Mariana Sałacińskiego w rocznicę śmierci

18:00    1) Za + Magdalenę Rymarską 1. rocznicę śmierci

               2) Za ++ Helenę i Marianna Niesporek w rocznicę śmierci


3 NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.01.2018 r.

  7:00       Za ++ Bożenę i Józefa Kuzniok w 30. dzień po śmierci

  9:00       Za + Krzysztofa Biernackiego w 4. rocznicę śmierci

10:30       Za + Wiesława Rugora w 2. rocznicę śmierci

12:00       Za roczne dzieci: Lilianę Lepiarczyk, Nikolę Wieczorek,
                    Aleksandra Sławika, Kacpra Świderskiego i Filipa Zdziebłowskiego
                   
oraz za dzieci przyjmujące chrzest święty: Łucję Annę Skorupa,
                    Kajetana Aleksandra Marchlewskiego, Maksymiliana Nowickiego
                    i Roberta Piotra Sobika
, ich rodziców i chrzestnych

16:30    Nieszpory niedzielne 

17:00    1) Za + Jerzego Chojnackiego w 4. rocznicę śmierci

                 2) W intencji Franciszka i Elżbiety Hawełka oraz Franciszka i Marii Mencher


Msze za zmarłych ofiarowane od uczestników pogrzebu:

+ śp. Bożena Jabłońska:   30-dniowa 3.02. g.18:00;     1) 9.03. g.7:00; 2) 4.04. g.18:00;          

+ śp. Józef Szefer:           30-dniowa 7.02. g.18:00;       1) 4.03. g.12:00;           2) 19.03. g.7:00;           3) 10.04. g.18:00;

4) 1.05. g.7:00;    5) 4.06. g.18:00;   6) 4.07. g.7:00;       7) 9.08. g.7:00;             8) 4.09. g.7:00;             9) 4.10. g.18:00


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42