Nasza Parafia

Strona główna
Podręczniki duszpasterskie
Plan wydarzeń w 2016r.
Intencje
Ogłoszenia
Kancelaria
Msze święte
Sakramenty
Duszpasterze
Historia parafii

Inne

Listy ks. Proboszcza
Ciekawe artykuły
Ciekawe strony
W Cieniu Familoka
Nasza Galeria

Najnowsze

XIII Niedziela zwykła PDF Drukuj Email
Parafia - Plakaty
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 26 Czerwiec 2016 16:55
 
XIII Niedziela zwykła PDF Drukuj Email
Ogłoszenia - 2016
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 26 Czerwiec 2016 16:57

Informacje i zaproszenia
26. 06. 2016.


To Jezus ,,jest bramą, przez którą wchodzimy i przez którą wychodzimy z Nim, aby odbyć drogę życia"; i to Jezus ,,wskazuje nam drogę". Zatem ,,kto idzie za Jezusem, nie błądzi". papież Franciszek 23.06.2016

Wprowadzenie do Liturgii

    Witam wszystkich zebranych na Mszy św. w XIII niedzielę zwykłą. Gdy rozpoczynają się wakacje, słyszymy słowa Jezusa: „Pójdź za Mną”. On kieruje je do każdego z nas i odpowiedź każdego z nas może być inna, tak jak różne są nasze życiowe powołania. Wspólnym mianownikiem  powinien być jednak radykalizm ewangeliczny czyli zdecydowanie: „Postępujcie według Ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała…. Jeśli pozwolicie się prowadzić Duchowi, BĘDZIECIE WOLNI”. Niech ta mądrość prowadzi nas pod drogach wakacyjnego czasu a w czasie Eucharystii o nią się módlmy
    
  • Dziś o godz. 16.30 nieszpory niedzielne. Zapraszamy.
  • Od dziś  można składać swój podpis na liście, popierając ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Możemy w ten sposób pomóc tysiącom ekspedientek mieć wolną niedzielę. Należy podać imię i nazwisko, Adres, PESEL i podpis.
Więcej…
 
List do Parafian 265 PDF Drukuj Email
Proboszcz - Listy do parafian
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 26 Czerwiec 2016 17:42

Kochani Moi,

Urlop czyli jak znaleźć spokój.

    Pośpiech, wrzawa, rwetes, nerwowa krzą­tanina, spiekota... a na ławce, tuż przy sa­mej ulicy, przysiadło na chwilę dziecko i rozkoszuje się smakiem lodów. Ale za chwilę znowu pobiegnie. Obok siedzi star­szy pan i ze spokojem obserwuje miejski ruch. Nigdzie się nie śpieszy. Za­pewne rozmyśla i się zastanawia, dokąd tak wszyscy gonią, po co. I on kiedyś był zajęty tak jak tamci. Teraz stara się odna­leźć własne „ja", spokój, równowagę., wła­ściwy dystans do siebie i świata.

    I to właśnie zaczęło się. W miniony piątek, 24 czerwca, wraz z ostatnim dzwonkiem szkolnym! I Wielka perspektywa, wielki świat… samochód, samolot, rower, łódka, wreszcie własne nogi, a może przede wszystkim nogi! To jednak tylko środki dla wypoczynku. A cel jest? To pełnia życia!
    Najpierw jego wymiar fizyczny. Ktoś powiedział: „Artystą życia jest ten, Kto tak przeżywa swoje lato, Że grzeje go jeszcze w zimie”. Mądre i głębokie. Na jak długo pozostaje jednak opalenizna na twarzy i ciele!? Mimo to warto!     
    Drugi wymiar - duchowy: Mówił o nim św. Jan Paweł II, 8 czerwca 179 roku w Nowym Targu: „Od-począć” — napisał kiedyś Norwid — to znaczy „począć na nowo”. Otóż duchowy odpoczynek człowieka — jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych — musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego „nowego stworzenia”, o którym mówi św. Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez 1/ słowo Boże odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez 2/ uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko 3/w Eucharystii. Droga do tego wiedzie 4/poprzez zrozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z Komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego wiedzie także 5/ poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli „diakonii”.

    Kochani Moi, Urlop dla każdego jest takim właściwym czasem, żeby odnaleźć siebie i spokój. Po­zostawić za sobą cały pośpiech związany z pracą, uwolnić się od nacisku terminów, cieszyć się wolnością, gromadzić we­wnętrzne i zewnętrzne siły. Urlop dla każdego jest też niewątpliwie właściwym czasem na medytację: zatrzy­mać się, żeby odczuć głód duszy; dotrzeć do samego siebie, aby na nowo wszystko uładzić, uporządkować kryteria; zrobić w sobie miejsce na piękno i to, co praw­dziwie karmi - miejsce, w którym wzrasta wdzięczność, radość z istnienia i przede wszystkim radość z Boga życia. Taka medytacja jest ze wszech miar pożą­dana - uspokaja, leczy i karmi.
Więcej…
 
XIII Niedziela zwykła PDF Drukuj Email
Artykuły - Słowem
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 26 Czerwiec 2016 17:09

SŁOWEM

Nie opłaca się iść za Jezusem. Będąc Jego uczniem, nie wyważa się otwartych drzwi ani nie ma się prawa eliminować przeciwnika. Nie ma też co liczyć na hono­rowe obywatelstwo ani Jego orędzie nie wydaje się być zbyt życzliwie nastawio­ne do rodziny. Zamiast tego, tak przynaj­mniej wynika z Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę, Mistrza z Nazare­tu i Jego uczniów czekają bezdomność, liczne konflikty z drogimi im krewnymi i śmiertelna konfrontacja z panującymi elitami. Faktycznie, niezbyt to kusząca zachęta...

