Dla Mamy

III Archidiecezjalna Pielgrzymka do Lourdes

III Archidiecezjalna Pielgrzymka do Lourdes


Cicha i wierna obecność.

Cicha i wierna obecność.


Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy


Stypendia

 

Po zakończeniu I semestru roku szkolnego do końca lutego br. należy składać wnioski o STYPENDIUM IM. BŁ. KS. EMILA SZRAMKA.

Może ono zostać przyznane osobie, która:

  • jest uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych, studentem pierwszego roku studiów wyższych;
  • uzyskała średnią ocen z I semestru na poziomie minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;

  • pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie  przekracza 65% kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 1062 zł.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

 

Informujemy, że można ubiegać się również


o STYPENDIUM FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA.

Jest ono adresowane do uczniów po I semestrze VII i VIII klas Szkoły Podstawowej, III klas gimnazjalnych oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (najlepiej z I klasy). Uczeń musi spełnić następujące warunki:

  • wymagana średnia ocen w szkole podstawowej i gimnazjum – 4,8, zaś w szkole ponadgimnazjalnej 4,5;

 

  • dochód brutto na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty: 1575,00 zł. (nie wliczamy Programu 500+).

Wnioski wstępne są dostępne w sekretariacie Wydziału Katechetycznego (istnieje możliwość przesłania mailem).


Dla Mamy - od Jej dzieci

Szczęść Boże!

 

Przesyłam szykowany na 27 listopada (w uroczystość Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik) prezent dla Mamy - mozaikę 246 zdjęć z udziałem 266 osób noszących Cudowny Medalik lub inne Maryjne sakramentalium.

Po co?

Jeszcze niedawno odpowiedziałbym – jako świadectwo, ścieżkę przygotowaną dla innych, by taka mozaika zobaczona w parafialnej gablotce mogła zaintrygować chociażby jedną, dwie osoby, chcące dowiedzieć się więcej, chcące poznać historię paryskiego objawienia, chcące kroczyć drogą Maryjną...

Dziś odpowiem – nie wiem. Ale ufam.

Historię powstawania tegoż prezentu i inne informacje z nim związane znajdują się na stronie - https://wytrwaj.wordpress.com/2018/11/11/dla-mamy-dziekuje/

Bardzo zachęcam do przeczytania i dziękuję za każdą cząstkę dobra w tej sprawie.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


Pakistan - przerwać milczenie

Pakistan - przerwać milczenie


Spotkanie - Droga Nadziei

Spotkanie - Droga Nadziei


Pomoc dla Martynki

Pomoc dla MartynkiProgram pomocowy - powrót i odnowa.

Program pomocowy powrót i odnowa.


Akademik dla studentek

Akademik dla studentek


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42