Nasza rzeczywistość jest zupełnie inna. W naszym społeczeństwie o chrześcijańskich korzeniach i tradycjach - nawet je­śli wydają się one już nieco nadwyrężone zębem czasu i nieco wyblakłe w blasku współczesnej cywilizacji - nam, chrześci­janom, wiedzie się dobrze. Należymy do większości, jesteśmy społecznie zinte­growani, uznawani przez prawo i wnosi­my jako „ci z socjalną żyłką" ważny wkład w państwo socjalne. Ale nie powinniśmy się też dziwić, jeśli w naszym naśladowa­niu Chrystusa poczujemy się dotknięci, zranieni, wyśmiani, wyizolowani, jeśli za­miast gestu przytakiwania widzimy gesty dezaprobaty, potrząsanie głową. Nie zo­staje się bowiem chrześcijaninem, aby zyskać społeczne uznanie czy materialne bezpieczeństwo. Pytaniem pozostaje, dlaczego właściwie jesteśmy chrześcija­nami?

Christina Bramkamp

 
Módl się gorąco do Serca Jezusowego! PDF Drukuj Email
Patroni - Bliżej Świętej
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 26 Czerwiec 2016 17:36

    Święta Teresa daje to polecenie swojej siostrze Celinie przed wyjazdem do Paray-le-Monial, towarzysząc bez specjalnego entuzjazmu Leonii, która bardzo chciała pielgrzymować do tego miasta, w którym Jezus ukazał swoje Najświętsze Serce świętej Małgorzacie  Marii Alacoque. Było to w dwusetną rocznicę jej śmierci, 17 października 1890 roku.

    Teresa czci w oblubieńczy sposób Serce Pana Jezusa. Rozmawia z Nim jak małżonka z Pieśni nad Pieśniami ze swoim oblubieńcem: „Módl się gorąco do Serca jezusowego…. Wiesz, co do mnie, to nie patrzę Na Najświętsze Serce tak jak wszyscy. Myślę, że Serce Mojego Oblubieńca jest wyłącznie moje, tak jak moje należy tylko do Niego samego. Mówię do Niego w rozkosznej samotności serca z sercem, oczekując na tę chwilę, gdy będę mogła kontemplować Go twarzą w twarz”. (LT 122).

    Leonia, w klasztorze Sióstr Wizytek w Cean, powie o tym samym doświadczeniu do swoich sióstr w Karmelu w Lisieux 2. lutego 1899 roku: „Trwając w Jego Obecności, czułam, że Jezus mnie rozumiał, i to wystarczyło, by kosztować i trwać w głębokim pokoju”.

    Święta Teresa, w wierszu do swojej siostry Marii od Najświętszego Serca, pt. Moja pieśń dnia dzisiejszego, z okazji święta Serca Jezusa, napisze: „Utwierdź mnie w twojej miłości… zachowaj w Twojej łasce… Daj, o Jezu, miejsce w Twym sercu … dnia dzisiejszego”.

    Ufność świętej Teresy do  Serca Jezusowego jest ogromna: „O, Serce Jezusa, skarbie czułości, jesteś mym szczęściem,, jedyną moją nadzieją” (PN 23).

Więcej…
 
Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski PDF Drukuj Email
Artykuły - Modlitwy
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 20 Marzec 2016 14:40

Zachęcamy do codziennego odmawiania Modlitwy Jubileuszowej

Boże nasz Ojcze,
w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej
Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony,
w naszej historii,
teraz i na wieki wieków. Amen
 
Trwa peregrynacja relikwii św. małżonków Ludwika i Zelii Martin, rodziców św. Teresy w rodzinach naszej parafii. PDF Drukuj Email
Parafia - Wydarzenia
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
Niedziela, 20 Grudzień 2015 13:36
Rodzina pragnąca przyjąć Świętych małżonków
w ich relikwiach, może to zrobić. w czasie
mszy św. wieczornej.
Relikwie pozostaną w danej rodzinie przez cały
dzień następny do mszy św. wieczornej.
Każda rodzina potrzebuje pomocy z nieba, aby mogła
wzrastać w miłości.
Zapraszamy do modlitwy rodzinnej
przez wstawiennictwo św. Małżonków,
szczególnie w jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

Każda otrzyma także materiały
jako pomoc do modlitwy.

 
Kursy - Przed nami małżeństwo PDF Drukuj Email
Sakramenty - Małżeństwo
Wpisany przez Parafia   
Niedziela, 25 Sierpień 2013 09:27

UWAGA NARZECZENI! 
KURSY  „PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO"

Zapisy na nauki „Przed nami małżeństwo":
facebook.com/ przednamimalzenstwo
oraz przednamimalzenstwo.pl.

Prosimy  o skorzystanie z jednego
terminu i miejsca!

 

Dodaj do ulubionych


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj126
mod_vvisit_counterWszyscy669377

Licznik odwiedzin

Pierwszy dzień

Strona działa już
2671 dni.
Tel.: 32 432 97 10; Fax.: 32 421 64 84
e-mail: chwalowice@archidiecezja.katowice.pl
konto parafialne: PKO 74 1240 4357 1111 0000 5313 2259